رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1403-1402
انتخاب رشته کارشناسی ارشد

دسترسی سریع تر به محتوا از طریق فهرست عناوین

رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1403-1402

رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1403-1402 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در این مطلب برای شما گذاشته ایم. توجه داشته باشید که رتبه های قبولی ارشد 1403-1402 گذاشته شده در این مطلب حاوی درصدهایی که به این رتبه ها منجر شده است، نیست. اگر می خواهید نمونه کارنامه های ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1402 که در آنها رتبه ها و درصدهای دروس مختلف نیز درج شده است را مشاهده کنید باید به مطلب زیر مراجعه کنید.

نمونه کارنامه های ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1403-1402

محل قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1403-1402

محل قبولی داوطلبان ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1402 با توجه به رتبه ای که کسب کرده اند برای انتخاب رشته ارشد 1403 بسیار اهمیت دارد. به نوعی شانس قبولی ارشد 1403 را براساس محل قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما در سال 1402 می توان تخمین صحیح و دقیق زد. اگرچه همواره تغییرات کوچک و گاهی حتی زیاد (به خاطر تغییر ظرفیت ها) در رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1403 نسبت به محل قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1402 به جود می آید.

صحت و دقت رتبه ها و محل قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1402

برای افزایش ضریب اطمینان شما برای انتخاب رشته ارشد 1403، رتبه ها و محل قبولی ارشد سال 1402 را به گونه ای انتخاب کرده ایم که تقریباً نزدیک به آخرین رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1402 در دوره ها و دانشگاه های مختلف باشد. بنابراین سعی شده است تا حد امکان صحت و دقت بسیار بالایی را برای انتشار این اطلاعات به شما ارائه دهیم. البته تنها گلچینی از نمونه رتبه قبولی های ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1402 را در اختیار شما قرار داده ایم، اما در زمان انتخاب رشته ارشد 1403 هنرهای نمایشی و سینما، همه شانس های دقیق قبولی براساس رتبه ای که کسب کرده اید و در قالب نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1403 مشاوران تحصیلی به شما ارائه داده می شود.

رتبه ها و محل قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1402 براساس گرایش های مختلف

رتبه ها و محل قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1403-1402 را به صورت تفکیک شده و براساس رشته-گرایش های مجموعه هنرهای نمایشی و سینما ارائه کرده ایم تا راحت تر بتوانید از این اطلاعات استفاده کنید. همچنین رشته-گرایش های مختلف باعث به وجود آمدن کد ضرایب مختلف می شوند و هر کد ضریب، رتبه متفاوتی دارد. در نتیجه رتبه ها و محل قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1402 را براساس رتبه ها در کد ضریب مربوط به آن رشته دانشگاه قبولی برای شما قرار داده ایم.

در ارشد هنرهای نمایشی و سینما براساس دفترچه کنکور ارشد 1402، 6 کد ضریب داشتیم. برای دسترسی سریعتر به رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1403-1402 از لینک های جدول زیر استفاده کنید.

لینک های رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1402 براساس رشته ها و گرایش ها (کد ضرایب)

رتبه ها و محل قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما در کد ضریب 1 : رشته کارگردانی نمایش
رتبه ها و محل قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما در کد ضریب 2 : رشته سینما
رتبه ها و محل قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما در کد ضریب 3 : رشته ادبیات نمایشی
رتبه ها و محل قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما در کد ضریب 4 : رشته بازیگری

رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1402 در کد ضریب 1: رشته کارگردانی نمایش

در کنکور ارشد مجموعه هنرهای نمایشی و سینما 1402، کد ضریب یک مربوط به رشته کارگردانی نمایش بود.

در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته هنرهای نمایشی و سینما را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1403-1402: کد ضریب 1: رشته کارگردانی نمایش

رتبه قبولی دانشگاه قبولی
3 ارشد کارگردانی نمایش  – دانشگاه تهران – روزانه
15 ارشد کارگردانی نمایش  – دانشگاه تهران – نوبت دوم
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1403

رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1402 در کد ضریب 2: رشته سینما

در کنکور ارشد مجموعه هنرهای نمایشی و سینما 1402، کد ضریب 2 مربوط به رشته سینما بود. 

در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 2 مربوط به رشته هنرهای نمایشی و سینما را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1403-1402: کد ضریب 2: رشته سینما

رتبه قبولی دانشگاه قبولی
12 ارشد سینما  – دانشگاه هنر- تهران – روزانه
801 ارشد سینما  – موسسه غیرانتفاعی کمال الملک – نوشهر – غیرانتفاعی
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1403

رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1402 در کد ضریب 3: رشته ادبیات نمایشی

در کنکور ارشد مجموعه هنرهای نمایشی و سینما 1402، کد ضریب 3 مربوط به رشته ادبیات نمایشی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 3 مربوط به رشته هنرهای نمایشی و سینما را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1403-1402: کد ضریب 3 : رشته ادبیات نمایشی

رتبه قبولی دانشگاه قبولی
24 ارشد ادبیات نمایشی  – دانشگاه تهران – روزانه
39 ارشد ادبیات نمایشی  – دانشگاه هنر- تهران – روزانه

رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1402 در کد ضریب 4: رشته بازیگری

در کنکور ارشد مجموعه هنرهای نمایشی و سینما 1402، کد ضریب 4 مربوط به رشته بازیگری بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 4 مربوط به رشته هنرهای نمایشی و سینما را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1403-1402: کد ضریب 4: رشته بازیگری

رتبه قبولی دانشگاه قبولی
10 ارشد بازیگری  – دانشگاه هنر- تهران – روزانه
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1403

آمار رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1402-1401

رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1402-1401 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در ادامه این مطلب می توانید مشاهده کنید.

رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1401 در کد ضریب 1: رشته کارگردانی نمایش

در کنکور ارشد مجموعه هنرهای نمایشی و سینما 1401، کد ضریب یک مربوط به رشته کارگردانی نمایش بود که در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد 1402 نیز در همان کد ضریب یک باقی ماند.

در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته هنرهای نمایشی و سینما را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1402-1401: کد ضریب 1: رشته کارگردانی نمایش

رتبه قبولی محل قبولی
3 ارشد کارگردانی نمایش  – دانشگاه تهران – روزانه
94 ارشد کارگردانی نمایش  – دانشگاه تربیت مدرس – پردیس خودگردان

رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1401 در کد ضریب 2: رشته سینما

در کنکور ارشد مجموعه هنرهای نمایشی و سینما 1401، کد ضریب 2 مربوط به رشته سینما بود که در دفترچه ثبت نام ارشد 1402 نیز در این کد ضریب درسته بندی شد.

در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 2 مربوط به رشته هنرهای نمایشی و سینما را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1402-1401: کد ضریب 2: رشته سینما

رتبه قبولی محل قبولی
14 ارشد سینما  – دانشگاه هنر- تهران – روزانه
250 ارشد سینما  – موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس – تهران – غیرانتفاعی

رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1401 در کد ضریب 3: رشته ادبیات نمایشی

در کنکور ارشد مجموعه هنرهای نمایشی و سینما 1401، کد ضریب 3 مربوط به رشته ادبیات نمایشی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 3 مربوط به رشته هنرهای نمایشی و سینما را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1402-1401: کد ضریب 3 : رشته ادبیات نمایشی

رتبه قبولی محل قبولی
24 ارشد ادبیات نمایشی  – دانشگاه تهران – روزانه
307 ارشد ادبیات نمایشی  – دانشگاه هنر (محل تحصیل کرج) – پردیس خودگردان

رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1401 در کد ضریب 4: رشته بازیگری

در کنکور ارشد مجموعه هنرهای نمایشی و سینما 1401، کد ضریب 4 مربوط به رشته بازیگری بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 4 مربوط به رشته هنرهای نمایشی و سینما را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1402-1401: کد ضریب 4: رشته بازیگری

رتبه قبولی محل قبولی
15 ارشد بازیگری  – دانشگاه تربیت مدرس – روزانه
1805 ارشد بازیگری  – موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم (ص) – تبریز  – غیرانتفاعی

رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1401 در کد ضریب 5: رشته تهیه کنندگی نمایشی و آموزشی

در کنکور ارشد مجموعه هنرهای نمایشی و سینما 1401، کد ضریب 5 مربوط به رشته تهیه کنندگی نمایشی و آموزشی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 5 مربوط به رشته هنرهای نمایشی و سینما را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1402-1401: کد ضریب 5: رشته تهیه کنندگی نمایشی و آموزشی

رتبه قبولی محل قبولی
57 ارشد تهیه کنندگی – مستند – دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران – روزانه

رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1401 در کد ضریب 6: رشته رادیو

در کنکور ارشد مجموعه هنرهای نمایشی و سینما 1401، کد ضریب 6 مربوط به رشته رادیو بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 6 مربوط به رشته هنرهای نمایشی و سینما را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1402-1401: کد ضریب 6: رشته رادیو

رتبه قبولی محل قبولی
73 ارشد رادیو – سردبیری و تهیه کنندگی  – دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران – روزانه

آمار رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1401-1400

رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1401-1400 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در ادامه این مطلب می توانید مشاهده کنید.

رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1400 در کد ضریب 1: رشته کارگردانی نمایش

در کنکور ارشد مجموعه هنرهای نمایشی و سینما 1400، کد ضریب یک مربوط به رشته کارگردانی نمایش بود که در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد 1401 نیز در همان کد ضریب یک باقی ماند.

در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته هنرهای نمایشی و سینما را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1401-1400: کد ضریب 1: رشته کارگردانی نمایش

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
3 ارشد هنرهای نمایشی و سینما – کارگردانی نمایش – دانشگاه تهران – روزانه
18 ارشد هنرهای نمایشی و سینما – کارگردانی نمایش – دانشگاه تربیت مدرس – روزانه
1126 ارشد هنرهای نمایشی و سینما – کارگردانی نمایش – موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم (ص) – تبریز – غیرانتفاعی

رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1400 در کد ضریب 2: رشته سینما

در کنکور ارشد مجموعه هنرهای نمایشی و سینما 1400، کد ضریب 2 مربوط به رشته سینما بود که در دفترچه ثبت نام ارشد 1401 نیز در این کد ضریب درسته بندی شد.

در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 2 مربوط به رشته هنرهای نمایشی و سینما را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1401-1400: کد ضریب 2: رشته سینما

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
2 ارشد هنرهای نمایشی و سینما – سینما – دانشگاه تهران – روزانه
89 ارشد هنرهای نمایشی و سینما – سینما – دانشگاه تربیت مدرس – پردیس خودگردان

رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1400 در کد ضریب 3: رشته ادبیات نمایشی

در کنکور ارشد مجموعه هنرهای نمایشی و سینما 1400، کد ضریب 4 مربوط به رشته ادبیات نمایشی بود که در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد 1401 به دلیل حذف رشته تولید سیما در کد ضریب 3، کد ضریب 3 به این رشته اختصاص یافت.

در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 3 مربوط به رشته هنرهای نمایشی و سینما را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1401-1400: کد ضریب 3 : رشته ادبیات نمایشی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
19 ارشد هنرهای نمایشی و سینما – ادبیات نمایشی – دانشگاه تهران – روزانه
424 ارشد هنرهای نمایشی و سینما – ادبیات نمایشی – دانشگاه تربیت مدرس – پردیس خودگردان
1411 ارشد هنرهای نمایشی و سینما – ادبیات نمایشی – موسسه غیرانتفاعی چرخ نیلوفری آذربایجان – تبریز – غیرانتفاعی

رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1400 در کد ضریب 4: رشته بازیگری

در کنکور ارشد مجموعه هنرهای نمایشی و سینما 1400، کد ضریب 5 مربوط به رشته بازیگری بود که در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد 1401 به دلیل حذف رشته تولید سیما در کد ضریب 3، کد ضریب 4 به این رشته اختصاص یافت.

در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 4 مربوط به رشته هنرهای نمایشی و سینما را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1401-1400: کد ضریب 4: رشته بازیگری

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
9 ارشد هنرهای نمایشی و سینما – بازیگری – دانشگاه هنر- تهران – روزانه
1225 ارشد هنرهای نمایشی و سینما – بازیگری – موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم (ص) – تبریز – غیرانتفاعی

رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1400 در کد ضریب 5: رشته تهیه کنندگی نمایشی و آموزشی

در کنکور ارشد مجموعه هنرهای نمایشی و سینما 1400، کد ضریب 6 مربوط به رشته تهیه کنندگی نمایشی و آموزشی بود که در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد 1401 به دلیل حذف رشته تولید سیما در کد ضریب 3، کد ضریب 5 به این رشته اختصاص یافت.

در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 5 مربوط به رشته هنرهای نمایشی و سینما را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1401-1400: کد ضریب 5: رشته تهیه کنندگی نمایشی و آموزشی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
46 ارشد هنرهای نمایشی و سینما – تهیه کنندگی نمایشی – دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران – روزانه

رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1400 در کد ضریب 6: رشته رادیو

در کنکور ارشد مجموعه هنرهای نمایشی و سینما 1400، کد ضریب 7 مربوط به رشته رادیو بود که در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد 1401 به دلیل حذف رشته تولید سیما در کد ضریب 3، کد ضریب 6 به این رشته اختصاص یافت.

در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 6 مربوط به رشته هنرهای نمایشی و سینما را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1401-1400: کد ضریب 6: رشته رادیو

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
77 ارشد هنرهای نمایشی و سینما – رادیو – نویسندگی – دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران – روزانه
4/5 - (5 امتیاز)
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

سوالات و کلید سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403
کارشناسی ارشد
سوالات و کلید سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403

دانلود سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403 برای دانلود سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1403 بر روی لینک زیر کلیک کنید. دانلود سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403 (به محض دریافت) دانلود کلید سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403 سنجش پزشکی براساس …

سوالات و کلید سوالات ارشد ژورنالیسم پزشکی 1404-1403
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
سوالات و کلید سوالات ارشد ژورنالیسم پزشکی 1404-1403

دانلود سوالات ارشد ژورنالیسم پزشکی 1404-1403 برای دانلود سوالات ارشد ژورنالیسم پزشکی 1403 بر روی لینک زیر کلیک کنید. دانلود سوالات ارشد ژورنالیسم پزشکی 1404-1403 (به محض دریافت) دانلود کلید سوالات ارشد ژورنالیسم پزشکی 1404-1403 سنجش پزشکی براساس نوع دفترچه سوالات کارشناسی ارشد ژورنالیسم پزشکی مربوط به سال 1404-1403، کلید …

رتبه های قبولی ارشد
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
کارنامه های قبولی، رتبه و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲

کارنامه های قبولی، رتبه و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲ رتبه ها و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲ را در این مطلب برای شما قرار داده ایم. در ادامه به تفکیک گروه های مختلف تحصیلی، می توانید در جداول، لیست رتبه ها و محل قبولی رشته های مختلف در ارشد سال گدشته …