رتبه های قبولی ارشد مدیریت 1403-1402 و محل قبولی
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
2

دسترسی سریع تر به محتوا از طریق فهرست عناوین

رتبه های قبولی ارشد مدیریت 1403-1402

رتبه های قبولی ارشد مدیریت 1403-1402 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در این مطلب برای شما گذاشته ایم. توجه داشته باشید که رتبه های قبولی ارشد 1403-1402 گذاشته شده در این مطلب حاوی درصدهایی که به این رتبه ها منجر شده است، نیست. اگر می خواهید نمونه کارنامه های ارشد مدیریت 1402 را که در آنها رتبه ها و درصدهای دروس مختلف نیز درج شده است را مشاهده کنید باید مطلب زیر مراجعه کنید.

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت 1403-1402

محل قبولی ارشد مدیریت 1403-1402

محل قبولی داوطلبان ارشد مدیریت 1402 با توجه به رتبه ای که کسب کرده اند برای انتخاب رشته ارشد 1403 مدیریت بسیار اهمیت دارد. به نوعی شانس قبولی شما در ارشد مدیریت 1403 را براساس محل قبولی ارشد مدیریت در سال 1402 می توان تخمین صحیح و دقیق زد. اگرچه همواره تغییرات کوچک و گاهی حتی زیاد (به خاطر تغییر ظرفیت ها) در رتبه های قبولی ارشد مدیریت 1401 نسبت به محل قبولی ارشد مدیریت 1402 به جود می آید.

صحت و دقت رتبه ها و محل قبولی ارشد مدیریت 1402

برای افزایش ضریب اطمینان شما برای انتخاب رشته ارشد 1403، رتبه ها و محل قبولی ارشد سال 1402 را به گونه ای انتخاب کرده ایم که تقریباً نزدیک به آخرین رتبه های قبولی ارشد مدیریت 1402 در دوره ها و دانشگاه های مختلف باشد. بنابراین سعی شده است تا حد امکان صحت و دقت بسیار بالایی را برای انتشار این اطلاعات به شما ارائه دهیم. البته تنها گلچینی از نمونه رتبه قبولی های ارشد مدیریت 1402 را در اختیار شما قرار داده ایم، اما در زمان انتخاب رشته ارشد مدیریت 1403 مدیریت، همه شانس های دقیق قبولی براساس رتبه ای که کسب کرده اید را در قالب نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1403 مشاوران تحصیلی به شما ارائه می دهیم.

در ارشد مدیریت براساس دفترچه کنکور ارشد 1402، 10 کد ضریب داشتیم. برای دسترسی سریعتر به رتبه های قبولی ارشد مدیریت 1403-1402 از لینک های جدول زیر استفاده کنید.

لینک های رتبه های قبولی ارشد مدیریت 1402 براساس رشته ها و گرایش ها (کد ضرایب)

رتبه ها و محل قبولی ارشد مدیریت در کد ضریب 1: رشته مدیریت بازرگانی
رتبه ها و محل قبولی ارشد مدیریت در کد ضریب 2: رشته مدیریت دولتی، مدیریت بحران، مدیریت اماکن متبرکه مذهبی،سیاست گذاری علم و فناوری
رتبه ها و محل قبولی ارشد مدیریت در کد ضریب 3: رشته مدیریت صنعتی
رتبه ها و محل قبولی ارشد مدیریت در کد ضریب 4: رشته مدیریت فناوری اطلاعات 
رتبه ها و محل قبولی ارشد مدیریت در کد ضریب 5: رشته مدیریت تکنولوژی
رتبه ها و محل قبولی ارشد مدیریت در کد ضریب 6: رشته مدیریت مالی، مالی
رتبه ها و محل قبولی ارشد مدیریت در کد ضریب 7: رشته کارآفرینی
رتبه ها و محل قبولی ارشد مدیریت در کد ضریب 8: رشته مدیریت منابع انسانی

رتبه های قبولی ارشد مدیریت 1402 – رشته مدیریت بازرگانی

در جدول زیر رتبه های قبولی ارشد مجموعه مدیریت 1402 در رشته مدیریت بازرگانی را می توانید مشاهده کنید. 

رتبه ها و محل قبولی ارشد مدیریت 1403-1402: رشته مدیریت بازرگانی

رتبه قبولی دانشگاه قبولی
6 ارشد مدیریت بازرگانی – بازاریابی – روزانه – دانشگاه تهران
29 ارشد مدیریت بازرگانی – بازرگانی بین المللی – روزانه – دانشگاه تهران
83 ارشد مدیریت بازرگانی – بازاریابی – روزانه – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران
176 ارشد مدیریت بازرگانی – بازاریابی – روزانه – دانشگاه اصفهان
275 ارشد مدیریت بازرگانی – بازاریابی – روزانه – دانشگاه شهید چمران – اهواز
293 ارشد مدیریت بازرگانی – بازرگانی بین المللی – روزانه – دانشگاه مازندران – بابلسر
354 ارشد مدیریت بازرگانی – بازرگانی بین المللی – نوبت دوم – دانشگاه مازندران – بابلسر
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد مدیریت 1403
581 ارشد مدیریت بازرگانی – مدیریت استراتژیک – روزانه – دانشگاه جامع امام حسین (ع) – تهران
800 ارشد مدیریت بازرگانی – مدیریت استراتژیک – روزانه – دانشگاه خلیج فارس – بوشهر
923 ارشد مدیریت بازرگانی – بازاریابی – روزانه – دانشگاه ملایر
1429 ارشد مدیریت بازرگانی – بازاریابی – نوبت دوم – دانشگاه لرستان – خرم آباد
1764 ارشد مدیریت بازرگانی – تجارت الکترونیکی – روزانه – دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه(س) – قم
2749 ارشد مدیریت بازرگانی – بازاریابی – پیام نور – دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز مشهد
3564 ارشد مدیریت بازرگانی – بازرگانی بین المللی – پردیس خودگردان – دانشگاه شاهد – تهران
5377 ارشد مدیریت بازرگانی – بازرگانی داخلی – پیام نور – دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب
7177 ارشد مدیریت بازرگانی – بازرگانی بین المللی – پیام نور – دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز نیشابور
10154 ارشد مدیریت بازرگانی – بازرگانی بین المللی – پیام نور – دانشگاه پیام نور استان سمنان – مرکز گرمسار
12000 ارشد مدیریت بازرگانی – بازاریابی – پیام نور – دانشگاه پیام نور استان هرمزگان – واحد قشم
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد مدیریت 1403
12544 ارشد مدیریت بازرگانی – کار آفرینی – پیام نور – دانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز بابل
21314 ارشد مدیریت بازرگانی – تجارت الکترونیکی – پیام نور – دانشگاه پیام نور استان هرمزگان – واحد قشم
24215 ارشد مدیریت بازرگانی – بازاریابی – غیرانتفاعی – موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی – اصفهان
29563 ارشد مدیریت بازرگانی – بازاریابی – غیرانتفاعی – موسسه غیرانتفاعی الغدیر- تبریز
28417 ارشد مدیریت بازرگانی – بازرگانی بین المللی – غیرانتفاعی – موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال – رشت
29740 ارشد مدیریت بازرگانی – مدیریت استراتژیک – غیرانتفاعی – دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی – اصفهان
32976 ارشد مدیریت بازرگانی – بازرگانی داخلی – غیرانتفاعی – موسسه غیرانتفاعی المهدی مهر – اصفهان
33147 ارشد مدیریت بازرگانی – کار آفرینی – غیرانتفاعی – موسسه غیرانتفاعی سمنگان – آمل
33911 ارشد مدیریت بازرگانی – تجارت الکترونیکی – غیرانتفاعی – موسسه غیرانتفاعی مهر – کرمان

رتبه های قبولی ارشد مدیریت 1402 – رشته مدیریت دولتی

در جدول زیر رتبه های قبولی ارشد مجموعه مدیریت 1402 در رشته مدیریت دولتی را می توانید مشاهده کنید. 

رتبه ها و محل قبولی ارشد مدیریت 1403-1402: رشته مدیریت دولتی

رتبه قبولی دانشگاه قبولی
20 ارشد مدیریت دولتی – سیاست گذاری علم و فناوری – روزانه – دانشگاه تهران
25 ارشد مدیریت دولتی – توسعه منابع انسانی – روزانه – دانشگاه تهران
85 ارشد مدیریت دولتی – توسعه منابع انسانی – روزانه – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران
195 ارشد مدیریت دولتی – توسعه منابع انسانی – روزانه – دانشگاه فردوسی مشهد
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد مدیریت 1403
 
275 ارشد مدیریت دولتی – خط مشی گذاری عمومی – روزانه – موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
725 ارشد مدیریت دولتی – مدیریت رفتار سازمانی – روزانه – دانشگاه سمنان
911 ارشد مدیریت دولتی – مدیریت بحران – روزانه – دانشگاه شهید باهنر – کرمان
1145 ارشد مدیریت دولتی – خط مشی گذاری عمومی – نوبت دوم – دانشگاه شاهد – تهران
1732 ارشد مدیریت دولتی – توسعه منابع انسانی – نوبت دوم – دانشگاه ایلام
2061 ارشد مدیریت دولتی – سیاست گذاری علم و فناوری – پردیس خودگردان – دانشگاه شهید بهشتی – تهران
4325 ارشد مدیریت دولتی – توسعه منابع انسانی – پیام نور – دانشگاه پیام نور استان گیلان – مرکز رشت
8063 ارشد مدیریت دولتی – طراحی سازمانهای دولتی – غیرانتفاعی – موسسه غیرانتفاعی ارشاد – دماوند
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد مدیریت 1403
8849 ارشد مدیریت دولتی – توسعه منابع انسانی – پیام نور – دانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز یزد
13766 ارشد مدیریت دولتی – مدیریت تحول – پیام نور – دانشگاه پیام نور استان مرکزی – مرکز دلیجان
16895 ارشد مدیریت دولتی – خط مشی گذاری عمومی – پیام نور – دانشگاه پیام نور استان سمنان – مرکز گرمسار
20973 ارشد مدیریت دولتی – خط مشی گذاری عمومی – پیام نور – دانشگاه پیام نور استان مرکزی – مرکز ساوه
29563 ارشد مدیریت دولتی – توسعه منابع انسانی – غیرانتفاعی – موسسه غیرانتفاعی غزالی – قزوین

رتبه های قبولی ارشد مدیریت 1402 – رشته مدیریت صنعتی

در جدول زیر رتبه های قبولی ارشد مجموعه مدیریت 1402 در رشته مدیریت صنعتی را می توانید مشاهده کنید. 

رتبه ها و محل قبولی ارشد مدیریت 1403-1402: رشته مدیریت صنعتی

رتبه قبولی دانشگاه قبولی
65 ارشد مدیریت صنعتی – مدیریت پروژه – روزانه – دانشگاه تهران
75 ارشد مدیریت صنعتی – تولید و عملیات – روزانه – دانشگاه تهران
250 ارشد مدیریت صنعتی – مدیریت کیفیت و بهره وری – روزانه – دانشگاه شهید بهشتی – تهران
411 ارشد مدیریت صنعتی – تحقیق در عملیات – نوبت دوم – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد مدیریت 1403
557 ارشد مدیریت صنعتی – تولید و عملیات – نوبت دوم – دانشگاه اصفهان
814 ارشد مدیریت صنعتی – تولید و عملیات – نوبت دوم – دانشگاه یزد
1423 ارشد مدیریت صنعتی – تحقیق در عملیات – روزانه – دانشگاه خلیج فارس – بوشهر
2253 ارشد مدیریت صنعتی – تولید و عملیات – نوبت دوم – دانشگاه صنعتی شاهرود
2812 ارشد مدیریت صنعتی – مدیریت کیفیت و بهره وری – پردیس خودگردان – دانشگاه شهید بهشتی – تهران
12975 ارشد مدیریت صنعتی – تحقیق در عملیات – غیرانتفاعی – دانشگاه غیرانتفاعی خاتم – تهران
29274 ارشد مدیریت صنعتی – مدیریت پروژه – غیرانتفاعی – دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد مدیریت 1403
30374 ارشد مدیریت صنعتی – مدیریت پروژه – مجازی غیرانتفاعی – موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی – تهران
31280 ارشد مدیریت صنعتی – تولید و عملیات – غیرانتفاعی – موسسه غیرانتفاعی بعثت – کرمان
31546 ارشد مدیریت صنعتی – تولید و عملیات – غیرانتفاعی – موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش – قم

رتبه های قبولی ارشد مدیریت 1402 – رشته مدیریت فناوری اطلاعات – آی تی

در جدول زیر رتبه های قبولی ارشد مجموعه مدیریت 1402 در رشته مدیریت فناوری اطلاعات – آی تی را می توانید مشاهده کنید. 

رتبه ها و محل قبولی ارشد مدیریت 1403-1402: رشته مدیریت فناوری اطلاعات – آی تی

رتبه قبولی دانشگاه قبولی
38 ارشد مدیریت فناوری اطلاعات – سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته – روزانه – دانشگاه تهران
100 ارشد مدیریت فناوری اطلاعات – کسب و کار الکترونیک – روزانه – دانشگاه تهران
426 ارشد مدیریت فناوری اطلاعات – کسب و کار الکترونیک – روزانه – دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
866 ارشد مدیریت فناوری اطلاعات – سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته – نوبت دوم – دانشگاه الزهرا(س)
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد مدیریت 1403
997 ارشد مدیریت فناوری اطلاعات – کسب و کار الکترونیک – روزانه – دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان
4416 ارشد مدیریت فناوری اطلاعات – سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته – پیام نور – دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب
24674 ارشد مدیریت فناوری اطلاعات – کسب و کار الکترونیک – غیرانتفاعی – موسسه غیرانتفاعی رجا – قزوین

رتبه های قبولی ارشد مدیریت 1402 – رشته مدیریت تکنولوژی

در جدول زیر رتبه های قبولی ارشد مجموعه مدیریت 1402 در رشته مدیریت تکنولوژی را می توانید مشاهده کنید. 

رتبه ها و محل قبولی ارشد مدیریت 1403-1402: رشته مدیریت تکنولوژی

رتبه قبولی دانشگاه قبولی
307 ارشد مدیریت تکنولوژی – نواوری تکنولوژی – روزانه – دانشگاه تهران
426 ارشد مدیریت تکنولوژی – انتقال تکنولوژی – روزانه – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران
1315 ارشد مدیریت تکنولوژی – انتقال تکنولوژی – روزانه – دانشگاه مازندران – بابلسر

رتبه های قبولی ارشد مدیریت 1402 – رشته مدیریت مالی

در جدول زیر رتبه های قبولی ارشد مجموعه مدیریت 1402 در رشته مدیریت مالی را می توانید مشاهده کنید. 

رتبه ها و محل قبولی ارشد مدیریت 1403-1402: رشته مدیریت مالی

رتبه قبولی دانشگاه قبولی
7 ارشد مدیریت مالی – مهندسی مالی و مدیریت ریسک – روزانه – دانشگاه تهران
25 ارشد مدیریت مالی – بانکداری – روزانه – دانشگاه تهران
77 ارشد مدیریت مالی – مدیریت مالی – نوبت دوم – دانشگاه خوارزمی
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد مدیریت 1403
158 ارشد مدیریت مالی – مدیریت مالی – روزانه – دانشگاه یزد
311 ارشد مدیریت مالی – مدیریت مالی – روزانه – دانشگاه ارومیه
5425 ارشد مدیریت مالی – مهندسی مالی و مدیریت ریسک – غیرانتفاعی – دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی – اصفهان
13414 ارشد مدیریت مالی – بانکداری – پردیس خودگردان – دانشگاه تهران (پردیس خودگردان کاسپین رضوانشهر گیلان)
17589 ارشد مدیریت مالی – مدیریت مالی – غیرانتفاعی – موسسه غیرانتفاعی ادیبان – گرمسار
23341 ارشد مدیریت مالی – مدیریت مالی – غیرانتفاعی – دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری – نور
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد مدیریت 1403
27311 ارشد مدیریت مالی – مالی گرایش بیمه – غیرانتفاعی – موسسه غیرانتفاعی علم و فنّاوری شمس – تبریز
28033 ارشد مدیریت مالی – مهندسی مالی و مدیریت ریسک – غیرانتفاعی – موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم (ص) – تبریز 

رتبه های قبولی ارشد مدیریت 1402 – رشته مدیریت کارآفرینی

در جدول زیر رتبه های قبولی ارشد مجموعه مدیریت 1402 در رشته مدیریت کارآفرینی را می توانید مشاهده کنید. 

رتبه ها و محل قبولی ارشد مدیریت 1403-1402: رشته مدیریت کارآفرینی

رتبه قبولی دانشگاه قبولی
133 ارشد کارآفرینی – کارآفرینی بین الملل – نوبت دوم – دانشگاه تهران
140 ارشد کارآفرینی – کارآفرینی بین الملل – روزانه – دانشگاه تهران
419 ارشد کارآفرینی – کسب و کار جدید – روزانه – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران
756 ارشد کارآفرینی – کسب و کار جدید – نوبت دوم – دانشگاه خوارزمی
1207 ارشد کارآفرینی – کسب و کار جدید – روزانه – دانشگاه شهید باهنر – کرمان
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد مدیریت 1403
1524 ارشد کارآفرینی – سازمانی – روزانه – دانشگاه رازی – کرمانشاه
1870 ارشد کارآفرینی – توسعه کارآفرینی – روزانه – دانشگاه گنبد
9537 ارشد کارآفرینی – سازمانی – پردیس خودگردان – دانشگاه تهران پردیس البرز کرج
14985 ارشد کارآفرینی – کسب و کار جدید – پیام نور – دانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز ساری
29135 ارشد کارآفرینی – سازمانی – پیام نور – دانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز بابل

رتبه های قبولی ارشد مدیریت 1402 – رشته مدیریت منابع انسانی

در جدول زیر رتبه های قبولی ارشد مجموعه مدیریت 1402 در رشته مدیریت منابع انسانی را می توانید مشاهده کنید. 

رتبه ها و محل قبولی ارشد مدیریت 1403-1402: رشته مدیریت منابع انسانی

رتبه قبولی دانشگاه قبولی
92 ارشد مدیریت منابع انسانی – مدیریت استراتژیک منابع انسانی – روزانه – دانشگاه تهران
1298 ارشد مدیریت منابع انسانی – مدیریت منابع انسانی اسلامی – روزانه – دانشگاه مازندران – بابلسر
1903 ارشد مدیریت منابع انسانی – مدیریت منابع انسانی اسلامی – نوبت دوم – دانشگاه جامع امام حسین (ع) – تهران
29933 ارشد مدیریت منابع انسانی – مدیریت استراتژیک منابع انسانی – غیرانتفاعی – موسسه غیرانتفاعی آپادانا – شیراز

آمار رتبه های قبولی ارشد مدیریت 1402-1401

رتبه های قبولی ارشد مدیریت 1402-1401 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در ادامه این مطلب می توانید مشاهده کنید.

رتبه های قبولی ارشد مدیریت 1401 – رشته مدیریت بازرگانی

در جدول زیر رتبه های قبولی ارشد مجموعه مدیریت 1401 در رشته مدیریت بازرگانی را می توانید مشاهده کنید. 

رتبه ها و محل قبولی ارشد مدیریت 1402-1401: رشته مدیریت بازرگانی

رتبه قبولی محل قبولی
4 مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه تهران – روزانه
33 مدیریت بازرگانی – بازرگانی بین المللی – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – روزانه
75 مدیریت بازرگانی – تجارت الکترونیکی – دانشگاه تهران  – نوبت دوم
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد مدیریت 1403
164 مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه اصفهان – روزانه
225 مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه الزهرا(س) – روزانه
287 مدیریت بازرگانی – بازرگانی بین المللی – دانشگاه مازندران – بابلسر – روزانه
329 مدیریت بازرگانی – مدیریت استراتژیک – دانشگاه فردوسی مشهد – نوبت دوم
487 مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه گیلان – رشت – نوبت دوم
688 مدیریت بازرگانی – مدیریت استراتژیک – دانشگاه شاهد – تهران – نوبت دوم
815 مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل – روزانه
875 مدیریت بازرگانی – مدیریت استراتژیک – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – پردیس خودگردان
1241 مدیریت بازرگانی – کار آفرینی – دانشگاه کردستان – سنندج – روزانه
1597 مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه ایلام – نوبت دوم
1842 مدیریت بازرگانی – بازرگانی بین المللی – دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب – پیام نور
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد مدیریت 1403
2124 مدیریت بازرگانی – مدیریت استراتژیک – دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه(س) – قم – نوبت دوم
2904 مدیریت بازرگانی – تجارت الکترونیکی – دانشگاه تهران پردیس فارابی قم – مجازی دولتی
3744 مدیریت بازرگانی – بازرگانی بین المللی – دانشگاه شاهد – تهران – پردیس خودگردان
5476 مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه یزد – پردیس خودگردان
7448 مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز نیشابور – پیام نور
10009 مدیریت بازرگانی – بازرگانی بین المللی – دانشگاه پیام نور استان سمنان – مرکز گرمسار – پیام نور
11475 مدیریت بازرگانی – مدیریت استراتژیک – دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه – مرکز کرمانشاه – پیام نور
12748 مدیریت بازرگانی – کار آفرینی – دانشگاه پیام نور استان سمنان – مرکز گرمسار – پیام نور
16478 مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی – مرکز بناب – پیام نور
23569 مدیریت بازرگانی – بازاریابی – موسسه غیرانتفاعی ادیبان – گرمسار – غیرانتفاعی
24157 مدیریت بازرگانی – بازاریابی – موسسه غیرانتفاعی سناباد – گلبهار – غیرانتفاعی
25963 مدیریت بازرگانی – بازرگانی بین المللی – موسسه غیرانتفاعی الغدیر- تبریز – غیرانتفاعی
26451 مدیریت بازرگانی – بازاریابی – موسسه غیرانتفاعی گلستان – گرگان – غیرانتفاعی
27333 مدیریت بازرگانی – تجارت الکترونیکی – دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر – یزد – غیرانتفاعی
27874 مدیریت بازرگانی – بازاریابی – موسسه غیرانتفاعی اندیشمند – لاهیجان – غیرانتفاعی
28003 مدیریت بازرگانی – تجارت الکترونیکی – موسسه غیرانتفاعی خزر – محمودآباد – غیرانتفاعی
28154 مدیریت بازرگانی – کار آفرینی – موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز – تهران – مجازی غیرانتفاعی

رتبه های قبولی ارشد مدیریت 1401 – رشته مدیریت دولتی

در جدول زیر رتبه های قبولی ارشد مجموعه مدیریت 1401 در رشته مدیریت دولتی را می توانید مشاهده کنید. 

رتبه ها و محل قبولی ارشد مدیریت 1402-1401: رشته مدیریت دولتی

رتبه قبولی محل قبولی
14 مدیریت دولتی – سیاست گذاری علم و فناوری – دانشگاه تهران – روزانه
38 مدیریت دولتی – خط مشی گذاری عمومی – دانشگاه تهران – روزانه
132 مدیریت دولتی – خط مشی گذاری عمومی – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – روزانه
157 مدیریت دولتی – سیاست گذاری علم و فناوری – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – روزانه
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد مدیریت 1403
208 مدیریت دولتی – توسعه منابع انسانی – دانشگاه فردوسی مشهد – نوبت دوم
219 مدیریت دولتی – توسعه منابع انسانی – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – نوبت دوم
311 مدیریت دولتی – مدیریت تحول – دانشگاه مازندران – بابلسر – روزانه
631 مدیریت دولتی – توسعه منابع انسانی – دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان – روزانه
817 مدیریت دولتی – مدیریت بحران – دانشگاه صنعتی مالک اشتر – روزانه
926 مدیریت دولتی – توسعه منابع انسانی – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – پردیس خودگردان
1174 مدیریت دولتی – خط مشی گذاری عمومی – دانشگاه شاهد – تهران – نوبت دوم
1485 مدیریت دولتی – مدیریت رفتار سازمانی – دانشگاه اردکان – روزانه
1921 مدیریت دولتی – مدیریت تحول – دانشگاه ولی عصر(عج) – رفسنجان – نوبت دوم
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد مدیریت 1403
3732 مدیریت دولتی – خط مشی گذاری عمومی – دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب – پیام نور
4821 مدیریت دولتی – مدیریت تطبیق و توسعه – دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب – پیام نور
7946 مدیریت دولتی – توسعه منابع انسانی – دانشگاه پیام نور استان البرز – واحد ماهدشت – پیام نور
8887 مدیریت دولتی – توسعه منابع انسانی – دانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز تفت – پیام نور
13658 مدیریت دولتی – طراحی سازمانهای دولتی – دانشگاه پیام نور استان مرکزی – مرکز خمین – پیام نور
16027 مدیریت دولتی – خط مشی گذاری عمومی – دانشگاه پیام نور استان سمنان – مرکز سمنان – پیام نور
21478 مدیریت دولتی – خط مشی گذاری عمومی – دانشگاه پیام نور استان مرکزی – مرکز ساوه – پیام نور
25478 مدیریت دولتی – مدیریت رفتار سازمانی – دانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز مهریز – پیام نور
26321 مدیریت دولتی – مدیریت منابع انسانی  – موسسه غیرانتفاعی میزان – تبریز – غیرانتفاعی
27147 مدیریت دولتی – بودجه و مالیه عمومی – موسسه غیرانتفاعی فروردین – قائمشهر – غیرانتفاعی
28415 مدیریت دولتی – بودجه و مالیه عمومی – موسسه غیرانتفاعی تاکستان – تاکستان استان قزوین – غیرانتفاعی
28887 مدیریت دولتی – توسعه منابع انسانی – موسسه غیرانتفاعی هاتف – زاهدان – غیرانتفاعی

رتبه های قبولی ارشد مدیریت 1401 – رشته مدیریت صنعتی

در جدول زیر رتبه های قبولی ارشد مجموعه مدیریت 1401 در رشته مدیریت صنعتی را می توانید مشاهده کنید. 

رتبه ها و محل قبولی ارشد مدیریت 1402-1401: رشته مدیریت صنعتی

رتبه قبولی محل قبولی
42 مدیریت صنعتی – مدیریت پروژه – دانشگاه تهران – روزانه
149 مدیریت صنعتی – تولید و عملیات – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – روزانه
303 مدیریت صنعتی – تولید و عملیات – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه
324 مدیریت صنعتی – مدیریت کیفیت و بهره وری – دانشگاه تهران – نوبت دوم
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد مدیریت 1403
511 مدیریت صنعتی – تحقیق در عملیات – دانشگاه فردوسی مشهد – روزانه
608 مدیریت صنعتی – تولید و عملیات – دانشگاه یزد – روزانه
933 مدیریت صنعتی – تولید و عملیات – دانشگاه شهید چمران – اهواز – روزانه
1578 مدیریت صنعتی – مدیریت عملکرد – دانشگاه شاهد – تهران – نوبت دوم
2517 مدیریت صنعتی – تولید و عملیات – دانشگاه تهران پردیس البرز کرج – پردیس خودگردان
28936 مدیریت صنعتی – مدیریت کیفیت و بهره وری – دانشگاه هرمزگان – بندر عباس – نوبت دوم
13542 مدیریت صنعتی – تحقیق در عملیات – دانشگاه غیرانتفاعی خاتم – تهران – غیرانتفاعی
29784 مدیریت صنعتی – مدیریت پروژه – موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر – قم – غیرانتفاعی
30547 مدیریت صنعتی – تحقیق در عملیات – موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان – ارومیه – غیرانتفاعی
30789 مدیریت صنعتی – مدیریت کیفیت و بهره وری – موسسه غیرانتفاعی باختر – ایلام – غیرانتفاعی
30997 مدیریت صنعتی – تولید و عملیات – موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال – رشت – غیرانتفاعی
31547 مدیریت صنعتی – تولید و عملیات – موسسه غیرانتفاعی نور هدایت – شهرکرد – غیرانتفاعی

رتبه های قبولی ارشد مدیریت 1401 – رشته مدیریت فناوری اطلاعات – آی تی

در جدول زیر رتبه های قبولی ارشد مجموعه مدیریت 1401 در رشته مدیریت فناوری اطلاعات – آی تی را می توانید مشاهده کنید. 

رتبه ها و محل قبولی ارشد مدیریت 1402-1401: رشته مدیریت فناوری اطلاعات – آی تی

رتبه قبولی محل قبولی
30 مدیریت فناوری اطلاعات – سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته – دانشگاه تهران – روزانه
94 مدیریت فناوری اطلاعات – هوشمندی کسب و کار – دانشگاه تهران – روزانه
412 مدیریت فناوری اطلاعات – سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – نوبت دوم
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد مدیریت 1403
701 مدیریت فناوری اطلاعات – کسب و کار الکترونیک – دانشگاه الزهرا(س) – نوبت دوم
1136 مدیریت فناوری اطلاعات – کسب و کار الکترونیک – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – پردیس خودگردان
5748 مدیریت فناوری اطلاعات – مدیریت دانش – دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب – پیام نور
17985 مدیریت فناوری اطلاعات – سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته – دانشگاه فردوسی مشهد – مجازی دولتی
25921 مدیریت فناوری اطلاعات – سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته – دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی – غیرانتفاعی
31035 مدیریت فناوری اطلاعات – کسب و کار الکترونیک – موسسه غیرانتفاعی آیندگان – تنکابن – غیرانتفاعی

رتبه های قبولی ارشد مدیریت 1401 – رشته مدیریت تکنولوژی

در جدول زیر رتبه های قبولی ارشد مجموعه مدیریت 1401 در رشته مدیریت تکنولوژی را می توانید مشاهده کنید. 

رتبه ها و محل قبولی ارشد مدیریت 1402-1401: رشته مدیریت تکنولوژی

رتبه قبولی محل قبولی
276 مدیریت تکنولوژی – نواوری تکنولوژی – دانشگاه تهران – روزانه
700 مدیریت تکنولوژی – نواوری تکنولوژی – دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران – روزانه
1387 مدیریت تکنولوژی – انتقال تکنولوژی – دانشگاه اصفهان – نوبت دوم
30007 مدیریت تکنولوژی – انتقال تکنولوژی – موسسه غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش – تهران – مجازی غیرانتفاعی

رتبه های قبولی ارشد مدیریت 1401 – رشته مدیریت مالی

در جدول زیر رتبه های قبولی ارشد مجموعه مدیریت 1401 در رشته مدیریت مالی را می توانید مشاهده کنید. 

رتبه ها و محل قبولی ارشد مدیریت 1402-1401: رشته مدیریت مالی

رتبه قبولی محل قبولی
5 مدیریت مالی – مهندسی مالی و مدیریت ریسک – دانشگاه تهران  – روزانه
21 مدیریت مالی – مدیریت مالی – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – روزانه
43 مدیریت مالی – بانکداری – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه
77 مدیریت مالی – مدیریت مالی – دانشگاه خوارزمی – روزانه
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد مدیریت 1403
143 مدیریت مالی – مدیریت مالی – دانشگاه یزد – روزانه
226 مدیریت مالی – مهندسی مالی و مدیریت ریسک – دانشگاه تهران پردیس البرز کرج – پردیس خودگردان
1233 مدیریت مالی – مدیریت مالی – دانشگاه یزد – پردیس خودگردان
11895 مدیریت مالی – مهندسی مالی و مدیریت ریسک – موسسه غیرانتفاعی ارشاد – دماوند – غیرانتفاعی
19785 مدیریت مالی – مدیریت مالی – موسسه غیر انتفاعی پرندک- پرندک – غیرانتفاعی
21364 مدیریت مالی – مالی گرایش بیمه – موسسه غیر انتفاعی پرندک- پرندک – غیرانتفاعی
24806 مدیریت مالی – مهندسی مالی و مدیریت ریسک – موسسه غیرانتفاعی ادیبان – گرمسار – غیرانتفاعی
27196 مدیریت مالی – بانکداری – موسسه غیرانتفاعی ادیبان – گرمسار – غیرانتفاعی
29063 مدیریت مالی – مدیریت مالی – موسسه غیرانتفاعی قشم – غیرانتفاعی

رتبه های قبولی ارشد مدیریت 1401 – رشته مدیریت کارآفرینی

در جدول زیر رتبه های قبولی ارشد مجموعه مدیریت 1401 در رشته مدیریت کارآفرینی را می توانید مشاهده کنید. 

رتبه ها و محل قبولی ارشد مدیریت 1402-1401: رشته مدیریت کارآفرینی

رتبه قبولی محل قبولی
121 کارآفرینی – کارآفرینی بین الملل – دانشگاه تهران – روزانه
501 کارآفرینی – کسب و کار جدید – دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران – روزانه
712 کارآفرینی – توسعه کارآفرینی – دانشگاه تهران – نوبت دوم
799 کارآفرینی – کسب و کار جدید – دانشگاه خوارزمی – نوبت دوم
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد مدیریت 1403
916 کارآفرینی – سازمانی – دانشگاه شاهد – تهران – روزانه
1444 کارآفرینی – کسب و کار جدید – دانشگاه مازندران – بابلسر – نوبت دوم
1736 کارآفرینی – توسعه کارآفرینی – دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان – روزانه
2327 کارآفرینی – مربیگری کسب و کار – دانشگاه ایلام – نوبت دوم
3945 کارآفرینی – کسب و کار الکترونیکی – دانشگاه تهران پردیس البرز کرج – پردیس خودگردان
10075 کارآفرینی – کارآفرینی بین الملل – دانشگاه تهران – مجازی دولتی
16334 کارآفرینی – کسب و کار جدید – دانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز خوانسار – پیام نور

رتبه های قبولی ارشد مدیریت 1401 – رشته مدیریت منابع انسانی

در جدول زیر رتبه های قبولی ارشد مجموعه مدیریت 1401 در رشته مدیریت منابع انسانی را می توانید مشاهده کنید. 

رتبه ها و محل قبولی ارشد مدیریت 1402-1401: رشته مدیریت منابع انسانی

رتبه قبولی محل قبولی
83 مدیریت منابع انسانی – مدیریت استراتژیک منابع انسانی – دانشگاه تهران – روزانه
365 مدیریت منابع انسانی – مدیریت منابع انسانی اسلامی – دانشگاه خوارزمی – روزانه
1400 مدیریت منابع انسانی – مدیریت منابع انسانی اسلامی – دانشگاه زنجان – روزانه
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد مدیریت 1403
1487 مدیریت منابع انسانی – مدیریت منابع انسانی اسلامی – دانشگاه مازندران – بابلسر – نوبت دوم
23497 مدیریت منابع انسانی – مدیریت منابع انسانی اسلامی – دانشگاه پیام نور استان تهران – واحد شهر جدید پردیس – پیام نور
31024 مدیریت منابع انسانی – مدیریت استراتژیک منابع انسانی – موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال – رشت – غیرانتفاعی

رتبه های قبولی ارشد مدیریت 1401 – رشته های حمل و نقل بین قاره ای و بازرگانی دریایی

در جدول زیر رتبه های قبولی ارشد مجموعه مدیریت 1401 در رشته مدیریت حمل و نقل بین قاره های و بازرگانی دریایی را می توانید مشاهده کنید. 

رتبه ها و محل قبولی ارشد مدیریت 1402-1401: رشته مدیریت حمل و نقل بین قاره ای و بازرگانی دریایی

رتبه قبولی محل قبولی
933 مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ای – مدیریت حمل و نقل دریایی بین قارهای – دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر – روزانه
1017 مدیریت بازرگانی دریایی – مدیریت بازرگانی دریایی – دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار – روزانه
5/5 - (22 امتیاز)

سلام و وقتتون بخیر
به نظرتون با رتبه 147 سهمیه 25 درصد و تراز نزدیک یه 3000 در پردیس شهید بهشتی شانس قبولی دارم؟ رشته مدیریت بازرگانی گرایش بین الملل.

2 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

سوالات و کلید سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403
کارشناسی ارشد
سوالات و کلید سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403

دانلود سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403 برای دانلود سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1403 بر روی لینک زیر کلیک کنید. دانلود سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403 (به محض دریافت) دانلود کلید سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403 سنجش پزشکی براساس …

سوالات و کلید سوالات ارشد ژورنالیسم پزشکی 1404-1403
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
سوالات و کلید سوالات ارشد ژورنالیسم پزشکی 1404-1403

دانلود سوالات ارشد ژورنالیسم پزشکی 1404-1403 برای دانلود سوالات ارشد ژورنالیسم پزشکی 1403 بر روی لینک زیر کلیک کنید. دانلود سوالات ارشد ژورنالیسم پزشکی 1404-1403 (به محض دریافت) دانلود کلید سوالات ارشد ژورنالیسم پزشکی 1404-1403 سنجش پزشکی براساس نوع دفترچه سوالات کارشناسی ارشد ژورنالیسم پزشکی مربوط به سال 1404-1403، کلید …

رتبه های قبولی ارشد
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
کارنامه های قبولی، رتبه و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲

کارنامه های قبولی، رتبه و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲ رتبه ها و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲ را در این مطلب برای شما قرار داده ایم. در ادامه به تفکیک گروه های مختلف تحصیلی، می توانید در جداول، لیست رتبه ها و محل قبولی رشته های مختلف در ارشد سال گدشته …