رتبه های قبولی ارشد کامپیوتر 1403-1402 و محل قبولی ها
انتخاب رشته کارشناسی ارشد

دسترسی سریع تر به محتوا از طریق فهرست عناوین

رتبه های قبولی ارشد کامپیوتر 1403-1402

رتبه های قبولی ارشد کامپیوتر 1403-1402 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در این مطلب برای شما گذاشته ایم. توجه داشته باشید که رتبه های قبولی ارشد 1403-1402 گذاشته شده در این مطلب حاوی درصدهایی که به این رتبه ها منجر شده است، نیست. اگر می خواهید نمونه کارنامه های ارشد کامپیوتر 1402 که در آنها رتبه ها و درصدهای دروس مختلف نیز درج شده است را مشاهده کنید باید به مطلب زیر مراجعه کنید.

نمونه کارنامه های ارشد کامپیوتر 1403-1402

محل قبولی ارشد کامپیوتر 1403-1402

محل قبولی داوطلبان ارشد کامپیوتر 1402 با توجه به رتبه ای که کسب کرده اند برای انتخاب رشته ارشد 1403 بسیار اهمیت دارد. به نوعی شانس قبولی ارشد 1403 را براساس محل قبولی ارشد کامپیوتر در سال 1402 می توان تخمین صحیح و دقیق زد. اگرچه همواره تغییرات کوچک و گاهی حتی زیاد (به خاطر تغییر ظرفیت ها) در رتبه های قبولی ارشد کامپیوتر 1403 نسبت به محل قبولی ارشد کامپیوتر 1402 به جود می آید.

صحت و دقت رتبه ها و محل قبولی ارشد کامپیوتر 1402

برای افزایش ضریب اطمینان شما برای انتخاب رشته ارشد 1403، رتبه ها و محل قبولی ارشد سال 1402 را به گونه ای انتخاب کرده ایم که تقریباً نزدیک به آخرین رتبه های قبولی ارشد کامپیوتر 1402 در دوره ها و دانشگاه های مختلف باشد. بنابراین سعی شده است تا حد امکان صحت و دقت بسیار بالایی را برای انتشار این اطلاعات به شما ارائه دهیم. البته تنها گلچینی از نمونه رتبه قبولی های ارشد کامپیوتر 1402 را در اختیار شما قرار داده ایم، اما در زمان انتخاب رشته ارشد 1403 کامپیوتر، همه شانس های دقیق قبولی براساس رتبه ای که کسب کرده اید و در قالب نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1403 مشاوران تحصیلی به شما ارائه داده می شود.

رتبه ها و محل قبولی ارشد کامپیوتر 1402 براساس گرایش های مختلف

رتبه ها و محل قبولی ارشد کامپیوتر 1403-1402 را به صورت تفکیک شده و براساس رشته-گرایش های مجموعه کامپیوتر ارائه کرده ایم تا راحت تر بتوانید از این اطلاعات استفاده کنید. همچنین رشته-گرایش های مختلف باعث به وجود آمدن کد ضرایب مختلف می شوند و هر کد ضریب، رتبه متفاوتی دارد. در نتیجه رتبه ها و محل قبولی ارشد کامپیوتر 1402 را براساس رتبه ها در کد ضریب مربوط به آن رشته دانشگاه قبولی برای شما قرار داده ایم.

در ارشد کامپیوتر براساس دفترچه کنکور ارشد 1402، 4 کد ضریب داشتیم. برای دسترسی سریعتر به رتبه های قبولی ارشد کامپیوتر 1403-1402 از لینک های جدول زیر استفاده کنید.

لینک های رتبه های قبولی ارشد کامپیوتر 1402 براساس رشته ها و گرایش ها (کد ضرایب)

رتبه ها و محل قبولی ارشد کامپیوتر در کد ضریب 1 :  گرایش های شبکه های کامپیوتر و رایانش امن
رتبه ها و محل قبولی ارشد کامپیوتر در کد ضریب 2 : گرایش های هوش مصنوعی و رباتیکز
رتبه ها و محل قبولی ارشد کامپیوتر در کد ضریب 3 : گرایش معماری سیستم های کامپیوتری
رتبه ها و محل قبولی ارشد کامپیوتر در کد ضریب 4: گرایش های نرم افزار، بیوانفورماتیک و علوم داده

رتبه های قبولی ارشد کامپیوتر 1402 در کد ضریب 1: گرایش های شبکه های کامپیوتر و رایانش امن

در ارشد مجموعه کامپیوتر 1402، کد ضریب یک مربوط به گرایش های شبکه های کامپیوتر و رایانش امن از رشته مهندسی کامپیوتر و رشته های علوم و فناوری شبکه و جرم یابی دیجیتال بود که در سال 1403، گرایش رایانش امن از این کد ضریب حذف و گرایش های امنیت سایبری و اینترنت اشیا به رشته مهندسی کامپیوتر اضافه شده است.

که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته کامپیوتر را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد کامپیوتر 1403-1402: کد ضریب 1: گرایش های شبکه های کامپیوتر و رایانش امن

رتبه قبولی دانشگاه قبولی
62 ارشد شبکه و رایانش امن – رایانش امن – روزانه – دانشگاه صنعتی شریف – تهران
300 ارشد شبکه و رایانش امن – علوم و فناوری شبکه – روزانه – دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین
894 ارشد شبکه و رایانش امن – شبکه های کامپیوتری – روزانه – دانشگاه اصفهان
1290 ارشد شبکه و رایانش امن – شبکه های کامپیوتری – روزانه – دانشگاه ارومیه
1752 ارشد شبکه و رایانش امن – رایانش امن – پردیس خودگردان – دانشگاه شهید بهشتی – تهران
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد کامپیوتر 1403

2129 ارشد شبکه و رایانش امن – شبکه های کامپیوتری – نوبت دوم – دانشگاه یزد
7214 ارشد شبکه و رایانش امن – شبکه های کامپیوتری – غیرانتفاعی – موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران – بابل
9345 ارشد شبکه و رایانش امن – رایانش امن – مجازی غیرانتفاعی – موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان – تهران
10983 ارشد شبکه و رایانش امن – شبکه های کامپیوتری – غیرانتفاعی – موسسه غیرانتفاعی صائب – ابهر

رتبه های قبولی ارشد کامپیوتر 1402 در کد ضریب 2: گرایش های هوش مصنوعی و رباتیکز

در ارشد مجموعه کامپیوتر 1402، کد ضریب دو مربوط به گرایش های هوش مصنوعی و رباتیکز از رشته مهندسی کامپیوتر و رشته قرآن کاوی رایانشی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 2 مربوط به رشته کامپیوتر را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد کامپیوتر 1403-1402: کد ضریب 2: گرایش های هوش مصنوعی و رباتیکز

رتبه قبولی دانشگاه قبولی
28 ارشد هوش مصنوعی و رباتیکز – روزانه – دانشگاه صنعتی شریف – تهران
64 ارشد هوش مصنوعی و رباتیکز – روزانه – دانشگاه تهران
277 ارشد هوش مصنوعی و رباتیکز – روزانه – دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
655 ارشد هوش مصنوعی و رباتیکز – نوبت دوم – دانشگاه صنعتی اصفهان
730 ارشد هوش مصنوعی و رباتیکز – نوبت دوم – دانشگاه فردوسی مشهد
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد کامپیوتر 1403

1026 ارشد هوش مصنوعی و رباتیکز – پردیس خودگردان – دانشگاه تربیت مدرس
1435 ارشد هوش مصنوعی و رباتیکز – روزانه – دانشگاه صنعتی همدان
1864 ارشد هوش مصنوعی و رباتیکز – روزانه – دانشگاه شهید باهنر – کرمان
2463 ارشد هوش مصنوعی و رباتیکز – نوبت دوم – دانشگاه سمنان
3931 ارشد هوش مصنوعی و رباتیکز – نوبت دوم – دانشگاه علم و فناوری مازندران – بهشهر
8806 ارشد هوش مصنوعی و رباتیکز – غیرانتفاعی – موسسه غیرانتفاعی علامه جعفری – رفسنجان

رتبه های قبولی ارشد کامپیوتر 1402 در کد ضریب 3: گرایش معماری سیستم های کامپیوتری

در ارشد مجموعه کامپیوتر 1402، کد ضریب سه مربوط به گرایش معماری سیستم های کامپیوتری از رشته مهندسی کامپیوتر بود. که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 3 مربوط به رشته کامپیوتر را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد کامپیوتر 1403-1402: کد ضریب 3: گرایش معماری سیستم های کامپیوتری

رتبه قبولی دانشگاه قبولی
165 ارشد معماری سیستم های کامپیوتری – روزانه – دانشگاه صنعتی شریف – تهران
205 ارشد معماری سیستم های کامپیوتری – روزانه – دانشگاه تهران
446 ارشد معماری سیستم های کامپیوتری – روزانه – دانشگاه تربیت مدرس
997 ارشد معماری سیستم های کامپیوتری – روزانه – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران (پردیس گرمسار)
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد کامپیوتر 1403

1689 ارشد معماری سیستم های کامپیوتری – روزانه – دانشگاه گیلان – رشت
1888 ارشد معماری سیستم های کامپیوتری – روزانه – دانشگاه ولی عصر(عج) – رفسنجان
1008 ارشد معماری سیستم های کامپیوتری – غیرانتفاعی – موسسه غیرانتفاعی غیاثالدین جمشید کاشانی- آبیک

رتبه های قبولی ارشد کامپیوتر 1402 در کد ضریب 4: گرایش های نرم افزار، بیوانفورماتیک

در کنکور ارشد مجموعه کامپیوتر 1402، کد ضریب چهار مربوط به گرایش های نرم افزار، بیوانفورماتیک، علوم داده و بازی های رایانه ای از رشته مهندسی کامپیوتر و رشته های الگوریتم ها و محاسبات، مواد، انرژی و تکنولوژی کوانتومی، یادگیری الکترونیکی و مدیریت آموزشگاهی ویژه هنرستان ها و علم داده ها بوده. 

در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 4 مربوط به رشته کامپیوتر را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد کامپیوتر 1403-1402: کد ضریب 4: گرایش های نرم افزار، بیوانفورماتیک

رتبه قبولی دانشگاه قبولی
77 ارشد نرم افزار – روزانه – دانشگاه صنعتی شریف – تهران
80 ارشد بیوانفورماتیک – روزانه – دانشگاه صنعتی شریف – تهران
130 ارشد الگوریتم ها و محاسبات – روزانه – دانشگاه صنعتی شریف – تهران
212 ارشد نرم افزار – روزانه – دانشگاه شهید بهشتی – تهران
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد کامپیوتر 1403

357 ارشد نرم افزار – روزانه – دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
647 ارشد نرم افزار – روزانه – دانشگاه شیراز
953 ارشد علوم داده – روزانه – دانشگاه صنعتی اصفهان
1175 ارشد نرم افزار – روزانه – دانشگاه رازی – کرمانشاه
1211 ارشد نرم افزار – روزانه – دانشگاه یزد
1556 ارشد نرم افزار – روزانه – دانشگاه زنجان
2547 ارشد بیوانفورماتیک – روزانه – دانشگاه زنجان
2798 ارشد نرم افزار – نوبت دوم – دانشگاه شهید مدنی آذربایجان – تبریز
3389 ارشد نرم افزار – نوبت دوم – دانشگاه صنعتی شاهرود
5996 ارشد نرم افزار – غیرانتفاعی – دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد – مشهد
  برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد کامپیوتر 1403
6542 ارشد نرم افزار – غیرانتفاعی – موسسه غیرانتفاعی بصیر – آبیک
8124 ارشد نرم افزار – غیرانتفاعی – موسسه غیرانتفاعی هدف – ساری
10136 ارشد بیوانفورماتیک – غیرانتفاعی – موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم (ص) – تبریز 
10553 ارشد نرم افزار – غیرانتفاعی – موسسه غیرانتفاعی بعثت – کرمان

آمار رتبه های قبولی ارشد کامپیوتر 1402-1401

رتبه های قبولی ارشد کامپیوتر1402-1401 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در ادامه این مطلب می توانید مشاهده کنید.

رتبه های قبولی ارشد کامپیوتر 1401 در کد ضریب 1: گرایش های شبکه های کامپیوتر و رایانش امن

در ارشد مجموعه کامپیوتر 1401، کد ضریب یک مربوط به گرایش های شبکه های کامپیوتر و رایانش امن از رشته مهندسی کامپیوتر و رشته های علوم و فناوری شبکه بود که در سال 1402 رشته جرم یابی دیجیتال نیز به این کد ضریب اضافه شده است.

که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته کامپیوتر را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد کامپیوتر 1401-1400: کد ضریب 1: گرایش های شبکه های کامپیوتر و رایانش امن

رتبه قبولی محل قبولی
64 رایانش امن – دانشگاه صنعتی شریف (فاقد خوابگاه) – تهران – روزانه
367 علوم و فناوری شبکه – دانشگاه تهران (دانشکده علوم و فنون) – نوبت دوم
880 شبکه های کامپیوتری – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران – نوبت دوم
982 رایانش امن – دانشگاه اصفهان – روزانه
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد کامپیوتر 1403

1175 شبکه های کامپیوتری – دانشگاه بوعلی سینا – همدان – نوبت دوم
1432 رایانش امن – دانشگاه شاهد – تهران – روزانه
1886 شبکه های کامپیوتری – دانشگاه صنعتی سهند – تبریز – روزانه
3207 رایانش امن – دانشگاه غیرانتفاعی خاتم – تهران – غیرانتفاعی
8514 شبکه های کامپیوتری – موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی – اصفهان – غیرانتفاعی
9311 شبکه های کامپیوتری – موسسه غیرانتفاعی سلمان – مشهد – غیرانتفاعی
9874 شبکه های کامپیوتری – موسسه غیرانتفاعی آیین کمال – ارومیه – غیرانتفاعی
10897 رایانش امن – موسسه غیرانتفاعی بهمنیار – کرمان – غیرانتفاعی
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد کامپیوتر 1403

