رتبه های قبولی های ارشد وزارت بهداشت 1400-99
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

رتبه های قبولی ارشد وزارت بهداشت وزارت بهداشت 99 و 1400

رتبه های قبولی ارشد وزارت بهداشت 99 و 1400 برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 1401 بسیار اهمیت دارند و اهمیت آنها در این است که شانس قبولی ارشد وزارت بهداشت شما را با رتبه ای که به دست آورده اید تعیین می کند. عملاً کارنامه های رتبه قبولی های ارشد وزارت بهداشت 99 و 1400 به خاطر اینکه به شما می گوید که در سال قبل با چه رتبه ای کجا قبول شده اند برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 1401، یکی از مهم ترین اطلاعات است.

برای تخمین رتبه ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد وزارت بهداشت

آخرین رتبه های قبولی ارشد وزارت بهداشت 99 و 1400

خود رتبه های قبولی ارشد وزارت بهداشت 99 و 1400 شاید اهمیت زیادی نداشته باشند ولی اینکه آخرین رتبه های قبولی ارشد وزارت بهداشت 99 و 1400 در دانشگاه های مختلف چه رتبه ای بوده است، اهمیت بسیار بیشتری دارد. به هر حال آخرین رتبه قبولی ارشد وزارت بهداشت 99 و 1400 خیال شما را از بابت قبولی با رتبه ای که به دست آورده اید تا حدودی راحت می کند. البته تغییر ظرفیت های پذیرش و همچنین رتبه های سهمیه 5 درصد ایثارگری نیز در تغییر رتبه های قبولی ارشد وزارت بهداشت 1401 نسبت به ارشد وزارت بهداشت 99 و 1400 بسیار تأثیرگذار است.

حتی تغییر در سطح سوالات کنکور از سالی به سال دیگر، باعث جایجایی بسیار زیاد درصدها و رتبه ها می شود. اگرچه خود درصدها چندان اهمیتی برای انتخاب رشته 1401 ندارند ولی در کل کارنامه های ارشد وزارت بهداشت 99 و 1400 یک مقایسه خوب برای تغییرات سطح سوالات کنکور ارشد وزارت بهداشت 1401 نسبت به ارشد وزارت بهداشت 99 و 1400 است.

رتبه های قبولی ارشد وزارت بهداشت 99 و 1400

رتبه های قبولی ارشد وزارت بهداشت 99 و 1400 جهت بهره برداری برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 1401 و تخمین شانس قبولی شما با انتشار کارنامه ها در زمان اعلام نتایج ارشد وزارت بهداشت 1401 در رشته های مختلف در سایت مشاوران تحصیلی قرار داده شده است.

در جدول زیر، لینک رتبه های قبولی ارشد وزارت بهداشت 99 و 1400 در رشته های مختلف به صورت لینک قرار داده شده است. بر روی لینک رشته خود کلیک کنید و نتایج نهایی ارشد وزارت بهداشت 99 و 1400 و رتبه های قبولی ارشد وزارت بهداشت 99 و 1400 را مشاهده کنید.

رتبه قبولی های ارشد پرستاری 99 و 1400
رتبه قبولی های ارشد مامایی 99 و 1400
رتبه قبولی های ارشد روانشناسی وزارت بهداشت 99 و 1400
رتبه قبولی های ارشد تغذیه 99 و 1400
رتبه قبولی های ارشد علوم آزمایشگاهی (1) 99 و 1400
رتبه قبولی های ارشد علوم آزمایشگاهی (2) 99 و 1400
رتبه قبولی های ارشد علوم آزمایشگاهی (3) 99 و 1400
رتبه قبولی های ارشد فیزیک پزشکی 99 و 1400
رتبه قبولی های ارشد بهداشت محیط 99 و 1400
رتبه قبولی های ارشد اپیدمیولوژی 99 و 1400
رتبه قبولی های ارشد بهداشت حرفه ای 99 و 1400
رتبه قبولی های ارشد علوم تشریحی 99 و 1400
رتبه قبولی های ارشد فیزیوتراپی 99 و 1400
رتبه قبولی های ارشد بینایی سنجی 99 و 1400
رتبه قبولی های ارشد شنوایی شناسی 99 و 1400
رتبه قبولی های ارشد کاردرمانی 99 و 1400
رتبه قبولی های ارشد گفتاردرمانی 99 و 1400
رتبه قبولی های ارشد سم شناسی پزشکی 99 و 1400
رتبه قبولی های ارشد شیمی دارویی وزارت بهداشت 99 و 1400
رتبه قبولی های ارشد اقتصاد بهداشت 99 و 1400
رتبه قبولی های ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی 99 و 1400
رتبه قبولی های ارشد نانوتکنولوژی پزشکی 99 و 1400
رتبه قبولی های ارشد انفورماتیک پزشکی 99 و 1400
رتبه قبولی های ارشد فناوری اطلاعات سلامت 99 و 1400
رتبه قبولی های ارشد ارزیابی فناوری سلامت 99 و 1400
رتبه قبولی های ارشد بیوشیمی بالینی 99 و 1400
رتبه قبولی های ارشد بیوتکنولوژی پزشکی 99 و 1400
رتبه قبولی های ارشد ژنتیک پزشکی 99 و 1400
رتبه قبولی های ارشد ایمنی شناسی پرشکی 99 و 1400
رتبه قبولی های ارشد خون شناسی (هماتولوژی) 99 و 1400
رتبه قبولی های ارشد میکروبیولوژی پزشکی 99 و 1400
رتبه قبولی های ارشد ویروس شناسی پرشکی 99 و 1400
رتبه قبولی های ارشد انگل شناسی پزشکی 99 و 1400
رتبه قبولی های ارشد قارچ شناسی پزشکی 99 و 1400
رتبه قبولی های ارشد میکروب شناسی مواد غذایی 99 و 1400
رتبه قبولی های ارشد بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها 99 و 1400
رتبه قبولی های ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی 99 و 1400
رتبه قبولی های ارشد اکولوژی انسانی 99 و 1400
رتبه قبولی های ارشد تاریخ پزشکی 99 و 1400
رتبه قبولی های ارشد اعضای مصنوعی و وسایل کمکی 99 و 1400
رتبه قبولی های ارشد تصویربرداری پزشکی 99 و 1400
رتبه قبولی های ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 99 و 1400
رتبه قبولی های ارشد مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) 99 و 1400
رتبه قبولی های ارشد صنایع غذایی وزارت بهداشت 99 و 1400
رتبه قبولی های ارشد مهندسی پزشکی بیوالکتریک 99 و 1400
رتبه قبولی های ارشد تکنولوژی گردش خون (پرفیوژن) 99 و 1400
رتبه قبولی های ارشد سلامت سالمندی 99 و 1400
رتبه قبولی های ارشد ارگونومی 99 و 1400
رتبه قبولی های ارشد آموزش پزشکی 99 و 1400
رتبه قبولی های ارشد آموزش هوشبری 99 و 1400
رتبه قبولی های ارشد آمار زیستی 99 و 1400
رتبه قبولی های ارشد اتاق عمل 99 و 1400
رتبه قبولی های ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 99 و 1400

 

برای تخمین رتبه ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد وزارت بهداشت

5/5 - (1 امتیاز)
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

منابع ارشد قارچ شناسی پزشکی 1402
کارشناسی ارشد علوم آزمایشگاهی
منابع ارشد قارچ شناسی پزشکی 1402

منابع ارشد قارچ شناسی پزشکی 1402 معرفی بهترین منابع ارشد قارچ شناسی پزشکی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که قارچ شناسی پزشکی یکی از رشته های ارشد مجموعه علوم آزمایشگاهی 3 است. دروس و ضرایب دروس آن در کنکور ارشد وزارت بهداشت به قرار زیر است. دروس …

منابع ارشد انگل شناسی پزشکی - بهترین منابع 1402
کارشناسی ارشد انگل شناسی
منابع ارشد انگل شناسی پزشکی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع ارشد انگل شناسی پزشکی 1402 تحلیل بهترین منابع ارشد انگل شناسی پزشکی را با این مقدمه شروع می کنیم که ارشد انگل شناسی پزشکی، یکی از رشته های ارشد مجموعه علوم آزمایشگاهی 3 است. دروس و ضرایب دروس ارشد انگل شناسی پزشکی 1402 را در جدول زیر نوشته …

منابع ارشد ویروس شناسی پزشکی - بهترین منابع 1402
کارشناسی ارشد علوم آزمایشگاهی
منابع ارشد ویروس شناسی پزشکی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع ارشد ویروس شناسی پزشکی 1402 پیش از معرفی بهترین منابع ویروس شناسی پزشکی 1402 وزارت بهداشت باید گفت که این رشته یکی از رشته های مجموعه علوم آزمایشگاهی 3 است. ویروس شناسی پزشکی به نسبت سایر رشته های علوم آزمایشگاهی 3، از نظر محبوبیت در رده دوم قرار …