رتبه های قبولی مدیریت صنعتی در گروه انسانی 1401-1400

کارنامه های قبولی مدیریت صنعتی از رشته انسانی سال 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری

رتبه های قبولی مدیریت صنعتی از رشته انسانی 1401-1400

رتبه های قبولی مدیریت صنعتی از رشته انسانی سال 1401-1400 در سهمیه مناطق را در این مطلب برای شما آماده کرده ایم. این کارنامه ها، درصدهای لازم برای رتبه های قبولی مدیریت صنعتی از رشته انسانی سال 1401-1400 است. اگر کسی دنبال این است که با چه درصدهایی می تواند رتبه لازم برای قبولی مدیریت صنعتی را از رشته انسانی کسب کند، می تواند از جداول زیر استفاده کند.

برای مشاوره از طریق شماره تلفن های زیر اقدام نمایید.

تماس با شماره ثابت: 9099071515 با کد مشاور 1080

تماس با خطوط موبایل همراه اول: 99225052 با کد مشاور 1080

از ساعت 9 تا 17

رتبه های قبولی مدیریت صنعتی گروه انسانی 1401-1400 در سهمیه مناطق

یک نکته مهم درباره کارنامه های قبولی مدیریت صنعتی 1401-1400 در گروه علوم انسانی این است که درصدهای لازم برای قبولی مدیریت صنعتی از هر منطقه ای به منطقه دیگر متفاوت است. همچنین رتبه های قبولی برای پسر و دختر و حتی نوع منطقه سکونت آنها نیز بسیار متفاوت است. بنابراین کارنامه های قبولی مدیریت صنعتی کنکور 1400 را در طبقه بندی های سهمیه مناطق و با تفکیک دختر و پسر و محل سکونت برای شما قرار داده ایم تا اطلاعات دقیق تری از درصدها و رتبه های قبولی لازم برای قبولی مدیریت صنعتی به دست بیاورید.

رتبه قبولی مدیریت صنعتی دانشگاه ها منطقه یک

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های مدیریت صنعتی رشته انسانی منطقه 1 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی مدیریت صنعتی، محل قبولی و کارنامه های قبولی مدیریت صنعتی منطقه 1 در رشته انسانی

رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
606-مرد-تهران مدیریت صنعتی-روزانه-دانشگاه تهران 44 46.7 68 82.69
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
6.69 91.19 67.8 76.69
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
14.5 85 48 78.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
783-زن-تهران مدیریت صنعتی-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران 60 52 64 52
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
8.89 93.4 40 46.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
46.7 58.4 37.4 81.69
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
2157-زن-مشهد مدیریت صنعتی-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد 17.39 32 21.39 74.69
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
6.69 73.4 40 45
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
13.39 48.4 33.4 73.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
2566-زن-تهران مدیریت صنعتی-روزانه-دانشگاه شاهد – تهران 38.7 34.7 60 18.7
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-2.2 77.8 36.7 30
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
32.29 61.7 20 83.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
3026-مرد-تهران مدیریت صنعتی-غیر انتفاعی-استان تهران – دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ – تهران 25.39 22.7 16 4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
22.29 82.3 20 16.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
1.2 46.7 33.4 18.39
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
3093-زن-اصفهان مدیریت صنعتی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه اصفهان 26.7 41.4 34.7 5.4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
6.69 37.79 30 48.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
6.69 65 -1.29 70
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
3118-مرد-یزد مدیریت صنعتی-روزانه-دانشگاه یزد 21.39 29.39 58.7 14.69
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
23 53.4 12.3 21.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
31.2 21.7 4 73.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
3642-مرد-تهران مدیریت صنعتی-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران 18.7 33.4 34.7 22.7
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
11.19 55.59 24.5 11.69
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
12.3 30 28 61.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
3883-مرد-قم مدیریت صنعتی-روزانه-دانشگاه قم 38.7 38.7 38.7 18.7
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 66.69 44.5 50
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
6.69 13.39 30.7 73.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
4518-زن-رشت مدیریت صنعتی-روزانه-دانشگاه گیلان – رشت 40 40 29.39 21.39
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 48.9 38.9 41.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
-1.1 38.4 18.7 53.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
5455-مرد-تهران مدیریت صنعتی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران -تهران غرب 0 33.4 20 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
6.69 53.4 20 18.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
0 33.4 0 55
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
8104-زن-تهران مدیریت صنعتی-غیر انتفاعی-استان تهران – موسسه غیرانتفاعی آل طه(ویژه خواهران)-تهران 2.7 21.39 13.39 44
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
6.69 6.69 15.6 0
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
4.5 20 6.69 16.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
10462-مرد-دماوند مدیریت صنعتی-غیر انتفاعی-استان تهران – موسسه غیر انتفاعی ارشاد 4 13.39 1.39 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
14.6 33.4 12.3 18.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
8.89 0 4 13.39
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
16524-مرد-ری مدیریت صنعتی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران – واحد ری -1.29 16 0 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 13.39 2.29 15
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
1.2 15 0 5
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
24382-زن-مشهد مدیریت صنعتی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز مشهد 1.39 9.39 10.69 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 6.69 5.59 0
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
13.39 18.39 -6.59 18.39

رتبه قبولی مدیریت صنعتی دانشگاه ها منطقه دو

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های مدیریت صنعتی رشته انسانی منطقه 2 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی مدیریت صنعتی، محل قبولی و کارنامه های قبولی مدیریت صنعتی منطقه 2 در رشته انسانی

رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
2454-زن-تهران مدیریت صنعتی-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران 33.4 42.7 66.69 4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
8.89 68.9 48.9 21.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
18.89 36.7 18.7 70
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
4564-زن-اصفهان مدیریت صنعتی-روزانه-دانشگاه اصفهان 28 26.7 14.69 8
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
2.29 71.19 33.4 31.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
10 31.7 18.7 51.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
5405-زن-بابلسر مدیریت صنعتی-روزانه-دانشگاه مازندران – بابلسر 16 53.4 65.4 26.7
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 82.3 28.89 43.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
10 66.69 22.7 60
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
8863-زن-زنجان مدیریت صنعتی-روزانه-دانشگاه زنجان 22.7 25.39 52 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 51.2 28.89 43.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
3.4 13.39 28 78.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
9304-زن-سمنان مدیریت صنعتی-روزانه-دانشگاه سمنان 34.7 16 58.7 9.39
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 57.79 33.4 23.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
-2.2 50 36 53.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
10717-زن-شاهرود مدیریت صنعتی-روزانه-دانشگاه صنعتی شاهرود 18.7 24 36 9.39
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
2.09 46.7 16.7 18.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
11.19 35 6.69 60
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
16395-زن-تهران مدیریت صنعتی-غیر انتفاعی-استان تهران – دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ – تهران 32 24 54.7 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 42.29 13.39 31.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
-3.29 45 8 58.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
28619-زن-تهران مدیریت صنعتی-غیر انتفاعی-استان تهران – موسسه غیر انتفاعی ارشاد (محل تحصیل واحد تهران) 20 14.69 5.4 41.4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 24.5 15.6 11.69
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
2.29 5 8 28.39
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
35577-زن-تهران مدیریت صنعتی-غیر انتفاعی-استان تهران – موسسه غیرانتفاعی آل طه(ویژه خواهران)-تهران 12 -2.59 29.39 8
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 20 7.8 10
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
0 11.69 -1.29 63.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
60172-زن-شهریار مدیریت صنعتی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران – واحد شهریار 10.69 12 12 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-2.2 -2.2 8.89 5
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
-4.4 11.69 -1.29 45

رتبه قبولی مدیریت صنعتی دانشگاه ها منطقه سه

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های مدیریت صنعتی رشته انسانی منطقه 3 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی مدیریت صنعتی، محل قبولی و کارنامه های قبولی مدیریت صنعتی منطقه 3 در رشته انسانی

رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
5424-زن-مشهد مدیریت صنعتی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه فردوسی مشهد 32 33.4 53.4 10.69
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
2.29 40 48.9 16.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
23.39 58.4 25.39 88.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
9705-مرد-اصفهان مدیریت صنعتی-روزانه-دانشگاه اصفهان 40 9.39 68 1.39
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 53.4 36.7 25
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
22.29 63.4 24 66.69
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
18647-مرد-بابلسر مدیریت صنعتی-روزانه-دانشگاه مازندران – بابلسر 28 46.7 24 4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 73.4 32.29 58.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
-1.1 25 4 55
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
19613-زن-قم مدیریت صنعتی-روزانه-دانشگاه قم 18.7 22.7 41.4 6.69
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 26.7 21.2 40
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
13.39 35 4 40
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
19642-مرد-شاهرود مدیریت صنعتی-روزانه-دانشگاه صنعتی شاهرود 14.69 30.7 21.39 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 62.29 53.4 26.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
3.4 31.7 10.69 46.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
21259-زن-اراک مدیریت صنعتی-روزانه-دانشگاه اراک 21.39 20 12 30.7
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 33.4 33.4 15
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
10 15 10.69 18.39
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
29180-مرد-رفسنجان مدیریت صنعتی-روزانه-دانشگاه ولی عصر (عج) – رفسنجان 0 0 38.7 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 0 6.69 11.69
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
18.89 50 0 43.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
31370-زن-رشت مدیریت صنعتی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه گیلان -رشت -1.29 4 -28 4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
40.79 11.19 11.19 -13.3
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
6.69 6.69 25.39 21.7

 

برای مشاوره از طریق شماره تلفن های زیر اقدام نمایید.

تماس با شماره ثابت: 9099071515 با کد مشاور 1080

تماس با خطوط موبایل همراه اول: 99225052 با کد مشاور 1080

از ساعت 9 تا 17

به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *

لیست رشته های بدون کنکور تجربی ۱۴۰۱
انتخاب رشته کنکور سراسری
لیست رشته های بدون کنکور تجربی ۱۴۰۱

لیست رشته های بدون کنکور تجربی در سال ۱۴۰۱ رشته های تجربی که در سال ۱۴۰۱، بدون کنکور پذیرش می شوند در گروه های مختلفی دسته بندی می شوند. گروه علوم پایه دارای 11 رشته، گروه کشاورزی 21 رشته، وزارت بهداشت 3 رشته و رشته های مشترک با گروه علوم …

آخرین رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400

رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400 رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها دانشگاه ها 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها در کنکور تجربی به …

رتبه های قبولی ساخت پروتزهای دندانی دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400

آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400 آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه های قبولی پروتزهای دندانی در کنکور تجربی در دانشگاه های مختلف به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین …