رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1402-1401
انتخاب رشته کارشناسی ارشد

دسترسی سریع تر به محتوا از طریق فهرست عناوین

رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1402-1401

رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1402-1401 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در این مطلب برای شما گذاشته ایم. توجه داشته باشید که رتبه های قبولی ارشد 1402-1401 گذاشته شده در این مطلب حاوی درصدهایی که به این رتبه ها منجر شده است، نیست. اگر می خواهید نمونه کارنامه های ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1401 که در آنها رتبه ها و درصدهای دروس مختلف نیز درج شده است را مشاهده کنید باید به مطلب زیر مراجعه کنید.

نمونه کارنامه های ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1402-1401

محل قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1402-1401

محل قبولی داوطلبان ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1401 با توجه به رتبه ای که کسب کرده اند برای انتخاب رشته ارشد 1402 بسیار اهمیت دارد. به نوعی شانس قبولی ارشد 1402 را براساس محل قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما در سال 1401 می توان تخمین صحیح و دقیق زد. اگرچه همواره تغییرات کوچک و گاهی حتی زیاد (به خاطر تغییر ظرفیت ها) در رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1402 نسبت به محل قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1401 به جود می آید.

صحت و دقت رتبه ها و محل قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1401

برای افزایش ضریب اطمینان شما برای انتخاب رشته ارشد 1402، رتبه ها و محل قبولی ارشد سال 1401 را به گونه ای انتخاب کرده ایم که تقریباً نزدیک به آخرین رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1401 در دوره ها و دانشگاه های مختلف باشد. بنابراین سعی شده است تا حد امکان صحت و دقت بسیار بالایی را برای انتشار این اطلاعات به شما ارائه دهیم. البته تنها گلچینی از نمونه رتبه قبولی های ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1401 را در اختیار شما قرار داده ایم، اما در زمان انتخاب رشته ارشد 1402 هنرهای نمایشی و سینما، همه شانس های دقیق قبولی براساس رتبه ای که کسب کرده اید و در قالب نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402 مشاوران تحصیلی به شما ارائه داده می شود.

رتبه ها و محل قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1401 براساس گرایش های مختلف

رتبه ها و محل قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1402-1401 را به صورت تفکیک شده و براساس رشته-گرایش های مجموعه هنرهای نمایشی و سینما ارائه کرده ایم تا راحت تر بتوانید از این اطلاعات استفاده کنید. همچنین رشته-گرایش های مختلف باعث به وجود آمدن کد ضرایب مختلف می شوند و هر کد ضریب، رتبه متفاوتی دارد. در نتیجه رتبه ها و محل قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1401 را براساس رتبه ها در کد ضریب مربوط به آن رشته دانشگاه قبولی برای شما قرار داده ایم.

در ارشد هنرهای نمایشی و سینما براساس دفترچه کنکور ارشد 1401، 6 کد ضریب داشتیم. برای دسترسی سریعتر به رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1402-1401 از لینک های جدول زیر استفاده کنید.

لینک های رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1401 براساس رشته ها و گرایش ها (کد ضرایب)

رتبه ها و محل قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما در کد ضریب 1 : رشته کارگردانی نمایش
رتبه ها و محل قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما در کد ضریب 2 : رشته سینما
رتبه ها و محل قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما در کد ضریب 3 : رشته ادبیات نمایشی
رتبه ها و محل قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما در کد ضریب 4 : رشته بازیگری
رتبه ها و محل قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما در کد ضریب 5: رشته تهیه کنندگی نمایشی و آموزشی
رتبه ها و محل قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما در کد ضریب 6: رشته رادیو

رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1401 در کد ضریب 1: رشته کارگردانی نمایش

در کنکور ارشد مجموعه هنرهای نمایشی و سینما 1401، کد ضریب یک مربوط به رشته کارگردانی نمایش بود که در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد 1402 نیز در همان کد ضریب یک باقی ماند.

در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته هنرهای نمایشی و سینما را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1402-1401: کد ضریب 1: رشته کارگردانی نمایش

رتبه قبولیمحل قبولی
3ارشد کارگردانی نمایش  – دانشگاه تهران – روزانه
94ارشد کارگردانی نمایش  – دانشگاه تربیت مدرس – پردیس خودگردان

رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1401 در کد ضریب 2: رشته سینما

در کنکور ارشد مجموعه هنرهای نمایشی و سینما 1401، کد ضریب 2 مربوط به رشته سینما بود که در دفترچه ثبت نام ارشد 1402 نیز در این کد ضریب درسته بندی شد.

در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 2 مربوط به رشته هنرهای نمایشی و سینما را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1402-1401: کد ضریب 2: رشته سینما

رتبه قبولیمحل قبولی
14ارشد سینما  – دانشگاه هنر- تهران – روزانه
250ارشد سینما  – موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس – تهران – غیرانتفاعی

رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1401 در کد ضریب 3: رشته ادبیات نمایشی

در کنکور ارشد مجموعه هنرهای نمایشی و سینما 1401، کد ضریب 3 مربوط به رشته ادبیات نمایشی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 3 مربوط به رشته هنرهای نمایشی و سینما را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1402-1401: کد ضریب 3 : رشته ادبیات نمایشی

رتبه قبولیمحل قبولی
24ارشد ادبیات نمایشی  – دانشگاه تهران – روزانه
307ارشد ادبیات نمایشی  – دانشگاه هنر (محل تحصیل کرج) – پردیس خودگردان

رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1401 در کد ضریب 4: رشته بازیگری

در کنکور ارشد مجموعه هنرهای نمایشی و سینما 1401، کد ضریب 4 مربوط به رشته بازیگری بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 4 مربوط به رشته هنرهای نمایشی و سینما را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1402-1401: کد ضریب 4: رشته بازیگری

رتبه قبولیمحل قبولی
15ارشد بازیگری  – دانشگاه تربیت مدرس – روزانه
1805ارشد بازیگری  – موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم (ص) – تبریز  – غیرانتفاعی

رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1401 در کد ضریب 5: رشته تهیه کنندگی نمایشی و آموزشی

در کنکور ارشد مجموعه هنرهای نمایشی و سینما 1401، کد ضریب 5 مربوط به رشته تهیه کنندگی نمایشی و آموزشی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 5 مربوط به رشته هنرهای نمایشی و سینما را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1402-1401: کد ضریب 5: رشته تهیه کنندگی نمایشی و آموزشی

رتبه قبولیمحل قبولی
57ارشد تهیه کنندگی – مستند – دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران – روزانه

رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1401 در کد ضریب 6: رشته رادیو

در کنکور ارشد مجموعه هنرهای نمایشی و سینما 1401، کد ضریب 6 مربوط به رشته رادیو بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 6 مربوط به رشته هنرهای نمایشی و سینما را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1402-1401: کد ضریب 6: رشته رادیو

رتبه قبولیمحل قبولی
73ارشد رادیو – سردبیری و تهیه کنندگی  – دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران – روزانه

آمار رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1401-1400

رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1401-1400 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در ادامه این مطلب می توانید مشاهده کنید.

رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1400 در کد ضریب 1: رشته کارگردانی نمایش

در کنکور ارشد مجموعه هنرهای نمایشی و سینما 1400، کد ضریب یک مربوط به رشته کارگردانی نمایش بود که در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد 1401 نیز در همان کد ضریب یک باقی ماند.

در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته هنرهای نمایشی و سینما را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1401-1400: کد ضریب 1: رشته کارگردانی نمایش

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
3ارشد هنرهای نمایشی و سینما – کارگردانی نمایش – دانشگاه تهران – روزانه
18ارشد هنرهای نمایشی و سینما – کارگردانی نمایش – دانشگاه تربیت مدرس – روزانه
1126ارشد هنرهای نمایشی و سینما – کارگردانی نمایش – موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم (ص) – تبریز – غیرانتفاعی

رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1400 در کد ضریب 2: رشته سینما

در کنکور ارشد مجموعه هنرهای نمایشی و سینما 1400، کد ضریب 2 مربوط به رشته سینما بود که در دفترچه ثبت نام ارشد 1401 نیز در این کد ضریب درسته بندی شد.

در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 2 مربوط به رشته هنرهای نمایشی و سینما را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1401-1400: کد ضریب 2: رشته سینما

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
2ارشد هنرهای نمایشی و سینما – سینما – دانشگاه تهران – روزانه
89ارشد هنرهای نمایشی و سینما – سینما – دانشگاه تربیت مدرس – پردیس خودگردان

رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1400 در کد ضریب 3: رشته ادبیات نمایشی

در کنکور ارشد مجموعه هنرهای نمایشی و سینما 1400، کد ضریب 4 مربوط به رشته ادبیات نمایشی بود که در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد 1401 به دلیل حذف رشته تولید سیما در کد ضریب 3، کد ضریب 3 به این رشته اختصاص یافت.

در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 3 مربوط به رشته هنرهای نمایشی و سینما را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1401-1400: کد ضریب 3 : رشته ادبیات نمایشی

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
19ارشد هنرهای نمایشی و سینما – ادبیات نمایشی – دانشگاه تهران – روزانه
424ارشد هنرهای نمایشی و سینما – ادبیات نمایشی – دانشگاه تربیت مدرس – پردیس خودگردان
1411ارشد هنرهای نمایشی و سینما – ادبیات نمایشی – موسسه غیرانتفاعی چرخ نیلوفری آذربایجان – تبریز – غیرانتفاعی

رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1400 در کد ضریب 4: رشته بازیگری

در کنکور ارشد مجموعه هنرهای نمایشی و سینما 1400، کد ضریب 5 مربوط به رشته بازیگری بود که در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد 1401 به دلیل حذف رشته تولید سیما در کد ضریب 3، کد ضریب 4 به این رشته اختصاص یافت.

در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 4 مربوط به رشته هنرهای نمایشی و سینما را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1401-1400: کد ضریب 4: رشته بازیگری

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
9ارشد هنرهای نمایشی و سینما – بازیگری – دانشگاه هنر- تهران – روزانه
1225ارشد هنرهای نمایشی و سینما – بازیگری – موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم (ص) – تبریز – غیرانتفاعی

رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1400 در کد ضریب 5: رشته تهیه کنندگی نمایشی و آموزشی

در کنکور ارشد مجموعه هنرهای نمایشی و سینما 1400، کد ضریب 6 مربوط به رشته تهیه کنندگی نمایشی و آموزشی بود که در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد 1401 به دلیل حذف رشته تولید سیما در کد ضریب 3، کد ضریب 5 به این رشته اختصاص یافت.

در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 5 مربوط به رشته هنرهای نمایشی و سینما را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1401-1400: کد ضریب 5: رشته تهیه کنندگی نمایشی و آموزشی

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
46ارشد هنرهای نمایشی و سینما – تهیه کنندگی نمایشی – دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران – روزانه

رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1400 در کد ضریب 6: رشته رادیو

در کنکور ارشد مجموعه هنرهای نمایشی و سینما 1400، کد ضریب 7 مربوط به رشته رادیو بود که در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد 1401 به دلیل حذف رشته تولید سیما در کد ضریب 3، کد ضریب 6 به این رشته اختصاص یافت.

در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 6 مربوط به رشته هنرهای نمایشی و سینما را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1401-1400: کد ضریب 6: رشته رادیو

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
77ارشد هنرهای نمایشی و سینما – رادیو – نویسندگی – دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران – روزانه
4.7/5 - (4 امتیاز)
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  پاسخنامه و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403 (به محض انتشار کلید) توجه مهم: در …

سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد مدیریت 1404-1403 پاسخنامه و کلید سوالات ارشد مدیریت 1404-1403 (به محض انتشار کلید) توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های مهمی برای مشاهده مطالبی …

سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد حسابداری 1404-1403 پاسخنامه و کلید سوالات ارشد حسابداری 1404-1403 (به محض انتشار کلید) توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های مهمی برای مشاهده مطالبی …