رتبه های قبولی ارشد زبان انگلیسی 1401-1400 و محل قبولی
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
22

رتبه های قبولی ارشد زبان انگلیسی 1401-1400

رتبه های قبولی ارشد زبان انگلیسی 1401-1400 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در این مطلب برای شما گذاشته ایم. توجه داشته باشید که رتبه های قبولی ارشد 1401-1400 گذاشته شده در این مطلب حاوی درصدهایی که به این رتبه ها منجر شده است، نیست. اگر می خواهید نمونه کارنامه های ارشد زبان انگلیسی 1400 که در آنها رتبه ها و درصدهای دروس مختلف نیز درج شده است را مشاهده کنید باید به مطلب زیر مراجعه کنید.

نمونه کارنامه های ارشد زبان انگلیسی 1401-1400

نمونه کارنامه های سهمیه 5 و 25 درصد ایثارگری ارشد زبان انگلیسی 1400

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

محل قبولی ارشد زبان انگلیسی 1401-1400

محل قبولی داوطلبان ارشد زبان انگلیسی 1400 با توجه به رتبه ای که کسب کرده اند برای انتخاب رشته ارشد 1401 بسیار اهمیت دارد. به نوعی شانس قبولی ارشد 1401 را براساس محل قبولی ارشد زبان انگلیسی در سال 1400 می توان تخمین صحیح و دقیق زد. اگرچه همواره تغییرات کوچک و گاهی حتی زیاد (به خاطر تغییر ظرفیت ها) در رتبه های قبولی ارشد زبان انگلیسی 1401 نسبت به محل قبولی ارشد زبان انگلیسی 1400 به جود می آید.

صحت و دقت رتبه ها و محل قبولی ارشد زبان انگلیسی 1400

برای افزایش ضریب اطمینان شما برای انتخاب رشته ارشد 1401، رتبه ها و محل قبولی ارشد سال 1400 را به گونه ای انتخاب کرده ایم که تقریباً نزدیک به آخرین رتبه های قبولی ارشد زبان انگلیسی 1400 در دوره ها و دانشگاه های مختلف باشد. بنابراین سعی شده است تا حد امکان صحت و دقت بسیار بالایی را برای انتشار این اطلاعات به شما ارائه دهیم. البته تنها گلچینی از نمونه رتبه قبولی های ارشد زبان انگلیسی 1400 را در اختیار شما قرار داده ایم، اما در زمان انتخاب رشته ارشد 1401 زبان انگلیسی، همه شانس های دقیق قبولی براساس رتبه ای که کسب کرده اید و در قالب نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401 مشاوران تحصیلی به شما ارائه داده می شود.

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

رتبه ها و محل قبولی ارشد زبان انگلیسی 1400 براساس گرایش های مختلف

رتبه ها و محل قبولی ارشد زبان انگلیسی 1401-1400 را به صورت تفکیک شده و براساس رشته-گرایش های مجموعه زبان انگلیسی ارائه کرده ایم تا راحت تر بتوانید از این اطلاعات استفاده کنید. همچنین رشته-گرایش های مختلف باعث به وجود آمدن کد ضرایب مختلف می شوند و هر کد ضریب، رتبه متفاوتی دارد. در نتیجه رتبه ها و محل قبولی ارشد زبان انگلیسی 1400 را براساس رتبه ها در کد ضریب مربوط به آن رشته دانشگاه قبولی برای شما قرار داده ایم.

در ارشد زبان انگلیسی براساس دفترچه کنکور ارشد 1400، 3 کد ضریب داشتیم. برای دسترسی سریعتر به رتبه های قبولی ارشد زبان انگلیسی 1401-1400 از لینک های جدول زیر استفاده کنید.

لینک های رتبه های قبولی ارشد زبان انگلیسی 1400 براساس رشته ها و گرایش ها (کد ضرایب)

رتبه ها و محل قبولی ارشد زبان انگلیسی در کد ضریب 1 : رشته آموزش زبان انگلیسی
رتبه ها و محل قبولی ارشد زبان انگلیسی در کد ضریب 1 : رشته زبان و ادبیات انگلیسی
رتبه ها و محل قبولی ارشد زبان انگلیسی در کد ضریب 1 : رشته مترجمی زبان انگلیسی

رتبه های قبولی ارشد زبان انگلیسی 1400 در کد ضریب 1: رشته زبان انگلیسی

در کنکور ارشد مجموعه زبان انگلیسی 1400، کد ضریب یک مربوط به رشته آموزش زبان انگلیسی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته زبان انگلیسی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد زبان انگلیسی 1401-1400: کد ضریب 1: رشته آموزش زبان انگلیسی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
5 آموزش زبان انگلیسی – دانشگاه تهران – روزانه
18 آموزش زبان انگلیسی – دانشگاه تربیت مدرس – روزانه
86 آموزش زبان انگلیسی – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – نوبت دوم
135 آموزش زبان انگلیسی – دانشگاه شیراز – روزانه
198 آموزش زبان انگلیسی – دانشگاه الزهرا(س) – نوبت دوم
223 آموزش زبان به کمک فناوری – دانشگاه الزهرا(س) – نوبت دوم
264 آموزش زبان انگلیسی – دانشگاه بوعلی سینا – همدان – روزانه
387 آموزش زبان انگلیسی – دانشگاه رازی – کرمانشاه – روزانه
425 آموزش زبان انگلیسی – دانشگاه گیلان – رشت – نوبت دوم
589 آموزش زبان انگلیسی – دانشگاه لرستان – خرم آباد – روزانه
823 آموزش زبان انگلیسی – دانشگاه اراک – نوبت دوم
996 آموزش زبان انگلیسی – دانشگاه ولایت – ایرانشهر – روزانه
2341 آموزش زبان انگلیسی – دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران – مجازی
3870 آموزش زبان انگلیسی – دانشگاه پیام نور استان قم – مرکز قم – پیام نور
5785 آموزش زبان انگلیسی – دانشگاه گیلان – رشت – پردیس خودگردان
6471 آموزش زبان انگلیسی – موسسه غیرانتفاعی حکیم طوس – مشهد – غیرانتفاعی

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

رتبه های قبولی ارشد زبان انگلیسی 1400 در کد ضریب 2: رشته زبان و ادبیات انگلیسی

در کنکور ارشد مجموعه زبان انگلیسی 1400، کد ضریب 2 مربوط به رشته زبان و ادبیات انگلیسی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 2 مربوط به رشته زبان انگلیسی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد زبان انگلیسی 1401-1400: کد ضریب 2: رشته زبان و ادبیات انگلیسی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
9 زبان و ادبیات انگلیسی – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – روزانه
48 زبان و ادبیات انگلیسی – دانشگاه فردوسی مشهد – روزانه
104 زبان و ادبیات انگلیسی – دانشگاه اصفهان – نوبت دوم
225 زبان و ادبیات انگلیسی – دانشگاه شهید چمران – اهواز – روزانه
411 زبان و ادبیات انگلیسی – دانشگاه یزد – روزانه
544 زبان و ادبیات انگلیسی – دانشگاه گلستان – گرگان – روزانه
723 زبان و ادبیات انگلیسی – دانشگاه یزد – نوبت دوم
1111 زبان و ادبیات انگلیسی – دانشگاه ملایر – نوبت دوم
3550 زبان و ادبیات انگلیسی – دانشگاه تبریز – پردیس خودگردان
7338 زبان و ادبیات انگلیسی – دانشگاه پیام نور استان هرمزگان – مرکز بندر عباس – پیام نور

رتبه های قبولی ارشد زبان انگلیسی 1400 در کد ضریب 3: رشته مترجمی زبان انگلیسی

در کنکور ارشد مجموعه زبان انگلیسی 1400، کد ضریب 3 مربوط به رشته مترجمی زبان انگلیسی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 3 مربوط به رشته زبان انگلیسی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد زبان انگلیسی 1401-1400: کد ضریب 3: رشته مترجمی زبان انگلیسی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
7 مترجمی زبان انگلیسی – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه
31 مترجمی زبان انگلیسی – دانشگاه اصفهان – روزانه
90 مترجمی زبان انگلیسی – دانشگاه شهید باهنر – کرمان – روزانه
296 مترجمی زبان انگلیسی – دانشگاه شهید مدنی آذربایجان – تبریز – نوبت دوم
3312 مترجمی زبان انگلیسی – دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) – مشهد – مرد – غیرانتفاعی
6559 مترجمی زبان انگلیسی – موسسه غیرانتفاعی کار واحد قزوین – غیرانتفاعی
6894 مترجمی زبان انگلیسی – موسسه غیرانتفاعی تابران – مشهد – غیرانتفاعی

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

آمار رتبه های قبولی ارشد زبان انگلیسی 1400-99

رتبه های قبولی ارشد زبان انگلیسی 1400-99 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در ادامه این مطلب می توانید مشاهده کنید.

رتبه های قبولی ارشد زبان انگلیسی 99 در کد ضریب 1: رشته زبان انگلیسی

در کنکور ارشد مجموعه زبان انگلیسی 99، کد ضریب یک مربوط به رشته آموزش زبان انگلیسی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته زبان انگلیسی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد زبان انگلیسی 1400-99: کد ضریب 1: رشته آموزش زبان انگلیسی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
26  اموزش زبان انگلیسی دانشگاه تربیت مدرس – روزانه
45  اموزش زبان انگلیسی دانشگاه تهران – نوبت دوم
81  اموزش زبان انگلیسی دانشگاه علم وصنعت – روزانه
101  اموزش زبان انگلیسی دانشگاه فردوسی مشهد – نوبت دوم
166  اموزش زبان انگلیسی دانشگاه گیلان – روزانه
381 اموزش زبان انگلیسی دانشگاه شهرکرد – روزانه
438  اموزش زبان انگلیسی دانشگاه شهیدباهنر کرمان – نوبت دوم
667  اموزش زبان انگلیسی دانشگاه ایلام – نوبت دوم
824  اموزش زبان انگلیسی دانشگاه صنعتی شاهرود – روزانه
1336  اموزش زبان انگلیسی دانشگاه شهیدبهشتی – پردیس خودگردان
2073  اموزش زبان انگلیسی دانشگاه پیام نوراستان اصفهان “مرکز اصفهان”
4229  اموزش زبان انگلیسی دانشگاه شیخ بهایی اصفهان – غیرانتفاعی  
7845  اموزش زبان انگلیسی موسسه غیرانتفاعی خزر محمود اباد 

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

رتبه های قبولی ارشد زبان انگلیسی 99 در کد ضریب 2: رشته زبان و ادبیات انگلیسی

در کنکور ارشد مجموعه زبان انگلیسی 99، کد ضریب 2 مربوط به رشته زبان و ادبیات انگلیسی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 2 مربوط به رشته زبان انگلیسی را قرار داده ایم.

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
12  زبان وادبیات انگلیسی دانشگاه تهران – نوبت دوم
66  زبان وادبیات انگلیسی دانشگاه الزهرا تهران – روزانه
137  زبان وادبیات انگلیسی دانشگاه گیلان – نوبت دوم
802  زبان وادبیات انگلیسی دانشگاه کردستان – روزانه
3562  زبان وادبیات انگلیسی موسسه غیرانتفاعی ارشاد دماوند
7967  زبان وادبیات انگلیسی دانشگاه ولی عصر رفسنجان – پردیس خودگردان

رتبه های قبولی ارشد زبان انگلیسی 99 در کد ضریب 3: رشته مترجمی زبان انگلیسی

در کنکور ارشد مجموعه زبان انگلیسی 99، کد ضریب 3 مربوط به رشته مترجمی زبان انگلیسی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 3 مربوط به رشته زبان انگلیسی را قرار داده ایم.

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
33  مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه علامه طباطبایی – نوبت دوم
52  مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه شهیدمدنی اذربایجان – روزانه
147  مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه بیرجند – نوبت دوم
665  مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه غیرانتفاعی خاتم تهران
6228  مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه شیخ بهایی اصفهان – غیرانتفاعی

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

1/5 - (1 امتیاز)

سلام. با رتیبه 650 گرایش اموزش زبان شبانه میشه جایی قبول شد نوبت دوم؟ مثل زابل، ایرانشهر، شاهرود یا سبزوار؟

با رتبه ی 650 گرایش اموزش جایی شبانه میشه قبول شد؟ مثل شاهرود یا سبزوار یا زابل؟

با رتبه ۶۶ آموزش زبان انگلیسی شانس قبولی تو دانشگاه علامه یا خوارزمی هست؟

سلام وقتتون بخیر
ایا با رتبه 217 میشه ادبیات انگلیسی دانشگاه شهید چمران اهواز قبول شد؟

سلام با رتبه ۹۰۰ واسه رشته زبان و ادبیات انگلیسی جایی میشه قبول شد؟
ممنون میشم راهنمایی کنید

22 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *

کارشناسی ارشد
رضا کشاورز افشار

رضا کشاورز افشار 17 سال سابقه مشاوره کنکور سراسری و انتخاب رشته کنکور سراسری (رتبه 388 کنکور تجربی سال 81) مشاور 108 رتبه زیر 100 کنکور سراسری، 392 رتبه زیر 500 کنکور سراسری و بیش از 500 رتبه زیر 1000 کنکور سراسری 12 سال سابقه مشاور تخصصی در حوزه کنکورهای …

انتخاب رشته کارشناسی ارشد
مشاوره انتخاب رشته کنکور1401

مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسری 1401 طرح نقره ای طرح طلایی 30 دقیقه مشاوره تلفنی تعیین همه شانس های قبولی پاسخگویی به همه سوالات   45 دقیقه مشاوره تلفنی تعیین همه شانس های قبولی پاسخگویی به همه سوالات مشاوره آنلاین ارائه فایل چیدمان انتخاب رشته 198،000 تومان 350،000 تومان پرداخت …

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد سلامت و ترافیک 1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
کارنامه های رتبه و قبولی ارشد سلامت و ترافیک 1400

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد سلامت و ترافیک 1401-1400 کارنامه های رتبه و قبولی ارشد سلامت و ترافیک 1401-1400 برای داوطلبان ارشد سلامت و ترافیک سال 1401 و حتی سال های آینده بسیار اهمیت دارد. آنچه که اهمیت کارنامه های قبولی ارشد سلامت و ترافیک ۱۴۰۰ را برای داوطلبان …