رتبه های لازم برای قبولی زیست شناسی جانوری 1401-1400

رتبه مورد نیاز برای قبولی زیست شناسی جانوری 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری

رتبه های لازم برای قبولی زیست شناسی جانوری 1401-1400

رتبه های لازم برای قبولی زیست شناسی جانوری 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه لازم برای قبولی زیست شناسی جانوری در کنکور تجربی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین ما رتبه های لازم برای قبولی زیست شناسی جانوری کنکور 1401 را براساس کارنامه های قبولی زیست شناسی جانوری کنکور 1400 براساس درصدها، محل قبولی و جنسیت و سهمیه او آورده ایم.

برای مشاوره از طریق شماره تلفن های زیر اقدام نمایید.

تماس با شماره ثابت: 9099071515 با کد مشاور 1080

تماس با خطوط موبایل همراه اول: 99225052 با کد مشاور 1080

از ساعت 9 تا 17

آخرین رتبه های قبولی زیست شناسی جانوری 1401-1400

یکی از مهم ترین سوالاتی که براساس کارنامه ها و رتبه های قبولی زیست شناسی جانوری کنکور 1400 به داوطلبان کنکور تجربی 1401 مطرح می شود این است که آخرین رتبه لازم برای قبولی فلان دانشگاه برای زیست شناسی جانوری چند است. همانطور که می دانیم آخرین رتبه های لازم برای قبولی زیست شناسی جانوری 1401 تخمینی است ولی می توان این تخمین را تا حدودی به واقعیت نزدیک کرد. در رتبه هایی که گذاشته شده است سعی شده تقریباً آخرین رتبه و یا نزدیک ترین رتبه به آخرین رتبه لازم برای قبولی زیست شناسی جانوری کنکور تجربی 1400 قرار داده شود.

رتبه های قبولی زیست شناسی جانوری منطقه 1 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های لازم برای قبولی زیست شناسی جانوری سهمیه منطقه یک (1) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی زیست شناسی جانوری منطقه 1

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
11161 زیست شناسی جانوری-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه فردوسی مشهد 30.7 41.4 65.4 69.4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
13.6 16.7 16.7 20 زن-مشهد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
14622 زیست شناسی جانوری-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه تبریز 34.7 26.7 48 46.7 6.69
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
8 22.7 10 12.39 زن-تبریز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
15353 زیست شناسی جانوری-روزانه-دانشگاه زنجان 42.7 74.69 38.7 45.4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
4 10.69 12.69 16.2 زن-زنجان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
18389 زیست شناسی جانوری-روزانه-دانشگاه شهید باهنر – کرمان 25.39 44 34.7 48 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
4 25.39 11.19 5.8 زن-کرمان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
18588 زیست شناسی جانوری-روزانه-دانشگاه مازندران – بابلسر 20 16 33.4 80 12
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
20 20 5.59 4.8 زن-بابلسر

رتبه های قبولی زیست شناسی جانوری منطقه 2 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های لازم برای قبولی زیست شناسی جانوری سهمیه منطقه دو (2) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی زیست شناسی جانوری منطقه 2

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
13893 زیست شناسی جانوری-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران 58.7 62.7 38.7 57.4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
8 42.7 15.6 10.5 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
21877 زیست شناسی جانوری-روزانه-دانشگاه اصفهان 34.7 56 42.7 26.7 37.4
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
14.69 24.7 4.5 5.8 زن-اصفهان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
24971 زیست شناسی جانوری-روزانه-دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) 44 8 34.7 32 16
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
4 33.4 0 13.39 زن-کرج
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
28361 زیست شناسی جانوری-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد 28 12 36 60 9.39
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
0 19.39 7.8 33.4 زن-مشهد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
31063 زیست شناسی جانوری-روزانه-دانشگاه گیلان – رشت 34.7 38.7 70.69 26.7 -1.29
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
-5.3 17.39 14.5 27.7 زن-رشت
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
33359 زیست شناسی جانوری-روزانه-دانشگاه اراک 21.39 44 52 41.4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
4 12.69 15.6 7.69 زن-اراک
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
38439 زیست شناسی جانوری-روزانه-دانشگاه رازی- کرمانشاه 4 16 1.39 0 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
0 44 3.4 22.89 مرد-کرمانشاه
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
39798 زیست شناسی جانوری-روزانه-دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار 1.39 14.69 -4 65.4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
16.1 24 -6.59 11.5 زن-سبزوار
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
41065 زیست شناسی جانوری-روزانه-دانشگاه شهرکرد 5.4 42.7 25.39 5.4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
0 16 10 22 زن-شهرکرد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
49954 زیست شناسی جانوری-روزانه-دانشگاه دامغان 6.69 64 40 0 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
0 14 -1.1 13.39 زن-دامغان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
60941 زیست شناسی جانوری-روزانه-دانشگاه قم 26.7 50.7 36 26.7 10.69
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
0 0 2.29 2.9 مرد-قم

رتبه های قبولی زیست شناسی جانوری منطقه 3 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های لازم برای قبولی زیست شناسی جانوری سهمیه منطقه سه (3) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی زیست شناسی جانوری منطقه 3

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
16133 زیست شناسی جانوری-روزانه-دانشگاه تهران 6.69 53.4 37.4 68 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
2.7 42.7 10 27.7 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
28612 زیست شناسی جانوری-روزانه-دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) 26.7 53.4 38.7 5.4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
2.7 16.7 16.1 2 زن-کرج
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
29432 زیست شناسی جانوری-روزانه-دانشگاه اصفهان 34.7 42.7 64 18.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
-1.29 22 18.89 4.8 زن-اصفهان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
30223 زیست شناسی جانوری-روزانه-دانشگاه گیلان – رشت 17.39 13.39 37.4 32 16
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
4 6.69 17.79 15.3 مرد-رشت
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
30350 زیست شناسی جانوری-روزانه-دانشگاه زنجان 9.39 40 26.7 26.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
1.39 17.39 12.3 14.3 مرد-زنجان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
37871 زیست شناسی جانوری-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه تبریز 25.39 28 46.7 0 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
6.69 8.69 5.59 6.69 مرد-تبریز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
113292 زیست شناسی جانوری-روزانه-دانشگاه اراک 22.7 25.39 20 0 18.7
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
12 -3.29 6.9 -0.89 زن-اراک

 

برای مشاوره از طریق شماره تلفن های زیر اقدام نمایید.

تماس با شماره ثابت: 9099071515 با کد مشاور 1080

تماس با خطوط موبایل همراه اول: 99225052 با کد مشاور 1080

از ساعت 9 تا 17

به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *

لیست رشته های بدون کنکور تجربی ۱۴۰۱
انتخاب رشته کنکور سراسری
لیست رشته های بدون کنکور تجربی ۱۴۰۱

لیست رشته های بدون کنکور تجربی در سال ۱۴۰۱ رشته های تجربی که در سال ۱۴۰۱، بدون کنکور پذیرش می شوند در گروه های مختلفی دسته بندی می شوند. گروه علوم پایه دارای 11 رشته، گروه کشاورزی 21 رشته، وزارت بهداشت 3 رشته و رشته های مشترک با گروه علوم …

آخرین رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400

رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400 رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها دانشگاه ها 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها در کنکور تجربی به …

رتبه های قبولی ساخت پروتزهای دندانی دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400

آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400 آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه های قبولی پروتزهای دندانی در کنکور تجربی در دانشگاه های مختلف به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین …