رتبه های قبولی ارشد اقتصاد 1402-1401 و محل قبولی
انتخاب رشته کارشناسی ارشد

رتبه های قبولی ارشد اقتصاد 1402-1401

رتبه های قبولی ارشد اقتصاد 1402-1401 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در این مطلب برای شما گذاشته ایم. توجه داشته باشید که رتبه های قبولی ارشد 1402-1401 گذاشته شده در این مطلب حاوی درصدهایی که به این رتبه ها منجر شده است، نیست. اگر می خواهید نمونه کارنامه های ارشد اقتصاد 1401 را که در آنها رتبه ها و درصدهای دروس مختلف در جداول گذاشته شده است مشاهده کنید، به مطلب زیر مراجعه کنید.

نمونه کارنامه های ارشد اقتصاد 1402-1401

 محل قبولی ارشد اقتصاد 1402-1401

محل قبولی داوطلبان ارشد اقتصاد 1401 با توجه به رتبه ای که کسب کرده اند برای انتخاب رشته ارشد 1402 بسیار اهمیت دارد. به نوعی شانس قبولی ارشد 1402 را براساس محل قبولی ارشد اقتصاد در سال 1401 می توان تخمین صحیح و دقیق زد. اگرچه همواره تغییرات کوچک و گاهی حتی زیاد (به خاطر تغییر ظرفیت ها) در رتبه های قبولی ارشد اقتصاد 1402 نسبت به محل قبولی ارشد اقتصاد 1401 به جود می آید.

صحت و دقت رتبه ها و محل قبولی ارشد اقتصاد 1401

برای افزایش ضریب اطمینان شما برای انتخاب رشته ارشد 1402، رتبه ها و محل قبولی ارشد سال 1401 را به گونه ای انتخاب کرده ایم که تقریباً نزدیک به آخرین رتبه های قبولی ارشد اقتصاد 1401 در دوره ها و دانشگاه های مختلف باشد. بنابراین سعی شده است تا حد امکان صحت و دقت بسیار بالایی را برای انتشار این اطلاعات به شما ارائه دهیم. البته تنها گلچینی از نمونه رتبه قبولی های ارشد اقتصاد 1401 را در اختیار شما قرار داده ایم، اما در زمان انتخاب رشته ارشد 1402 اقتصاد، همه شانس های دقیق قبولی براساس رتبه ای که کسب کرده اید و در قالب نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402 مشاوران تحصیلی به شما ارائه داده می شود.

رتبه ها و محل قبولی ارشد اقتصاد 1401 براساس گرایش های مختلف

رتبه ها و محل قبولی ارشد اقتصاد 1402-1401 را به صورت تفکیک شده و براساس رشته-گرایش های مجموعه اقتصاد ارائه کرده ایم تا راحت تر بتوانید از این اطلاعات استفاده کنید. همچنین رشته-گرایش های مختلف باعث به وجود آمدن کد ضرایب مختلف می شوند و هر کد ضریب، رتبه متفاوتی دارد. در نتیجه رتبه ها و محل قبولی ارشد اقتصاد 1401 را براساس رتبه ها در کد ضریب مربوط به آن رشته دانشگاه قبولی برای شما قرار داده ایم.

در ارشد اقتصاد براساس دفترچه کنکور ارشد 1401، 1 کد ضریب داشتیم.

رتبه های قبولی ارشد اقتصاد 1401 در کد ضریب 1: رشته اقتصاد

در کنکور ارشد مجموعه اقتصاد 1401، کد ضریب یک مربوط به رشته اقتصاد بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته اقتصاد را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد اقتصاد 1402-1401: کد ضریب 1: رشته اقتصاد 

رتبه قبولیمحل قبولی
13ارشد اقتصاد نظری – دانشگاه صنعتی شریف – تهران – روزانه
51ارشد اقتصاد انرژی – دانشگاه تهران – روزانه
77ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی – دانشگاه تهران – نوبت دوم
118ارشد اقتصاد نظری – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – روزانه
163ارشد اقتصاد نظری – دانشگاه خوارزمی – روزانه
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد اقتصاد 1402

235ارشد اقتصاد و تجارت الکترونیک – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – نوبت دوم
297ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی – دانشگاه تبریز – روزانه
406ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی – دانشگاه الزهرا(س) – نوبت دوم
588ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی – دانشگاه بوعلی سینا – همدان – روزانه
610ارشد اقتصاد نظری – دانشگاه رازی – کرمانشاه – روزانه
709ارشد اقتصاد نظری – دانشگاه اصفهان – نوبت دوم
833ارشد اقتصاد و تجارت الکترونیک – دانشگاه شهید باهنر – کرمان – روزانه
986ارشد اقتصاد نظری – دانشگاه یزد – نوبت دوم
1104ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی – دانشگاه بجنورد – روزانه
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد اقتصاد 1402

1275ارشد اقتصاد انرژی – دانشگاه کردستان – سنندج – روزانه
1541ارشد برنامه ریزی سیستم های اقتصادی – دانشگاه صنعتی شاهرود – روزانه
1688ارشد اقتصاد انرژی – دانشگاه ایلام – نوبت دوم
1786ارشد اقتصاد و تجارت الکترونیک – دانشگاه غیرانتفاعی خاتم – تهران – غیرانتفاعی
1854ارشد اقتصاد نظری – دانشگاه یزد – پردیس خودگردان
1874ارشد اقتصاد فرهنگ و هنر – دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان – نوبت دوم
1903ارشد اقتصاد اسلامی – دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز مشهد – پیام نور
1926ارشد بانکداری اسلامی – دانشگاه پیام نور استان مازندران – واحد قائم شهر – پیام نور
1944ارشد اقتصاد انرژی – موسسه غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش – تهران – مجازی غیرانتفاعی
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد اقتصاد 1402

آمار رتبه های قبولی ارشد اقتصاد 1401-1400

رتبه های قبولی ارشد اقتصاد 1401-1400 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در ادامه این مطلب می توانید مشاهده کنید.

رتبه های قبولی ارشد اقتصاد 1400 در کد ضریب 1: رشته اقتصاد

در کنکور ارشد مجموعه اقتصاد 1400، کد ضریب یک مربوط به رشته اقتصاد بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته اقتصاد را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد اقتصاد 1401-1400: کد ضریب 1: رشته اقتصاد 

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
18اقتصاد نظری – دانشگاه صنعتی شریف – تهران – روزانه
47توسعه اقتصادی و برنامه ریزی – دانشگاه تهران – روزانه
67توسعه اقتصادی و برنامه ریزی – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه
87اقتصاد انرژی – دانشگاه تهران – نوبت دوم
109اقتصاد نظری – دانشگاه تربیت مدرس – روزانه
148توسعه اقتصادی و برنامه ریزی – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – نوبت دوم
166بانکداری اسلامی – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه
198اقتصاد نظری – دانشگاه خوارزمی – روزانه
283اقتصاد محیط زیست – دانشگاه تهران – نوبت دوم
309برنامه ریزی سیستم های اقتصادی – دانشگاه تبریز – روزانه
374بانکداری اسلامی – دانشگاه بوعلی سینا – همدان – روزانه
455اقتصاد نظری – دانشگاه الزهرا(س) – نوبت دوم
506اقتصاد اسلامی – دانشگاه علم و صنعت ایران-تهران – نوبت دوم
550اقتصاد انرژی – دانشگاه فردوسی مشهد – روزانه
637اقتصاد نظری – دانشگاه رازی – کرمانشاه – روزانه
750توسعه اقتصادی و برنامه ریزی – دانشگاه شهید باهنر – کرمان – روزانه
824اقتصاد نظری – دانشگاه لرستان – خرم آباد – روزانه
972اقتصاد انرژی – دانشگاه خلیج فارس – بوشهر – روزانه
996توسعه اقتصادی و برنامه ریزی – دانشگاه مازندران – بابلسر – نوبت دوم
1185اقتصاد انرژی – دانشگاه ایلام – روزانه
1311بانکداری اسلامی – دانشگاه ارومیه – نوبت دوم
1507توسعه اقتصادی و برنامه ریزی – دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب – پیام نور
1799اقتصاد نظری – دانشگاه یزد – پردیس خودگردان
1910اقتصاد اسلامی – دانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز اصفهان – پیام نور

آمار رتبه های قبولی ارشد اقتصاد 1400-99

رتبه های قبولی ارشد اقتصاد 1400-99 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در ادامه این مطلب می توانید مشاهده کنید.

رتبه های قبولی ارشد اقتصاد 99 در کد ضریب 1: رشته اقتصاد

در کنکور ارشد مجموعه اقتصاد 99، کد ضریب یک مربوط به رشته اقتصاد بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته اقتصاد را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد اقتصاد 1400-99: کد ضریب 1: رشته اقتصاد

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
15  اقتصاد نظری دانشگاه صنعتی شریف – روزانه 
52  اقتصاد انرژی دانشگاه تهران – روزانه 
112 توسعه اقتصادی و برنامه ریزی دانشگاه علامه طباطبایی – روزانه 
154 اقتصاد انرژی دانشگاه تهران – نوبت دوم
261 توسعه اقتصادی و برنامه ریزی دانشگاه علم وصنعت – روزانه 
327بانکداری اسلامی دانشگاه تهران – نوبت دوم 
401اقتصادنظری دانشگاه رازی کرمانشاه – روزانه 
516اقتصاد انرژی دانشگاه الزهرا تهران – نوبت دوم 
620بانکداری اسلامی دانشگاه قم – روزانه
702اقتصاد انرژی دانشگاه اصفهان – نوبت دوم 
1092اقتصاد انرژی دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر – روزانه 
1720توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی دانشگاه تهران – پردیس خودگردان
2195توسعه اقتصادی و برنامه ریزی دانشگاه غیرانتفاعی خاتم تهران
2329اقتصاد انرژی دانشگاه پیام نور استان البرز “مرکز کرج”
به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  پاسخنامه و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های …

سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد مدیریت 1404-1403 پاسخنامه و کلید سوالات ارشد مدیریت 1404-1403  توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های مهمی برای مشاهده مطالبی در رابطه با کارنامه …

سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد حسابداری 1404-1403 پاسخنامه و کلید سوالات ارشد حسابداری 1404-1403  توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های مهمی برای مشاهده مطالبی در رابطه با کارنامه …