رتبه های قبولی ارشد مدیریت 1401-1400 و محل قبولی
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
2

دسترسی سریع تر به محتوا از طریق فهرست عناوین

رتبه های قبولی ارشد مدیریت 1401-1400

رتبه های قبولی ارشد مدیریت 1401-1400 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در این مطلب برای شما گذاشته ایم. توجه داشته باشید که رتبه های قبولی ارشد 1401-1400 گذاشته شده در این مطلب حاوی درصدهایی که به این رتبه ها منجر شده است، نیست. اگر می خواهید نمونه کارنامه های ارشد مدیریت 1400 را که در آنها رتبه ها و درصدهای دروس مختلف نیز درج شده است را مشاهده کنید باید مطلب زیر مراجعه کنید.

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت 1401-1400

نمونه کارنامه های سهمیه 5 و 25 درصد ایثارگری ارشد مدیریت 1400

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

محل قبولی ارشد مدیریت 1401-1400

محل قبولی داوطلبان ارشد مدیریت 1400 با توجه به رتبه ای که کسب کرده اند برای انتخاب رشته ارشد مدیریت بسیار اهمیت دارد. به نوعی شانس قبولی شما در ارشد مدیریت 1401 را براساس محل قبولی ارشد مدیریت در سال 1400 می توان تخمین صحیح و دقیق زد. اگرچه همواره تغییرات کوچک و گاهی حتی زیاد (به خاطر تغییر ظرفیت ها) در رتبه های قبولی ارشد مدیریت 1401 نسبت به محل قبولی ارشد مدیریت 1400 به جود می آید.

صحت و دقت رتبه ها و محل قبولی ارشد مدیریت 1400

برای افزایش ضریب اطمینان شما برای انتخاب رشته ارشد 1401، رتبه ها و محل قبولی ارشد سال 1400 را به گونه ای انتخاب کرده ایم که تقریباً نزدیک به آخرین رتبه های قبولی ارشد مدیریت 1400 در دوره ها و دانشگاه های مختلف باشد. بنابراین سعی شده است تا حد امکان صحت و دقت بسیار بالایی را برای انتشار این اطلاعات به شما ارائه دهیم. البته تنها گلچینی از نمونه رتبه قبولی های ارشد مدیریت 1400 را در اختیار شما قرار داده ایم، اما در زمان انتخاب رشته ارشد مدیریت 1401 مدیریت، همه شانس های دقیق قبولی براساس رتبه ای که کسب کرده اید را در قالب نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401 مشاوران تحصیلی به شما ارائه می دهیم.

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

در ارشد مدیریت براساس دفترچه کنکور ارشد 1400، 10 کد ضریب داشتیم. برای دسترسی سریعتر به رتبه های قبولی ارشد مدیریت 1401-1400 از لینک های جدول زیر استفاده کنید.

لینک های رتبه های قبولی ارشد مدیریت 1400 براساس رشته ها و گرایش ها (کد ضرایب)

رتبه ها و محل قبولی ارشد مدیریت در کد ضریب 1: رشته مدیریت بازرگانی
رتبه ها و محل قبولی ارشد مدیریت در کد ضریب 2: رشته مدیریت دولتی، مدیریت بحران، مدیریت اماکن متبرکه مذهبی،سیاست گذاری علم و فناوری
رتبه ها و محل قبولی ارشد مدیریت در کد ضریب 3: رشته مدیریت صنعتی
رتبه ها و محل قبولی ارشد مدیریت در کد ضریب 4: رشته مدیریت فناوری اطلاعات 
رتبه ها و محل قبولی ارشد مدیریت در کد ضریب 5: رشته مدیریت تکنولوژی
رتبه ها و محل قبولی ارشد مدیریت در کد ضریب 6: رشته مدیریت مالی، مالی
رتبه ها و محل قبولی ارشد مدیریت در کد ضریب 7: رشته کارآفرینی
رتبه ها و محل قبولی ارشد مدیریت در کد ضریب 8: رشته مدیریت منابع انسانی
رتبه ها و محل قبولی ارشد مدیریت در کد ضریب 9 و 10: رشته های مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ای و بازرگانی دریایی

رتبه های قبولی ارشد مدیریت 1400 – رشته مدیریت بازرگانی

در جدول زیر رتبه های قبولی ارشد مجموعه مدیریت 1400 در رشته مدیریت بازرگانی را می توانید مشاهده کنید. 

رتبه ها و محل قبولی ارشد مدیریت 1401-1400: رشته مدیریت بازرگانی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
6 مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه تهران – روزانه
28 مدیریت بازرگانی – مدیریت استراتژیک – دانشگاه تهران – نوبت دوم
81 مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه
92 مدیریت بازرگانی – مدیریت استراتژیک – دانشگاه تربیت مدرس – روزانه
209 مدیریت بازرگانی – بازرگانی بین المللی – دانشگاه خوارزمی – نوبت دوم
241 مدیریت بازرگانی – تجارت الکترونیکی – دانشگاه تهران پردیس فارابی قم – نوبت دوم
268 مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه یزد – روزانه
393 مدیریت بازرگانی – بازرگانی بین المللی – دانشگاه مازندران – بابلسر – نوبت دوم
558 مدیریت بازرگانی – مدیریت استراتژیک – دانشگاه گیلان – رشت – روزانه
692 مدیریت بازرگانی – کار آفرینی – دانشگاه شهید چمران – اهواز – روزانه
744 مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – پردیس خودگردان
840 مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه ایلام – روزانه
1050 مدیریت بازرگانی – مدیریت استراتژیک – دانشگاه تهران پردیس البرز کرج – پردیس خودگردان
1321 مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه ارومیه – نوبت دوم
2245 مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه پیام نور استان البرز – مرکز کرج
2900 مدیریت بازرگانی – تجارت الکترونیکی – دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) – مجازی
3517 مدیریت بازرگانی – بازرگانی داخلی – دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه (س) – قم – نوبت دوم
3860 مدیریت بازرگانی – بازرگانی بین المللی – دانشگاه غیرانتفاعی خاتم – تهران
7509 مدیریت بازرگانی – تجارت الکترونیکی – دانشگاه پیام نور استان تهران – واحد ری
1896 مدیریت بازرگانی – تجارت الکترونیکی – دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی – اصفهان
22178 مدیریت بازرگانی – بازاریابی – موسسه غیرانتفاعی عطار – مشهد
28934 مدیریت بازرگانی – مدیریت استراتژیک – موسسه غیرانتفاعی ارشاد – دماوند
31122 مدیریت بازرگانی – بازاریابی – موسسه غیرانتفاعی حکیم طوس – مشهد

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

رتبه های قبولی ارشد مدیریت 1400 – رشته مدیریت دولتی

در جدول زیر رتبه های قبولی ارشد مجموعه مدیریت 1400 در رشته مدیریت دولتی را می توانید مشاهده کنید. 

رتبه ها و محل قبولی ارشد مدیریت 1401-1400: رشته مدیریت دولتی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
22 مدیریت دولتی – توسعه منابع انسانی – دانشگاه تهران – روزانه
81 مدیریت دولتی – بودجه و مالیه عمومی – دانشگاه تهران – روزانه
163 مدیریت دولتی – سیاست گذاری علم و فناوری – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – روزانه
211 مدیریت دولتی – توسعه منابع انسانی – دانشگاه فردوسی مشهد – نوبت دوم
273 مدیریت دولتی – خط مشی گذاری عمومی – موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی – روزانه
490 مدیریت دولتی – مدیریت تحول – دانشگاه مازندران – بابلسر – نوبت دوم
555 مدیریت دولتی – توسعه منابع انسانی – دانشگاه علوم انتظامی امین – نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – روزانه
847 مدیریت دولتی – مدیریت نظارت و بازرسی – دانشگاه جامع امام حسین (ع) – تهران – روزانه
983 مدیریت دولتی – خط مشی گذاری عمومی – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – پردیس خودگردان
1244 مدیریت دولتی – توسعه منابع انسانی – دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب
1497 مدیریت دولتی – مدیریت رفتار سازمانی – دانشگاه اردکان – روزانه
2744 مدیریت دولتی – توسعه منابع انسانی – دانشگاه تربیت مدرس – پردیس خودگردان
4442 مدیریت دولتی – بودجه و مالیه عمومی – دانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز شیراز
8499 مدیریت دولتی – مدیریت تطبیق و توسعه – دانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز شیراز 
9002 مدیریت دولتی – طراحی سازمانهای دولتی – دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی – مرکز خوی
19743 مدیریت دولتی – توسعه منابع انسانی – دانشگاه غیرانتفاعی شمال – آمل
24866 مدیریت دولتی – مدیریت منابع انسانی  – موسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی – قزوین
29399 مدیریت دولتی – توسعه منابع انسانی – موسسه غیرانتفاعی تابران – مشهد
31447 مدیریت دولتی – توسعه منابع انسانی – موسسه غیرانتفاعی حکیمان – بجنورد

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

رتبه های قبولی ارشد مدیریت 1400 – رشته مدیریت صنعتی

در جدول زیر رتبه های قبولی ارشد مجموعه مدیریت 1400 در رشته مدیریت صنعتی را می توانید مشاهده کنید. 

رتبه ها و محل قبولی ارشد مدیریت 1401-1400: رشته مدیریت صنعتی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
62 مدیریت صنعتی – مدیریت پروژه – دانشگاه تهران – روزانه
83 مدیریت صنعتی – تحقیق در عملیات – دانشگاه تهران – روزانه
165 مدیریت صنعتی – تولید و عملیات – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – روزانه
242 مدیریت صنعتی – تولید و عملیات – دانشگاه تهران – نوبت دوم
321 مدیریت صنعتی – مدیریت زنجیره تامین – دانشگاه تهران – نوبت دوم
403 مدیریت صنعتی – تولید و عملیات – دانشگاه اصفهان – روزانه
519 مدیریت صنعتی – تولید و عملیات – دانشگاه خوارزمی – نوبت دوم
698 مدیریت صنعتی – تحقیق در عملیات – دانشگاه فردوسی مشهد – نوبت دوم
1291 مدیریت صنعتی – تولید و عملیات – دانشگاه سمنان – روزانه
1644 مدیریت صنعتی – مدیریت کیفیت و بهره وری – دانشگاه شاهد – تهران – نوبت دوم
2509 مدیریت صنعتی – مدیریت پروژه – دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ – تهران
3757 مدیریت صنعتی – مدیریت کیفیت و بهره وری – دانشگاه تهران پردیس البرز کرج – پردیس خودگردان
24882 مدیریت صنعتی – تحقیق در عملیات – دانشگاه یزد – پردیس خودگردان
30004 مدیریت صنعتی – تولید و عملیات – موسسه غیرانتفاعی رجا – قزوین
31228 مدیریت صنعتی – تولید و عملیات – موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش – قم

برای تخمین رتبه ارشد  1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

رتبه های قبولی ارشد مدیریت 1400 – رشته مدیریت فناوری اطلاعات – آی تی

در جدول زیر رتبه های قبولی ارشد مجموعه مدیریت 1400 در رشته مدیریت فناوری اطلاعات – آی تی را می توانید مشاهده کنید. 

رتبه ها و محل قبولی ارشد مدیریت 1401-1400: رشته مدیریت فناوری اطلاعات – آی تی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
37 مدیریت فناوری اطلاعات – سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته – دانشگاه تهران – روزانه
133 مدیریت فناوری اطلاعات – کسب و کار الکترونیک – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – روزانه
172 مدیریت فناوری اطلاعات – هوشمندی کسب و کار – دانشگاه تربیت مدرس – روزانه
325 مدیریت فناوری اطلاعات – سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه
556 مدیریت فناوری اطلاعات – کسب و کار الکترونیک – دانشگاه الزهرا(س) – روزانه
614 مدیریت فناوری اطلاعات – کسب و کار الکترونیک – دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران – نوبت دوم
982 مدیریت فناوری اطلاعات – کسب و کار الکترونیک – دانشگاه رازی – کرمانشاه – روزانه
1144 مدیریت فناوری اطلاعات – کسب و کار الکترونیک – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – پردیس خودگردان
3853 مدیریت فناوری اطلاعات – کسب و کار الکترونیک – دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران – پردیس خودگردان
8875 مدیریت فناوری اطلاعات – مدیریت دانش – دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب – مجازی
24028 مدیریت فناوری اطلاعات – سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته – موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز – تهران
21113 مدیریت فناوری اطلاعات – مدیریت دانش – دانشگاه فردوسی مشهد – مجازی
29902 مدیریت فناوری اطلاعات – کسب و کار الکترونیک – موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال – رشت

رتبه های قبولی ارشد مدیریت 1400 – رشته مدیریت تکنولوژی

در جدول زیر رتبه های قبولی ارشد مجموعه مدیریت 1400 در رشته مدیریت تکنولوژی را می توانید مشاهده کنید. 

رتبه ها و محل قبولی ارشد مدیریت 1401-1400: رشته مدیریت تکنولوژی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
322 مدیریت تکنولوژی – انتقال تکنولوژی – دانشگاه تهران – روزانه
488 مدیریت تکنولوژی – نوآوری تکنولوژی – دانشگاه تربیت مدرس – روزانه
641 مدیریت تکنولوژی – انتقال تکنولوژی – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – نوبت دوم
1356 مدیریت تکنولوژی – نوآوری تکنولوژی – دانشگاه تهران پردیس فارابی قم – نوبت دوم
1737 مدیریت تکنولوژی – نوآوری تکنولوژی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر – روزانه
6981 مدیریت تکنولوژی – نوآوری تکنولوژی – دانشگاه علم و صنعت ایران – مجازی

رتبه های قبولی ارشد مدیریت 1400 – رشته مدیریت مالی

در جدول زیر رتبه های قبولی ارشد مجموعه مدیریت 1400 در رشته مدیریت مالی را می توانید مشاهده کنید. 

رتبه ها و محل قبولی ارشد مدیریت 1401-1400: رشته مدیریت مالی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
7 مدیریت مالی – بانکداری – دانشگاه تهران – روزانه
18 مدیریت مالی – بیمه – دانشگاه تهران – نوبت دوم
44 مدیریت مالی – تامین مالی و سرمایه گذاری در نفت و گاز – دانشگاه صنعت نفت – روزانه
61 مدیریت مالی – مدیریت مالی – دانشگاه خوارزمی – نوبت دوم
152 مدیریت مالی – مدیریت مالی – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – پردیس خودگردان
238 مدیریت مالی – مدیریت مالی – دانشگاه شهید چمران – اهواز – روزانه
523 مدیریت مالی – بانکداری – دانشگاه غیرانتفاعی خاتم – تهران
1357 مدیریت مالی – مهندسی مالی و مدیریت ریسک – دانشگاه تهران پردیس فارابی قم – مجازی
5507 مدیریت مالی – مهندسی مالی و مدیریت ریسک – دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی – اصفهان
17492 مدیریت مالی – مدیریت مالی – دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی
19873 مدیریت مالی – مهندسی مالی و مدیریت ریسک – موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال – رشت
24833 مدیریت مالی – مهندسی مالی و مدیریت ریسک – موسسه غیرانتفاعی ادیبان – گرمسار
31527 مدیریت مالی –  بیمه – موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز – تهران

برای تخمین رتبه ارشد  1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

رتبه های قبولی ارشد مدیریت 1400 – رشته مدیریت کارآفرینی

در جدول زیر رتبه های قبولی ارشد مجموعه مدیریت 1400 در رشته مدیریت کارآفرینی را می توانید مشاهده کنید. 

رتبه ها و محل قبولی ارشد مدیریت 1401-1400: رشته مدیریت کارآفرینی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
112 کارآفرینی – کسب و کار جدید – دانشگاه تهران – روزانه
153 کارآفرینی – سازمانی – دانشگاه تهران – روزانه
317 کارآفرینی – کسب و کار جدید – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – روزانه
472 کارآفرینی – کسب و کار جدید – دانشگاه تهران – نوبت دوم
525 کارآفرینی – کسب و کار جدید – دانشگاه خوارزمی – روزانه
813 کارآفرینی – کسب و کار الکترونیکی – دانشگاه شیراز – روزانه
1462 کارآفرینی – کسب و کار جدید – دانشگاه مازندران – بابلسر – نوبت دوم
1997 کارآفرینی – توسعه کارآفرینی – دانشگاه گنبد – روزانه
7341 کارآفرینی – کسب و کار الکترونیکی – دانشگاه تهران – مجازی
10892 کارآفرینی – کارآفرینی فناوری – دانشگاه تهران پردیس البرز کرج – پردیس خودگردان
28566 کارآفرینی – سازمانی – دانشگاه شاهد – تهران – پردیس خودگردان
29799 کارآفرینی – کارآفرینی بین الملل – دانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز بابل
31663 کارآفرینی – کسب و کار جدید – موسسه غیرانتفاعی پردیسان – فریدونکنار

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

رتبه های قبولی ارشد مدیریت 1400 – رشته مدیریت منابع انسانی

در جدول زیر رتبه های قبولی ارشد مجموعه مدیریت 1400 در رشته مدیریت منابع انسانی را می توانید مشاهده کنید. 

رتبه ها و محل قبولی ارشد مدیریت 1401-1400: رشته مدیریت منابع انسانی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
92 مدیریت منابع انسانی – مدیریت استراتژیک منابع انسانی – دانشگاه تهران – روزانه
285 مدیریت منابع انسانی – عملکرد و بهره برداری منابع انسانی – دانشگاه تهران – نوبت دوم
1345 مدیریت منابع انسانی – مدیریت منابع انسانی اسلامی – دانشگاه مازندران – بابلسر – روزانه
1685 مدیریت منابع انسانی – مدیریت منابع انسانی اسلامی – دانشگاه اردکان – روزانه
1950 مدیریت منابع انسانی – مدیریت استراتژیک منابع انسانی – دانشگاه تهران (پردیس کرج) – پردیس خودگردان
23500 مدیریت منابع انسانی – مدیریت منابع انسانی اسلامی – دانشگاه پیام نور استان تهران – واحد شهر جدید پردیس
32000 مدیریت منابع انسانی – مدیریت منابع انسانی اسلامی – موسسه غیرانتفاعی سهروردی – قزوین

رتبه های قبولی ارشد مدیریت 1400 – رشته های حمل و نقل بین قاره ای و بازرگانی دریایی

در جدول زیر رتبه های قبولی ارشد مجموعه مدیریت 1400 در رشته مدیریت حمل و نقل بین قاره های و بازرگانی دریایی را می توانید مشاهده کنید. 

رتبه ها و محل قبولی ارشد مدیریت 1401-1400: رشته مدیریت حمل و نقل بین قاره ای و بازرگانی دریایی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
1055 مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ای – دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار – روزانه
1430 مدیریت بازرگانی دریایی – دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار – نوبت دوم

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

آمار رتبه های قبولی ارشد مدیریت 1400-99

رتبه های قبولی ارشد مدیریت 1400-99 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در ادامه این مطلب می توانید مشاهده کنید

