رتبه لازم برای قبولی رشته مهندسی ایمنی 1401-1400

رتبه مورد نیاز برای قبولی مهندسی ایمنی 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری

رتبه لازم برای قبولی رشته مهندسی ایمنی 1401-1400

رتبه لازم برای قبولی مهندسی ایمنی صنعتی، ایمنی و بازرسی فنی و بهداشت حرفه ای 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور ریاضی 1400 تخمین زده می شود. رتبه لازم برای قبولی مهندسی ایمنی صنعتی، ایمنی و بازرسی فنی و بهداشت حرفه ای در کنکور ریاضی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین ما رتبه های لازم برای قبولی مهندسی ایمنی صنعتی، ایمنی و بازرسی فنی و بهداشت حرفه ای کنکور 1401 را براساس کارنامه های قبولی مهندسی ایمنی صنعتی، ایمنی و بازرسی فنی و بهداشت حرفه ای کنکور 1400 براساس درصدها، محل قبولی و جنسیت و سهمیه او آورده ایم.

برای مشاوره از طریق شماره تلفن های زیر اقدام نمایید.

تماس با شماره ثابت: 9099071515 با کد مشاور 1080

تماس با خطوط موبایل همراه اول: 99225052 با کد مشاور 1080

از ساعت 9 تا 17

آخرین رتبه های قبولی رشته ایمنی صنعتی و ایمنی و بازرسی فنی 1400

یکی از مهم ترین سوالاتی که براساس کارنامه ها و رتبه های قبولی مهندسی ایمنی صنعتی، ایمنی و بازرسی فنی و بهداشت حرفه ای کنکور 1400 به داوطلبان کنکور ریاضی 1401 مطرح می شود این است که آخرین رتبه لازم برای قبولی فلان دانشگاه برای مهندسی ایمنی صنعتی، ایمنی و بازرسی فنی و بهداشت حرفه ای چند است. همانطور که می دانیم آخرین رتبه های لازم برای قبولی مهندسی ایمنی صنعتی، ایمنی و بازرسی فنی و بهداشت حرفه ای 1401 تخمینی است ولی می توان این تخمین را تا حدودی به واقعیت نزدیک کرد. در رتبه هایی که گذاشته شده است سعی شده تقریباً آخرین رتبه و یا نزدیک ترین رتبه به آخرین رتبه لازم برای قبولی مهندسی ایمنی صنعتی، ایمنی و بازرسی فنی و بهداشت حرفه ای کنکور ریاضی 1400 قرار داده شود.

رتبه های لازم برای قبولی مهندسی ایمنی صنعتی منطقه 1 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های لازم برای قبولی مهندسی ایمنی صنعتی، ایمنی و بازرسی فنی و بهداشت حرفه ای سهمیه منطقه یک (1) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی مهندسی ایمنی صنعتی، ایمنی و بازرسی فنی و بهداشت حرفه ای منطقه 1

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
12298 مهندسی ایمنی صنعتی، ایمنی و بازرسی فنی و بهداشت حرفه ای صنعتی-غیر انتفاعی-استان تهران – دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ – تهران 20 10.69 21.39 68
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
3.9 1.5 7.69 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
4916 مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی ایران 20 42.7 38.7 42.7
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
10.89 11.19 17.2 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
5985 مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی مشهد 32 22.7 37.4 40
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
7 14.1 7.69 زن-مشهد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
10608 مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار-روزانه-دانشکده علوم پزشکی ساوه 14.69 -6.59 -6.59 78.69
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
12.1 8.19 8.6 مرد-ساوه

رتبه های لازم برای قبولی مهندسی ایمنی صنعتی منطقه 2 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های لازم برای قبولی مهندسی ایمنی صنعتی، ایمنی و بازرسی فنی و بهداشت حرفه ای سهمیه منطقه دو (2) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی مهندسی ایمنی صنعتی، ایمنی و بازرسی فنی و بهداشت حرفه ای منطقه 2

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
4980 مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی یزد 4 40 29.39 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
10.69 8.89 14.3 زن-یزد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
6116 مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی کرمان 12 44 57.4 20
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
18.2 8.19 0 مرد-کرمان

رتبه های لازم برای قبولی مهندسی ایمنی صنعتی منطقه 3 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های لازم برای قبولی مهندسی ایمنی صنعتی، ایمنی و بازرسی فنی و بهداشت حرفه ای سهمیه منطقه سه (3) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی مهندسی ایمنی صنعتی، ایمنی و بازرسی فنی و بهداشت حرفه ای منطقه 3

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
6666 مهندسی ایمنی صنعتی، ایمنی و بازرسی فنی و بهداشت حرفه ای و بازرسی فنی-روزانه-دانشگاه صنعتي شيراز (محل تحصيل مرکز آموزش عالي لامرد ) 25.39 30.7 18.7 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
4.69 0.8 2 مرد-لامرد

 

برای مشاوره از طریق شماره تلفن های زیر اقدام نمایید.

تماس با شماره ثابت: 9099071515 با کد مشاور 1080

تماس با خطوط موبایل همراه اول: 99225052 با کد مشاور 1080

از ساعت 9 تا 17

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *

آخرین رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400

رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400 رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها دانشگاه ها 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها در کنکور تجربی به …

رتبه های قبولی ساخت پروتزهای دندانی دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400

آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400 آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه های قبولی پروتزهای دندانی در کنکور تجربی در دانشگاه های مختلف به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین …

رتبه های قبولی رشته رشته های تجربی در دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور تجربی 1401-1400

کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور تجربی 1401-1400 کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور تجربی 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی رشته های مختلف در کنکور تجربی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. …