رتبه های قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1402-1401
انتخاب رشته کارشناسی ارشد

دسترسی سریع تر به محتوا از طریق فهرست عناوین

رتبه های قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1402-1401

رتبه های قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1402-1401 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در این مطلب برای شما گذاشته ایم. توجه داشته باشید که رتبه های قبولی ارشد 1402-1401 گذاشته شده در این مطلب حاوی درصدهایی که به این رتبه ها منجر شده است، نیست. اگر می خواهید نمونه کارنامه های ارشد هنرهای ساخت و معماری 1401 که در آنها رتبه ها و درصدهای دروس مختلف نیز درج شده است را مشاهده کنید باید به مطلب زیر مراجعه کنید.

نمونه کارنامه های ارشد هنرهای ساخت و معماری 1402-1401

محل قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1402-1401

محل قبولی داوطلبان ارشد هنرهای ساخت و معماری 1401 با توجه به رتبه ای که کسب کرده اند برای انتخاب رشته ارشد 1402 بسیار اهمیت دارد. به نوعی شانس قبولی ارشد 1402 را براساس محل قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری در سال 1401 می توان تخمین صحیح و دقیق زد. اگرچه همواره تغییرات کوچک و گاهی حتی زیاد (به خاطر تغییر ظرفیت ها) در رتبه های قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1402 نسبت به محل قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1401 به جود می آید.

صحت و دقت رتبه ها و محل قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1401

برای افزایش ضریب اطمینان شما برای انتخاب رشته ارشد 1402، رتبه ها و محل قبولی ارشد سال 1401 را به گونه ای انتخاب کرده ایم که تقریباً نزدیک به آخرین رتبه های قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1401 در دوره ها و دانشگاه های مختلف باشد. بنابراین سعی شده است تا حد امکان صحت و دقت بسیار بالایی را برای انتشار این اطلاعات به شما ارائه دهیم. البته تنها گلچینی از نمونه رتبه قبولی های ارشد هنرهای ساخت و معماری 1401 را در اختیار شما قرار داده ایم، اما در زمان انتخاب رشته ارشد 1402 هنرهای ساخت و معماری، همه شانس های دقیق قبولی براساس رتبه ای که کسب کرده اید و در قالب نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402 مشاوران تحصیلی به شما ارائه داده می شود.

رتبه ها و محل قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1401 براساس گرایش های مختلف

رتبه ها و محل قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1402-1401 را به صورت تفکیک شده و براساس رشته-گرایش های مجموعه هنرهای ساخت و معماری ارائه کرده ایم تا راحت تر بتوانید از این اطلاعات استفاده کنید. همچنین رشته-گرایش های مختلف باعث به وجود آمدن کد ضرایب مختلف می شوند و هر کد ضریب، رتبه متفاوتی دارد. در نتیجه رتبه ها و محل قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1401 را براساس رتبه ها در کد ضریب مربوط به آن رشته دانشگاه قبولی برای شما قرار داده ایم.

در ارشد هنرهای ساخت و معماری براساس دفترچه کنکور ارشد 1401، 6 کد ضریب داشتیم. برای دسترسی سریعتر به رتبه های قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1402-1401 از لینک های جدول زیر استفاده کنید.

لینک های رتبه های قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1401 براساس رشته ها و گرایش ها (کد ضرایب)

رتبه ها و محل قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری در کد ضریب 1: رشته مدیریت پروژه و ساخت
رتبه ها و محل قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری در کد ضریب 2: رشته فناوری معماری (بیونیک، دیجیتال)
رتبه ها و محل قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری در کد ضریب 3: رشته معماری و انرژی

رتبه های قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1401 در کد ضریب 1: رشته مدیریت پروژه و ساخت

در کنکور ارشد مجموعه هنرهای ساخت و معماری 1401، کد ضریب یک مربوط به رشته مدیریت پروژه و ساخت بود.

