رتبه های قبولی ارشد اقتصاد 1402-1401 و محل قبولی
انتخاب رشته کارشناسی ارشد

رتبه های قبولی ارشد اقتصاد 1402-1401

رتبه های قبولی ارشد اقتصاد 1402-1401 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در این مطلب برای شما گذاشته ایم. توجه داشته باشید که رتبه های قبولی ارشد 1402-1401 گذاشته شده در این مطلب حاوی درصدهایی که به این رتبه ها منجر شده است، نیست. اگر می خواهید نمونه کارنامه های ارشد اقتصاد 1401 را که در آنها رتبه ها و درصدهای دروس مختلف در جداول گذاشته شده است مشاهده کنید، به مطلب زیر مراجعه کنید.

نمونه کارنامه های ارشد اقتصاد 1402-1401

 

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

 

 محل قبولی ارشد اقتصاد 1402-1401

محل قبولی داوطلبان ارشد اقتصاد 1401 با توجه به رتبه ای که کسب کرده اند برای انتخاب رشته ارشد 1402 بسیار اهمیت دارد. به نوعی شانس قبولی ارشد 1402 را براساس محل قبولی ارشد اقتصاد در سال 1401 می توان تخمین صحیح و دقیق زد. اگرچه همواره تغییرات کوچک و گاهی حتی زیاد (به خاطر تغییر ظرفیت ها) در رتبه های قبولی ارشد اقتصاد 1402 نسبت به محل قبولی ارشد اقتصاد 1401 به جود می آید.

صحت و دقت رتبه ها و محل قبولی ارشد اقتصاد 1401

برای افزایش ضریب اطمینان شما برای انتخاب رشته ارشد 1402، رتبه ها و محل قبولی ارشد سال 1401 را به گونه ای انتخاب کرده ایم که تقریباً نزدیک به آخرین رتبه های قبولی ارشد اقتصاد 1401 در دوره ها و دانشگاه های مختلف باشد. بنابراین سعی شده است تا حد امکان صحت و دقت بسیار بالایی را برای انتشار این اطلاعات به شما ارائه دهیم. البته تنها گلچینی از نمونه رتبه قبولی های ارشد اقتصاد 1401 را در اختیار شما قرار داده ایم، اما در زمان انتخاب رشته ارشد 1402 اقتصاد، همه شانس های دقیق قبولی براساس رتبه ای که کسب کرده اید و در قالب نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402 مشاوران تحصیلی به شما ارائه داده می شود.

 

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

رتبه ها و محل قبولی ارشد اقتصاد 1401 براساس گرایش های مختلف

رتبه ها و محل قبولی ارشد اقتصاد 1402-1401 را به صورت تفکیک شده و براساس رشته-گرایش های مجموعه اقتصاد ارائه کرده ایم تا راحت تر بتوانید از این اطلاعات استفاده کنید. همچنین رشته-گرایش های مختلف باعث به وجود آمدن کد ضرایب مختلف می شوند و هر کد ضریب، رتبه متفاوتی دارد. در نتیجه رتبه ها و محل قبولی ارشد اقتصاد 1401 را براساس رتبه ها در کد ضریب مربوط به آن رشته دانشگاه قبولی برای شما قرار داده ایم.

در ارشد اقتصاد براساس دفترچه کنکور ارشد 1401، 1 کد ضریب داشتیم.

رتبه های قبولی ارشد اقتصاد 1401 در کد ضریب 1: رشته اقتصاد

در کنکور ارشد مجموعه اقتصاد 1401، کد ضریب یک مربوط به رشته اقتصاد بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته اقتصاد را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد اقتصاد 1402-1401: کد ضریب 1: رشته اقتصاد 

رتبه قبولی محل قبولی
13 ارشد اقتصاد نظری – دانشگاه صنعتی شریف – تهران – روزانه
51 ارشد اقتصاد انرژی – دانشگاه تهران – روزانه
77 ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی – دانشگاه تهران – نوبت دوم
118 ارشد اقتصاد نظری – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – روزانه
163 ارشد اقتصاد نظری – دانشگاه خوارزمی – روزانه
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد اقتصاد 1402

235 ارشد اقتصاد و تجارت الکترونیک – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – نوبت دوم
297 ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی – دانشگاه تبریز – روزانه
406 ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی – دانشگاه الزهرا(س) – نوبت دوم
588 ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی – دانشگاه بوعلی سینا – همدان – روزانه
610 ارشد اقتصاد نظری – دانشگاه رازی – کرمانشاه – روزانه
709 ارشد اقتصاد نظری – دانشگاه اصفهان – نوبت دوم
833 ارشد اقتصاد و تجارت الکترونیک – دانشگاه شهید باهنر – کرمان – روزانه
986 ارشد اقتصاد نظری – دانشگاه یزد – نوبت دوم
1104 ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی – دانشگاه بجنورد – روزانه
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد اقتصاد 1402

1275 ارشد اقتصاد انرژی – دانشگاه کردستان – سنندج – روزانه
1541 ارشد برنامه ریزی سیستم های اقتصادی – دانشگاه صنعتی شاهرود – روزانه
1688 ارشد اقتصاد انرژی – دانشگاه ایلام – نوبت دوم
1786 ارشد اقتصاد و تجارت الکترونیک – دانشگاه غیرانتفاعی خاتم – تهران – غیرانتفاعی
1854 ارشد اقتصاد نظری – دانشگاه یزد – پردیس خودگردان
1874 ارشد اقتصاد فرهنگ و هنر – دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان – نوبت دوم
1903 ارشد اقتصاد اسلامی – دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز مشهد – پیام نور
1926 ارشد بانکداری اسلامی – دانشگاه پیام نور استان مازندران – واحد قائم شهر – پیام نور
1944 ارشد اقتصاد انرژی – موسسه غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش – تهران – مجازی غیرانتفاعی
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد اقتصاد 1402

 

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

آمار رتبه های قبولی ارشد اقتصاد 1401-1400

رتبه های قبولی ارشد اقتصاد 1401-1400 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در ادامه این مطلب می توانید مشاهده کنید.

رتبه های قبولی ارشد اقتصاد 1400 در کد ضریب 1: رشته اقتصاد

در کنکور ارشد مجموعه اقتصاد 1400، کد ضریب یک مربوط به رشته اقتصاد بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته اقتصاد را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد اقتصاد 1401-1400: کد ضریب 1: رشته اقتصاد 

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
18 اقتصاد نظری – دانشگاه صنعتی شریف – تهران – روزانه
47 توسعه اقتصادی و برنامه ریزی – دانشگاه تهران – روزانه
67 توسعه اقتصادی و برنامه ریزی – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه
87 اقتصاد انرژی – دانشگاه تهران – نوبت دوم
109 اقتصاد نظری – دانشگاه تربیت مدرس – روزانه
148 توسعه اقتصادی و برنامه ریزی – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – نوبت دوم
166 بانکداری اسلامی – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه
198 اقتصاد نظری – دانشگاه خوارزمی – روزانه
283 اقتصاد محیط زیست – دانشگاه تهران – نوبت دوم
309 برنامه ریزی سیستم های اقتصادی – دانشگاه تبریز – روزانه
374 بانکداری اسلامی – دانشگاه بوعلی سینا – همدان – روزانه
455 اقتصاد نظری – دانشگاه الزهرا(س) – نوبت دوم
506 اقتصاد اسلامی – دانشگاه علم و صنعت ایران-تهران – نوبت دوم
550 اقتصاد انرژی – دانشگاه فردوسی مشهد – روزانه
637 اقتصاد نظری – دانشگاه رازی – کرمانشاه – روزانه
750 توسعه اقتصادی و برنامه ریزی – دانشگاه شهید باهنر – کرمان – روزانه
824 اقتصاد نظری – دانشگاه لرستان – خرم آباد – روزانه
972 اقتصاد انرژی – دانشگاه خلیج فارس – بوشهر – روزانه
996 توسعه اقتصادی و برنامه ریزی – دانشگاه مازندران – بابلسر – نوبت دوم
1185 اقتصاد انرژی – دانشگاه ایلام – روزانه
1311 بانکداری اسلامی – دانشگاه ارومیه – نوبت دوم
1507 توسعه اقتصادی و برنامه ریزی – دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب – پیام نور
1799 اقتصاد نظری – دانشگاه یزد – پردیس خودگردان
1910 اقتصاد اسلامی – دانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز اصفهان – پیام نور

آمار رتبه های قبولی ارشد اقتصاد 1400-99

رتبه های قبولی ارشد اقتصاد 1400-99 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در ادامه این مطلب می توانید مشاهده کنید.

 

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

رتبه های قبولی ارشد اقتصاد 99 در کد ضریب 1: رشته اقتصاد

در کنکور ارشد مجموعه اقتصاد 99، کد ضریب یک مربوط به رشته اقتصاد بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته اقتصاد را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد اقتصاد 1400-99: کد ضریب 1: رشته اقتصاد

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
15   اقتصاد نظری دانشگاه صنعتی شریف – روزانه 
52   اقتصاد انرژی دانشگاه تهران – روزانه 
112  توسعه اقتصادی و برنامه ریزی دانشگاه علامه طباطبایی – روزانه 
154  اقتصاد انرژی دانشگاه تهران – نوبت دوم
261  توسعه اقتصادی و برنامه ریزی دانشگاه علم وصنعت – روزانه 
327 بانکداری اسلامی دانشگاه تهران – نوبت دوم 
401 اقتصادنظری دانشگاه رازی کرمانشاه – روزانه 
516 اقتصاد انرژی دانشگاه الزهرا تهران – نوبت دوم 
620 بانکداری اسلامی دانشگاه قم – روزانه
702 اقتصاد انرژی دانشگاه اصفهان – نوبت دوم 
1092 اقتصاد انرژی دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر – روزانه 
1720 توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی دانشگاه تهران – پردیس خودگردان
2195 توسعه اقتصادی و برنامه ریزی دانشگاه غیرانتفاعی خاتم تهران
2329 اقتصاد انرژی دانشگاه پیام نور استان البرز “مرکز کرج”

 

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

 

به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی 1401-1402
تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت منابع انسانی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت منابع انسانی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای …

کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی 1401-1402
تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت کارآفرینی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت کارآفرینی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای مشاهده محل قبولی …

کارنامه های ارشد مدیریت مالی 1401-1402
تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت مالی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت مالی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت مالی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت مالی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای مشاهده محل قبولی …