رتبه های قبولی ارشد کامپیوتر 1401 در کد ضریب 2: گرایش های هوش مصنوعی و رباتیکز

در ارشد مجموعه کامپیوتر 1401، کد ضریب دو مربوط به گرایش های هوش مصنوعی و رباتیکز از رشته مهندسی کامپیوتر و رشته قرآن کاوی رایانشی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 2 مربوط به رشته کامپیوتر را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد کامپیوتر 1402-1401: کد ضریب 2: گرایش های هوش مصنوعی و رباتیکز

رتبه قبولی محل قبولی
58 هوش مصنوعی و رباتیکز – دانشگاه تهران – روزانه
435 هوش مصنوعی و رباتیکز – دانشگاه تهران پردیس فارابی قم – روزانه
687 هوش مصنوعی و رباتیکز – دانشگاه تبریز – روزانه
831 هوش مصنوعی و رباتیکز – دانشگاه اصفهان – نوبت دوم
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد کامپیوتر 1403

1144 هوش مصنوعی و رباتیکز – دانشگاه شهید چمران – اهواز – روزانه
1375 هوش مصنوعی و رباتیکز – دانشگاه کاشان – روزانه
2001 هوش مصنوعی و رباتیکز – دانشگاه ایلام – روزانه
2745 هوش مصنوعی و رباتیکز – دانشگاه شهید باهنر – کرمان – نوبت دوم
3428 هوش مصنوعی و رباتیکز – دانشگاه صنعتی شاهرود – نوبت دوم
6227 هوش مصنوعی و رباتیکز – موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش – قم – غیرانتفاعی
9445 هوش مصنوعی و رباتیکز – موسسه غیرانتفاعی شرق گلستان – گنبدکاووس – غیرانتفاعی
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد کامپیوتر 1403

رتبه های قبولی ارشد کامپیوتر 1401 در کد ضریب 3: گرایش معماری سیستم های کامپیوتری

در ارشد مجموعه کامپیوتر 1401، کد ضریب سه مربوط به گرایش معماری سیستم های کامپیوتری از رشته مهندسی کامپیوتر بود. که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 3 مربوط به رشته کامپیوتر را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد کامپیوتر 1402-1401: کد ضریب 3: گرایش معماری سیستم های کامپیوتری

رتبه قبولی محل قبولی
123 معماری سیستم های کامپیوتری – دانشگاه صنعتی شریف – تهران – روزانه
608 معماری سیستم های کامپیوتری – دانشگاه تربیت مدرس – روزانه
788 معماری سیستم های کامپیوتری – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران – روزانه
993 معماری سیستم های کامپیوتری – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران – نوبت دوم
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد کامپیوتر 1403

1355 معماری سیستم های کامپیوتری – دانشگاه اصفهان – روزانه
1785 معماری سیستم های کامپیوتری – دانشگاه رازی – کرمانشاه – روزانه
2122 معماری سیستم های کامپیوتری – دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان – نوبت دوم
5865 معماری سیستم های کامپیوتری – دانشگاه گیلان – رشت – مجازی دولتی
10914 معماری سیستم های کامپیوتری – موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه – همدان – غیرانتفاعی

رتبه های قبولی ارشد کامپیوتر 1401 در کد ضریب 4: گرایش های نرم افزار، بیوانفورماتیک

در کنکور ارشد مجموعه کامپیوتر 1401، کد ضریب چهار مربوط به گرایش های نرم افزار، بیوانفورماتیک و علوم داده از رشته مهندسی کامپیوتر و رشته های الگوریتم ها و محاسبات، مواد، انرژی و تکنولوژی کوانتومی، یادگیری الکترونیکی و مدیریت آموزشگاهی ویژه هنرستان ها بوده که در سال 1402، گرایش بازی های رایانه ای نیز به رشته مهندسی کامپیوتر و رشته علم داده ها به مجموعه کامپیوتر اضافه شده است.

در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 4 مربوط به رشته کامپیوتر را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد کامپیوتر 1402-1401: کد ضریب 4: گرایش های نرم افزار، بیوانفورماتیک

رتبه قبولی محل قبولی
55 نرم افزار – دانشگاه صنعتی شریف – تهران – روزانه
142 الگوریتم ها و محاسبات – دانشگاه تهران – روزانه
387 نرم افزار – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – روزانه
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد کامپیوتر 1403

962 نرم افزار – دانشگاه اصفهان – روزانه
1456 نرم افزار – دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین – روزانه
1887 نرم افزار – دانشگاه یزد – روزانه
1945 نرم افزار – دانشگاه صنعتی شیراز – نوبت دوم
2638 نرم افزار – دانشگاه ارومیه – روزانه
3207 نرم افزار – دانشگاه سمنان – نوبت دوم
3819 علم داده ها – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – پردیس خودگردان
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد کامپیوتر 1403

4745 نرم افزار – دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی – اصفهان – غیرانتفاعی
6909 نرم افزار – موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران – بابل – غیرانتفاعی
9178 نرم افزار – موسسه غیرانتفاعی رشد دانش – سمنان – غیرانتفاعی
9974 نرم افزار – موسسه غیرانتفاعی آفرینش علم گستر- بروجرد – غیرانتفاعی
10008 نرم افزار – موسسه غیرانتفاعی مقدس اردبیلی – اردبیل – غیرانتفاعی

آمار رتبه های قبولی ارشد کامپیوتر 1401-1400

رتبه های قبولی ارشد کامپیوتر1401-1400 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در ادامه این مطلب می توانید مشاهده کنید.

رتبه های قبولی ارشد کامپیوتر 1400 در کد ضریب 1: گرایش های شبکه های کامپیوتر و رایانش امن

در ارشد مجموعه کامپیوتر 1400، کد ضریب یک مربوط به گرایش های شبکه های کامپیوتر و رایانش امن  از رشته کامپیوتر و رشته علوم و فناوری شبکه بود. که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته کامپیوتر را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد کامپیوتر 1401-1400: کد ضریب 1: گرایش های شبکه های کامپیوتر و رایانش امن

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
66 شبکه های کامپیوتری – دانشگاه صنعتی شریف – تهران – روزانه
95 علوم و فناوری شبکه – دانشگاه تهران – روزانه
342 رایانش امن – دانشگاه تربیت مدرس – روزانه
634 رایانش امن – دانشگاه شیراز – روزانه
932 رایانش امن – دانشگاه اصفهان – نوبت دوم
1440 شبکه های کامپیوتری – دانشگاه صنعتی سهند – تبریز – روزانه
1856 شبکه های کامپیوتری – دانشگاه ارومیه – نوبت دوم
5707 شبکه های کامپیوتری – دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد – مشهد – غیرانتفاعی
6311 رایانش امن – دانشگاه تبریز – پردیس خودگردان
9783 شبکه های کامپیوتری – موسسه غیرانتفاعی صائب – ابهر – غیرانتفاعی

رتبه های قبولی ارشد کامپیوتر 1400 در کد ضریب 2: گرایش های هوش مصنوعی و رباتیکز

در ارشد مجموعه کامپیوتر، کد ضریب دو مربوط به گرایش های هوش مصنوعی و رباتیکز از رشته مهندسی کامپیوتر و رشته قرآن کاوی رایانشی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 2 مربوط به رشته کامپیوتر را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد کامپیوتر 1401-1400: کد ضریب 2: گرایش های هوش مصنوعی و رباتیکز

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
44 هوش مصنوعی و رباتیکز – دانشگاه تهران – روزانه
163 هوش مصنوعی و رباتیکز – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – روزانه
265 هوش مصنوعی و رباتیکز – دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران – نوبت دوم
429 هوش مصنوعی و رباتیکز – دانشگاه الزهرا(س) – روزانه
533 هوش مصنوعی و رباتیکز – دانشگاه فردوسی مشهد – نوبت دوم
790 هوش مصنوعی و رباتیکز – دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی – تهران – روزانه
866 هوش مصنوعی و رباتیکز – دانشگاه رازی – کرمانشاه – روزانه
1011 قرآن کاوی رایانشی – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – نوبت دوم
1210 هوش مصنوعی و رباتیکز – دانشگاه اراک – روزانه
1875 هوش مصنوعی و رباتیکز – دانشگاه ایلام – روزانه
2447 هوش مصنوعی و رباتیکز – دانشگاه شیراز – پردیس خودگردان
3248 هوش مصنوعی و رباتیکز – دانشگاه غیرانتفاعی خیام – مشهد – غیرانتفاعی
7483 هوش مصنوعی و رباتیکز – دانشگاه غیرانتفاعی شمال – آمل – غیرانتفاعی
8505 هوش مصنوعی و رباتیکز – موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد – فولاد شهر اصفهان – غیرانتفاعی

رتبه های قبولی ارشد کامپیوتر 1400 در کد ضریب 3: گرایش معماری سیستم های کامپیوتری

در ارشد مجموعه کامپیوتر، کد ضریب سه مربوط به گرایش معماری سیستم های کامپیوتری از رشته مهندسی کامپیوتر بود. که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 3 مربوط به رشته کامپیوتر را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد کامپیوتر 1401-1400: کد ضریب 3: گرایش معماری سیستم های کامپیوتری

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
177 معماری سیستم های کامپیوتری – دانشگاه صنعتی شریف – تهران – روزانه
264 معماری سیستم های کامپیوتری – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران – روزانه
445 معماری سیستم های کامپیوتری – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – نوبت دوم
496 معماری سیستم های کامپیوتری – دانشگاه تربیت مدرس – فاقد خوابگاه – روزانه
683 معماری سیستم های کامپیوتری – دانشگاه صنعتی اصفهان – روزانه
1189 معماری سیستم های کامپیوتری – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران (پردیس گرمسار) – روزانه
1532 معماری سیستم های کامپیوتری – دانشگاه گیلان – رشت – روزانه
1896 معماری سیستم های کامپیوتری – دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل – نوبت دوم
4798 معماری سیستم های کامپیوتری – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – مجازی
9823 معماری سیستم های کامپیوتری – موسسه غیرانتفاعی روزبهان – ساری – غیرانتفاعی

رتبه های قبولی ارشد کامپیوتر 1400 در کد ضریب 4: گرایش های نرم افزار، بیوانفورماتیک

در کنکور ارشد مجموعه کامپیوتر 1400، کد ضریب چهار مربوط به گرایش های نرم افزار، بیوانفورماتیک و علوم داده از رشته مهندسی کامپیوتر و رشته های الگوریتم ها و محاسبات بوده که در دفترچه 1401 رشته های مواد، انرژی و تکنولوژی کوانتومی، یادگیری الکترونیکی و مدیریت آموزشگاهی ویژه هنرستان ها نیز به این کد ضریب اضافه شده است.

در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 4 مربوط به رشته کامپیوتر را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد کامپیوتر 1401-1400: کد ضریب 4: گرایش های نرم افزار، بیوانفورماتیک

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
73 نرم افزار – دانشگاه صنعتی شریف – تهران – فاقد خوابگاه – روزانه
121 الگوریتم ها و محاسبات – دانشگاه تهران – روزانه
389 نرم افزار – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – نوبت دوم
576 نرم افزار – دانشگاه اصفهان – روزانه
735 نرم افزار – دانشگاه فردوسی مشهد – نوبت دوم
978 نرم افزار – دانشگاه رازی – کرمانشاه – روزانه
1379 نرم افزار – دانشگاه یزد – روزانه
1713 نرم افزار – دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل – نوبت دوم
1874 نرم افزار – دانشگاه صنعتی قم – روزانه
1993 بیوانفورماتیک – دانشگاه زنجان – روزانه
2585 نرم افزار – دانشگاه اراک – نوبت دوم
2850 نرم افزار – دانشگاه غیرانتفاعی خاتم – تهران – غیرانتفاعی
3245 نرم افزار – دانشگاه شیراز – پردیس خودگردان
3870 علوم داده – دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ – تهران – غیرانتفاعی
5896 نرم افزار – موسسه غیرانتفاعی رجا – قزوین – غیرانتفاعی
6883 نرم افزار – موسسه غیرانتفاعی سلمان – مشهد – غیرانتفاعی
7993 نرم افزار – موسسه غیرانتفاعی ادیبان – گرمسار – غیرانتفاعی
9726 نرم افزار – موسسه غیرانتفاعی زاگرس – کرمانشاه – غیرانتفاعی

آمار رتبه های قبولی ارشد کامپیوتر 1400-99

رتبه های قبولی ارشد کامپیوتر1400-99 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در ادامه این مطلب می توانید مشاهده کنید.

رتبه های قبولی ارشد کامپیوتر 99 در کد ضریب 1: رشته معماری کامپیوتر

در کنکور ارشد مجموعه کامپیوتر 99، کد ضریب یک مربوط به رشته معماری کامپیوتر بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته کامپیوتر را قرار داده ایم. در کنکور ارشد کامپیوتر 1400،معماری کامپیوتر در کد ضریب 3 قرار داده شده است.

رتبه ها و محل قبولی ارشد کامپیوتر 1400-99: رشته معماری کامپیوتر (کد ضریب 1 سال 99 و کد ضریب 3 سال 1400)

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
77  مهندسی کامپیوتر – معماری سیستم های کامپیوتری دانشگاه صنعتی شریف – روزانه
241  مهندسی کامپیوتر – معماری سیستم های کامپیوتری دانشگاه علم وصنعت – روزانه
327  مهندسی کامپیوتر – معماری سیستم های کامپیوتری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
498 مهندسی کامپیوتر – معماری سیستم های کامپیوتری دانشگاه شهید بهشتی – نوبت دوم 
826  مهندسی کامپیوتر – معماری سیستم های کامپیوتری دانشگاه بوعلی سینا همدان – روزانه
4898  مهندسی کامپیوتر – معماری سیستم های کامپیوتری دانشگاه شهید بهشتی – پردیس خودگردان
11011  مهندسی کامپیوتر – معماری سیستم های کامپیوتری موسسه غیر انتفاعی ادیبان گرمسار

رتبه های قبولی ارشد کامپیوتر 99 در کد ضریب 2: نرم افزار

در کنکور ارشد مجموعه کامپیوتر 99، کد ضریب 2 مربوط به گرایش نرم افزار بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 2 مربوط به رشته کامپیوتر را قرار داده ایم. در کنکور ارشد کامپیوتر 1400، نرم افزار در کد ضریب 4 قرار داده شده است.

رتبه ها و محل قبولی ارشد کامپیوتر 1400-99: رشته نرم افزار (کد ضریب 2 سال 99 و کد ضریب 4 سال 1400)

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
28  مهندسی کامپیوتر – نرم افزار دانشگاه صنعتی شریف – روزانه
148  مهندسی کامپیوتر – نرم افزار دانشگاه تهران – نوبت دوم
194  مهندسی کامپیوتر – نرم افزار دانشگاه علم وصنعت – نوبت دوم
361  مهندسی کامپیوتر – نرم افزار دانشگاه صنعتی اصفهان – روزانه 
541  مهندسی کامپیوتر – نرم افزار دانشگاه تبریز – روزانه 
679 مهندسی کامپیوتر – نرم افزار دانشگاه فردوسی مشهد – نوبت دوم 
752  مهندسی کامپیوتر – نرم افزار دانشگاه صنعتی شیراز – روزانه 
973  مهندسی کامپیوتر – نرم افزار دانشگاه بوعلی سینا همدان – نوبت دوم
1446  مهندسی کامپیوتر – نرم افزار دانشگاه زنجان – نوبت دوم
1600  مهندسی کامپیوتر – نرم افزار دانشگاه صنعتی شاهرود – نوبت دوم
1837  مهندسی کامپیوتر – نرم افزار دانشگاه شهید بهشتی – پردیس خودگردان
2700  مهندسی کامپیوتر – نرم افزار دانشگاه غیر انتفاعی خاتم تهران 
5337  مهندسی کامپیوتر – نرم افزار موسسه غیر انتفاعی هدف ساری 
7482  مهندسی کامپیوتر – نرم افزار موسسه غیر انتفاعی جهاد دانشگاهی خوزستان 
9566  مهندسی کامپیوتر – نرم افزار موسسه غیر انتفاعی شاهرود
12745  مهندسی کامپیوتر – نرم افزار موسسه غیر انتفاعی آپادانا شیراز

رتبه های قبولی ارشد کامپیوتر 99 در کد ضریب 3: هوش مصنوعی و رباتیکز

در کنکور ارشد مجموعه کامپیوتر 99، کد ضریب 3 مربوط به رشته هوش مصنوعی و رباتیکز بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 3 مربوط به رشته کامپیوتر را قرار داده ایم. در کنکور ارشد کامپیوتر 1400، هوش مصنوعی در کد ضریب 2 قرار داده شده است.

رتبه ها و محل قبولی ارشد کامپیوتر 1400-99: رشته هوش مصنوعی و رباتیکز (کد ضریب 3 سال 99 و کد ضریب 2 سال 1400)

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
26  مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی و رباتیکز دانشگاه صنعتی شریف – روزانه
155  مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی و رباتیکز دانشگاه علم وصنعت – روزانه
263  مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی و رباتیکز دانشگاه صنعتی اصفهان – نوبت دوم
492 مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی و رباتیکز دانشگاه تبریز – روزانه
775 مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی و رباتیکز دانشگاه الزهرا تهران – نوبت دوم
1281  مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی و رباتیکز دانشگاه شهید باهنر کرمان – روزانه
1640 مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی و رباتیکز دانشگاه شهید بهشتی – پردیس خودگردان
6524  مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی و رباتیکز دانشگاه شیراز – پردیس خودگردان
10603 مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی و رباتیکز موسسه غیر انتفاعی آپادانا شیراز 
12177  مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی و رباتیکز موسسه غیر انتفاعی نبی اکرم تبریز

رتبه های قبولی ارشد کامپیوتر 99 در کد ضریب 4: شبکه های کامپیوتری

در کنکور ارشد مجموعه کامپیوتر 99، کد ضریب 4 مربوط به رشته شبک های کامپیوتری بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 3 مربوط به رشته کامپیوتر را قرار داده ایم. در کنکور ارشد کامپیوتر 1400، شبکه های کامپیوتری در کد ضریب 1 قرار داده شده است.

رتبه ها و محل قبولی ارشد کامپیوتر 1400-99: رشته شبکه های کامپیوتری (کد ضریب 4 سال 99 و کد ضریب 1 سال 1400)

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
257  مهندسی کامپیوتر – شبکه های کامپیوتری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – روزانه 
1515  مهندسی کامپیوتر – شبکه های کامپیوتری دانشگاه ارومیه – نوبت دوم
4625  مهندسی کامپیوتر – شبکه های کامپیوتری دانشگاه صنعتی شیراز – پردیس خودگردان 
10666  مهندسی کامپیوتر – شبکه های کامپیوتری موسسه غیر انتفاعی پویش قم

رتبه های قبولی ارشد کامپیوتر 99 در کد ضریب 5: امنیت (رایانش امن)

در کنکور ارشد مجموعه کامپیوتر 99، کد ضریب 5 مربوط به رشته رایانش امن یا امنیت بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 3 مربوط به رشته کامپیوتر را قرار داده ایم. در کنکور ارشد کامپیوتر 1400، امنیت و یا رایانش امن در کد ضریب 1 قرار داده شده است.

رتبه ها و محل قبولی ارشد کامپیوتر 1400-99: رشته امنیت یا رایانش امن (کد ضریب 5 سال 99 و کد ضریب 1 سال 1400)

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
72  مهندسی کامپیوتر – رایانش امن دانشگاه صنعتی شریف – روزانه
636 مهندسی کامپیوتر – رایانش امن دانشگاه شیراز – روزانه 
1126  مهندسی کامپیوتر – رایانش امن دانشگاه تبریز – نوبت دوم 
11080 مهندسی کامپیوتر – رایانش امن دانشگاه غیر انتفاعی صنعتی سجاد مشهد

رتبه های قبولی ارشد کامپیوتر 99 در کد ضریب 6: بیوانفورماتیک

در کنکور ارشد مجموعه کامپیوتر 99، کد ضریب 6 مربوط به رشته بیوانفورماتیک بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 3 مربوط به رشته کامپیوتر را قرار داده ایم. در کنکور ارشد کامپیوتر 1400، بیوانفورماتیک در کد ضریب 4 قرار داده شده است.

رتبه ها و محل قبولی ارشد کامپیوتر 1400-99: رشته امنیت یا رایانش امن (کد ضریب 6 سال 99 و کد ضریب 4 سال 1400)

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
67  مهندسی کامپیوتر – بیوانفورماتیک دانشگاه صنعتی شریف – روزانه 
8465 مهندسی کامپیوتر – بیوانفورماتیک دانشگاه غیرانتفاعی شهاب دانش قم 

رتبه های قبولی ارشد کامپیوتر 99 در کد ضریب 6: الگوریتم ها و محاسبات

در کنکور ارشد مجموعه کامپیوتر 99، کد ضریب 6 مربوط به رشته الگوریتم ها و محاسبات بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 3 مربوط به رشته کامپیوتر را قرار داده ایم. در کنکور ارشد کامپیوتر 1400، الگوریتم ها و محاسبات در کد ضریب 4 قرار داده شده است.

رتبه ها و محل قبولی ارشد کامپیوتر 1400-99: رشته الگوریتم ها و محاسبات (کد ضریب 7 سال 99 و کد ضریب 4 سال 1400)

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
82  مهندسی کامپیوتر – الگوریتم هاو محاسبات دانشگاه صنعتی شریف – روزانه
287  مهندسی کامپیوتر – الگوریتم هاومحاسبات دانشگاه تهران – نوبت دوم
1906  مهندسی کامپیوتر – الگوریتم هاومحاسبات دانشگاه ایلام – نوبت دوم
5/5 - (4 امتیاز)
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

سوالات و کلید سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403
کارشناسی ارشد
سوالات و کلید سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403

دانلود سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403 برای دانلود سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1403 بر روی لینک زیر کلیک کنید. دانلود سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403 (به محض دریافت) دانلود کلید سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403 سنجش پزشکی براساس …

سوالات و کلید سوالات ارشد ژورنالیسم پزشکی 1404-1403
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
سوالات و کلید سوالات ارشد ژورنالیسم پزشکی 1404-1403

دانلود سوالات ارشد ژورنالیسم پزشکی 1404-1403 برای دانلود سوالات ارشد ژورنالیسم پزشکی 1403 بر روی لینک زیر کلیک کنید. دانلود سوالات ارشد ژورنالیسم پزشکی 1404-1403 (به محض دریافت) دانلود کلید سوالات ارشد ژورنالیسم پزشکی 1404-1403 سنجش پزشکی براساس نوع دفترچه سوالات کارشناسی ارشد ژورنالیسم پزشکی مربوط به سال 1404-1403، کلید …

رتبه های قبولی ارشد
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
کارنامه های قبولی، رتبه و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲

کارنامه های قبولی، رتبه و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲ رتبه ها و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲ را در این مطلب برای شما قرار داده ایم. در ادامه به تفکیک گروه های مختلف تحصیلی، می توانید در جداول، لیست رتبه ها و محل قبولی رشته های مختلف در ارشد سال گدشته …