رتبه قبولی مهندسی پلیمر دانشگاه ها 1401-1400

رتبه مورد نیاز برای قبولی مهندسی پلیمر 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری

رتبه قبولی مهندسی پلیمر دانشگاه ها 1401-1400

رتبه قبولی مهندسی پلیمر دانشگاه ها 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور ریاضی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی مهندسی پلیمر دانشگاه ها در کنکور ریاضی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین ما رتبه های مورد نیاز برای قبولی مهندسی پلیمر دانشگاه ها در کنکور 1401 را براساس کارنامه های قبولی مهندسی پلیمر کنکور 1400 براساس درصدها، محل قبولی و جنسیت و سهمیه او آورده ایم.

آخرین رتبه های قبولی مهندسی پلیمر دانشگاه ها سهمیه مناطق

یکی از مهم ترین سوالاتی که براساس کارنامه ها و رتبه های قبولی مهندسی پلیمر دانشگاه ها در کنکور 1400 به داوطلبان کنکور ریاضی 1401 مطرح می شود این است که آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی فلان دانشگاه برای مهندسی پلیمر چند است. همانطور که می دانیم آخرین رتبه های مورد نیاز برای قبولی مهندسی پلیمر 1401 تخمینی است ولی می توان این تخمین را تا حدودی به واقعیت نزدیک کرد. در رتبه هایی که گذاشته شده است سعی شده تقریباً آخرین رتبه و یا نزدیک ترین رتبه به آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی مهندسی پلیمر کنکور ریاضی 1400 قرار داده شود.

رتبه های قبولی مهندسی پلیمر دانشگاه ها منطقه 1 کنکور

در جدول زیر رتبه های قبولی مهندسی پلیمر دانشگاه ها سهمیه منطقه یک (1) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه های قبولی و درصدهای مهندسی پلیمر منطقه 1

رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
1383مهندسی پلیمر-روزانه-دانشگاه تهران28647633.4
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
26.3934.0941مرد-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
1846مهندسی پلیمر-روزانه-دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران6054.761.430.7
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
21.2932.5924.79زن-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
5062مهندسی پلیمر-روزانه-دانشگاه صنعتی اصفهان1237.425.3920
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
2116.2913.39مرد-اصفهان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
5476مهندسی پلیمر-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد46.753.418.70
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
8.62.2915.3زن-مشهد
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
6804مهندسی پلیمر-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه فردوسی مشهد6.69163237.4
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
6.32026.7مرد-مشهد
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
13109مهندسی پلیمر-روزانه-دانشگاه صنعتی قم122445.449.4
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
6.9-3.79.6زن-قم
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
15511مهندسی پلیمر-روزانه-دانشگاه صنعتی سهند-تبریز438.717.3916
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
0.811.89-2.79زن-تبریز
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
16225مهندسی پلیمر-روزانه-دانشگاه گلستان – گرگان2418.75228
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
3.2-2.96.69زن-گرگان

رتبه های قبولی مهندسی پلیمر دانشگاه ها منطقه 2 کنکور

در جدول زیر رتبه های قبولی مهندسی پلیمر دانشگاه ها سهمیه منطقه دو (2) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه های قبولی و درصدهای مهندسی پلیمر منطقه 2

رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
1529مهندسی پلیمر-روزانه-دانشگاه تهران6.6946.75237.4
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
22.530.3935.29مرد-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
1825مهندسی پلیمر-روزانه-دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران405650.748
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
735.5927.7زن-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
4243مهندسی پلیمر-روزانه-دانشگاه صنعتی اصفهان13.393634.720
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
15.6233.9زن-اصفهان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
6625مهندسی پلیمر-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد430.713.3926.7
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
79.692.9مرد-مشهد
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
9106مهندسی پلیمر-روزانه-دانشگاه صنعتی سهند-تبریز26.722.766.6937.4
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
19.5-2.21مرد-تبریز
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
10018مهندسی پلیمر-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه فردوسی مشهد5.414.69400
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
4.693.7910.5مرد-مشهد
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
11130مهندسی پلیمر-روزانه-دانشگاه صنعتی قم9.3922.7160
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
19.6-1.398.6زن-قم
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
17892مهندسی پلیمر-روزانه-دانشگاه گلستان – گرگان14.6914.6924-2.59
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
3.230مرد-گرگان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
27012مهندسی پلیمر-روزانه-دانشگاه ارومیه-6.59-1.29024
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
3.9-0.698.6زن-ارومیه

رتبه های قبولی مهندسی پلیمر دانشگاه ها منطقه 3 کنکور

در جدول زیر رتبه های قبولی مهندسی پلیمر سهمیه منطقه سه (3) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه های قبولی و درصدهای مهندسی پلیمر منطقه 3

رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
1430مهندسی پلیمر-روزانه-دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران3625.3946.714.69
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
9.8912.64.8مرد-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
3027مهندسی پلیمر-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد13.3913.3918.738.7
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
9.1310.5مرد-مشهد
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
3557مهندسی پلیمر-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران29.3949.466.6921.39
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
0.813.391مرد-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبان
20334مهندسی پلیمر-روزانه-دانشگاه بناب29.3936240
رياضياتفیزیکشیمیجنسیت
-0.69-2.26.69زن-بناب
4/5 - (4 امتیاز)
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

منابع کنکور ریاضی - بهترین منابع 1402
کنکور ریاضی
4
منابع کنکور ریاضی – بهترین منابع 1402

معرفی بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 با توجه به تغییرات بسیار زیاد کنکور 1402 به نسبت کنکورهای سال های قبل، قدری متفاوت تر است. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور ریاضی حذف شده اند و نمرات دوران متوسطه دوم اهمیت دارند و اینکه کنکور دو بار …

منابع کنکور انسانی - بهترین منابع 1402
کنکور انسانی
4
منابع کنکور انسانی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور انسانی 1402 بهترین منابع کنکور انسانی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع انسانی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …

منابع کنکور تجربی - بهترین منابع 1402
کنکور تجربی
6
منابع کنکور تجربی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور تجربی 1402 بهترین منابع کنکور تجربی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع تجربی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …