رتبه های قبولی ارشد هوافضا 1403-1402 و محل قبولی
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
278

رتبه های قبولی ارشد هوافضا 1403-1402

رتبه های قبولی ارشد هوافضا 1403-1402 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در این مطلب برای شما گذاشته ایم. توجه داشته باشید که رتبه های قبولی ارشد 1403-1402 گذاشته شده در این مطلب حاوی درصدهایی که به این رتبه ها منجر شده است، نیست. اگر می خواهید نمونه کارنامه های ارشد هوافضا 1402 را که در آنها رتبه ها و درصدهای دروس مختلف در جداول گذاشته شده است مشاهده کنید، به مطلب زیر مراجعه کنید.

نمونه کارنامه های ارشد هوافضا 1403-1402

محل قبولی ارشد هوافضا 1403-1402

محل قبولی داوطلبان ارشد هوافضا 1402 با توجه به رتبه ای که کسب کرده اند برای انتخاب رشته ارشد 1403 بسیار اهمیت دارد. به نوعی شانس قبولی ارشد 1403 را براساس محل قبولی ارشد هوافضا در سال 1402 می توان تخمین صحیح و دقیق زد. اگرچه همواره تغییرات کوچک و گاهی حتی زیاد (به خاطر تغییر ظرفیت ها) در رتبه های قبولی ارشد هوافضا 1403 نسبت به محل قبولی ارشد هوافضا 1402 به جود می آید.

صحت و دقت رتبه ها و محل قبولی ارشد هوافضا 1402

برای افزایش ضریب اطمینان شما برای انتخاب رشته ارشد 1403، رتبه ها و محل قبولی ارشد سال 1402 را به گونه ای انتخاب کرده ایم که تقریباً نزدیک به آخرین رتبه های قبولی ارشد هوافضا 1402 در دوره ها و دانشگاه های مختلف باشد. بنابراین سعی شده است تا حد امکان صحت و دقت بسیار بالایی را برای انتشار این اطلاعات به شما ارائه دهیم. البته تنها گلچینی از نمونه رتبه قبولی های ارشد هوافضا 1402 را در اختیار شما قرار داده ایم، اما در زمان انتخاب رشته ارشد 1403 هوافضا، همه شانس های دقیق قبولی براساس رتبه ای که کسب کرده اید و در قالب نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1403 مشاوران تحصیلی به شما ارائه داده می شود.

رتبه ها و محل قبولی ارشد هوافضا 1402 براساس گرایش های مختلف

رتبه ها و محل قبولی ارشد هوافضا 1403-1402 را به صورت تفکیک شده و براساس رشته-گرایش های مجموعه هوافضا ارائه کرده ایم تا راحت تر بتوانید از این اطلاعات استفاده کنید. همچنین رشته-گرایش های مختلف باعث به وجود آمدن کد ضرایب مختلف می شوند و هر کد ضریب، رتبه متفاوتی دارد. در نتیجه رتبه ها و محل قبولی ارشد هوافضا 1401 را براساس رتبه ها در کد ضریب مربوط به آن رشته دانشگاه قبولی برای شما قرار داده ایم.

در ارشد هوافضا براساس دفترچه کنکور ارشد 1402، 1 کد ضریب داشتیم.

رتبه های قبولی ارشد هوافضا 1402 در کد ضریب 1: رشته هوافضا

در کنکور ارشد مجموعه هوافضا 1402، کد ضریب یک مربوط به رشته هوافضا بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته هوافضا را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد هوافضا 1403-1402: کد ضریب 1: رشته هوافضا

رتبه قبولی دانشگاه قبولی
35 ارشد مهندسی هوا فضا – دینامیک پرواز و کنترل – روزانه – دانشگاه صنعتی شریف – تهران
61 ارشد مهندسی هوا فضا – جلو برندگی – روزانه – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران
88 ارشد مهندسی هوا فضا – جلو برندگی – روزانه – دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین
140 ارشد مهندسی هوا فضا – مهندسی فضایی – روزانه – دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین
283 ارشد مهندسی هوا فضا – آئرودینامیک – روزانه – دانشگاه تربیت مدرس
359 ارشد مهندسی هوا فضا – دینامیک پرواز و کنترل – روزانه – دانشگاه اصفهان
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد هوافضا 1402

517 ارشد مهندسی هوا فضا – آئرودینامیک – روزانه – دانشگاه علوم و فنون هوایی (شهید ستاری)
523 ارشد مهندسی هوا فضا – آئرودینامیک – نوبت دوم – دانشگاه فردوسی مشهد
708 ارشد مهندسی هوا فضا – سازه های هوایی – روزانه – دانشگاه صنعتی سهند – تبریز
837 ارشد مهندسی هوا فضا – جلو برندگی – نوبت دوم – دانشگاه صنعتی مالک اشتر
896 ارشد مهندسی هوا فضا – دینامیک پرواز و کنترل – پردیس خودگردان – دانشگاه شهید بهشتی – تهران
1007 ارشد مهندسی هوا فضا – سازه های هوایی – نوبت دوم – دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان)
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد هوافضا 1402

آمار رتبه های قبولی ارشد هوافضا 1402-1401

رتبه های قبولی ارشد هوافضا 1402-1401 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در ادامه این مطلب می توانید مشاهده کنید.

رتبه های قبولی ارشد هوافضا 1401 در کد ضریب 1: رشته هوافضا

در کنکور ارشد مجموعه هوافضا 1401، کد ضریب یک مربوط به رشته هوافضا بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته هوافضا را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد هوافضا 1402-1401: کد ضریب 1: رشته هوافضا

رتبه قبولی محل قبولی
19 ارشد هوافضا – دینامیک پرواز و کنترل – دانشگاه صنعتی شریف – تهران – روزانه
48 ارشد هوافضا – جلو برندگی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران – روزانه
86 ارشد هوافضا – آئرودینامیک – دانشگاه صنعتی شریف – تهران – روزانه
145 ارشد هوافضا – مهندسی فضایی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران – روزانه
286 ارشد هوافضا – دینامیک پرواز و کنترل – دانشگاه تربیت مدرس – روزانه
491 ارشد هوافضا – سازه های هوایی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران – نوبت دوم
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد هوافضا 1402

613 ارشد هوافضا – آئرودینامیک – دانشگاه صنعتی مالک اشتر – روزانه
676 ارشد هوافضا – عملیات هوانوردی – دانشگاه علوم و فنون هوایی (شهید ستاری) – روزانه
843 ارشد هوافضا – آئرودینامیک – دانشگاه صنعتی شاهرود – روزانه
877 ارشد هوافضا – جلو برندگی – دانشگاه سمنان – نوبت دوم
902 ارشد هوافضا – دینامیک پرواز و کنترل – دانشگاه تربیت مدرس – پردیس خودگردان
1010 ارشد هوافضا – سازه های هوایی – موسسه غیرانتفاعی احرار – رشت – غیرانتفاعی
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد هوافضا 1402

آمار رتبه های قبولی ارشد هوافضا 1401-1400

رتبه های قبولی ارشد هوافضا 1401-1400 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در ادامه این مطلب می توانید مشاهده کنید.

رتبه ها و محل قبولی ارشد هوافضا 1401-1400: کد ضریب 1: رشته هوافضا

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
40 جلو برندگی – دانشگاه صنعتی شریف – تهران – روزانه
79 سازه های هوایی – دانشگاه صنعتی شریف – تهران – روزانه
91 دینامیک پرواز و کنترل – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران – روزانه
128 مهندسی فضایی – دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین – روزانه
180 مهندسی فناوری ماهواره – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران – روزانه
266 آئرودینامیک – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران – روزانه
287 دینامیک پرواز و کنترل – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – نوبت دوم
348 جلو برندگی – دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران – نوبت دوم
410 سازه های هوایی – دانشگاه فردوسی مشهد – روزانه
492 آئرودینامیک – دانشگاه علوم و فنون هوایی (شهید ستاری) – روزانه
574 سازه های هوایی – دانشگاه تبریز – روزانه
697 جلو برندگی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان) – روزانه
779 سازه های هوایی – دانشگاه سمنان – روزانه
820 مهندسی فضایی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر – نوبت دوم
902 دینامیک پرواز و کنترل – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران – پردیس خودگردان
931 آئرودینامیک – دانشگاه صنعتی شاهرود – نوبت دوم
976 آئرودینامیک – دانشگاه تربیت مدرس – پردیس خودگردان

آمار رتبه های قبولی ارشد هوافضا 1400-99

رتبه های قبولی ارشد هوافضا 1400-99 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در ادامه این مطلب می توانید مشاهده کنید.

رتبه های قبولی ارشد هوافضا 99 در کد ضریب 1: رشته هوافضا

در کنکور ارشد مجموعه هوافضا 99، کد ضریب یک مربوط به رشته هوافضا بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته هوافضا را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد هوافضا 1400-99: کد ضریب 1: رشته هوافضا

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
62  مهندسی هوافضا – مهندسی فضایی دانشگاه صنعتی شریف – روزانه
126  مهندسی هوافضا – جلو برندگی دانشگاه تهران – روزانه
188  مهندسی هوافضا – سازه های هوایی دانشگاه تهران – روزانه
202  مهندسی هوافضا – دینامیک پرواز و کنترل دانشگاه تهران – نوبت دوم
235  مهندسی هوافضا – ایرودینامیک دانشگاه علم وصنعت – روزانه 
279 مهندسی هوافضا – مهندسی فضایی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – روزانه
316 مهندسی هوافضا – سازه های هوایی دانشگاه صنعتی امیرکبیر – نوبت دوم
352  مهندسی هوافضا – سازه های هوایی دانشگاه فردوسی مشهد – روزانه
422 مهندسی هوافضا – جلوبرندگی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – نوبت دوم
473  مهندسی هوافضا – دینامیک پرواز و کنترل دانشگاه تبریز – روزانه
702  مهندسی هوافضا – دینامیک پرواز و کنترل دانشگاه تبریز – نوبت دوم
834 مهندسی هوافضا – سازه های هوایی دانشگاه صنعتی شاهرود – نوبت دوم
2.9/5 - (12 امتیاز)

سلام وقت بخیر عذر میخوام اخرین رتبه قبولی روزانه دینامیک پرواز چه عددی بوده و کدوم دانشگاه دولتی

ببخشید صنعتی بودن دانشگاه بهتره یا جامع بودنش؟ مثلا دانشگاه های تهران و تربیت مدرس با خواجه نصیر و علم و صنعت

سلام. باید ببینید هدفتون چیه. خب برای رشته های فنی و مهندسی دانشگاه های شریف و امیرکبیر و حتی علم و صنعت سعی کردند امکانات زیادی فراهم کنند. این وسط دانشگاهی مثل تربیت مدرس هم بودجه خوبی برای پروژه های هوافضا داره

سلام وقت بخیر ببخشید اگر بخواهید دانشگاه های تهران و بر اساس اعتبار و کیفیت مدرک رتبه بندی کنید به ترتیب چجوزی میگید؟

ببخشید این که میگن برای اپلای اصن با هوافضا نمیشه و باید از طریق مکانیک اپلای کرد چه قدر درسته؟ صرفا برای امریکا و استرالیا اینجوریه یا مثلا اروپا و کشور های امریکای لاتین هم نمیشه ؟ من گرایش دینامیک پروازم میگن از طریق دینامیک نمیتونی باید از طریق کنترل مکانیک اقدام کنی

ببخشید من یکم گیج شدم با این توضیحاتی که فرمودین یعنی دانشگاه تربیت مدرس در سطح جهان شناخته شده و معتبر نیست؟ فکر میکردم بعد اژ تهران و شریف مدرس باشه یعنی اشتباه فکر میکردم؟

بعد ببخشید تربیت مدرس امکانات ویژه ای داره؟ مثلا اگه ارشد اونجا باشی مستقیم دکترا هم همونجایی یا مثلا استاد بشی بعدش؟ همچین امکاناتی

ببخشید گفتید شریف و تهران اعتبار بین الملی زیادی دارن و بهشتی هم در علوم پایه . درباره تربیت مدرس چطور؟ یکم درباره اعتبار بین الملی تربیت مدرس هم توضیح میدین؟ ممنون میشم کجای جدوله

ترتبیت مدرس هم اعتبار داره ولی بنا به دلایل خاص امنیتی دانشگاه مدرس طرف قرارداد با ارگان های خاص دولتی هست وهمین شاید در پروسه اپلای بتونه بررسی های پیچیده تر کنه. بستگی به پروژه ای داره که انجام می دید.

جدا؟ خب این خوبه یا بده؟ من خیلیا رو میشناسم اپلای کردن از مدرس و این که این طرف قرار دادی که میفرمایید برای اینده شغلی خوبه یا بده؟ کلا ممنون میشم توضیح بدید

ببخشید توی کامنت یکی از دوستان دیدم گفتید تربیت مدرس برند هست . منظور از دانشگاه برند چیه؟

سلام خدمت همه مشاورین عزیز من لیسانسمو دانشگاه ازاد خوندم و خیلی بد تموم کردم به خاطر مشکلاتی کع داشتم واقعا درس نخوندم با معدل 14.5 هم فارغ التحصیل شدم و پروژه و کاراموزی هم هوافضایی نبود ولی خب چند ماه اخر بخاطر کنکور خوب خوندم و الان دینامیک پرواز بهشتی قبول شدم ولی همش میترسم کم بیارم چون بیشتر تئوری بلدم و کار عملی نکردم و رزومه قوی ندارم میترسم دید استادا بد بشه بهم یا کم بیارم در مقابل کسایی که خیلی بهتر از من بودن

ببخشید منظور من از تاثیر رتبه بندی ها مثلا شناخت جهانی از دانشگاه و ایناست مثلا مدرس همیشه از رتبه 1 تا 3 هست حالا درسته توی هوافضا در حد شریف و امیرکبیر نیست ولی به طور کلی این رتبه بندیه تاثیری داره؟ یکی بهم گفت از نظر بین الملی فقط دانشگاه شریف و تهران و میشناسن بقیه در یه سطح هستن

دانشگاههای تهران و شریف و امیرکبیر اعتبار بین المللی بسیار بالایی دارند نسبت به سایر دانشگاهها
البته شهید بهشتی هم در رشته های پایه و پزشکی اعتبار بسیار بالایی داره

عذر میخوام من یه نکته ای رو متوجه نشدم برای مثال دانشگاه تهران بخاطر این که برند هست مثلا زودتر پر میشه دانشگاش در حالی ممکنه اصلا توی هوافضا قوی نباشه. میخواستم بدونم دانشگاه تربیت مدرس چطوره؟ برند هست ؟ نسبت به خواجه نصیر و بهشتی اینا چون من همه جا دیدم بعد از تهران مدرس هست توی رتبه بندی ها؟؟؟؟؟

سلام. بله برند هست. مدرس به دلیل امکانات خوب توی هوافضا خیلی مورد توجه قرار گرفته و البته بودجه خوبی که در اختیار تحصیلات تکمیلی دانشگاه و به خصوص دانشکده هوافضا گذاشته شده.

از نظر دکترا تفاوتی ندارند و بستگی به مقاله های شما تو ارشد داره ولی از نظر امکانات برای دادن مقاله، مدرس بهتره.
از نظر اپلای، خواجه نصیر شرایط خوبی داره.
از نظر بازار کار هم هیچ تفاوتی ندارند.

ببخشید این رتبه بندی دانشگاه ها چطور؟ تاثیر داره؟ مثلا مدرس همیشه جزو سه تای اوله

ببخشید دانشگاه تربیت مدرس اعتبار و رنک و مدرکش نسبت به خواجه نصیر یا امیر کبیر بهتره یا بدتر؟

ببخشید من دانشگاه تربیت مدرس یا بهشتی سازه قبول میشم روزانه. ارزش داره نرم و دوباره کنکور بدم برای سازه دانشگاه تهران ؟ یا علم و صنعت؟ با توجه به این که کنکورم افتاده اسفند

سلام وقت بخیر من طبق نرم افزار شما انتخاب رشته کردم و ازتون مچکرم فقط برای تابستون میخوام یه سری دروس پایه ای رو بخونم ولی نمیدونم کدوم گرایش و قطعا قبول میشم که درساشو یکم مطالعه کنم من رتبم توی سهمیه 303 شده و انتخابام توی انتخاب رشته اولاش که دانشگاه های تاپ و زدم ولی از یه جایی بع بعد دیگه احتمالای قبولیمو زدم که به ترتیب دینامیک بهشتی ماهواره تهران سازه بهشتی اصول بهشتی و سازه مدرس . به نظرتون روی کدوم شانسم از همه بیشتره و میشه گفت صد درصد قبولم؟

عذر میخوام با چه رتبه ای میشه آیرودینامیک دانشگاه تهران نوبت دوم قبول شد؟ البته با توجه به کاهش ظرفیت ها

ببخشید من چند بار پرسیدم لطفا راهنمایی کنید توی کامنت ها گفتید اخرین رتبه قبولی سازه خواجه نصیر 280 هست من رتبه 310 شده توی نرم افزار نوشته بود پر احتمال که یعنی نود درصد خب چجوری میشه؟ وقتی 280 اخرینه

ببخشید من واقعا متوجه نشدم خواهشا بکم راهنمایی کنید؟خودتون اینجا تو کامنت ها گفتید اخرین رتبه قبولی 280 هست پس چرا توی نرم افزار نوشته بود پر احتمال ؟ خواهشاً یکم راهنمایی کنید

ببخشید دقیقا همزمان با نرم افزار اینجا کامنت گذاشتن و گفتید اخرین رتبه قبولی ارشد سازه خواجه 280 بود ولی من با 310 نوشته شده بود پر احتمال تروخدا توضیح بدین چجوری میشم

عزیزان مشاور ممنون میشم بفرمایید با رتبه 300 روزانه هیچ جایی دولتی تهران قبول نمیشم؟ حتی تربیت مدرس؟

278 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

رتبه های قبولی ارشد
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
کارنامه های قبولی، رتبه و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲

کارنامه های قبولی، رتبه و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲ رتبه ها و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲ را در این مطلب برای شما قرار داده ایم. در ادامه به تفکیک گروه های مختلف تحصیلی، می توانید در جداول، لیست رتبه ها و محل قبولی رشته های مختلف در ارشد سال گدشته …

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  پاسخنامه و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های …

سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد مدیریت 1404-1403 پاسخنامه و کلید سوالات ارشد مدیریت 1404-1403  توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های مهمی برای مشاهده مطالبی در رابطه با کارنامه …