رتبه لازم برای قبولی مهندسی شیمی دانشگاه ها 1401-1400

رتبه های قبولی مهندسی شیمی 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
2

رتبه لازم برای قبولی مهندسی شیمی دانشگاه ها 1401-1400

رتبه لازم برای قبولی مهندسی شیمی دانشگاه ها 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور ریاضی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی مهندسی شیمی در کنکور ریاضی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین ما رتبه های مورد نیاز برای قبولی مهندسی شیمی کنکور 1401 را براساس کارنامه های قبولی مهندسی شیمی کنکور 1400 براساس درصدها، محل قبولی و جنسیت و سهمیه او آورده ایم.

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

آخرین رتبه لازم برای قبولی مهندسی شیمی 1401-1400

یکی از مهم ترین سوالاتی که براساس کارنامه ها و رتبه های قبولی مهندسی شیمی کنکور 1400 به داوطلبان کنکور ریاضی 1401 مطرح می شود این است که آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی فلان دانشگاه برای مهندسی شیمی چند است. همانطور که می دانیم آخرین رتبه های مورد نیاز برای قبولی مهندسی شیمی 1401 تخمینی است ولی می توان این تخمین را تا حدودی به واقعیت نزدیک کرد. در رتبه هایی که گذاشته شده است سعی شده تقریباً آخرین رتبه و یا نزدیک ترین رتبه به آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی مهندسی شیمی کنکور ریاضی 1400 قرار داده شود.

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه لازم برای قبولی مهندسی شیمی منطقه 1 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه مورد نیاز برای قبولی مهندسی شیمی سهمیه منطقه یک (1) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی مهندسی شیمی منطقه 1

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
491 مهندسی شیمی-روزانه-دانشگاه صنعتی شریف – تهران 42.7 69.4 92 74.69
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
31.89 41.5 59.09 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
1454 مهندسی شیمی-روزانه-دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران 70.69 49.4 90.69 84
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
11.69 20.79 46.7 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
2043 مهندسی شیمی-روزانه-دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران 49.4 44 58.7 60
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
21 30.39 25.79 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
2316 مهندسی شیمی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران 32 33.4 52 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
18.7 41.5 38.09 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
3059 مهندسی شیمی-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران 53.4 45.4 37.4 53.4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
20.2 18.6 16.2 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
3114 مهندسی شیمی-روزانه-دانشگاه صنعتی اصفهان 34.7 49.4 62.7 72
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
10.69 30.39 24.79 زن-اصفهان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
3571 مهندسی شیمی-روزانه-دانشگاه شیراز 34.7 52 21.39 94.69
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
25 6.69 17.2 زن-شیراز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
4904 مهندسی شیمی-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد 38.7 62.7 64 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
6.3 20 23.89 زن-مشهد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
5732 مهندسی شیمی-روزانه-دانشگاه شیراز 10.69 25.39 30.7 16
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
22 11.89 10.5 مرد-شیراز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
10124 مهندسی شیمی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه تبریز 36 24 42.7 86.69
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
7.8 -0.69 14.3 زن-تبریز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
10533 مهندسی شیمی-روزانه-دانشگاه گیلان – رشت 6.69 8 20 -1.29
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
9.39 5.19 11.5 مرد-رشت
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
11862 مهندسی شیمی-روزانه-دانشگاه شهید باهنر – کرمان 17.39 9.39 30.7 2.7
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
5.5 0 9.6 زن-کرمان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
12753 مهندسی شیمی-روزانه-دانشگاه قم 29.39 17.39 58.7 18.7
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
5.5 -0.69 7.69 زن-قم
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
12984 مهندسی شیمی-روزانه-دانشگاه سمنان 2.7 5.4 2.7 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
9.39 3.79 6.69 مرد-سمنان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
15070 مهندسی شیمی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 5.4 8 5.4 69.4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
1.6 1.5 15.3 زن-بابل
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
15448 مهندسی شیمی-روزانه-دانشگاه سمنان 24 48 20 -2.59
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
-3.09 3.79 30.5 مرد-سمنان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
16957 مهندسی شیمی-روزانه-دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل 12 28 8 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
4.69 0 2.9 زن-آمل

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه لازم برای قبولی مهندسی شیمی منطقه 2 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی مهندسی شیمی سهمیه منطقه دو (2) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی مهندسی شیمی منطقه 2

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
629 مهندسی شیمی-روزانه-دانشگاه صنعتی شریف – تهران 37.4 68 54.7 85.4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
23.5 46.7 42 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
742 مهندسی شیمی-روزانه-دانشگاه تهران 48 68 62.7 68
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
21.79 54.09 20 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
1266 مهندسی شیمی-روزانه-دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران 21.39 30.7 64 70.69
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
22 44.5 23.89 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
1612 مهندسی شیمی-روزانه-دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران 37.4 60 54.7 53.4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
21.29 23 16.2 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
2167 مهندسی شیمی-روزانه-دانشگاه صنعتی اصفهان 50.7 48 52 28
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
4.69 12.6 22 زن-اصفهان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
5391 مهندسی شیمی-روزانه-دانشگاه شیراز 1.39 60 24 100
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
5.5 9.69 17.2 زن-شیراز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
9462 مهندسی شیمی-روزانه-دانشگاه گیلان – رشت 13.39 14.69 24 25.39
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
6.3 4.5 3.9 زن-رشت
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
12454 مهندسی شیمی-روزانه-دانشگاه زنجان 13.39 38.7 41.4 17.39
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
4.69 -1.39 7.69 زن-زنجان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
13136 مهندسی شیمی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 4 25.39 16 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
4.69 3.79 2.9 مرد-بابل
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
13191 مهندسی شیمی-روزانه-دانشگاه شهید باهنر – کرمان 10.69 26.7 44 2.7
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
5.5 -2.2 12.39 زن-کرمان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
13542 مهندسی شیمی-روزانه-دانشگاه صنعتی همدان 28 14.69 22.7 2.7
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
7 -1.39 4.8 زن-همدان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
14863 مهندسی شیمی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه مازندران – بابلسر 17.39 4 12 2.7
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
3.2 3.79 1 مرد-بابلسر
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
19448 مهندسی شیمی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه شهید باهنر – کرمان 0 28 8 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
3.9 0 2.9 زن-کرمان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
21780 مهندسی شیمی-روزانه-دانشگاه کردستان – سنندج -16 33.4 4 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
12.39 -5.09 0 زن-سنندج
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
24473 مهندسی شیمی-روزانه-دانشگاه صنعتی ارومیه -2.59 4 -2.59 -4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
3.9 0.8 3.9 زن-ارومیه
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
31677 مهندسی شیمی-روزانه-دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان 5.4 8 14.69 8
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
0 -2.2 6.69 مرد-زاهدان

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه لازم برای قبولی مهندسی شیمی منطقه 3 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی مهندسی شیمی سهمیه منطقه سه (3) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی مهندسی شیمی منطقه 3

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
54 مهندسی شیمی-روزانه-دانشگاه صنعتی شریف – تهران 48 64 70.69 76
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
28 63.79 47.7 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
342 مهندسی شیمی-روزانه-دانشگاه تهران 40 44 74.69 22.7
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
10.1 34.09 37.2 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
593 مهندسی شیمی-روزانه-دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران 20 66.69 44 21.39
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
12.5 27.5 23.89 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
2455 مهندسی شیمی-روزانه-دانشگاه اصفهان 2.7 36 21.39 16
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
8.6 5.19 18.1 مرد-اصفهان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
4742 مهندسی شیمی-روزانه-دانشگاه زنجان 6.69 29.39 22.7 17.39
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
1.6 3 14.3 مرد-زنجان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
6300 مهندسی شیمی-روزانه-دانشگاه خلیج فارس – بوشهر 2.7 18.7 8 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
2.4 4.5 13.39 مرد-بوشهر
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
7100 مهندسی شیمی-روزانه-دانشگاه هرمزگان – بندرعباس 13.39 24 50.7 -4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
5.5 -0.69 5.8 زن-بندرعباس
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
7136 مهندسی شیمی-روزانه-دانشگاه صنعتی سهند-تبریز -1.29 12 9.39 52
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
2.29 4.5 11.5 زن-تبریز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
7365 مهندسی شیمی-روزانه-دانشگاه سمنان 4 24 -2.59 20
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
3.9 3 7.69 مرد-سمنان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
8658 مهندسی شیمی-روزانه-دانشگاه شهید مدنی آذربایجان – تبریز -8 61.4 6.69 24
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
8.6 -5.09 2.9 زن-تبریز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
10981 مهندسی شیمی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه صنعتی سهند-تبریز 14.69 16 26.7 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
3.2 -2.9 7.69 زن-تبریز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
12353 مهندسی شیمی-روزانه-دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار 12 28 16 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
-0.69 2.29 6.69 زن-سبزوار
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
13490 مهندسی شیمی-روزانه-دانشگاه تفرش -1.29 28 0 4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
2.4 1.5 1 زن-تفرش
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
16625 مهندسی شیمی-روزانه-دانشگاه صنعتی سیرجان 2.7 6.69 25.39 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
2.4 0 0 مرد-سیرجان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
17215 مهندسی شیمی-روزانه-دانشگاه ایلام 4 38.7 52 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
0 -0.69 2.9 مرد-ایلام
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
19020 مهندسی شیمی-روزانه-دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان -2.59 30.7 0 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
3.9 1.5 -0.89 مرد-زاهدان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
21174 مهندسی شیمی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل -2.59 4 5.4 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
2.4 0 0 مرد-اردبیل

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

4.5/5 - (6 امتیاز)

سلام آیا بعد از گرفتن لیسانس در رشته مهندسی شیمی می تونیم در ارشد رشته داروسازی بخونیم؟

2 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

منابع کنکور ریاضی - بهترین منابع 1402
کنکور ریاضی
4
منابع کنکور ریاضی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 معرفی بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 با توجه به تغییرات بسیار زیاد کنکور 1402 به نسبت کنکورهای سال های قبل، قدری متفاوت تر است. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور ریاضی حذف شده اند و نمرات دوران متوسطه دوم اهمیت دارند …

منابع کنکور انسانی - بهترین منابع 1402
کنکور انسانی
4
منابع کنکور انسانی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور انسانی 1402 بهترین منابع کنکور انسانی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع انسانی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …

منابع کنکور تجربی - بهترین منابع 1402
کنکور تجربی
6
منابع کنکور تجربی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور تجربی 1402 بهترین منابع کنکور تجربی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع تجربی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …