رتبه های لازم برای قبولی هوشبری 1401-1400

رتبه مورد نیاز برای قبولی هوشبری 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری

رتبه های لازم برای قبولی هوشبری 1401-1400

رتبه های لازم برای قبولی هوشبری 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه لازم برای قبولی هوشبری در کنکور تجربی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین ما رتبه های مورد نیاز برای قبولی هوشبری کنکور 1401 را براساس کارنامه های قبولی هوشبری کنکور 1400 براساس درصدها، محل قبولی و جنسیت و سهمیه او آورده ایم.

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

آخرین رتبه های قبولی هوشبری 1401-1400

یکی از مهم ترین سوالاتی که براساس کارنامه ها و رتبه های قبولی هوشبری کنکور 1400 به داوطلبان کنکور تجربی 1401 مطرح می شود این است که آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی فلان دانشگاه برای هوشبری چند است. همانطور که می دانیم آخرین رتبه های مورد نیاز برای قبولی هوشبری 1401 تخمینی است ولی می توان این تخمین را تا حدودی به واقعیت نزدیک کرد. در رتبه هایی که گذاشته شده است سعی شده تقریباً آخرین رتبه و یا نزدیک ترین رتبه به آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی هوشبری کنکور تجربی 1400 قرار داده شود.

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه های لازم برای قبولی هوشبری منطقه 1 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های لازم برای قبولی هوشبری سهمیه منطقه یک (1) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه های قبولی و درصدهای لازم برای هوشبری منطقه 1

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
2708 هوشبری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران 52 85.4 78.69 84 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
18 47.4 20 43.9 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
5108 هوشبری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی تبریز 40 74.69 61.4 86.69 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
38.7 51.4 17.79 38.09 زن-تبریز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
5272 هوشبری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی ایران 28 82.69 58.7 62.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
9.39 46.7 42.59 27.7 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
7027 هوشبری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 37.4 73.4 78.69 18.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
22.7 30.7 16.1 22 مرد-شهرکرد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
8093 هوشبری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی کاشان 38.7 37.4 61.4 37.4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
8 38.7 28.89 16.2 مرد-کاشان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
8476 هوشبری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 17.39 73.4 72 60 5.4
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
-2.59 52.7 36.7 44.79 مرد-ارومیه
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
9472 هوشبری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی فسا 54.7 53.4 25.39 76 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
6.69 19.39 24.5 14.3 زن-فسا
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
10319 هوشبری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 37.4 70.69 65.4 40 30.7
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
10.69 10.69 11.19 23.89 زن-تربت حیدریه

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه های لازم برای قبولی هوشبری منطقه 2 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های لازم برای قبولی هوشبری سهمیه منطقه دو (2) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه های قبولی و درصدهای لازم برای هوشبری منطقه 2

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
7722 هوشبری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران 40 69.4 73.4 54.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
4 51.4 33.4 33.4 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
8632 هوشبری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 45.4 62.7 53.4 33.4 -1.29
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
26.7 37.4 32.29 21 زن-کرمانشاه
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
13294 هوشبری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی کرمان 49.4 80 61.4 22.7 28
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
4 31.39 26.7 21 زن-کرمان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
14154 هوشبری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی کاشان 26.7 65.4 53.4 66.69 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
17.39 35.4 24.5 13.39 مرد-کاشان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
15493 هوشبری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی همدان 40 50.7 57.4 42.7 6.69
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
5.4 42.7 8.89 20 زن-همدان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
16070 هوشبری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی زنجان 49.4 20 16 28 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
9 43.4 35.59 10.5 زن-زنجان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
16284 هوشبری-روزانه-دانشکده علوم پزشکی خمین 5.4 40 46.7 41.4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
21.79 31.39 16.7 19.1 زن-خمین
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
16832 هوشبری-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی کردستان – سنندج 18.7 52 61.4 85.4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
5.4 40.7 12.3 20 زن-سنندج
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
17130 هوشبری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 44 48 49.4 41.4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
13.39 29.39 6.69 18.1 زن-رفسنجان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
17538 هوشبری-روزانه-دانشکده علوم پزشکی سیرجان 16 40 53.4 57.4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
16.7 21.39 30 21 زن-سیرجان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
18321 هوشبری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی زابل 18.7 28 45.4 9.39 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
12 18.7 18.89 23.89 مرد-زابل
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
19301 هوشبری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 26.7 48 33.4 26.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
14.69 28.7 15.6 17.2 مرد-بوشهر
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
20105 هوشبری-روزانه-دانشکده علوم پزشکی آبادان 42.7 41.4 40 58.7 2.7
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
-1.29 15.39 13.39 39.09 مرد-آبادان

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه های لازم برای قبولی هوشبری منطقه 3 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های لازم برای قبولی هوشبری سهمیه منطقه سه (3) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه های قبولی و درصدهای لازم برای قبولی هوشبری منطقه 3

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
7644 هوشبری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی شیراز 49.4 61.4 60 32 2.7
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
6.69 30.7 30 17.2 مرد-شیراز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
7762 هوشبری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی تبریز 50.7 88 56 54.7 37.4
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
4 32.7 16.7 34.29 زن-تبریز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
8046 هوشبری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی ایران 28 72 42.7 30.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
13.39 36 28.89 33.4 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
8962 هوشبری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی فسا 33.4 53.4 78.69 13.39 18.7
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
14.19 56 10 5.8 مرد-فسا
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
10896 هوشبری-روزانه-دانشکده علوم پزشکی گراش 42.7 70.69 41.4 42.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
7.69 33.4 15.6 21 زن-گراش
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
11328 هوشبری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی جهرم 30.7 40 50.7 48 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
12 36.7 31.2 12.39 زن-جهرم
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
11709 هوشبری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی گناباد 29.39 24 66.69 58.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
9 34.7 23.39 16.2 زن-گناباد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
14233 هوشبری-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی ایلام 36 62.7 62.7 74.69 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
0 42.7 8.89 17.2 مرد-ایلام
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
26267 هوشبری-روزانه-دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر 20 10.69 54.7 6.69 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
0 36 6.69 13.39 زن-ایرانشهر

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

5/5 - (7 امتیاز)
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

منابع کنکور ریاضی - بهترین منابع 1402
کنکور ریاضی
4
منابع کنکور ریاضی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 معرفی بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 با توجه به تغییرات بسیار زیاد کنکور 1402 به نسبت کنکورهای سال های قبل، قدری متفاوت تر است. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور ریاضی حذف شده اند و نمرات دوران متوسطه دوم اهمیت دارند …

منابع کنکور انسانی - بهترین منابع 1402
کنکور انسانی
4
منابع کنکور انسانی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور انسانی 1402 بهترین منابع کنکور انسانی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع انسانی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …

منابع کنکور تجربی - بهترین منابع 1402
کنکور تجربی
6
منابع کنکور تجربی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور تجربی 1402 بهترین منابع کنکور تجربی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع تجربی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …