رتبه های قبولی ارشد زبان انگلیسی 1402-1401 و محل قبولی
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
42

دسترسی سریع تر به محتوا از طریق فهرست عناوین

رتبه های قبولی ارشد زبان انگلیسی 1402-1401

رتبه های قبولی ارشد زبان انگلیسی 1402-1401 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در این مطلب برای شما گذاشته ایم. توجه داشته باشید که رتبه های قبولی ارشد 1402-1401 گذاشته شده در این مطلب حاوی درصدهایی که به این رتبه ها منجر شده است، نیست. اگر می خواهید نمونه کارنامه های ارشد زبان انگلیسی 1401 که در آنها رتبه ها و درصدهای دروس مختلف نیز درج شده است را مشاهده کنید باید به مطلب زیر مراجعه کنید.

نمونه کارنامه های ارشد زبان انگلیسی 1402-1401

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

محل قبولی ارشد زبان انگلیسی 1402-1401

محل قبولی داوطلبان ارشد زبان انگلیسی 1401 با توجه به رتبه ای که کسب کرده اند برای انتخاب رشته ارشد 1402 بسیار اهمیت دارد. به نوعی شانس قبولی ارشد 1402 را براساس محل قبولی ارشد زبان انگلیسی در سال 1401 می توان تخمین صحیح و دقیق زد. اگرچه همواره تغییرات کوچک و گاهی حتی زیاد (به خاطر تغییر ظرفیت ها) در رتبه های قبولی ارشد زبان انگلیسی 1402 نسبت به محل قبولی ارشد زبان انگلیسی 1401 به جود می آید.

صحت و دقت رتبه ها و محل قبولی ارشد زبان انگلیسی 1401

برای افزایش ضریب اطمینان شما برای انتخاب رشته ارشد 1402، رتبه ها و محل قبولی ارشد سال 1401 را به گونه ای انتخاب کرده ایم که تقریباً نزدیک به آخرین رتبه های قبولی ارشد زبان انگلیسی 1401 در دوره ها و دانشگاه های مختلف باشد. بنابراین سعی شده است تا حد امکان صحت و دقت بسیار بالایی را برای انتشار این اطلاعات به شما ارائه دهیم. البته تنها گلچینی از نمونه رتبه قبولی های ارشد زبان انگلیسی 1401 را در اختیار شما قرار داده ایم، اما در زمان انتخاب رشته ارشد 1402 زبان انگلیسی، همه شانس های دقیق قبولی براساس رتبه ای که کسب کرده اید و در قالب نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402 مشاوران تحصیلی به شما ارائه داده می شود.

رتبه ها و محل قبولی ارشد زبان انگلیسی 1401 براساس گرایش های مختلف

رتبه ها و محل قبولی ارشد زبان انگلیسی 1402-1401 را به صورت تفکیک شده و براساس رشته-گرایش های مجموعه زبان انگلیسی ارائه کرده ایم تا راحت تر بتوانید از این اطلاعات استفاده کنید. همچنین رشته-گرایش های مختلف باعث به وجود آمدن کد ضرایب مختلف می شوند و هر کد ضریب، رتبه متفاوتی دارد. در نتیجه رتبه ها و محل قبولی ارشد زبان انگلیسی 1401 را براساس رتبه ها در کد ضریب مربوط به آن رشته دانشگاه قبولی برای شما قرار داده ایم.

در ارشد زبان انگلیسی براساس دفترچه کنکور ارشد 1401، 3 کد ضریب داشتیم. برای دسترسی سریعتر به رتبه های قبولی ارشد زبان انگلیسی 1402-1401 از لینک های جدول زیر استفاده کنید.

لینک های رتبه های قبولی ارشد زبان انگلیسی 1401 براساس رشته ها و گرایش ها (کد ضرایب)

رتبه ها و محل قبولی ارشد زبان انگلیسی در کد ضریب 1 : رشته آموزش زبان انگلیسی
رتبه ها و محل قبولی ارشد زبان انگلیسی در کد ضریب 1 : رشته زبان و ادبیات انگلیسی
رتبه ها و محل قبولی ارشد زبان انگلیسی در کد ضریب 1 : رشته مترجمی زبان انگلیسی

 

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

رتبه های قبولی ارشد زبان انگلیسی 1401 در کد ضریب 1: رشته زبان انگلیسی

در کنکور ارشد مجموعه زبان انگلیسی 1401، کد ضریب یک مربوط به رشته آموزش زبان انگلیسی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته زبان انگلیسی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد زبان انگلیسی 1402-1401: کد ضریب 1: رشته آموزش زبان انگلیسی

رتبه قبولی محل قبولی
4 ارشد آموزش زبان انگلیسی – دانشگاه تهران – روزانه
48 ارشد آموزش زبان انگلیسی – دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران – روزانه
115 ارشد آموزش زبان انگلیسی – دانشگاه شیراز – روزانه
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد زبان انگلیسی 1402

257 ارشد آموزش زبان انگلیسی – دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی – تهران – نوبت دوم
348 ارشد آموزش زبان انگلیسی – دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین – نوبت دوم
573 ارشد آموزش زبان انگلیسی – دانشگاه شهید باهنر – کرمان – روزانه
788 ارشد آموزش زبان انگلیسی – دانشگاه سمنان – روزانه
942 ارشد آموزش زبان انگلیسی – دانشگاه کاشان – نوبت دوم
1166 ارشد آموزش زبان انگلیسی – دانشگاه اصفهان – پردیس خودگردان
1352 ارشد آموزش زبان انگلیسی – دانشگاه مراغه – روزانه
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد زبان انگلیسی 1402

2227 ارشد آموزش زبان انگلیسی – دانشگاه تبریز – پردیس خودگردان
3705 ارشد آموزش زبان انگلیسی – دانشگاه گیلان – رشت – مجازی دولتی
5114 ارشد آموزش زبان انگلیسی – دانشگاه پیام نور استان گیلان – مرکز رشت – مجازی پیام نور
7869 ارشد آموزش زبان انگلیسی – موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی – خوزستان – غیرانتفاعی

رتبه های قبولی ارشد زبان انگلیسی 1401 در کد ضریب 2: رشته زبان و ادبیات انگلیسی

در کنکور ارشد مجموعه زبان انگلیسی 1401، کد ضریب 2 مربوط به رشته زبان و ادبیات انگلیسی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 2 مربوط به رشته زبان انگلیسی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد زبان انگلیسی 1402-1401: کد ضریب 2: رشته زبان و ادبیات انگلیسی

رتبه قبولی محل قبولی
4 ارشد زبان و ادبیات انگلیسی – دانشگاه تهران – روزانه
8 ارشد زبان و ادبیات انگلیسی – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – روزانه
37 ارشد زبان و ادبیات انگلیسی – دانشگاه فردوسی مشهد – روزانه
96 ارشد زبان و ادبیات انگلیسی – دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) – نوبت دوم
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد زبان انگلیسی 1402

388 ارشد زبان و ادبیات انگلیسی – دانشگاه یزد – روزانه
745 ارشد زبان و ادبیات انگلیسی – دانشگاه اراک – نوبت دوم
2434 ارشد زبان و ادبیات انگلیسی – دانشگاه غیرانتفاعی خاتم – تهران – غیرانتفاعی
7969 ارشد زبان و ادبیات انگلیسی – دانشگاه پیام نور استان هرمزگان – مرکز بندر عباس – پیام نور

رتبه های قبولی ارشد زبان انگلیسی 1401 در کد ضریب 3: رشته مترجمی زبان انگلیسی

در کنکور ارشد مجموعه زبان انگلیسی 1401، کد ضریب 3 مربوط به رشته مترجمی زبان انگلیسی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 3 مربوط به رشته زبان انگلیسی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد زبان انگلیسی 1402-1401: کد ضریب 3: رشته مترجمی زبان انگلیسی

رتبه قبولی محل قبولی
2 ارشد مترجمی زبان انگلیسی – دانشگاه تهران – روزانه
31 ارشد مترجمی زبان انگلیسی – دانشگاه اصفهان – روزانه
100 ارشد مترجمی زبان انگلیسی – دانشگاه شهید باهنر – کرمان – روزانه
1226 ارشد مترجمی زبان انگلیسی – دانشگاه غیرانتفاعی خاتم – تهران – غیرانتفاعی
6779 ارشد مترجمی زبان انگلیسی – دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز – آبیک – غیرانتفاعی
8005 ارشد مترجمی زبان انگلیسی – موسسه غیرانتفاعی تابران – مشهد – غیرانتفاعی
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد زبان انگلیسی 1402

 

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

 

آمار رتبه های قبولی ارشد زبان انگلیسی 1401-1400

رتبه های قبولی ارشد زبان انگلیسی 1401-1400 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در ادامه این مطلب می توانید مشاهده کنید.

رتبه های قبولی ارشد زبان انگلیسی 1400 در کد ضریب 1: رشته زبان انگلیسی

در کنکور ارشد مجموعه زبان انگلیسی 1400، کد ضریب یک مربوط به رشته آموزش زبان انگلیسی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته زبان انگلیسی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد زبان انگلیسی 1401-1400: کد ضریب 1: رشته آموزش زبان انگلیسی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
5 آموزش زبان انگلیسی – دانشگاه تهران – روزانه
18 آموزش زبان انگلیسی – دانشگاه تربیت مدرس – روزانه
86 آموزش زبان انگلیسی – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – نوبت دوم
135 آموزش زبان انگلیسی – دانشگاه شیراز – روزانه
198 آموزش زبان انگلیسی – دانشگاه الزهرا(س) – نوبت دوم
223 آموزش زبان به کمک فناوری – دانشگاه الزهرا(س) – نوبت دوم
264 آموزش زبان انگلیسی – دانشگاه بوعلی سینا – همدان – روزانه
387 آموزش زبان انگلیسی – دانشگاه رازی – کرمانشاه – روزانه
425 آموزش زبان انگلیسی – دانشگاه گیلان – رشت – نوبت دوم
589 آموزش زبان انگلیسی – دانشگاه لرستان – خرم آباد – روزانه
823 آموزش زبان انگلیسی – دانشگاه اراک – نوبت دوم
996 آموزش زبان انگلیسی – دانشگاه ولایت – ایرانشهر – روزانه
2341 آموزش زبان انگلیسی – دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران – مجازی
3870 آموزش زبان انگلیسی – دانشگاه پیام نور استان قم – مرکز قم – پیام نور
5785 آموزش زبان انگلیسی – دانشگاه گیلان – رشت – پردیس خودگردان
6471 آموزش زبان انگلیسی – موسسه غیرانتفاعی حکیم طوس – مشهد – غیرانتفاعی

رتبه های قبولی ارشد زبان انگلیسی 1400 در کد ضریب 2: رشته زبان و ادبیات انگلیسی

در کنکور ارشد مجموعه زبان انگلیسی 1400، کد ضریب 2 مربوط به رشته زبان و ادبیات انگلیسی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 2 مربوط به رشته زبان انگلیسی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد زبان انگلیسی 1401-1400: کد ضریب 2: رشته زبان و ادبیات انگلیسی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
9 زبان و ادبیات انگلیسی – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – روزانه
48 زبان و ادبیات انگلیسی – دانشگاه فردوسی مشهد – روزانه
104 زبان و ادبیات انگلیسی – دانشگاه اصفهان – نوبت دوم
225 زبان و ادبیات انگلیسی – دانشگاه شهید چمران – اهواز – روزانه
411 زبان و ادبیات انگلیسی – دانشگاه یزد – روزانه
544 زبان و ادبیات انگلیسی – دانشگاه گلستان – گرگان – روزانه
723 زبان و ادبیات انگلیسی – دانشگاه یزد – نوبت دوم
1111 زبان و ادبیات انگلیسی – دانشگاه ملایر – نوبت دوم
3550 زبان و ادبیات انگلیسی – دانشگاه تبریز – پردیس خودگردان
7338 زبان و ادبیات انگلیسی – دانشگاه پیام نور استان هرمزگان – مرکز بندر عباس – پیام نور

 

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

رتبه های قبولی ارشد زبان انگلیسی 1400 در کد ضریب 3: رشته مترجمی زبان انگلیسی

در کنکور ارشد مجموعه زبان انگلیسی 1400، کد ضریب 3 مربوط به رشته مترجمی زبان انگلیسی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 3 مربوط به رشته زبان انگلیسی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد زبان انگلیسی 1401-1400: کد ضریب 3: رشته مترجمی زبان انگلیسی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
7 مترجمی زبان انگلیسی – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه
31 مترجمی زبان انگلیسی – دانشگاه اصفهان – روزانه
90 مترجمی زبان انگلیسی – دانشگاه شهید باهنر – کرمان – روزانه
296 مترجمی زبان انگلیسی – دانشگاه شهید مدنی آذربایجان – تبریز – نوبت دوم
3312 مترجمی زبان انگلیسی – دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) – مشهد – مرد – غیرانتفاعی
6559 مترجمی زبان انگلیسی – موسسه غیرانتفاعی کار واحد قزوین – غیرانتفاعی
6894 مترجمی زبان انگلیسی – موسسه غیرانتفاعی تابران – مشهد – غیرانتفاعی

آمار رتبه های قبولی ارشد زبان انگلیسی 1400-99

رتبه های قبولی ارشد زبان انگلیسی 1400-99 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در ادامه این مطلب می توانید مشاهده کنید.

رتبه های قبولی ارشد زبان انگلیسی 99 در کد ضریب 1: رشته زبان انگلیسی

در کنکور ارشد مجموعه زبان انگلیسی 99، کد ضریب یک مربوط به رشته آموزش زبان انگلیسی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته زبان انگلیسی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد زبان انگلیسی 1400-99: کد ضریب 1: رشته آموزش زبان انگلیسی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
26  اموزش زبان انگلیسی دانشگاه تربیت مدرس – روزانه
45  اموزش زبان انگلیسی دانشگاه تهران – نوبت دوم
81  اموزش زبان انگلیسی دانشگاه علم وصنعت – روزانه
101  اموزش زبان انگلیسی دانشگاه فردوسی مشهد – نوبت دوم
166  اموزش زبان انگلیسی دانشگاه گیلان – روزانه
381 اموزش زبان انگلیسی دانشگاه شهرکرد – روزانه
438  اموزش زبان انگلیسی دانشگاه شهیدباهنر کرمان – نوبت دوم
667  اموزش زبان انگلیسی دانشگاه ایلام – نوبت دوم
824  اموزش زبان انگلیسی دانشگاه صنعتی شاهرود – روزانه
1336  اموزش زبان انگلیسی دانشگاه شهیدبهشتی – پردیس خودگردان
2073  اموزش زبان انگلیسی دانشگاه پیام نوراستان اصفهان “مرکز اصفهان”
4229  اموزش زبان انگلیسی دانشگاه شیخ بهایی اصفهان – غیرانتفاعی  
7845  اموزش زبان انگلیسی موسسه غیرانتفاعی خزر محمود اباد 

رتبه های قبولی ارشد زبان انگلیسی 99 در کد ضریب 2: رشته زبان و ادبیات انگلیسی

در کنکور ارشد مجموعه زبان انگلیسی 99، کد ضریب 2 مربوط به رشته زبان و ادبیات انگلیسی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 2 مربوط به رشته زبان انگلیسی را قرار داده ایم.

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
12  زبان وادبیات انگلیسی دانشگاه تهران – نوبت دوم
66  زبان وادبیات انگلیسی دانشگاه الزهرا تهران – روزانه
137  زبان وادبیات انگلیسی دانشگاه گیلان – نوبت دوم
802  زبان وادبیات انگلیسی دانشگاه کردستان – روزانه
3562  زبان وادبیات انگلیسی موسسه غیرانتفاعی ارشاد دماوند
7967  زبان وادبیات انگلیسی دانشگاه ولی عصر رفسنجان – پردیس خودگردان

رتبه های قبولی ارشد زبان انگلیسی 99 در کد ضریب 3: رشته مترجمی زبان انگلیسی

در کنکور ارشد مجموعه زبان انگلیسی 99، کد ضریب 3 مربوط به رشته مترجمی زبان انگلیسی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 3 مربوط به رشته زبان انگلیسی را قرار داده ایم.

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
33  مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه علامه طباطبایی – نوبت دوم
52  مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه شهیدمدنی اذربایجان – روزانه
147  مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه بیرجند – نوبت دوم
665  مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه غیرانتفاعی خاتم تهران
6228  مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه شیخ بهایی اصفهان – غیرانتفاعی

 

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

 

1.3/5 - (3 امتیاز)

سلام. با رتبه ۱۳۰ شانس قبولی ارشد ادبیات انگلیسی نوبت دوم فردوسی وجود داره؟ کم یا زیاد؟

با سلام. بنده لیسانسم رشته مهندسی بوده و برای ارشد آموزش زبان امتحان دادم. درضد عمومی 67 درصد و تخصصی هم چیزی نزدم. معدل کارشناسیم هم هفده و نیم بوده. خواستم ببینم که امکان قبولی برای آموزش زبان روزانه دانشگاه رازی کرمانشاه رو دارم؟

سلام دانشگاه شیراز تا چه رتبه ای قبول میکنه معمولا ؟اگر حدود ۳۰تا ۴۰درصد سوال ها رو جواب بدیم شانس قبولی شیراز رو داریم؟؟

با سلام. ببخشید با رتبه 112 در سهمیه 5 درصد امکان قبولی برای ارشد آموزش زبان خوارزمی هست؟ اخرین رتبه مجاز برای روزانه و شبانه 769 هستش؟

سلام … با رتبه ۴۴۸ احتمال قبولی کارشناسی ارشد روزانه آموزش زبان انگلیسی دانشگاه شهرکرد وجود داره

با رتبه 63 اموزش زبان شانس قبولی دانشاه های بهشتی و طیاطبایی رو دارم؟ تا اونجا که میدونم علم و صنعت و خوارزمی رو دارم.

سلام. با رتیبه 650 گرایش اموزش زبان شبانه میشه جایی قبول شد نوبت دوم؟ مثل زابل، ایرانشهر، شاهرود یا سبزوار؟

با رتبه ی 650 گرایش اموزش جایی شبانه میشه قبول شد؟ مثل شاهرود یا سبزوار یا زابل؟

با رتبه ۶۶ آموزش زبان انگلیسی شانس قبولی تو دانشگاه علامه یا خوارزمی هست؟

سلام وقتتون بخیر
ایا با رتبه 217 میشه ادبیات انگلیسی دانشگاه شهید چمران اهواز قبول شد؟

سلام با رتبه ۹۰۰ واسه رشته زبان و ادبیات انگلیسی جایی میشه قبول شد؟
ممنون میشم راهنمایی کنید

42 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی 1401-1402
تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت منابع انسانی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت منابع انسانی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای …

کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی 1401-1402
تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت کارآفرینی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت کارآفرینی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای مشاهده محل قبولی …

کارنامه های ارشد مدیریت مالی 1401-1402
تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت مالی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت مالی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت مالی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت مالی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای مشاهده محل قبولی …