رتبه های قبولی ارشد کامپیوتر 1402-1401 و محل قبولی ها
انتخاب رشته کارشناسی ارشد

دسترسی سریع تر به محتوا از طریق فهرست عناوین

رتبه های قبولی ارشد کامپیوتر 1402-1401

رتبه های قبولی ارشد کامپیوتر 1402-1401 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در این مطلب برای شما گذاشته ایم. توجه داشته باشید که رتبه های قبولی ارشد 1402-1401 گذاشته شده در این مطلب حاوی درصدهایی که به این رتبه ها منجر شده است، نیست. اگر می خواهید نمونه کارنامه های ارشد کامپیوتر 1401 که در آنها رتبه ها و درصدهای دروس مختلف نیز درج شده است را مشاهده کنید باید به مطلب زیر مراجعه کنید.

نمونه کارنامه های ارشد کامپیوتر 1402-1401

محل قبولی ارشد کامپیوتر 1402-1401

محل قبولی داوطلبان ارشد کامپیوتر 1401 با توجه به رتبه ای که کسب کرده اند برای انتخاب رشته ارشد 1402 بسیار اهمیت دارد. به نوعی شانس قبولی ارشد 1402 را براساس محل قبولی ارشد کامپیوتر در سال 1401 می توان تخمین صحیح و دقیق زد. اگرچه همواره تغییرات کوچک و گاهی حتی زیاد (به خاطر تغییر ظرفیت ها) در رتبه های قبولی ارشد کامپیوتر 1402 نسبت به محل قبولی ارشد کامپیوتر 1401 به جود می آید.

صحت و دقت رتبه ها و محل قبولی ارشد کامپیوتر 1401

برای افزایش ضریب اطمینان شما برای انتخاب رشته ارشد 1402، رتبه ها و محل قبولی ارشد سال 1401 را به گونه ای انتخاب کرده ایم که تقریباً نزدیک به آخرین رتبه های قبولی ارشد کامپیوتر 1401 در دوره ها و دانشگاه های مختلف باشد. بنابراین سعی شده است تا حد امکان صحت و دقت بسیار بالایی را برای انتشار این اطلاعات به شما ارائه دهیم. البته تنها گلچینی از نمونه رتبه قبولی های ارشد کامپیوتر 1401 را در اختیار شما قرار داده ایم، اما در زمان انتخاب رشته ارشد 1402 کامپیوتر، همه شانس های دقیق قبولی براساس رتبه ای که کسب کرده اید و در قالب نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402 مشاوران تحصیلی به شما ارائه داده می شود.

رتبه ها و محل قبولی ارشد کامپیوتر 1401 براساس گرایش های مختلف

رتبه ها و محل قبولی ارشد کامپیوتر 1402-1401 را به صورت تفکیک شده و براساس رشته-گرایش های مجموعه کامپیوتر ارائه کرده ایم تا راحت تر بتوانید از این اطلاعات استفاده کنید. همچنین رشته-گرایش های مختلف باعث به وجود آمدن کد ضرایب مختلف می شوند و هر کد ضریب، رتبه متفاوتی دارد. در نتیجه رتبه ها و محل قبولی ارشد کامپیوتر 1401 را براساس رتبه ها در کد ضریب مربوط به آن رشته دانشگاه قبولی برای شما قرار داده ایم.

در ارشد کامپیوتر براساس دفترچه کنکور ارشد 1401، 4 کد ضریب داشتیم. برای دسترسی سریعتر به رتبه های قبولی ارشد کامپیوتر 1402-1401 از لینک های جدول زیر استفاده کنید.

لینک های رتبه های قبولی ارشد کامپیوتر 1401 براساس رشته ها و گرایش ها (کد ضرایب)

رتبه ها و محل قبولی ارشد کامپیوتر در کد ضریب 1 :  گرایش های شبکه های کامپیوتر و رایانش امن
رتبه ها و محل قبولی ارشد کامپیوتر در کد ضریب 2 : گرایش های هوش مصنوعی و رباتیکز
رتبه ها و محل قبولی ارشد کامپیوتر در کد ضریب 3 : گرایش معماری سیستم های کامپیوتری
رتبه ها و محل قبولی ارشد کامپیوتر در کد ضریب 4: گرایش های نرم افزار، بیوانفورماتیک و علوم داده

رتبه های قبولی ارشد کامپیوتر 1401 در کد ضریب 1: گرایش های شبکه های کامپیوتر و رایانش امن

در ارشد مجموعه کامپیوتر 1401، کد ضریب یک مربوط به گرایش های شبکه های کامپیوتر و رایانش امن از رشته مهندسی کامپیوتر و رشته های علوم و فناوری شبکه بود که در سال 1402 رشته جرم یابی دیجیتال نیز به این کد ضریب اضافه شده است.

که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته کامپیوتر را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد کامپیوتر 1401-1400: کد ضریب 1: گرایش های شبکه های کامپیوتر و رایانش امن

رتبه قبولیمحل قبولی
64رایانش امن – دانشگاه صنعتی شریف (فاقد خوابگاه) – تهران – روزانه
367علوم و فناوری شبکه – دانشگاه تهران (دانشکده علوم و فنون) – نوبت دوم
880شبکه های کامپیوتری – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران – نوبت دوم
982رایانش امن – دانشگاه اصفهان – روزانه
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد کامپیوتر 1402

1175شبکه های کامپیوتری – دانشگاه بوعلی سینا – همدان – نوبت دوم
1432رایانش امن – دانشگاه شاهد – تهران – روزانه
1886شبکه های کامپیوتری – دانشگاه صنعتی سهند – تبریز – روزانه
3207رایانش امن – دانشگاه غیرانتفاعی خاتم – تهران – غیرانتفاعی
8514شبکه های کامپیوتری – موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی – اصفهان – غیرانتفاعی
9311شبکه های کامپیوتری – موسسه غیرانتفاعی سلمان – مشهد – غیرانتفاعی
9874شبکه های کامپیوتری – موسسه غیرانتفاعی آیین کمال – ارومیه – غیرانتفاعی
10897رایانش امن – موسسه غیرانتفاعی بهمنیار – کرمان – غیرانتفاعی
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد کامپیوتر 1402

رتبه های قبولی ارشد کامپیوتر 1401 در کد ضریب 2: گرایش های هوش مصنوعی و رباتیکز

در ارشد مجموعه کامپیوتر 1401، کد ضریب دو مربوط به گرایش های هوش مصنوعی و رباتیکز از رشته مهندسی کامپیوتر و رشته قرآن کاوی رایانشی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 2 مربوط به رشته کامپیوتر را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد کامپیوتر 1402-1401: کد ضریب 2: گرایش های هوش مصنوعی و رباتیکز

رتبه قبولیمحل قبولی
58هوش مصنوعی و رباتیکز – دانشگاه تهران – روزانه
435هوش مصنوعی و رباتیکز – دانشگاه تهران پردیس فارابی قم – روزانه
687هوش مصنوعی و رباتیکز – دانشگاه تبریز – روزانه
831هوش مصنوعی و رباتیکز – دانشگاه اصفهان – نوبت دوم
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد کامپیوتر 1402

1144هوش مصنوعی و رباتیکز – دانشگاه شهید چمران – اهواز – روزانه
1375هوش مصنوعی و رباتیکز – دانشگاه کاشان – روزانه
2001هوش مصنوعی و رباتیکز – دانشگاه ایلام – روزانه
2745هوش مصنوعی و رباتیکز – دانشگاه شهید باهنر – کرمان – نوبت دوم
3428هوش مصنوعی و رباتیکز – دانشگاه صنعتی شاهرود – نوبت دوم
6227هوش مصنوعی و رباتیکز – موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش – قم – غیرانتفاعی
9445هوش مصنوعی و رباتیکز – موسسه غیرانتفاعی شرق گلستان – گنبدکاووس – غیرانتفاعی
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد کامپیوتر 1402

رتبه های قبولی ارشد کامپیوتر 1401 در کد ضریب 3: گرایش معماری سیستم های کامپیوتری

در ارشد مجموعه کامپیوتر 1401، کد ضریب سه مربوط به گرایش معماری سیستم های کامپیوتری از رشته مهندسی کامپیوتر بود. که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 3 مربوط به رشته کامپیوتر را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد کامپیوتر 1402-1401: کد ضریب 3: گرایش معماری سیستم های کامپیوتری

رتبه قبولیمحل قبولی
123معماری سیستم های کامپیوتری – دانشگاه صنعتی شریف – تهران – روزانه
608معماری سیستم های کامپیوتری – دانشگاه تربیت مدرس – روزانه
788معماری سیستم های کامپیوتری – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران – روزانه
993معماری سیستم های کامپیوتری – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران – نوبت دوم
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد کامپیوتر 1402

1355معماری سیستم های کامپیوتری – دانشگاه اصفهان – روزانه
1785معماری سیستم های کامپیوتری – دانشگاه رازی – کرمانشاه – روزانه
2122معماری سیستم های کامپیوتری – دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان – نوبت دوم
5865معماری سیستم های کامپیوتری – دانشگاه گیلان – رشت – مجازی دولتی
10914معماری سیستم های کامپیوتری – موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه – همدان – غیرانتفاعی

رتبه های قبولی ارشد کامپیوتر 1401 در کد ضریب 4: گرایش های نرم افزار، بیوانفورماتیک

در کنکور ارشد مجموعه کامپیوتر 1401، کد ضریب چهار مربوط به گرایش های نرم افزار، بیوانفورماتیک و علوم داده از رشته مهندسی کامپیوتر و رشته های الگوریتم ها و محاسبات، مواد، انرژی و تکنولوژی کوانتومی، یادگیری الکترونیکی و مدیریت آموزشگاهی ویژه هنرستان ها بوده که در سال 1402، گرایش بازی های رایانه ای نیز به رشته مهندسی کامپیوتر و رشته علم داده ها به مجموعه کامپیوتر اضافه شده است.

در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 4 مربوط به رشته کامپیوتر را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد کامپیوتر 1402-1401: کد ضریب 4: گرایش های نرم افزار، بیوانفورماتیک

رتبه قبولیمحل قبولی
55نرم افزار – دانشگاه صنعتی شریف – تهران – روزانه
142الگوریتم ها و محاسبات – دانشگاه تهران – روزانه
387نرم افزار – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – روزانه
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد کامپیوتر 1402

962نرم افزار – دانشگاه اصفهان – روزانه
1456نرم افزار – دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین – روزانه
1887نرم افزار – دانشگاه یزد – روزانه
1945نرم افزار – دانشگاه صنعتی شیراز – نوبت دوم
2638نرم افزار – دانشگاه ارومیه – روزانه
3207نرم افزار – دانشگاه سمنان – نوبت دوم
3819علم داده ها – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – پردیس خودگردان
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد کامپیوتر 1402

4745نرم افزار – دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی – اصفهان – غیرانتفاعی
6909نرم افزار – موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران – بابل – غیرانتفاعی
9178نرم افزار – موسسه غیرانتفاعی رشد دانش – سمنان – غیرانتفاعی
9974نرم افزار – موسسه غیرانتفاعی آفرینش علم گستر- بروجرد – غیرانتفاعی
10008نرم افزار – موسسه غیرانتفاعی مقدس اردبیلی – اردبیل – غیرانتفاعی

آمار رتبه های قبولی ارشد کامپیوتر 1401-1400

رتبه های قبولی ارشد کامپیوتر1401-1400 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در ادامه این مطلب می توانید مشاهده کنید.

رتبه های قبولی ارشد کامپیوتر 1400 در کد ضریب 1: گرایش های شبکه های کامپیوتر و رایانش امن

در ارشد مجموعه کامپیوتر 1400، کد ضریب یک مربوط به گرایش های شبکه های کامپیوتر و رایانش امن  از رشته کامپیوتر و رشته علوم و فناوری شبکه بود. که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته کامپیوتر را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد کامپیوتر 1401-1400: کد ضریب 1: گرایش های شبکه های کامپیوتر و رایانش امن

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
66شبکه های کامپیوتری – دانشگاه صنعتی شریف – تهران – روزانه
95علوم و فناوری شبکه – دانشگاه تهران – روزانه
342رایانش امن – دانشگاه تربیت مدرس – روزانه
634رایانش امن – دانشگاه شیراز – روزانه
932رایانش امن – دانشگاه اصفهان – نوبت دوم
1440شبکه های کامپیوتری – دانشگاه صنعتی سهند – تبریز – روزانه
1856شبکه های کامپیوتری – دانشگاه ارومیه – نوبت دوم
5707شبکه های کامپیوتری – دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد – مشهد – غیرانتفاعی
6311رایانش امن – دانشگاه تبریز – پردیس خودگردان
9783شبکه های کامپیوتری – موسسه غیرانتفاعی صائب – ابهر – غیرانتفاعی

رتبه های قبولی ارشد کامپیوتر 1400 در کد ضریب 2: گرایش های هوش مصنوعی و رباتیکز

در ارشد مجموعه کامپیوتر، کد ضریب دو مربوط به گرایش های هوش مصنوعی و رباتیکز از رشته مهندسی کامپیوتر و رشته قرآن کاوی رایانشی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 2 مربوط به رشته کامپیوتر را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد کامپیوتر 1401-1400: کد ضریب 2: گرایش های هوش مصنوعی و رباتیکز

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
44هوش مصنوعی و رباتیکز – دانشگاه تهران – روزانه
163هوش مصنوعی و رباتیکز – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – روزانه
265هوش مصنوعی و رباتیکز – دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران – نوبت دوم
429هوش مصنوعی و رباتیکز – دانشگاه الزهرا(س) – روزانه
533هوش مصنوعی و رباتیکز – دانشگاه فردوسی مشهد – نوبت دوم
790هوش مصنوعی و رباتیکز – دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی – تهران – روزانه
866هوش مصنوعی و رباتیکز – دانشگاه رازی – کرمانشاه – روزانه
1011قرآن کاوی رایانشی – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – نوبت دوم
1210هوش مصنوعی و رباتیکز – دانشگاه اراک – روزانه
1875هوش مصنوعی و رباتیکز – دانشگاه ایلام – روزانه
2447هوش مصنوعی و رباتیکز – دانشگاه شیراز – پردیس خودگردان
3248هوش مصنوعی و رباتیکز – دانشگاه غیرانتفاعی خیام – مشهد – غیرانتفاعی
7483هوش مصنوعی و رباتیکز – دانشگاه غیرانتفاعی شمال – آمل – غیرانتفاعی
8505هوش مصنوعی و رباتیکز – موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد – فولاد شهر اصفهان – غیرانتفاعی

رتبه های قبولی ارشد کامپیوتر 1400 در کد ضریب 3: گرایش معماری سیستم های کامپیوتری

در ارشد مجموعه کامپیوتر، کد ضریب سه مربوط به گرایش معماری سیستم های کامپیوتری از رشته مهندسی کامپیوتر بود. که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 3 مربوط به رشته کامپیوتر را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد کامپیوتر 1401-1400: کد ضریب 3: گرایش معماری سیستم های کامپیوتری

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
177معماری سیستم های کامپیوتری – دانشگاه صنعتی شریف – تهران – روزانه
264معماری سیستم های کامپیوتری – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران – روزانه
445معماری سیستم های کامپیوتری – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – نوبت دوم
496معماری سیستم های کامپیوتری – دانشگاه تربیت مدرس – فاقد خوابگاه – روزانه
683معماری سیستم های کامپیوتری – دانشگاه صنعتی اصفهان – روزانه
1189معماری سیستم های کامپیوتری – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران (پردیس گرمسار) – روزانه
1532معماری سیستم های کامپیوتری – دانشگاه گیلان – رشت – روزانه
1896معماری سیستم های کامپیوتری – دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل – نوبت دوم
4798معماری سیستم های کامپیوتری – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – مجازی
9823معماری سیستم های کامپیوتری – موسسه غیرانتفاعی روزبهان – ساری – غیرانتفاعی

رتبه های قبولی ارشد کامپیوتر 1400 در کد ضریب 4: گرایش های نرم افزار، بیوانفورماتیک

در کنکور ارشد مجموعه کامپیوتر 1400، کد ضریب چهار مربوط به گرایش های نرم افزار، بیوانفورماتیک و علوم داده از رشته مهندسی کامپیوتر و رشته های الگوریتم ها و محاسبات بوده که در دفترچه 1401 رشته های مواد، انرژی و تکنولوژی کوانتومی، یادگیری الکترونیکی و مدیریت آموزشگاهی ویژه هنرستان ها نیز به این کد ضریب اضافه شده است.

در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 4 مربوط به رشته کامپیوتر را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد کامپیوتر 1401-1400: کد ضریب 4: گرایش های نرم افزار، بیوانفورماتیک

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
73نرم افزار – دانشگاه صنعتی شریف – تهران – فاقد خوابگاه – روزانه
121الگوریتم ها و محاسبات – دانشگاه تهران – روزانه
389نرم افزار – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – نوبت دوم
576نرم افزار – دانشگاه اصفهان – روزانه
735نرم افزار – دانشگاه فردوسی مشهد – نوبت دوم
978نرم افزار – دانشگاه رازی – کرمانشاه – روزانه
1379نرم افزار – دانشگاه یزد – روزانه
1713نرم افزار – دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل – نوبت دوم
1874نرم افزار – دانشگاه صنعتی قم – روزانه
1993بیوانفورماتیک – دانشگاه زنجان – روزانه
2585نرم افزار – دانشگاه اراک – نوبت دوم
2850نرم افزار – دانشگاه غیرانتفاعی خاتم – تهران – غیرانتفاعی
3245نرم افزار – دانشگاه شیراز – پردیس خودگردان
3870علوم داده – دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ – تهران – غیرانتفاعی
5896نرم افزار – موسسه غیرانتفاعی رجا – قزوین – غیرانتفاعی
6883نرم افزار – موسسه غیرانتفاعی سلمان – مشهد – غیرانتفاعی
7993نرم افزار – موسسه غیرانتفاعی ادیبان – گرمسار – غیرانتفاعی
9726نرم افزار – موسسه غیرانتفاعی زاگرس – کرمانشاه – غیرانتفاعی

آمار رتبه های قبولی ارشد کامپیوتر 1400-99

رتبه های قبولی ارشد کامپیوتر1400-99 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در ادامه این مطلب می توانید مشاهده کنید.

رتبه های قبولی ارشد کامپیوتر 99 در کد ضریب 1: رشته معماری کامپیوتر

در کنکور ارشد مجموعه کامپیوتر 99، کد ضریب یک مربوط به رشته معماری کامپیوتر بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته کامپیوتر را قرار داده ایم. در کنکور ارشد کامپیوتر 1400،معماری کامپیوتر در کد ضریب 3 قرار داده شده است.

رتبه ها و محل قبولی ارشد کامپیوتر 1400-99: رشته معماری کامپیوتر (کد ضریب 1 سال 99 و کد ضریب 3 سال 1400)

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
77 مهندسی کامپیوتر – معماری سیستم های کامپیوتری دانشگاه صنعتی شریف – روزانه
241 مهندسی کامپیوتر – معماری سیستم های کامپیوتری دانشگاه علم وصنعت – روزانه
327 مهندسی کامپیوتر – معماری سیستم های کامپیوتری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
498مهندسی کامپیوتر – معماری سیستم های کامپیوتری دانشگاه شهید بهشتی – نوبت دوم 
826 مهندسی کامپیوتر – معماری سیستم های کامپیوتری دانشگاه بوعلی سینا همدان – روزانه
4898 مهندسی کامپیوتر – معماری سیستم های کامپیوتری دانشگاه شهید بهشتی – پردیس خودگردان
11011 مهندسی کامپیوتر – معماری سیستم های کامپیوتری موسسه غیر انتفاعی ادیبان گرمسار

رتبه های قبولی ارشد کامپیوتر 99 در کد ضریب 2: نرم افزار

در کنکور ارشد مجموعه کامپیوتر 99، کد ضریب 2 مربوط به گرایش نرم افزار بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 2 مربوط به رشته کامپیوتر را قرار داده ایم. در کنکور ارشد کامپیوتر 1400، نرم افزار در کد ضریب 4 قرار داده شده است.

رتبه ها و محل قبولی ارشد کامپیوتر 1400-99: رشته نرم افزار (کد ضریب 2 سال 99 و کد ضریب 4 سال 1400)

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
28 مهندسی کامپیوتر – نرم افزار دانشگاه صنعتی شریف – روزانه
148 مهندسی کامپیوتر – نرم افزار دانشگاه تهران – نوبت دوم
194 مهندسی کامپیوتر – نرم افزار دانشگاه علم وصنعت – نوبت دوم
361 مهندسی کامپیوتر – نرم افزار دانشگاه صنعتی اصفهان – روزانه 
541 مهندسی کامپیوتر – نرم افزار دانشگاه تبریز – روزانه 
679مهندسی کامپیوتر – نرم افزار دانشگاه فردوسی مشهد – نوبت دوم 
752 مهندسی کامپیوتر – نرم افزار دانشگاه صنعتی شیراز – روزانه 
973 مهندسی کامپیوتر – نرم افزار دانشگاه بوعلی سینا همدان – نوبت دوم
1446 مهندسی کامپیوتر – نرم افزار دانشگاه زنجان – نوبت دوم
1600 مهندسی کامپیوتر – نرم افزار دانشگاه صنعتی شاهرود – نوبت دوم
1837 مهندسی کامپیوتر – نرم افزار دانشگاه شهید بهشتی – پردیس خودگردان
2700 مهندسی کامپیوتر – نرم افزار دانشگاه غیر انتفاعی خاتم تهران 
5337 مهندسی کامپیوتر – نرم افزار موسسه غیر انتفاعی هدف ساری 
7482 مهندسی کامپیوتر – نرم افزار موسسه غیر انتفاعی جهاد دانشگاهی خوزستان 
9566 مهندسی کامپیوتر – نرم افزار موسسه غیر انتفاعی شاهرود
12745 مهندسی کامپیوتر – نرم افزار موسسه غیر انتفاعی آپادانا شیراز

رتبه های قبولی ارشد کامپیوتر 99 در کد ضریب 3: هوش مصنوعی و رباتیکز

در کنکور ارشد مجموعه کامپیوتر 99، کد ضریب 3 مربوط به رشته هوش مصنوعی و رباتیکز بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 3 مربوط به رشته کامپیوتر را قرار داده ایم. در کنکور ارشد کامپیوتر 1400، هوش مصنوعی در کد ضریب 2 قرار داده شده است.

رتبه ها و محل قبولی ارشد کامپیوتر 1400-99: رشته هوش مصنوعی و رباتیکز (کد ضریب 3 سال 99 و کد ضریب 2 سال 1400)

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
26 مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی و رباتیکز دانشگاه صنعتی شریف – روزانه
155 مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی و رباتیکز دانشگاه علم وصنعت – روزانه
263 مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی و رباتیکز دانشگاه صنعتی اصفهان – نوبت دوم
492مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی و رباتیکز دانشگاه تبریز – روزانه
775مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی و رباتیکز دانشگاه الزهرا تهران – نوبت دوم
1281 مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی و رباتیکز دانشگاه شهید باهنر کرمان – روزانه
1640مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی و رباتیکز دانشگاه شهید بهشتی – پردیس خودگردان
6524 مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی و رباتیکز دانشگاه شیراز – پردیس خودگردان
10603مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی و رباتیکز موسسه غیر انتفاعی آپادانا شیراز 
12177 مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی و رباتیکز موسسه غیر انتفاعی نبی اکرم تبریز

رتبه های قبولی ارشد کامپیوتر 99 در کد ضریب 4: شبکه های کامپیوتری

در کنکور ارشد مجموعه کامپیوتر 99، کد ضریب 4 مربوط به رشته شبک های کامپیوتری بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 3 مربوط به رشته کامپیوتر را قرار داده ایم. در کنکور ارشد کامپیوتر 1400، شبکه های کامپیوتری در کد ضریب 1 قرار داده شده است.

رتبه ها و محل قبولی ارشد کامپیوتر 1400-99: رشته شبکه های کامپیوتری (کد ضریب 4 سال 99 و کد ضریب 1 سال 1400)

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
257 مهندسی کامپیوتر – شبکه های کامپیوتری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – روزانه 
1515 مهندسی کامپیوتر – شبکه های کامپیوتری دانشگاه ارومیه – نوبت دوم
4625 مهندسی کامپیوتر – شبکه های کامپیوتری دانشگاه صنعتی شیراز – پردیس خودگردان 
10666 مهندسی کامپیوتر – شبکه های کامپیوتری موسسه غیر انتفاعی پویش قم

رتبه های قبولی ارشد کامپیوتر 99 در کد ضریب 5: امنیت (رایانش امن)

در کنکور ارشد مجموعه کامپیوتر 99، کد ضریب 5 مربوط به رشته رایانش امن یا امنیت بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 3 مربوط به رشته کامپیوتر را قرار داده ایم. در کنکور ارشد کامپیوتر 1400، امنیت و یا رایانش امن در کد ضریب 1 قرار داده شده است.

رتبه ها و محل قبولی ارشد کامپیوتر 1400-99: رشته امنیت یا رایانش امن (کد ضریب 5 سال 99 و کد ضریب 1 سال 1400)

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
72 مهندسی کامپیوتر – رایانش امن دانشگاه صنعتی شریف – روزانه
636مهندسی کامپیوتر – رایانش امن دانشگاه شیراز – روزانه 
1126 مهندسی کامپیوتر – رایانش امن دانشگاه تبریز – نوبت دوم 
11080مهندسی کامپیوتر – رایانش امن دانشگاه غیر انتفاعی صنعتی سجاد مشهد

رتبه های قبولی ارشد کامپیوتر 99 در کد ضریب 6: بیوانفورماتیک

در کنکور ارشد مجموعه کامپیوتر 99، کد ضریب 6 مربوط به رشته بیوانفورماتیک بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 3 مربوط به رشته کامپیوتر را قرار داده ایم. در کنکور ارشد کامپیوتر 1400، بیوانفورماتیک در کد ضریب 4 قرار داده شده است.

رتبه ها و محل قبولی ارشد کامپیوتر 1400-99: رشته امنیت یا رایانش امن (کد ضریب 6 سال 99 و کد ضریب 4 سال 1400)

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
67 مهندسی کامپیوتر – بیوانفورماتیک دانشگاه صنعتی شریف – روزانه 
8465مهندسی کامپیوتر – بیوانفورماتیک دانشگاه غیرانتفاعی شهاب دانش قم 

رتبه های قبولی ارشد کامپیوتر 99 در کد ضریب 6: الگوریتم ها و محاسبات

در کنکور ارشد مجموعه کامپیوتر 99، کد ضریب 6 مربوط به رشته الگوریتم ها و محاسبات بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 3 مربوط به رشته کامپیوتر را قرار داده ایم. در کنکور ارشد کامپیوتر 1400، الگوریتم ها و محاسبات در کد ضریب 4 قرار داده شده است.

رتبه ها و محل قبولی ارشد کامپیوتر 1400-99: رشته الگوریتم ها و محاسبات (کد ضریب 7 سال 99 و کد ضریب 4 سال 1400)

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
82 مهندسی کامپیوتر – الگوریتم هاو محاسبات دانشگاه صنعتی شریف – روزانه
287 مهندسی کامپیوتر – الگوریتم هاومحاسبات دانشگاه تهران – نوبت دوم
1906 مهندسی کامپیوتر – الگوریتم هاومحاسبات دانشگاه ایلام – نوبت دوم
به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  پاسخنامه و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403 (به محض انتشار کلید) توجه مهم: در …

سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد مدیریت 1404-1403 پاسخنامه و کلید سوالات ارشد مدیریت 1404-1403 (به محض انتشار کلید) توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های مهمی برای مشاهده مطالبی …

سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد حسابداری 1404-1403 پاسخنامه و کلید سوالات ارشد حسابداری 1404-1403 (به محض انتشار کلید) توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های مهمی برای مشاهده مطالبی …