رتبه قبولی مدیریت صنعتی از رشته تجربی 1401-1400

رتبه قبولی مدیریت صنعتی از رشته تجربی 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
2

رتبه قبولی مدیریت صنعتی از رشته تجربی 1401-1400

رتبه قبولی مدیریت صنعتی از رشته تجربی 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی مدیریت صنعتی در کنکور تجربی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین ما رتبه های مورد نیاز برای قبولی مدیریت صنعتی کنکور 1401 را براساس کارنامه های قبولی مدیریت کنکور 1400 براساس درصدها، محل قبولی و جنسیت و سهمیه او آورده ایم.

رتبه لازم برای قبولی مدیریت صنعتی از رشته تجربی 1401-1400

یکی از مهم ترین سوالاتی که براساس کارنامه ها و رتبه های قبولی مدیریت صنعتی کنکور 1400 به داوطلبان کنکور تجربی 1401 مطرح می شود این است که آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی فلان دانشگاه برای مدیریت صنعتی چند است. همانطور که می دانیم آخرین رتبه های مورد نیاز برای قبولی مدیریت صنعتی 1401 تخمینی است ولی می توان این تخمین را تا حدودی به واقعیت نزدیک کرد. در رتبه هایی که گذاشته شده است سعی شده تقریباً آخرین رتبه و یا نزدیک ترین رتبه به آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی مدیریت صنعتی کنکور تجربی 1400 قرار داده شود.

رتبه های قبولی مدیریت صنعتی منطقه 1 رشته تجربی 

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی مدیریت صنعتی سهمیه منطقه یک (1) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی مدیریت صنعتی از رشته تجربی منطقه 1

رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
6622مدیریت صنعتی-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران3626.742.7680
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
13.630.757.7922مرد-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
14321مدیریت صنعتی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه اصفهان2445.438.758.729.39
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
2.7-0.641.229.6زن-اصفهان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
16326مدیریت صنعتی-روزانه-دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین18.75642.700
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
42618.8936.2مرد-قزوین
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
23240مدیریت صنعتی-روزانه-دانشگاه خلیج فارس – بوشهر30.718.729.3934.70
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
12.8910.6910-0.89زن-بوشهر
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
23514مدیریت صنعتی-روزانه-دانشگاه گنبد(محل تحصیل دانشکده علوم انسانی آزادشهر)1646.71614.690
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
6.697.413.398.6زن-آزادشهر
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
29817مدیریت صنعتی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه صنعتی شاهرود2417.392480
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
0123.50زن-شاهرود
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
32057مدیریت صنعتی-غیر انتفاعی-استان تهران – موسسه غیر انتفاعی ارشاد26.714.6946.72.714.69
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
09.396.692مرد-دماوند
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
39778مدیریت صنعتی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان البرز – مرکز کرج22.717.3950.76.690
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
2.7-1.294.591مرد-کرج
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
53121مدیریت صنعتی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز اصفهان02.717.390-2.59
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
40.695.590مرد-اصفهان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
61868مدیریت صنعتی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز مشهد6.6913.3924648
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
0-3.291.2-1.89زن-مشهد
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
70155مدیریت صنعتی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز دماوند17.3910.6937.42.70
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
-45.4-1.1-0.89زن-دماوند

رتبه های قبولی مدیریت صنعتی منطقه 2 رشته تجربی 

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی مدیریت صنعتی سهمیه منطقه دو (2) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی مدیریت صنعتی از رشته تجربی منطقه 2

رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
28564مدیریت صنعتی-روزانه-دانشگاه یزد3652285.424
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
84.695.82.9زن-یزد
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
33341مدیریت صنعتی-روزانه-دانشگاه زنجان46.774.6970.6938.70
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
030.77.89.6مرد-زنجان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
37230مدیریت صنعتی-غیر انتفاعی-استان تهران – دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ – تهران29.3917.3941.441.45.4
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
82.73.48.6زن-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
38991مدیریت صنعتی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه زنجان10.6981.46853.40
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
-1.291612.33.9زن-زنجان
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
44948مدیریت صنعتی-روزانه-دانشگاه خلیج فارس – بوشهر22.71.3929.3900
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
48.697.88.6مرد-بوشهر
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
59582مدیریت صنعتی-روزانه-مجتمع آموزش عالی گناباد21.3945.456-1.2922.7
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
04.693.45.8زن-گناباد
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
97016مدیریت صنعتی-پیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران – واحد ری28129.39013.39
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
0400زن-ری
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
145242مدیریت صنعتی-غیر انتفاعی-استان قزوین-دانشگاه غیرانتفاعی رجا ء- قزوین38.7013.39-5.317.39
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
-5.313.390-3.79زن-قزوین

رتبه های قبولی مدیریت صنعتی منطقه 3 رشته تجربی 

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی مدیریت صنعتی سهمیه منطقه سه (3) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی مدیریت صنعتی از رشته تجربی منطقه 3

رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
11939مدیریت صنعتی-روزانه-دانشگاه تهران34.742.721.39480
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
1237.418.3916.2زن-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
17392مدیریت صنعتی-روزانه-دانشگاه شاهد – تهران17.3925.3953.473.40
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
2018.711.196.69مرد-تهران
رتبهدانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمین
36979مدیریت صنعتی-روزانه-دانشگاه خلیج فارس – بوشهر26.722.717.3900
ریاضیزیستفیزیکشیمیجنسیت
44.6913.3912.39زن-بوشهر
5/5 - (7 امتیاز)
2 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

منابع کنکور ریاضی - بهترین منابع 1402
کنکور ریاضی
4
منابع کنکور ریاضی – بهترین منابع 1402

معرفی بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 با توجه به تغییرات بسیار زیاد کنکور 1402 به نسبت کنکورهای سال های قبل، قدری متفاوت تر است. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور ریاضی حذف شده اند و نمرات دوران متوسطه دوم اهمیت دارند و اینکه کنکور دو بار …

منابع کنکور انسانی - بهترین منابع 1402
کنکور انسانی
4
منابع کنکور انسانی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور انسانی 1402 بهترین منابع کنکور انسانی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع انسانی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …

منابع کنکور تجربی - بهترین منابع 1402
کنکور تجربی
6
منابع کنکور تجربی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور تجربی 1402 بهترین منابع کنکور تجربی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع تجربی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …