رتبه های قبولی ارشد زبان انگلیسی 1402-1401 و محل قبولی
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
42

دسترسی سریع تر به محتوا از طریق فهرست عناوین

رتبه های قبولی ارشد زبان انگلیسی 1402-1401

رتبه های قبولی ارشد زبان انگلیسی 1402-1401 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در این مطلب برای شما گذاشته ایم. توجه داشته باشید که رتبه های قبولی ارشد 1402-1401 گذاشته شده در این مطلب حاوی درصدهایی که به این رتبه ها منجر شده است، نیست. اگر می خواهید نمونه کارنامه های ارشد زبان انگلیسی 1401 که در آنها رتبه ها و درصدهای دروس مختلف نیز درج شده است را مشاهده کنید باید به مطلب زیر مراجعه کنید.

نمونه کارنامه های ارشد زبان انگلیسی 1402-1401

محل قبولی ارشد زبان انگلیسی 1402-1401

محل قبولی داوطلبان ارشد زبان انگلیسی 1401 با توجه به رتبه ای که کسب کرده اند برای انتخاب رشته ارشد 1402 بسیار اهمیت دارد. به نوعی شانس قبولی ارشد 1402 را براساس محل قبولی ارشد زبان انگلیسی در سال 1401 می توان تخمین صحیح و دقیق زد. اگرچه همواره تغییرات کوچک و گاهی حتی زیاد (به خاطر تغییر ظرفیت ها) در رتبه های قبولی ارشد زبان انگلیسی 1402 نسبت به محل قبولی ارشد زبان انگلیسی 1401 به جود می آید.

صحت و دقت رتبه ها و محل قبولی ارشد زبان انگلیسی 1401

برای افزایش ضریب اطمینان شما برای انتخاب رشته ارشد 1402، رتبه ها و محل قبولی ارشد سال 1401 را به گونه ای انتخاب کرده ایم که تقریباً نزدیک به آخرین رتبه های قبولی ارشد زبان انگلیسی 1401 در دوره ها و دانشگاه های مختلف باشد. بنابراین سعی شده است تا حد امکان صحت و دقت بسیار بالایی را برای انتشار این اطلاعات به شما ارائه دهیم. البته تنها گلچینی از نمونه رتبه قبولی های ارشد زبان انگلیسی 1401 را در اختیار شما قرار داده ایم، اما در زمان انتخاب رشته ارشد 1402 زبان انگلیسی، همه شانس های دقیق قبولی براساس رتبه ای که کسب کرده اید و در قالب نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402 مشاوران تحصیلی به شما ارائه داده می شود.

رتبه ها و محل قبولی ارشد زبان انگلیسی 1401 براساس گرایش های مختلف

رتبه ها و محل قبولی ارشد زبان انگلیسی 1402-1401 را به صورت تفکیک شده و براساس رشته-گرایش های مجموعه زبان انگلیسی ارائه کرده ایم تا راحت تر بتوانید از این اطلاعات استفاده کنید. همچنین رشته-گرایش های مختلف باعث به وجود آمدن کد ضرایب مختلف می شوند و هر کد ضریب، رتبه متفاوتی دارد. در نتیجه رتبه ها و محل قبولی ارشد زبان انگلیسی 1401 را براساس رتبه ها در کد ضریب مربوط به آن رشته دانشگاه قبولی برای شما قرار داده ایم.

در ارشد زبان انگلیسی براساس دفترچه کنکور ارشد 1401، 3 کد ضریب داشتیم. برای دسترسی سریعتر به رتبه های قبولی ارشد زبان انگلیسی 1402-1401 از لینک های جدول زیر استفاده کنید.

لینک های رتبه های قبولی ارشد زبان انگلیسی 1401 براساس رشته ها و گرایش ها (کد ضرایب)

رتبه ها و محل قبولی ارشد زبان انگلیسی در کد ضریب 1 : رشته آموزش زبان انگلیسی
رتبه ها و محل قبولی ارشد زبان انگلیسی در کد ضریب 1 : رشته زبان و ادبیات انگلیسی
رتبه ها و محل قبولی ارشد زبان انگلیسی در کد ضریب 1 : رشته مترجمی زبان انگلیسی

رتبه های قبولی ارشد زبان انگلیسی 1401 در کد ضریب 1: رشته زبان انگلیسی

در کنکور ارشد مجموعه زبان انگلیسی 1401، کد ضریب یک مربوط به رشته آموزش زبان انگلیسی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته زبان انگلیسی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد زبان انگلیسی 1402-1401: کد ضریب 1: رشته آموزش زبان انگلیسی

رتبه قبولیمحل قبولی
4ارشد آموزش زبان انگلیسی – دانشگاه تهران – روزانه
48ارشد آموزش زبان انگلیسی – دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران – روزانه
115ارشد آموزش زبان انگلیسی – دانشگاه شیراز – روزانه
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد زبان انگلیسی 1402

257ارشد آموزش زبان انگلیسی – دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی – تهران – نوبت دوم
348ارشد آموزش زبان انگلیسی – دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین – نوبت دوم
573ارشد آموزش زبان انگلیسی – دانشگاه شهید باهنر – کرمان – روزانه
788ارشد آموزش زبان انگلیسی – دانشگاه سمنان – روزانه
942ارشد آموزش زبان انگلیسی – دانشگاه کاشان – نوبت دوم
1166ارشد آموزش زبان انگلیسی – دانشگاه اصفهان – پردیس خودگردان
1352ارشد آموزش زبان انگلیسی – دانشگاه مراغه – روزانه
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد زبان انگلیسی 1402

2227ارشد آموزش زبان انگلیسی – دانشگاه تبریز – پردیس خودگردان
3705ارشد آموزش زبان انگلیسی – دانشگاه گیلان – رشت – مجازی دولتی
5114ارشد آموزش زبان انگلیسی – دانشگاه پیام نور استان گیلان – مرکز رشت – مجازی پیام نور
7869ارشد آموزش زبان انگلیسی – موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی – خوزستان – غیرانتفاعی

رتبه های قبولی ارشد زبان انگلیسی 1401 در کد ضریب 2: رشته زبان و ادبیات انگلیسی

در کنکور ارشد مجموعه زبان انگلیسی 1401، کد ضریب 2 مربوط به رشته زبان و ادبیات انگلیسی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 2 مربوط به رشته زبان انگلیسی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد زبان انگلیسی 1402-1401: کد ضریب 2: رشته زبان و ادبیات انگلیسی

رتبه قبولیمحل قبولی
4ارشد زبان و ادبیات انگلیسی – دانشگاه تهران – روزانه
8ارشد زبان و ادبیات انگلیسی – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – روزانه
37ارشد زبان و ادبیات انگلیسی – دانشگاه فردوسی مشهد – روزانه
96ارشد زبان و ادبیات انگلیسی – دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) – نوبت دوم
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد زبان انگلیسی 1402

388ارشد زبان و ادبیات انگلیسی – دانشگاه یزد – روزانه
745ارشد زبان و ادبیات انگلیسی – دانشگاه اراک – نوبت دوم
2434ارشد زبان و ادبیات انگلیسی – دانشگاه غیرانتفاعی خاتم – تهران – غیرانتفاعی
7969ارشد زبان و ادبیات انگلیسی – دانشگاه پیام نور استان هرمزگان – مرکز بندر عباس – پیام نور

رتبه های قبولی ارشد زبان انگلیسی 1401 در کد ضریب 3: رشته مترجمی زبان انگلیسی

در کنکور ارشد مجموعه زبان انگلیسی 1401، کد ضریب 3 مربوط به رشته مترجمی زبان انگلیسی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 3 مربوط به رشته زبان انگلیسی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد زبان انگلیسی 1402-1401: کد ضریب 3: رشته مترجمی زبان انگلیسی

رتبه قبولیمحل قبولی
2ارشد مترجمی زبان انگلیسی – دانشگاه تهران – روزانه
31ارشد مترجمی زبان انگلیسی – دانشگاه اصفهان – روزانه
100ارشد مترجمی زبان انگلیسی – دانشگاه شهید باهنر – کرمان – روزانه
1226ارشد مترجمی زبان انگلیسی – دانشگاه غیرانتفاعی خاتم – تهران – غیرانتفاعی
6779ارشد مترجمی زبان انگلیسی – دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز – آبیک – غیرانتفاعی
8005ارشد مترجمی زبان انگلیسی – موسسه غیرانتفاعی تابران – مشهد – غیرانتفاعی
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد زبان انگلیسی 1402

آمار رتبه های قبولی ارشد زبان انگلیسی 1401-1400

رتبه های قبولی ارشد زبان انگلیسی 1401-1400 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در ادامه این مطلب می توانید مشاهده کنید.

رتبه های قبولی ارشد زبان انگلیسی 1400 در کد ضریب 1: رشته زبان انگلیسی

در کنکور ارشد مجموعه زبان انگلیسی 1400، کد ضریب یک مربوط به رشته آموزش زبان انگلیسی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته زبان انگلیسی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد زبان انگلیسی 1401-1400: کد ضریب 1: رشته آموزش زبان انگلیسی

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
5آموزش زبان انگلیسی – دانشگاه تهران – روزانه
18آموزش زبان انگلیسی – دانشگاه تربیت مدرس – روزانه
86آموزش زبان انگلیسی – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – نوبت دوم
135آموزش زبان انگلیسی – دانشگاه شیراز – روزانه
198آموزش زبان انگلیسی – دانشگاه الزهرا(س) – نوبت دوم
223آموزش زبان به کمک فناوری – دانشگاه الزهرا(س) – نوبت دوم
264آموزش زبان انگلیسی – دانشگاه بوعلی سینا – همدان – روزانه
387آموزش زبان انگلیسی – دانشگاه رازی – کرمانشاه – روزانه
425آموزش زبان انگلیسی – دانشگاه گیلان – رشت – نوبت دوم
589آموزش زبان انگلیسی – دانشگاه لرستان – خرم آباد – روزانه
823آموزش زبان انگلیسی – دانشگاه اراک – نوبت دوم
996آموزش زبان انگلیسی – دانشگاه ولایت – ایرانشهر – روزانه
2341آموزش زبان انگلیسی – دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران – مجازی
3870آموزش زبان انگلیسی – دانشگاه پیام نور استان قم – مرکز قم – پیام نور
5785آموزش زبان انگلیسی – دانشگاه گیلان – رشت – پردیس خودگردان
6471آموزش زبان انگلیسی – موسسه غیرانتفاعی حکیم طوس – مشهد – غیرانتفاعی

رتبه های قبولی ارشد زبان انگلیسی 1400 در کد ضریب 2: رشته زبان و ادبیات انگلیسی

در کنکور ارشد مجموعه زبان انگلیسی 1400، کد ضریب 2 مربوط به رشته زبان و ادبیات انگلیسی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 2 مربوط به رشته زبان انگلیسی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد زبان انگلیسی 1401-1400: کد ضریب 2: رشته زبان و ادبیات انگلیسی

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
9زبان و ادبیات انگلیسی – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – روزانه
48زبان و ادبیات انگلیسی – دانشگاه فردوسی مشهد – روزانه
104زبان و ادبیات انگلیسی – دانشگاه اصفهان – نوبت دوم
225زبان و ادبیات انگلیسی – دانشگاه شهید چمران – اهواز – روزانه
411زبان و ادبیات انگلیسی – دانشگاه یزد – روزانه
544زبان و ادبیات انگلیسی – دانشگاه گلستان – گرگان – روزانه
723زبان و ادبیات انگلیسی – دانشگاه یزد – نوبت دوم
1111زبان و ادبیات انگلیسی – دانشگاه ملایر – نوبت دوم
3550زبان و ادبیات انگلیسی – دانشگاه تبریز – پردیس خودگردان
7338زبان و ادبیات انگلیسی – دانشگاه پیام نور استان هرمزگان – مرکز بندر عباس – پیام نور

رتبه های قبولی ارشد زبان انگلیسی 1400 در کد ضریب 3: رشته مترجمی زبان انگلیسی

در کنکور ارشد مجموعه زبان انگلیسی 1400، کد ضریب 3 مربوط به رشته مترجمی زبان انگلیسی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 3 مربوط به رشته زبان انگلیسی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد زبان انگلیسی 1401-1400: کد ضریب 3: رشته مترجمی زبان انگلیسی

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
7مترجمی زبان انگلیسی – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه
31مترجمی زبان انگلیسی – دانشگاه اصفهان – روزانه
90مترجمی زبان انگلیسی – دانشگاه شهید باهنر – کرمان – روزانه
296مترجمی زبان انگلیسی – دانشگاه شهید مدنی آذربایجان – تبریز – نوبت دوم
3312مترجمی زبان انگلیسی – دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) – مشهد – مرد – غیرانتفاعی
6559مترجمی زبان انگلیسی – موسسه غیرانتفاعی کار واحد قزوین – غیرانتفاعی
6894مترجمی زبان انگلیسی – موسسه غیرانتفاعی تابران – مشهد – غیرانتفاعی

آمار رتبه های قبولی ارشد زبان انگلیسی 1400-99

رتبه های قبولی ارشد زبان انگلیسی 1400-99 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در ادامه این مطلب می توانید مشاهده کنید.

رتبه های قبولی ارشد زبان انگلیسی 99 در کد ضریب 1: رشته زبان انگلیسی

در کنکور ارشد مجموعه زبان انگلیسی 99، کد ضریب یک مربوط به رشته آموزش زبان انگلیسی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته زبان انگلیسی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد زبان انگلیسی 1400-99: کد ضریب 1: رشته آموزش زبان انگلیسی

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
26 اموزش زبان انگلیسی دانشگاه تربیت مدرس – روزانه
45 اموزش زبان انگلیسی دانشگاه تهران – نوبت دوم
81 اموزش زبان انگلیسی دانشگاه علم وصنعت – روزانه
101 اموزش زبان انگلیسی دانشگاه فردوسی مشهد – نوبت دوم
166 اموزش زبان انگلیسی دانشگاه گیلان – روزانه
381اموزش زبان انگلیسی دانشگاه شهرکرد – روزانه
438 اموزش زبان انگلیسی دانشگاه شهیدباهنر کرمان – نوبت دوم
667 اموزش زبان انگلیسی دانشگاه ایلام – نوبت دوم
824 اموزش زبان انگلیسی دانشگاه صنعتی شاهرود – روزانه
1336 اموزش زبان انگلیسی دانشگاه شهیدبهشتی – پردیس خودگردان
2073 اموزش زبان انگلیسی دانشگاه پیام نوراستان اصفهان “مرکز اصفهان”
4229 اموزش زبان انگلیسی دانشگاه شیخ بهایی اصفهان – غیرانتفاعی  
7845 اموزش زبان انگلیسی موسسه غیرانتفاعی خزر محمود اباد 

رتبه های قبولی ارشد زبان انگلیسی 99 در کد ضریب 2: رشته زبان و ادبیات انگلیسی

در کنکور ارشد مجموعه زبان انگلیسی 99، کد ضریب 2 مربوط به رشته زبان و ادبیات انگلیسی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 2 مربوط به رشته زبان انگلیسی را قرار داده ایم.

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
12 زبان وادبیات انگلیسی دانشگاه تهران – نوبت دوم
66 زبان وادبیات انگلیسی دانشگاه الزهرا تهران – روزانه
137 زبان وادبیات انگلیسی دانشگاه گیلان – نوبت دوم
802 زبان وادبیات انگلیسی دانشگاه کردستان – روزانه
3562 زبان وادبیات انگلیسی موسسه غیرانتفاعی ارشاد دماوند
7967 زبان وادبیات انگلیسی دانشگاه ولی عصر رفسنجان – پردیس خودگردان

رتبه های قبولی ارشد زبان انگلیسی 99 در کد ضریب 3: رشته مترجمی زبان انگلیسی

در کنکور ارشد مجموعه زبان انگلیسی 99، کد ضریب 3 مربوط به رشته مترجمی زبان انگلیسی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 3 مربوط به رشته زبان انگلیسی را قرار داده ایم.

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
33 مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه علامه طباطبایی – نوبت دوم
52 مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه شهیدمدنی اذربایجان – روزانه
147 مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه بیرجند – نوبت دوم
665 مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه غیرانتفاعی خاتم تهران
6228 مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه شیخ بهایی اصفهان – غیرانتفاعی
1.4/5 - (5 امتیاز)

سلام. با رتبه ۱۳۰ شانس قبولی ارشد ادبیات انگلیسی نوبت دوم فردوسی وجود داره؟ کم یا زیاد؟

با سلام. بنده لیسانسم رشته مهندسی بوده و برای ارشد آموزش زبان امتحان دادم. درضد عمومی 67 درصد و تخصصی هم چیزی نزدم. معدل کارشناسیم هم هفده و نیم بوده. خواستم ببینم که امکان قبولی برای آموزش زبان روزانه دانشگاه رازی کرمانشاه رو دارم؟

سلام دانشگاه شیراز تا چه رتبه ای قبول میکنه معمولا ؟اگر حدود ۳۰تا ۴۰درصد سوال ها رو جواب بدیم شانس قبولی شیراز رو داریم؟؟

با سلام. ببخشید با رتبه 112 در سهمیه 5 درصد امکان قبولی برای ارشد آموزش زبان خوارزمی هست؟ اخرین رتبه مجاز برای روزانه و شبانه 769 هستش؟

سلام … با رتبه ۴۴۸ احتمال قبولی کارشناسی ارشد روزانه آموزش زبان انگلیسی دانشگاه شهرکرد وجود داره

با رتبه 63 اموزش زبان شانس قبولی دانشاه های بهشتی و طیاطبایی رو دارم؟ تا اونجا که میدونم علم و صنعت و خوارزمی رو دارم.

سلام. با رتیبه 650 گرایش اموزش زبان شبانه میشه جایی قبول شد نوبت دوم؟ مثل زابل، ایرانشهر، شاهرود یا سبزوار؟

با رتبه ی 650 گرایش اموزش جایی شبانه میشه قبول شد؟ مثل شاهرود یا سبزوار یا زابل؟

با رتبه ۶۶ آموزش زبان انگلیسی شانس قبولی تو دانشگاه علامه یا خوارزمی هست؟

سلام وقتتون بخیر
ایا با رتبه 217 میشه ادبیات انگلیسی دانشگاه شهید چمران اهواز قبول شد؟

سلام با رتبه ۹۰۰ واسه رشته زبان و ادبیات انگلیسی جایی میشه قبول شد؟
ممنون میشم راهنمایی کنید

42 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  پاسخنامه و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403 (به محض انتشار کلید) توجه مهم: در …

سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد مدیریت 1404-1403 پاسخنامه و کلید سوالات ارشد مدیریت 1404-1403 (به محض انتشار کلید) توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های مهمی برای مشاهده مطالبی …

سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد حسابداری 1404-1403 پاسخنامه و کلید سوالات ارشد حسابداری 1404-1403 (به محض انتشار کلید) توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های مهمی برای مشاهده مطالبی …