رتبه قبولی مدیریت صنعتی از رشته تجربی 1401-1400

رتبه قبولی مدیریت صنعتی از رشته تجربی 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
2

رتبه قبولی مدیریت صنعتی از رشته تجربی 1401-1400

رتبه قبولی مدیریت صنعتی از رشته تجربی 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی مدیریت صنعتی در کنکور تجربی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین ما رتبه های مورد نیاز برای قبولی مدیریت صنعتی کنکور 1401 را براساس کارنامه های قبولی مدیریت کنکور 1400 براساس درصدها، محل قبولی و جنسیت و سهمیه او آورده ایم.

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه لازم برای قبولی مدیریت صنعتی از رشته تجربی 1401-1400

یکی از مهم ترین سوالاتی که براساس کارنامه ها و رتبه های قبولی مدیریت صنعتی کنکور 1400 به داوطلبان کنکور تجربی 1401 مطرح می شود این است که آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی فلان دانشگاه برای مدیریت صنعتی چند است. همانطور که می دانیم آخرین رتبه های مورد نیاز برای قبولی مدیریت صنعتی 1401 تخمینی است ولی می توان این تخمین را تا حدودی به واقعیت نزدیک کرد. در رتبه هایی که گذاشته شده است سعی شده تقریباً آخرین رتبه و یا نزدیک ترین رتبه به آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی مدیریت صنعتی کنکور تجربی 1400 قرار داده شود.

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه های قبولی مدیریت صنعتی منطقه 1 رشته تجربی 

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی مدیریت صنعتی سهمیه منطقه یک (1) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی مدیریت صنعتی از رشته تجربی منطقه 1

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
6622 مدیریت صنعتی-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران 36 26.7 42.7 68 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
13.6 30.7 57.79 22 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
14321 مدیریت صنعتی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه اصفهان 24 45.4 38.7 58.7 29.39
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
2.7 -0.6 41.2 29.6 زن-اصفهان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
16326 مدیریت صنعتی-روزانه-دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین 18.7 56 42.7 0 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
4 26 18.89 36.2 مرد-قزوین
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
23240 مدیریت صنعتی-روزانه-دانشگاه خلیج فارس – بوشهر 30.7 18.7 29.39 34.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
12.89 10.69 10 -0.89 زن-بوشهر
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
23514 مدیریت صنعتی-روزانه-دانشگاه گنبد(محل تحصیل دانشکده علوم انسانی آزادشهر) 16 46.7 16 14.69 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
6.69 7.4 13.39 8.6 زن-آزادشهر
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
29817 مدیریت صنعتی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه صنعتی شاهرود 24 17.39 24 8 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
0 12 3.5 0 زن-شاهرود
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
32057 مدیریت صنعتی-غیر انتفاعی-استان تهران – موسسه غیر انتفاعی ارشاد 26.7 14.69 46.7 2.7 14.69
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
0 9.39 6.69 2 مرد-دماوند
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
39778 مدیریت صنعتی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان البرز – مرکز کرج 22.7 17.39 50.7 6.69 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
2.7 -1.29 4.59 1 مرد-کرج
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
53121 مدیریت صنعتی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز اصفهان 0 2.7 17.39 0 -2.59
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
4 0.69 5.59 0 مرد-اصفهان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
61868 مدیریت صنعتی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز مشهد 6.69 13.39 24 64 8
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
0 -3.29 1.2 -1.89 زن-مشهد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
70155 مدیریت صنعتی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز دماوند 17.39 10.69 37.4 2.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
-4 5.4 -1.1 -0.89 زن-دماوند

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه های قبولی مدیریت صنعتی منطقه 2 رشته تجربی 

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی مدیریت صنعتی سهمیه منطقه دو (2) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی مدیریت صنعتی از رشته تجربی منطقه 2

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
28564 مدیریت صنعتی-روزانه-دانشگاه یزد 36 52 28 5.4 24
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
8 4.69 5.8 2.9 زن-یزد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
33341 مدیریت صنعتی-روزانه-دانشگاه زنجان 46.7 74.69 70.69 38.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
0 30.7 7.8 9.6 مرد-زنجان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
37230 مدیریت صنعتی-غیر انتفاعی-استان تهران – دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ – تهران 29.39 17.39 41.4 41.4 5.4
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
8 2.7 3.4 8.6 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
38991 مدیریت صنعتی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه زنجان 10.69 81.4 68 53.4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
-1.29 16 12.3 3.9 زن-زنجان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
44948 مدیریت صنعتی-روزانه-دانشگاه خلیج فارس – بوشهر 22.7 1.39 29.39 0 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
4 8.69 7.8 8.6 مرد-بوشهر
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
59582 مدیریت صنعتی-روزانه-مجتمع آموزش عالی گناباد 21.39 45.4 56 -1.29 22.7
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
0 4.69 3.4 5.8 زن-گناباد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
97016 مدیریت صنعتی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران – واحد ری 28 12 9.39 0 13.39
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
0 4 0 0 زن-ری
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
145242 مدیریت صنعتی-غیر انتفاعی-استان قزوین-دانشگاه غیرانتفاعی رجا ء- قزوین 38.7 0 13.39 -5.3 17.39
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
-5.3 13.39 0 -3.79 زن-قزوین

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

رتبه های قبولی مدیریت صنعتی منطقه 3 رشته تجربی 

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی مدیریت صنعتی سهمیه منطقه سه (3) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی مدیریت صنعتی از رشته تجربی منطقه 3

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
11939 مدیریت صنعتی-روزانه-دانشگاه تهران 34.7 42.7 21.39 48 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
12 37.4 18.39 16.2 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
17392 مدیریت صنعتی-روزانه-دانشگاه شاهد – تهران 17.39 25.39 53.4 73.4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
20 18.7 11.19 6.69 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
36979 مدیریت صنعتی-روزانه-دانشگاه خلیج فارس – بوشهر 26.7 22.7 17.39 0 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
4 4.69 13.39 12.39 زن-بوشهر

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

5/5 - (7 امتیاز)
2 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

منابع کنکور ریاضی - بهترین منابع 1402
کنکور ریاضی
4
منابع کنکور ریاضی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 معرفی بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 با توجه به تغییرات بسیار زیاد کنکور 1402 به نسبت کنکورهای سال های قبل، قدری متفاوت تر است. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور ریاضی حذف شده اند و نمرات دوران متوسطه دوم اهمیت دارند …

منابع کنکور انسانی - بهترین منابع 1402
کنکور انسانی
4
منابع کنکور انسانی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور انسانی 1402 بهترین منابع کنکور انسانی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع انسانی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …

منابع کنکور تجربی - بهترین منابع 1402
کنکور تجربی
6
منابع کنکور تجربی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور تجربی 1402 بهترین منابع کنکور تجربی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع تجربی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …