رتبه های قبولی ریاضیات و کاربردها دانشگاه ها 1401-1400

رتبه مورد نیاز برای قبولی ریاضیات و کاربردها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
2

رتبه های قبولی ریاضیات و کاربردها دانشگاه ها 1401-1400

رتبه های قبولی ریاضیات و کاربردها دانشگاه ها 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور ریاضی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی ریاضیات و کاربردها در کنکور ریاضی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین ما رتبه های مورد نیاز برای قبولی ریاضیات و کاربردها کنکور 1401 را براساس کارنامه های قبولی ریاضیات و کاربردها کنکور 1400 براساس درصدها، محل قبولی و جنسیت و سهمیه او آورده ایم.

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

آخرین رتبه های قبولی ریاضیات و کاربردها 1401-1400

یکی از مهم ترین سوالاتی که براساس کارنامه ها و رتبه های قبولی ریاضیات و کاربردها کنکور 1400 به داوطلبان کنکور ریاضی 1401 مطرح می شود این است که آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی فلان دانشگاه برای ریاضیات و کاربردها چند است. همانطور که می دانیم آخرین رتبه های مورد نیاز برای قبولی ریاضیات و کاربردها 1401 تخمینی است ولی می توان این تخمین را تا حدودی به واقعیت نزدیک کرد. در رتبه هایی که گذاشته شده است سعی شده تقریباً آخرین رتبه و یا نزدیک ترین رتبه به آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی ریاضیات و کاربردها کنکور ریاضی 1400 قرار داده شود.

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه های قبولی ریاضیات و کاربردها منطقه 1 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی ریاضیات و کاربردها سهمیه منطقه یک (1) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی ریاضیات و کاربردها منطقه 1

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
2169 ریاضیات و کاربردها-روزانه-دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران 65.4 76 68 32
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
16 23.79 22 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
3678 ریاضیات و کاربردها-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران 26.7 46.7 68 8
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
18.2 26 10.5 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
4158 ریاضیات و کاربردها-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران 40 56 37.4 24
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
21 6 16.2 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
4306 ریاضیات و کاربردها-روزانه-دانشگاه اصفهان 18.7 26.7 24 45.4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
24.29 5.19 8.6 مرد-اصفهان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
4616 ریاضیات و کاربردها-روزانه-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران 32 57.4 33.4 29.39
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
14.89 11.89 15.3 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
6102 ریاضیات و کاربردها-روزانه-دانشگاه صنعتی شریف – تهران 36 40 50.7 12
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
17.89 1.5 11.5 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
7154 ریاضیات و کاربردها-روزانه-دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) 40 46.7 60 25.39
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
0 14.89 7.69 مرد-کرج
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
7202 ریاضیات و کاربردها-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران 12 38.7 32 1.39
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
15.6 10.39 3.9 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
8470 ریاضیات و کاربردها-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد 10.69 8 20 28
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
8.6 3.79 12.39 زن-مشهد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
8865 ریاضیات و کاربردها-روزانه-دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین 16 12 22.7 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
11.69 6.69 8.6 زن-قزوین
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
9227 ریاضیات و کاربردها-روزانه-دانشگاه شاهد – تهران 9.39 12 20 6.69
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
10.1 9.69 6.69 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
10149 ریاضیات و کاربردها-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه فردوسی مشهد 26.7 16 38.7 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
9.39 0.8 8.6 زن-مشهد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
15642 ریاضیات و کاربردها-روزانه-دانشگاه شیراز 5.4 0 13.39 58.7
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
7 0 3.9 زن-شیراز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
19870 ریاضیات و کاربردها-روزانه-دانشگاه مازندران – بابلسر 25.39 29.39 0 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
0 6 1 مرد-بابلسر
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
24834 ریاضیات و کاربردها-روزانه-دانشگاه کاشان 5.4 24 2.7 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
2.4 0 0 زن-کاشان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
26701 ریاضیات و کاربردها-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه تبریز 9.39 25.39 4 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
1.6 -2.2 2.9 زن-تبریز

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه های قبولی ریاضیات و کاربردها منطقه 2 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی ریاضیات و کاربردها سهمیه منطقه دو (2) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی ریاضیات و کاربردها منطقه 2

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
2022 ریاضیات و کاربردها-روزانه-دانشگاه تهران 50.7 53.4 65.4 33.4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
12.19 26.7 11.5 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
13330 ریاضیات و کاربردها-روزانه-دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 25.39 22.7 26.7 18.7
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
-0.69 7.5 5.8 زن-بابل
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
14753 ریاضیات و کاربردها-روزانه-دانشگاه شیراز 44 21.39 22.7 21.39
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
3.09 -0.69 6.69 زن-شیراز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
15648 ریاضیات و کاربردها-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد 28 24 40 2.7
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
1.6 -2.2 8.6 زن-مشهد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
16842 ریاضیات و کاربردها-روزانه-دانشگاه کاشان -1.29 16 -6.59 -1.29
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
1.6 3 4.8 مرد-کاشان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
16973 ریاضیات و کاربردها-روزانه-دانشگاه شهید چمران – اهواز 42.7 36 58.7 -1.29
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
12.89 -3.7 -0.89 زن-اهواز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
21802 ریاضیات و کاربردها-روزانه-دانشگاه زنجان -1.29 28 9.39 8
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
2.4 0 0 زن-زنجان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
22302 ریاضیات و کاربردها-روزانه-دانشگاه گیلان – رشت 12 0 20 24
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
0 2.29 1 زن-رشت
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
24445 ریاضیات و کاربردها-روزانه-دانشگاه مازندران – بابلسر 32 45.4 37.4 40
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
-0.69 0 -2.79 زن-بابلسر
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
30415 ریاضیات و کاربردها-روزانه-دانشگاه صنعتی سهند-تبریز 10.69 32 18.7 -1.29
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
-3.09 -0.69 2.9 زن-تبریز

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه های قبولی ریاضیات و کاربردها منطقه 3 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی ریاضیات و کاربردها سهمیه منطقه سه (3) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی ریاضیات و کاربردها منطقه 3

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
4014 ریاضیات و کاربردها-روزانه-دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران 32 32 38.7 21.39
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
0 13.39 3.9 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
4707 ریاضیات و کاربردها-روزانه-دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران 42.7 25.39 45.4 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
6.9 0 3.9 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
13058 ریاضیات و کاربردها-روزانه-دانشگاه شیراز 20 16 0 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
0.8 0.8 2 زن-شیراز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
19776 ریاضیات و کاربردها-روزانه-دانشگاه صنعتی جندی شاپور – دزفول 0 53.4 20 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
1.6 -0.69 0 زن-دزفول

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

4.4/5 - (5 امتیاز)
2 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

منابع کنکور ریاضی - بهترین منابع 1402
کنکور ریاضی
4
منابع کنکور ریاضی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 معرفی بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 با توجه به تغییرات بسیار زیاد کنکور 1402 به نسبت کنکورهای سال های قبل، قدری متفاوت تر است. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور ریاضی حذف شده اند و نمرات دوران متوسطه دوم اهمیت دارند …

منابع کنکور انسانی - بهترین منابع 1402
کنکور انسانی
4
منابع کنکور انسانی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور انسانی 1402 بهترین منابع کنکور انسانی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع انسانی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …

منابع کنکور تجربی - بهترین منابع 1402
کنکور تجربی
6
منابع کنکور تجربی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور تجربی 1402 بهترین منابع کنکور تجربی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع تجربی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …