رتبه قبولی بهداشت و بازرسی گوشت 1401-1400

رتبه مورد نیاز برای قبولی بهداشت و بازرسی گوشت 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری

رتبه قبولی بهداشت و بازرسی گوشت 1401-1400

رتبه قبولی بهداشت و بازرسی گوشت 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه قبولی بهداشت و بازرسی گوشت در کنکور تجربی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین ما رتبه قبولی بهداشت و بازرسی گوشت کنکور 1401 را براساس کارنامه های قبولی بهداشت و بازرسی گوشت کنکور 1400 براساس درصدها، محل قبولی و جنسیت و سهمیه او آورده ایم.

آخرین رتبه های قبولی بهداشت و بازرسی گوشت 1401-1400

یکی از مهم ترین سوالاتی که باید براساس کارنامه ها و رتبه های قبولی بهداشت و بازرسی گوشت کنکور 1400 به داوطلبان کنکور تجربی 1401 مطرح می شود این است که آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی فلان دانشگاه برای بهداشت و بازرسی گوشت چند است. همانطور که می دانیم آخرین رتبه های مورد نیاز برای قبولی بهداشت و بازرسی گوشت 1401 تخمینی است ولی می توان این تخمین را تا حدودی به واقعیت نزدیک کرد. در رتبه هایی که گذاشته شده است سعی شده تقریباً آخرین رتبه و یا نزدیک ترین رتبه به آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی بهداشت و بازرسی گوشت کنکور تجربی 1400 قرار داده شود.

رتبه قبولی بهداشت و بازرسی گوشت منطقه 1 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه قبولی بهداشت و بازرسی گوشت سهمیه منطقه یک (1) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی بهداشت و بازرسی گوشت منطقه 1

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
21440 بهداشت و بازرسی گوشت-روزانه-دانشگاه تبریز 16 21.39 36 13.39 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
0 22 7.8 19.1 زن-تبریز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
24491 بهداشت و بازرسی گوشت-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه تبریز 9.39 25.39 4 4 4
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
9.39 9.39 31.1 8.6 زن-تبریز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
27472 بهداشت و بازرسی گوشت-روزانه-دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل 4 22.7 30.7 21.39 28
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
0 24 17.29 2 زن-آمل

رتبه قبولی بهداشت و بازرسی گوشت منطقه 3 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی بهداشت و بازرسی گوشت سهمیه منطقه سه (3) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی بهداشت و بازرسی گوشت منطقه 3

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
44957 بهداشت و بازرسی گوشت-روزانه-دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل 21.39 24 30.7 0 -4
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
0 16 0 14.3 زن-آمل
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
54756 بهداشت و بازرسی گوشت-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه تبریز 25.39 12 36 1.39 14.69
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
4 8 -3.29 10.5 مرد-تبریز
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *

آخرین رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400

رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400 رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها دانشگاه ها 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها در کنکور تجربی به …

رتبه های قبولی ساخت پروتزهای دندانی دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400

آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400 آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه های قبولی پروتزهای دندانی در کنکور تجربی در دانشگاه های مختلف به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین …

رتبه های قبولی رشته رشته های تجربی در دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور تجربی 1401-1400

کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور تجربی 1401-1400 کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور تجربی 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی رشته های مختلف در کنکور تجربی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. …