رتبه های لازم برای قبولی مدیریت بیمه و بیمه اکو

کارنامه های قبولی مدیریت بیمه سال 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری

رتبه های لازم برای قبولی مدیریت بیمه و بیمه اکو 1401-1400

رتبه های لازم برای قبولی مدیریت بیمه و مدیریت بیمه اکو از رشته انسانی سال 1401-1400 در سهمیه مناطق را در این مطلب برای شما آماده کرده ایم. این کارنامه ها، درصدهای لازم برای رتبه های قبولی مدیریت بیمه و مدیریت بیمه اکو از رشته انسانی سال 1401-1400 است. اگر کسی دنبال این است که با چه درصدهایی می تواند رتبه لازم برای قبولی مدیریت بیمه و مدیریت بیمه اکو را از رشته انسانی کسب کند، می تواند از جداول زیر استفاده کند.

برای مشاوره از طریق شماره تلفن های زیر اقدام نمایید.

تماس با شماره ثابت: 9099071515 با کد مشاور 1080

تماس با خطوط موبایل همراه اول: 99225052 با کد مشاور 1080

از ساعت 9 تا 17

رتبه های لازم برای قبولی مدیریت بیمه و بیمه اکو 1401-1400 در سهمیه مناطق

یک نکته مهم درباره رتبه های لازم برای قبولی مدیریت بیمه و مدیریت بیمه اکو 1401-1400 در گروه علوم انسانی این است که درصدهای لازم برای قبولی مدیریت بیمه و مدیریت بیمه اکو از هر منطقه ای به منطقه دیگر متفاوت است. همچنین رتبه های قبولی برای پسر و دختر و حتی نوع منطقه سکونت آنها نیز بسیار متفاوت است. بنابراین کارنامه های قبولی مدیریت بیمه و مدیریت بیمه اکو کنکور 1400 را در طبقه بندی های سهمیه مناطق و با تفکیک دختر و پسر و محل سکونت برای شما قرار داده ایم تا اطلاعات دقیق تری از درصدها و رتبه های قبولی لازم برای قبولی مدیریت بیمه و مدیریت بیمه اکو به دست بیاورید.

رتبه های لازم برای قبولی مدیریت بیمه و بیمه اکو از انسانی 1401-1400 منطقه 1

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های مدیریت بیمه و مدیریت بیمه اکو رشته انسانی منطقه 1 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های لازم برای قبولی مدیریت بیمه و بیمه اکو، محل قبولی و کارنامه های قبولی مدیریت بیمه و بیمه اکو منطقه 1 در رشته انسانی

رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
1051-زن-تهران مدیریت بیمه-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران 33.4 65.4 49.4 30.7
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
20 68.9 55.59 53.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
18.89 41.7 42.7 93.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
1271-مرد-تهران مدیریت بیمه-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران 30.7 52 61.4 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
20 64.5 54.5 46.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
23.39 80 14.69 81.69
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
1456-زن-تهران مدیریت بیمه-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه خوارزمی 30.7 72 48 16
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
20 51.2 35.59 70
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
16.7 45 4 90
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
12753-مرد-مشهد مدیریت بیمه-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز مشهد 24 6.69 17.39 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
5.9 0 10 0
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
11.19 15 20 33.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
1048-زن-تهران مدیریت بیمه اکو-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران 33.4 34.7 73.4 78.69
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
13.39 91.19 42.29 40
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
3.4 83.4 12 95

رتبه های لازم برای قبولی مدیریت بیمه و بیمه اکو از انسانی 1401-1400 منطقه 3

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های مدیریت بیمه و مدیریت بیمه اکو رشته انسانی منطقه 3 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی مدیریت بیمه و مدیریت بیمه اکو، محل قبولی و کارنامه های قبولی مدیریت بیمه و مدیریت بیمه اکو منطقه 3 در رشته انسانی

رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
6361-زن-تهران مدیریت بیمه-روزانه-دانشگاه خوارزمی 36 34.7 64 34.7
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 71.19 45.59 18.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
14.5 85 4 78.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
19342-زن-تهران مدیریت بیمه اکو-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران 13.39 10.69 26.7 42.7
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 60 30 5
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
8.89 36.7 5.4 58.4

 

برای مشاوره از طریق شماره تلفن های زیر اقدام نمایید.

تماس با شماره ثابت: 9099071515 با کد مشاور 1080

تماس با خطوط موبایل همراه اول: 99225052 با کد مشاور 1080

از ساعت 9 تا 17

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *

آخرین رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400

رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400 رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها دانشگاه ها 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها در کنکور تجربی به …

رتبه های قبولی ساخت پروتزهای دندانی دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400

آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400 آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه های قبولی پروتزهای دندانی در کنکور تجربی در دانشگاه های مختلف به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین …

رتبه های قبولی رشته رشته های تجربی در دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور تجربی 1401-1400

کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور تجربی 1401-1400 کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور تجربی 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی رشته های مختلف در کنکور تجربی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. …