رتبه های قبولی ارشد مدیریت 99 در کد ضریب 1: رشته مدیریت بازرگانی

در کنکور ارشد مجموعه مدیریت 99، کد ضریب یک مربوط به رشته مدیریت بازرگانی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته مدیریت را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد مدیریت 1400-99: کد ضریب 1: رشته مدیریت بازرگانی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
17  مدیریت بازرگانی – مدیریت استراتژیک دانشگاه تهران – روزانه
43  مدیریت بازرگانی – بازاریابی دانشگاه شهیدبهشتی – نوبت دوم
46  مدیریت بازرگانی – بازاریابی دانشگاه شهیدبهشتی – روزانه
92  مدیریت بازرگانی – تجارت الکترونیکی دانشگاه علامه طباطبایی – روزانه
162  مدیریت بازرگانی – بازاریابی دانشگاه اصفهان – روزانه
277  مدیریت بازرگانی – بازاریابی دانشگاه فردوسی مشهد – نوبت دوم
742  مدیریت بازرگانی – بازاریابی دانشگاه رازی کرمانشاه – روزانه
907  مدیریت بازرگانی – مدیریت استراتژیک دانشگاه زنجان – روزانه
1223  مدیریت بازرگانی – کارآفرینی دانشگاه کردستان – روزانه
1290  مدیریت بازرگانی – بازرگانی بین المللی دانشگاه شهیدبهشتی – پردیس خودگردان
1621  مدیریت بازرگانی – بازاریابی دانشگاه پیام نوراستان تهران “تهران غرب”
1822  مدیریت بازرگانی – مدیریت استراتژیک دانشگاه خلیج فارس بوشهر – نوبت دوم
1946  مدیریت بازرگانی – بازاریابی دانشگاه پیام نوراستان البرز “مرکزکرج”
2275  مدیریت بازرگانی – کارآفرینی دانشگاه ایلام – روزانه
3862  مدیریت بازرگانی – بازاریابی دانشگاه تهران – مجازی
8290  مدیریت بازرگانی – مدیریت استراتژیک موسسه غیرانتفاعی ارشاد دماوند
12276  مدیریت بازرگانی – تجارت الکترونیکی دانشگاه تبریز – پردیس خودگردان 
19852  مدیریت بازرگانی – مدیریت استراتژیک موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر قم
24526  مدیریت بازرگانی – بازرگانی داخلی دانشگاه پیام نوراستان مازندران “مرکزبابل”
25217  مدیریت بازرگانی – بازاریابی موسسه غیرانتفاعی گلستان 
30674  مدیریت بازرگانی – بازاریابی دانشگاه پیام نوراستان مازندران “واحدنکا”
39313  مدیریت بازرگانی – بازاریابی موسسه غیرانتفاعی مهراستان استانه اشرفیه

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

رتبه های قبولی ارشد مدیریت 99 در کد ضریب 2: رشته مدیریت دولتی

در کنکور ارشد مجموعه مدیریت 99، کد ضریب 2 مربوط به رشته مدیریت دولتی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 2 مربوط به رشته مدیریت را قرار داده ایم.

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
23  مدیریت دولتی – توسعه منابع انسانی دانشگاه تهران – روزانه
61  مدیریت دولتی – بودجه و مالیه عمومی دانشگاه تهران – روزانه
186  مدیریت دولتی – مدیریت رفتار سازمانی دانشگاه علامه طباطبایی – روزانه
255  مدیریت دولتی – خط مشی گذاری عمومی دانشگاه تهران – نوبت دوم
498  مدیریت دولتی – مدیریت تحول دانشگاه مازندران – روزانه
993  مدیریت دولتی – خط مشی گذاری عمومی دانشگاه شاهد تهران – نوبت دوم
1248  مدیریت دولتی – توسعه منابع انسانی دانشگاه سیستان و بلوچستان – نوبت دوم
1642  مدیریت دولتی – مدیریت تحول دانشگاه پیام نور استان تهران “تهران غرب”
2106  مدیریت دولتی – توسعه منابع انسانی دانشگاه شهیدبهشتی – پردیس خودگردان
4311  مدیریت دولتی – بودجه و مالیه عمومی دانشگاه پیام نور استان اصفهان “مرکزشاهین شهر”
5879  مدیریت دولتی – مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی دانشگاه پیام نور استان فارس “مرکزشیراز”
9825  مدیریت دولتی – توسعه منابع انسانی دانشگاه شاهد تهران – پردیس خودگردان
17347  مدیریت دولتی – توسعه منابع انسانی دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز ابیک 
20675  مدیریت دولتی – بودجه و مالیه عمومی دانشگاه پیام نوراستان سمنان “مرکزگرمسار” 
35971  مدیریت دولتی – مدیریت رفتار سازمانی موسسه غیرانتفاعی غزالی قزوین
43236  مدیریت دولتی – مدیریت رفتار سازمانی موسسه غیرانتفاعی قدیر لنگرود 

رتبه های قبولی ارشد مدیریت 99 در کد ضریب 3: رشته مدیریت صنعتی

در کنکور ارشد مجموعه مدیریت 99، کد ضریب 3 مربوط به رشته مدیریت صنعتی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 3 مربوط به رشته مدیریت را قرار داده ایم.

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
16  مدیریت صنعتی – تحقیق در عملیات دانشگاه تهران – روزانه
102  مدیریت صنعتی – مدیریت پروژه دانشگاه تهران – نوبت دوم
219  مدیریت صنعتی – مدیریت کیفیت و بهره وری دانشگاه شهیدبهشتی – روزانه
302  مدیریت صنعتی – تولید و عملیات دانشگاه شیراز – روزانه
470  مدیریت صنعتی – تحقیق در عملیات دانشگاه خوارزمی – روزانه
662  مدیریت صنعتی – تحقیق در عملیات دانشگاه فردوسی مشهد – نوبت دوم
1469  مدیریت صنعتی – تحقیق در عملیات دانشگاه قم – روزانه 
2217  مدیریت صنعتی – تحقیق در عملیات دانشگاه خلیج فارس – نوبت دوم
3391  مدیریت صنعتی – تحقیق در عملیات دانشگاه تربیت مدرس – پردیس خودگردان
4255  مدیریت صنعتی – تولید و عملیات دانشگاه غیرانتفاعی خاتم تهران
16073  مدیریت صنعتی – تحقیق در عملیات موسسه غیرانتفاعی بینالود مشهد 
37063  مدیریت صنعتی – تولید و عملیات موسسه غیرانتفاعی خزر محموداباد
42018  مدیریت صنعتی – تولید و عملیات موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری سپاهان اصفهان 

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

رتبه های قبولی ارشد مدیریت 99 در کد ضریب 4: رشته مدیریت فناوری اطلاعات

در کنکور ارشد مجموعه مدیریت 99، کد ضریب 4 مربوط به رشته مدیریت فناوری اطلاعا بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 4 مربوط به رشته مدیریت را قرار داده ایم.

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
31  مدیریت فناوری اطلاعات – کسب و کار الکترونیک دانشگاه تهران – روزانه
131  مدیریت فناوری اطلاعات – سیستم های اطلاعاتی پیشرفته دانشگاه تهران – نوبت دوم 
248  مدیریت فناوری اطلاعات – مدیریت دانش دانشگاه شهیدبهشتی – نوبت دوم 
425  مدیریت فناوری اطلاعات – کسب وکار الکترونیک دانشگاه علم وصنعت – روزانه
1984  مدیریت فناوری اطلاعات – کسب وکار الکترونیک دانشگاه شهیدبهشتی – پردیس خودگردان
28619  مدیریت فناوری اطلاعات – سیستم های اطلاعاتی پیشرفته دانشگاه شیخ بهایی اصفهان – غیرانتفاعی 
31316  مدیریت فناوری اطلاعات – مدیریت دانش دانشگاه پیام نوراستان هرمزگان “واحدقشم” 

رتبه های قبولی ارشد مدیریت 99 در کد ضریب 5: رشته مدیریت تکنولوژی

در کنکور ارشد مجموعه مدیریت 99، کد ضریب 5 مربوط به رشته مدیریت تکنولوژی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 5 مربوط به رشته مدیریت را قرار داده ایم.

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
277  مدیریت تکنولوژی – نوآوری تکنولوژی دانشگاه تهران – نوبت دوم
465  مدیریت تکنولوژی – نوآوری تکنولوژی دانشگاه علم وصنعت – روزانه 
7108  مدیریت تکنولوژی – نوآوری تکنولوژی دانشگاه علم وصنعت – پردیس خودگردان

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

رتبه های قبولی ارشد مدیریت 99 در کد ضریب 6: رشته مدیریت مالی

در کنکور ارشد مجموعه مدیریت 99، کد ضریب 6 مربوط به رشته مدیریت مالی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 6 مربوط به رشته مدیریت را قرار داده ایم.

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
5  مهندسی مالی و مدیریت ریسک دانشگاه تهران – روزانه
15  حقوق مالی دانشگاه تهران – نوبت دوم
42  مدیریت مالی دانشگاه خوارزمی تهران – روزانه
181  مدیریت مالی دانشگاه یزد – نوبت دوم 
293  مدیریت مالی دانشگاه شهیدبهشتی – پردیس خودگردان 
405  بانکداری دانشگاه غیرانتفاعی خاتم تهران 
5953  مدیریت مالی دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی 
22401  مدیریت مالی موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی گرگان
32102  مدیریت مالی موسسه غیرانتفاعی روزبهان ساری 
43159  مدیریت مالی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری نور

رتبه های قبولی ارشد مدیریت 99 در کد ضریب 7: رشته کارآفرینی

در کنکور ارشد مجموعه مدیریت 99، کد ضریب 7 مربوط به رشته کارآفرینی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 7 مربوط به رشته مدیریت را قرار داده ایم.

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
77 کارآفرینی – کسب وکار الکترونیکی دانشگاه تهران – روزانه 
255 کارآفرینی – کسب وکار جدید دانشگاه شهیدبهشتی – روزانه
475 کارآفرینی – سازمانی دانشگاه شهیدبهشتی – نوبت دوم
886 کارآفرینی – کسب و کار جدید دانشگاه شهید باهنر کرمان – روزانه
2442 کارآفرینی – توسعه دانشگاه گنبد – روزانه
3665 کارآفرینی – گردشگری دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ تهران 
4812 کارآفرینی – سازمانی دانشگاه شهیدبهشتی – پردیس خودگردان
27299 کارآفرینی – فناوری دانشگاه پیام نوراستان مازندران “مرکزبابل”
43935 کارآفرینی – کسب و کار جدید موسسه غیرانتفاعی پردیسان فریدونکنار 

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

رتبه های قبولی ارشد مدیریت 99 در کد ضریب 8: رشته مدیریت منابع انسانی

در کنکور ارشد مجموعه مدیریت 99، کد ضریب 8 مربوط به رشته مدیریت منابع انسانی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 8 مربوط به رشته مدیریت را قرار داده ایم.

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
39  مدیریت منابع انسانی – مدیریت عملکرد و بهره وری منابع انسانی دانشگاه تهران – روزانه
1010  مدیریت منابع انسانی – مدیریت منابع انسانی اسلامی دانشگاه زنجان – روزانه
1674  مدیریت منابع انسانی – مدیریت منابع انسانی اسلامی دانشگاه مازندران – نوبت دوم
17221  مدیریت منابع انسانی – مدیریت منابع انسانی اسلامی دانشگاه پیام نوراستان یزد -مرکزیزد

رتبه های قبولی ارشد مدیریت 99 در کد ضریب 9: رشته مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ای

در کنکور ارشد مجموعه مدیریت 99، کد ضریب 9 مربوط به رشته مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ای بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 9 مربوط به رشته مدیریت را قرار داده ایم.

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
737  مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ای دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر – روزانه

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

به این مطلب امتیاز دهید

سلام و وقتتون بخیر
به نظرتون با رتبه 147 سهمیه 25 درصد و تراز نزدیک یه 3000 در پردیس شهید بهشتی شانس قبولی دارم؟ رشته مدیریت بازرگانی گرایش بین الملل.

2 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *

کارشناسی ارشد
رضا کشاورز افشار

رضا کشاورز افشار 17 سال سابقه مشاوره کنکور سراسری و انتخاب رشته کنکور سراسری (رتبه 388 کنکور تجربی سال 81) مشاور 108 رتبه زیر 100 کنکور سراسری، 392 رتبه زیر 500 کنکور سراسری و بیش از 500 رتبه زیر 1000 کنکور سراسری 12 سال سابقه مشاور تخصصی در حوزه کنکورهای …

انتخاب رشته کارشناسی ارشد
مشاوره انتخاب رشته کنکور1401

مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسری 1401 طرح نقره ای طرح طلایی 30 دقیقه مشاوره تلفنی تعیین همه شانس های قبولی پاسخگویی به همه سوالات   45 دقیقه مشاوره تلفنی تعیین همه شانس های قبولی پاسخگویی به همه سوالات مشاوره آنلاین ارائه فایل چیدمان انتخاب رشته 198،000 تومان 350،000 تومان پرداخت …

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد سلامت و ترافیک 1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
کارنامه های رتبه و قبولی ارشد سلامت و ترافیک 1400

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد سلامت و ترافیک 1401-1400 کارنامه های رتبه و قبولی ارشد سلامت و ترافیک 1401-1400 برای داوطلبان ارشد سلامت و ترافیک سال 1401 و حتی سال های آینده بسیار اهمیت دارد. آنچه که اهمیت کارنامه های قبولی ارشد سلامت و ترافیک ۱۴۰۰ را برای داوطلبان …