رتبه های قبولی ریاضیات و کاربردها دانشگاه ها 1401-1400

رتبه مورد نیاز برای قبولی ریاضیات و کاربردها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری

رتبه های قبولی ریاضیات و کاربردها دانشگاه ها 1401-1400

رتبه های قبولی ریاضیات و کاربردها دانشگاه ها 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور ریاضی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی ریاضیات و کاربردها در کنکور ریاضی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین ما رتبه های مورد نیاز برای قبولی ریاضیات و کاربردها کنکور 1401 را براساس کارنامه های قبولی ریاضیات و کاربردها کنکور 1400 براساس درصدها، محل قبولی و جنسیت و سهمیه او آورده ایم.

برای مشاوره از طریق شماره تلفن های زیر اقدام نمایید.

تماس با شماره ثابت: 9099071515 با کد مشاور 1080

تماس با خطوط موبایل همراه اول: 99225052 با کد مشاور 1080

از ساعت 9 تا 17

آخرین رتبه های قبولی ریاضیات و کاربردها 1401-1400

یکی از مهم ترین سوالاتی که براساس کارنامه ها و رتبه های قبولی ریاضیات و کاربردها کنکور 1400 به داوطلبان کنکور ریاضی 1401 مطرح می شود این است که آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی فلان دانشگاه برای ریاضیات و کاربردها چند است. همانطور که می دانیم آخرین رتبه های مورد نیاز برای قبولی ریاضیات و کاربردها 1401 تخمینی است ولی می توان این تخمین را تا حدودی به واقعیت نزدیک کرد. در رتبه هایی که گذاشته شده است سعی شده تقریباً آخرین رتبه و یا نزدیک ترین رتبه به آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی ریاضیات و کاربردها کنکور ریاضی 1400 قرار داده شود.

رتبه های قبولی ریاضیات و کاربردها منطقه 1 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی ریاضیات و کاربردها سهمیه منطقه یک (1) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی ریاضیات و کاربردها منطقه 1

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
2169 ریاضیات و کاربردها-روزانه-دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران 65.4 76 68 32
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
16 23.79 22 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
3678 ریاضیات و کاربردها-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران 26.7 46.7 68 8
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
18.2 26 10.5 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
4158 ریاضیات و کاربردها-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران 40 56 37.4 24
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
21 6 16.2 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
4306 ریاضیات و کاربردها-روزانه-دانشگاه اصفهان 18.7 26.7 24 45.4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
24.29 5.19 8.6 مرد-اصفهان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
4616 ریاضیات و کاربردها-روزانه-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران 32 57.4 33.4 29.39
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
14.89 11.89 15.3 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
6102 ریاضیات و کاربردها-روزانه-دانشگاه صنعتی شریف – تهران 36 40 50.7 12
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
17.89 1.5 11.5 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
7154 ریاضیات و کاربردها-روزانه-دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) 40 46.7 60 25.39
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
0 14.89 7.69 مرد-کرج
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
7202 ریاضیات و کاربردها-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران 12 38.7 32 1.39
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
15.6 10.39 3.9 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
8470 ریاضیات و کاربردها-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد 10.69 8 20 28
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
8.6 3.79 12.39 زن-مشهد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
8865 ریاضیات و کاربردها-روزانه-دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین 16 12 22.7 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
11.69 6.69 8.6 زن-قزوین
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
9227 ریاضیات و کاربردها-روزانه-دانشگاه شاهد – تهران 9.39 12 20 6.69
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
10.1 9.69 6.69 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
10149 ریاضیات و کاربردها-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه فردوسی مشهد 26.7 16 38.7 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
9.39 0.8 8.6 زن-مشهد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
15642 ریاضیات و کاربردها-روزانه-دانشگاه شیراز 5.4 0 13.39 58.7
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
7 0 3.9 زن-شیراز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
19870 ریاضیات و کاربردها-روزانه-دانشگاه مازندران – بابلسر 25.39 29.39 0 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
0 6 1 مرد-بابلسر
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
24834 ریاضیات و کاربردها-روزانه-دانشگاه کاشان 5.4 24 2.7 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
2.4 0 0 زن-کاشان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
26701 ریاضیات و کاربردها-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه تبریز 9.39 25.39 4 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
1.6 -2.2 2.9 زن-تبریز

رتبه های قبولی ریاضیات و کاربردها منطقه 2 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی ریاضیات و کاربردها سهمیه منطقه دو (2) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی ریاضیات و کاربردها منطقه 2

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
2022 ریاضیات و کاربردها-روزانه-دانشگاه تهران 50.7 53.4 65.4 33.4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
12.19 26.7 11.5 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
13330 ریاضیات و کاربردها-روزانه-دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 25.39 22.7 26.7 18.7
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
-0.69 7.5 5.8 زن-بابل
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
14753 ریاضیات و کاربردها-روزانه-دانشگاه شیراز 44 21.39 22.7 21.39
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
3.09 -0.69 6.69 زن-شیراز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
15648 ریاضیات و کاربردها-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد 28 24 40 2.7
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
1.6 -2.2 8.6 زن-مشهد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
16842 ریاضیات و کاربردها-روزانه-دانشگاه کاشان -1.29 16 -6.59 -1.29
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
1.6 3 4.8 مرد-کاشان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
16973 ریاضیات و کاربردها-روزانه-دانشگاه شهید چمران – اهواز 42.7 36 58.7 -1.29
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
12.89 -3.7 -0.89 زن-اهواز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
21802 ریاضیات و کاربردها-روزانه-دانشگاه زنجان -1.29 28 9.39 8
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
2.4 0 0 زن-زنجان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
22302 ریاضیات و کاربردها-روزانه-دانشگاه گیلان – رشت 12 0 20 24
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
0 2.29 1 زن-رشت
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
24445 ریاضیات و کاربردها-روزانه-دانشگاه مازندران – بابلسر 32 45.4 37.4 40
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
-0.69 0 -2.79 زن-بابلسر
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
30415 ریاضیات و کاربردها-روزانه-دانشگاه صنعتی سهند-تبریز 10.69 32 18.7 -1.29
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
-3.09 -0.69 2.9 زن-تبریز

رتبه های قبولی ریاضیات و کاربردها منطقه 3 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی ریاضیات و کاربردها سهمیه منطقه سه (3) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی ریاضیات و کاربردها منطقه 3

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
4014 ریاضیات و کاربردها-روزانه-دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران 32 32 38.7 21.39
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
0 13.39 3.9 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
4707 ریاضیات و کاربردها-روزانه-دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران 42.7 25.39 45.4 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
6.9 0 3.9 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
13058 ریاضیات و کاربردها-روزانه-دانشگاه شیراز 20 16 0 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
0.8 0.8 2 زن-شیراز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
19776 ریاضیات و کاربردها-روزانه-دانشگاه صنعتی جندی شاپور – دزفول 0 53.4 20 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
1.6 -0.69 0 زن-دزفول

 

برای مشاوره از طریق شماره تلفن های زیر اقدام نمایید.

تماس با شماره ثابت: 9099071515 با کد مشاور 1080

تماس با خطوط موبایل همراه اول: 99225052 با کد مشاور 1080

از ساعت 9 تا 17

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *

آخرین رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400

رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400 رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها دانشگاه ها 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها در کنکور تجربی به …

رتبه های قبولی ساخت پروتزهای دندانی دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400

آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400 آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه های قبولی پروتزهای دندانی در کنکور تجربی در دانشگاه های مختلف به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین …

رتبه های قبولی رشته رشته های تجربی در دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور تجربی 1401-1400

کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور تجربی 1401-1400 کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور تجربی 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی رشته های مختلف در کنکور تجربی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. …