رتبه های قبولی ارشد کامپیوتر 1401-1400 و محل قبولی ها
انتخاب رشته کارشناسی ارشد

دسترسی سریع تر به محتوا از طریق فهرست عناوین

رتبه های قبولی ارشد کامپیوتر 1401-1400

رتبه های قبولی ارشد کامپیوتر 1401-1400 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در این مطلب برای شما گذاشته ایم. توجه داشته باشید که رتبه های قبولی ارشد 1401-1400 گذاشته شده در این مطلب حاوی درصدهایی که به این رتبه ها منجر شده است، نیست. اگر می خواهید نمونه کارنامه های ارشد کامپیوتر 1400 که در آنها رتبه ها و درصدهای دروس مختلف نیز درج شده است را مشاهده کنید باید به مطلب زیر مراجعه کنید.

نمونه کارنامه های ارشد کامپیوتر 1401-1400

نمونه کارنامه های سهمیه 5 و 25 درصد ایثارگری ارشد کامپیوتر 1400

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

محل قبولی ارشد کامپیوتر 1401-1400

محل قبولی داوطلبان ارشد کامپیوتر 1400 با توجه به رتبه ای که کسب کرده اند برای انتخاب رشته ارشد 1401 بسیار اهمیت دارد. به نوعی شانس قبولی ارشد 1401 را براساس محل قبولی ارشد کامپیوتر در سال 1400 می توان تخمین صحیح و دقیق زد. اگرچه همواره تغییرات کوچک و گاهی حتی زیاد (به خاطر تغییر ظرفیت ها) در رتبه های قبولی ارشد کامپیوتر 1401 نسبت به محل قبولی ارشد کامپیوتر 1400 به جود می آید.

صحت و دقت رتبه ها و محل قبولی ارشد کامپیوتر 1400

برای افزایش ضریب اطمینان شما برای انتخاب رشته ارشد 1401، رتبه ها و محل قبولی ارشد سال 1400 را به گونه ای انتخاب کرده ایم که تقریباً نزدیک به آخرین رتبه های قبولی ارشد کامپیوتر 1400 در دوره ها و دانشگاه های مختلف باشد. بنابراین سعی شده است تا حد امکان صحت و دقت بسیار بالایی را برای انتشار این اطلاعات به شما ارائه دهیم. البته تنها گلچینی از نمونه رتبه قبولی های ارشد کامپیوتر 1400 را در اختیار شما قرار داده ایم، اما در زمان انتخاب رشته ارشد 1401 کامپیوتر، همه شانس های دقیق قبولی براساس رتبه ای که کسب کرده اید و در قالب نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401 مشاوران تحصیلی به شما ارائه داده می شود.

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

رتبه ها و محل قبولی ارشد کامپیوتر 1400 براساس گرایش های مختلف

رتبه ها و محل قبولی ارشد کامپیوتر 1401-1400 را به صورت تفکیک شده و براساس رشته-گرایش های مجموعه کامپیوتر ارائه کرده ایم تا راحت تر بتوانید از این اطلاعات استفاده کنید. همچنین رشته-گرایش های مختلف باعث به وجود آمدن کد ضرایب مختلف می شوند و هر کد ضریب، رتبه متفاوتی دارد. در نتیجه رتبه ها و محل قبولی ارشد کامپیوتر 1400 را براساس رتبه ها در کد ضریب مربوط به آن رشته دانشگاه قبولی برای شما قرار داده ایم.

در ارشد کامپیوتر براساس دفترچه کنکور ارشد 1400، 4 کد ضریب داشتیم. برای دسترسی سریعتر به رتبه های قبولی ارشد کامپیوتر 1401-1400 از لینک های جدول زیر استفاده کنید.

لینک های رتبه های قبولی ارشد کامپیوتر 1400 براساس رشته ها و گرایش ها (کد ضرایب)

رتبه ها و محل قبولی ارشد کامپیوتر در کد ضریب 1 :  گرایش های شبکه های کامپیوتر و رایانش امن
رتبه ها و محل قبولی ارشد کامپیوتر در کد ضریب 2 : گرایش های هوش مصنوعی و رباتیکز
رتبه ها و محل قبولی ارشد کامپیوتر در کد ضریب 3 : گرایش معماری سیستم های کامپیوتری
رتبه ها و محل قبولی ارشد کامپیوتر در کد ضریب 4: گرایش های نرم افزار، بیوانفورماتیک و علوم داده

رتبه های قبولی ارشد کامپیوتر 1400 در کد ضریب 1: گرایش های شبکه های کامپیوتر و رایانش امن

در ارشد مجموعه کامپیوتر 1400، کد ضریب یک مربوط به گرایش های شبکه های کامپیوتر و رایانش امن  از رشته کامپیوتر و رشته علوم و فناوری شبکه بود. که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته کامپیوتر را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد کامپیوتر 1401-1400: کد ضریب 1: گرایش های شبکه های کامپیوتر و رایانش امن

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
66 شبکه های کامپیوتری – دانشگاه صنعتی شریف – تهران – روزانه
95 علوم و فناوری شبکه – دانشگاه تهران – روزانه
342 رایانش امن – دانشگاه تربیت مدرس – روزانه
634 رایانش امن – دانشگاه شیراز – روزانه
932 رایانش امن – دانشگاه اصفهان – نوبت دوم
1440 شبکه های کامپیوتری – دانشگاه صنعتی سهند – تبریز – روزانه
1856 شبکه های کامپیوتری – دانشگاه ارومیه – نوبت دوم
5707 شبکه های کامپیوتری – دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد – مشهد – غیرانتفاعی
6311 رایانش امن – دانشگاه تبریز – پردیس خودگردان
9783 شبکه های کامپیوتری – موسسه غیرانتفاعی صائب – ابهر – غیرانتفاعی

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

رتبه های قبولی ارشد کامپیوتر 1400 در کد ضریب 2: گرایش های هوش مصنوعی و رباتیکز

در ارشد مجموعه کامپیوتر، کد ضریب دو مربوط به گرایش های هوش مصنوعی و رباتیکز از رشته مهندسی کامپیوتر و رشته قرآن کاوی رایانشی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 2 مربوط به رشته کامپیوتر را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد کامپیوتر 1401-1400: کد ضریب 2: گرایش های هوش مصنوعی و رباتیکز

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
44 هوش مصنوعی و رباتیکز – دانشگاه تهران – روزانه
163 هوش مصنوعی و رباتیکز – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – روزانه
265 هوش مصنوعی و رباتیکز – دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران – نوبت دوم
429 هوش مصنوعی و رباتیکز – دانشگاه الزهرا(س) – روزانه
533 هوش مصنوعی و رباتیکز – دانشگاه فردوسی مشهد – نوبت دوم
790 هوش مصنوعی و رباتیکز – دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی – تهران – روزانه
866 هوش مصنوعی و رباتیکز – دانشگاه رازی – کرمانشاه – روزانه
1011 قرآن کاوی رایانشی – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – نوبت دوم
1210 هوش مصنوعی و رباتیکز – دانشگاه اراک – روزانه
1875 هوش مصنوعی و رباتیکز – دانشگاه ایلام – روزانه
2447 هوش مصنوعی و رباتیکز – دانشگاه شیراز – پردیس خودگردان
3248 هوش مصنوعی و رباتیکز – دانشگاه غیرانتفاعی خیام – مشهد – غیرانتفاعی
7483 هوش مصنوعی و رباتیکز – دانشگاه غیرانتفاعی شمال – آمل – غیرانتفاعی
8505 هوش مصنوعی و رباتیکز – موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد – فولاد شهر اصفهان – غیرانتفاعی

رتبه های قبولی ارشد کامپیوتر 1400 در کد ضریب 3: گرایش معماری سیستم های کامپیوتری

در ارشد مجموعه کامپیوتر، کد ضریب سه مربوط به گرایش معماری سیستم های کامپیوتری از رشته مهندسی کامپیوتر بود. که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 3 مربوط به رشته کامپیوتر را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد کامپیوتر 1401-1400: کد ضریب 3: گرایش معماری سیستم های کامپیوتری

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
177 معماری سیستم های کامپیوتری – دانشگاه صنعتی شریف – تهران – روزانه
264 معماری سیستم های کامپیوتری – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران – روزانه
445 معماری سیستم های کامپیوتری – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – نوبت دوم
496 معماری سیستم های کامپیوتری – دانشگاه تربیت مدرس – فاقد خوابگاه – روزانه
683 معماری سیستم های کامپیوتری – دانشگاه صنعتی اصفهان – روزانه
1189 معماری سیستم های کامپیوتری – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران (پردیس گرمسار) – روزانه
1532 معماری سیستم های کامپیوتری – دانشگاه گیلان – رشت – روزانه
1896 معماری سیستم های کامپیوتری – دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل – نوبت دوم
4798 معماری سیستم های کامپیوتری – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – مجازی
9823 معماری سیستم های کامپیوتری – موسسه غیرانتفاعی روزبهان – ساری – غیرانتفاعی

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

رتبه های قبولی ارشد کامپیوتر 1400 در کد ضریب 4: گرایش های نرم افزار، بیوانفورماتیک

در کنکور ارشد مجموعه کامپیوتر 1400، کد ضریب چهار مربوط به گرایش های نرم افزار، بیوانفورماتیک و علوم داده از رشته مهندسی کامپیوتر و رشته های الگوریتم ها و محاسبات بوده که در دفترچه 1401 رشته های مواد، انرژی و تکنولوژی کوانتومی، یادگیری الکترونیکی و مدیریت آموزشگاهی ویژه هنرستان ها نیز به این کد ضریب اضافه شده است.

در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 4 مربوط به رشته کامپیوتر را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد کامپیوتر 1401-1400: کد ضریب 4: گرایش های نرم افزار، بیوانفورماتیک

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
73 نرم افزار – دانشگاه صنعتی شریف – تهران – فاقد خوابگاه – روزانه
121 الگوریتم ها و محاسبات – دانشگاه تهران – روزانه
389 نرم افزار – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – نوبت دوم
576 نرم افزار – دانشگاه اصفهان – روزانه
735 نرم افزار – دانشگاه فردوسی مشهد – نوبت دوم
978 نرم افزار – دانشگاه رازی – کرمانشاه – روزانه
1379 نرم افزار – دانشگاه یزد – روزانه
1713 نرم افزار – دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل – نوبت دوم
1874 نرم افزار – دانشگاه صنعتی قم – روزانه
1993 بیوانفورماتیک – دانشگاه زنجان – روزانه
2585 نرم افزار – دانشگاه اراک – نوبت دوم
2850 نرم افزار – دانشگاه غیرانتفاعی خاتم – تهران – غیرانتفاعی
3245 نرم افزار – دانشگاه شیراز – پردیس خودگردان
3870 علوم داده – دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ – تهران – غیرانتفاعی
5896 نرم افزار – موسسه غیرانتفاعی رجا – قزوین – غیرانتفاعی
6883 نرم افزار – موسسه غیرانتفاعی سلمان – مشهد – غیرانتفاعی
7993 نرم افزار – موسسه غیرانتفاعی ادیبان – گرمسار – غیرانتفاعی
9726 نرم افزار – موسسه غیرانتفاعی زاگرس – کرمانشاه – غیرانتفاعی

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

آمار رتبه های قبولی ارشد کامپیوتر 1400-99

رتبه های قبولی ارشد کامپیوتر 1400-99 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در ادامه این مطلب می توانید مشاهده کنید.

رتبه های قبولی ارشد کامپیوتر 99 در کد ضریب 1: رشته معماری کامپیوتر

در کنکور ارشد مجموعه کامپیوتر 99، کد ضریب یک مربوط به رشته معماری کامپیوتر بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته کامپیوتر را قرار داده ایم. در کنکور ارشد کامپیوتر 1400،معماری کامپیوتر در کد ضریب 3 قرار داده شده است.

رتبه ها و محل قبولی ارشد کامپیوتر 1400-99: رشته معماری کامپیوتر (کد ضریب 1 سال 99 و کد ضریب 3 سال 1400)

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
77  مهندسی کامپیوتر – معماری سیستم های کامپیوتری دانشگاه صنعتی شریف – روزانه
241  مهندسی کامپیوتر – معماری سیستم های کامپیوتری دانشگاه علم وصنعت – روزانه
327  مهندسی کامپیوتر – معماری سیستم های کامپیوتری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
498 مهندسی کامپیوتر – معماری سیستم های کامپیوتری دانشگاه شهید بهشتی – نوبت دوم 
826  مهندسی کامپیوتر – معماری سیستم های کامپیوتری دانشگاه بوعلی سینا همدان – روزانه
4898  مهندسی کامپیوتر – معماری سیستم های کامپیوتری دانشگاه شهید بهشتی – پردیس خودگردان
11011  مهندسی کامپیوتر – معماری سیستم های کامپیوتری موسسه غیر انتفاعی ادیبان گرمسار

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

رتبه های قبولی ارشد کامپیوتر 99 در کد ضریب 2: نرم افزار

در کنکور ارشد مجموعه کامپیوتر 99، کد ضریب 2 مربوط به گرایش نرم افزار بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 2 مربوط به رشته کامپیوتر را قرار داده ایم. در کنکور ارشد کامپیوتر 1400، نرم افزار در کد ضریب 4 قرار داده شده است.

رتبه ها و محل قبولی ارشد کامپیوتر 1400-99: رشته نرم افزار (کد ضریب 2 سال 99 و کد ضریب 4 سال 1400)

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
28  مهندسی کامپیوتر – نرم افزار دانشگاه صنعتی شریف – روزانه
148  مهندسی کامپیوتر – نرم افزار دانشگاه تهران – نوبت دوم
194  مهندسی کامپیوتر – نرم افزار دانشگاه علم وصنعت – نوبت دوم
361  مهندسی کامپیوتر – نرم افزار دانشگاه صنعتی اصفهان – روزانه 
541  مهندسی کامپیوتر – نرم افزار دانشگاه تبریز – روزانه 
679 مهندسی کامپیوتر – نرم افزار دانشگاه فردوسی مشهد – نوبت دوم 
752  مهندسی کامپیوتر – نرم افزار دانشگاه صنعتی شیراز – روزانه 
973  مهندسی کامپیوتر – نرم افزار دانشگاه بوعلی سینا همدان – نوبت دوم
1446  مهندسی کامپیوتر – نرم افزار دانشگاه زنجان – نوبت دوم
1600  مهندسی کامپیوتر – نرم افزار دانشگاه صنعتی شاهرود – نوبت دوم
1837  مهندسی کامپیوتر – نرم افزار دانشگاه شهید بهشتی – پردیس خودگردان
2700  مهندسی کامپیوتر – نرم افزار دانشگاه غیر انتفاعی خاتم تهران 
5337  مهندسی کامپیوتر – نرم افزار موسسه غیر انتفاعی هدف ساری 
7482  مهندسی کامپیوتر – نرم افزار موسسه غیر انتفاعی جهاد دانشگاهی خوزستان 
9566  مهندسی کامپیوتر – نرم افزار موسسه غیر انتفاعی شاهرود
12745  مهندسی کامپیوتر – نرم افزار موسسه غیر انتفاعی آپادانا شیراز

رتبه های قبولی ارشد کامپیوتر 99 در کد ضریب 3: هوش مصنوعی و رباتیکز

در کنکور ارشد مجموعه کامپیوتر 99، کد ضریب 3 مربوط به رشته هوش مصنوعی و رباتیکز بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 3 مربوط به رشته کامپیوتر را قرار داده ایم. در کنکور ارشد کامپیوتر 1400، هوش مصنوعی در کد ضریب 2 قرار داده شده است.

رتبه ها و محل قبولی ارشد کامپیوتر 1400-99: رشته هوش مصنوعی و رباتیکز (کد ضریب 3 سال 99 و کد ضریب 2 سال 1400)

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
26  مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی و رباتیکز دانشگاه صنعتی شریف – روزانه
155  مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی و رباتیکز دانشگاه علم وصنعت – روزانه
263  مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی و رباتیکز دانشگاه صنعتی اصفهان – نوبت دوم
492 مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی و رباتیکز دانشگاه تبریز – روزانه
775 مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی و رباتیکز دانشگاه الزهرا تهران – نوبت دوم
1281  مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی و رباتیکز دانشگاه شهید باهنر کرمان – روزانه
1640 مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی و رباتیکز دانشگاه شهید بهشتی – پردیس خودگردان
6524  مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی و رباتیکز دانشگاه شیراز – پردیس خودگردان
10603 مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی و رباتیکز موسسه غیر انتفاعی آپادانا شیراز 
12177  مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی و رباتیکز موسسه غیر انتفاعی نبی اکرم تبریز

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

رتبه های قبولی ارشد کامپیوتر 99 در کد ضریب 4: شبکه های کامپیوتری

در کنکور ارشد مجموعه کامپیوتر 99، کد ضریب 4 مربوط به رشته شبک های کامپیوتری بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 3 مربوط به رشته کامپیوتر را قرار داده ایم. در کنکور ارشد کامپیوتر 1400، شبکه های کامپیوتری در کد ضریب 1 قرار داده شده است.

رتبه ها و محل قبولی ارشد کامپیوتر 1400-99: رشته شبکه های کامپیوتری (کد ضریب 4 سال 99 و کد ضریب 1 سال 1400)

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
257  مهندسی کامپیوتر – شبکه های کامپیوتری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – روزانه 
1515  مهندسی کامپیوتر – شبکه های کامپیوتری دانشگاه ارومیه – نوبت دوم
4625  مهندسی کامپیوتر – شبکه های کامپیوتری دانشگاه صنعتی شیراز – پردیس خودگردان 
10666  مهندسی کامپیوتر – شبکه های کامپیوتری موسسه غیر انتفاعی پویش قم

رتبه های قبولی ارشد کامپیوتر 99 در کد ضریب 5: امنیت (رایانش امن)

در کنکور ارشد مجموعه کامپیوتر 99، کد ضریب 5 مربوط به رشته رایانش امن یا امنیت بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 3 مربوط به رشته کامپیوتر را قرار داده ایم. در کنکور ارشد کامپیوتر 1400، امنیت و یا رایانش امن در کد ضریب 1 قرار داده شده است.

رتبه ها و محل قبولی ارشد کامپیوتر 1400-99: رشته امنیت یا رایانش امن (کد ضریب 5 سال 99 و کد ضریب 1 سال 1400)

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
72  مهندسی کامپیوتر – رایانش امن دانشگاه صنعتی شریف – روزانه
636 مهندسی کامپیوتر – رایانش امن دانشگاه شیراز – روزانه 
1126  مهندسی کامپیوتر – رایانش امن دانشگاه تبریز – نوبت دوم 
11080 مهندسی کامپیوتر – رایانش امن دانشگاه غیر انتفاعی صنعتی سجاد مشهد

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

رتبه های قبولی ارشد کامپیوتر 99 در کد ضریب 6: بیوانفورماتیک

در کنکور ارشد مجموعه کامپیوتر 99، کد ضریب 6 مربوط به رشته بیوانفورماتیک بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 3 مربوط به رشته کامپیوتر را قرار داده ایم. در کنکور ارشد کامپیوتر 1400، بیوانفورماتیک در کد ضریب 4 قرار داده شده است.

رتبه ها و محل قبولی ارشد کامپیوتر 1400-99: رشته امنیت یا رایانش امن (کد ضریب 6 سال 99 و کد ضریب 4 سال 1400)

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
67  مهندسی کامپیوتر – بیوانفورماتیک دانشگاه صنعتی شریف – روزانه 
8465 مهندسی کامپیوتر – بیوانفورماتیک دانشگاه غیرانتفاعی شهاب دانش قم 

رتبه های قبولی ارشد کامپیوتر 99 در کد ضریب 6: الگوریتم ها و محاسبات

در کنکور ارشد مجموعه کامپیوتر 99، کد ضریب 6 مربوط به رشته الگوریتم ها و محاسبات بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 3 مربوط به رشته کامپیوتر را قرار داده ایم. در کنکور ارشد کامپیوتر 1400، الگوریتم ها و محاسبات در کد ضریب 4 قرار داده شده است.

رتبه ها و محل قبولی ارشد کامپیوتر 1400-99: رشته الگوریتم ها و محاسبات (کد ضریب 7 سال 99 و کد ضریب 4 سال 1400)

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
82  مهندسی کامپیوتر – الگوریتم هاو محاسبات دانشگاه صنعتی شریف – روزانه
287  مهندسی کامپیوتر – الگوریتم هاومحاسبات دانشگاه تهران – نوبت دوم
1906  مهندسی کامپیوتر – الگوریتم هاومحاسبات دانشگاه ایلام – نوبت دوم

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *

کارشناسی ارشد
رضا کشاورز افشار

رضا کشاورز افشار 17 سال سابقه مشاوره کنکور سراسری و انتخاب رشته کنکور سراسری (رتبه 388 کنکور تجربی سال 81) مشاور 108 رتبه زیر 100 کنکور سراسری، 392 رتبه زیر 500 کنکور سراسری و بیش از 500 رتبه زیر 1000 کنکور سراسری 12 سال سابقه مشاور تخصصی در حوزه کنکورهای …

انتخاب رشته کارشناسی ارشد
مشاوره انتخاب رشته کنکور1401

مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسری 1401 طرح نقره ای طرح طلایی طرح الماس 30 دقیقه مشاوره تلفنی تعیین همه شانس های قبولی پاسخگویی به همه سوالات   45 دقیقه مشاوره تلفنی تعیین همه شانس های قبولی پاسخگویی به همه سوالات مشاوره آنلاین ارائه فایل چیدمان انتخاب رشته 45 دقیقه مشاوره …

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد سلامت و ترافیک 1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
کارنامه های رتبه و قبولی ارشد سلامت و ترافیک 1400

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد سلامت و ترافیک 1401-1400 کارنامه های رتبه و قبولی ارشد سلامت و ترافیک 1401-1400 برای داوطلبان ارشد سلامت و ترافیک سال 1401 و حتی سال های آینده بسیار اهمیت دارد. آنچه که اهمیت کارنامه های قبولی ارشد سلامت و ترافیک ۱۴۰۰ را برای داوطلبان …