در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته هنرهای ساخت و معماری را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1402-1401: کد ضریب 1: رشته مدیریت پروژه و ساخت

رتبه قبولیمحل قبولی
3ارشد هنرهای ساخت و معماری – مدیریت پروژه و ساخت – دانشگاه تهران – روزانه
241ارشد هنرهای ساخت و معماری – مدیریت پروژه و ساخت – موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس – تهران – غیرانتفاعی
1306ارشد هنرهای ساخت و معماری – مدیریت پروژه و ساخت – موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری آریان – امیرکلا بابل – غیرانتفاعی
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد هنرهای ساخت و معماری 1402

رتبه های قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1401 در کد ضریب 2: رشته فناوری معماری (بیونیک، دیجیتال)

در کنکور ارشد مجموعه هنرهای ساخت و معماری 1401، کد ضریب 2 مربوط به رشته فناوری معماری با گرایش های بیونیک و دیجیتال بود. رشته تکنولوژی فناوری معماری با گرایش استحکام بخشی بناهای تاریخی نیز در این کدضریب قرار دارد.

در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 2 مربوط به رشته هنرهای ساخت و معماری را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1402-1401: کد ضریب 2: رشته فناوری معماری (بیونیک، دیجیتال)

رتبه قبولیمحل قبولی
9ارشد هنرهای ساخت و معماری – معماری بیونیک – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – روزانه
52ارشد هنرهای ساخت و معماری – استحکام بخشی بناهای تاریخی – دانشگاه هنر اسلامی تبریز – روزانه
891ارشد هنرهای ساخت و معماری – معماری دیجیتال – موسسه غیرانتفاعی رسام  ـ کرج – غیرانتفاعی

رتبه های قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1401 در کد ضریب 3: رشته معماری و انرژی

در کنکور ارشد مجموعه هنرهای ساخت و معماری 1401، کد ضریب 3 مربوط به رشته معماری و انرژی بود.

در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 3 مربوط به رشته هنرهای ساخت و معماری را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1402-1401: کد ضریب 3 : رشته معماری و انرژی

رتبه قبولیمحل قبولی
4ارشد هنرهای ساخت و معماری – معماری و انرژی – دانشگاه تهران – روزانه
51ارشد هنرهای ساخت و معماری – معماری و انرژی – دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین – روزانه
111ارشد هنرهای ساخت و معماری – معماری و انرژی – دانشگاه یزد – نوبت دوم
1003ارشد هنرهای ساخت و معماری – معماری و انرژی – موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو – اصفهان – غیرانتفاعی

آمار رتبه های قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1401-1400

رتبه های قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1401-1400 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در ادامه این مطلب می توانید مشاهده کنید.

رتبه های قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1400 در کد ضریب 1: رشته مدیریت پروژه و ساخت

در کنکور ارشد مجموعه هنرهای ساخت و معماری 1400، کد ضریب یک مربوط به رشته مدیریت پروژه و ساخت بود.

در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته هنرهای ساخت و معماری را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1401-1400: کد ضریب 1: رشته مدیریت پروژه و ساخت

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
5ارشد هنرهای ساخت و معماری – مدیریت پروژه و ساخت – دانشگاه تهران – روزانه
32ارشد هنرهای ساخت و معماری – مدیریت پروژه و ساخت – دانشگاه هنر- تهران – روزانه
327ارشد هنرهای ساخت و معماری – مدیریت پروژه و ساخت – دانشگاه غیرانتفاعی خاتم – تهران – غیرانتفاعی
1329ارشد هنرهای ساخت و معماری – مدیریت پروژه و ساخت – موسسه غیرانتفاعی دیلمان-لاهیجان – غیرانتفاعی

رتبه های قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1400 در کد ضریب 2: رشته فناوری معماری (بیونیک، دیجیتال)

در کنکور ارشد مجموعه هنرهای ساخت و معماری 1400، کد ضریب 2 مربوط به رشته فناوری معماری با گرایش های بیونیک و دیجیتال بود. رشته تکنولوژی فناوری معماری با گرایش استحکام بخشی بناهای تاریخی نیز در این کدضریب قرار دارد.

در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 2 مربوط به رشته هنرهای ساخت و معماری را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1401-1400: کد ضریب 2: رشته فناوری معماری (بیونیک، دیجیتال)

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
8ارشد هنرهای ساخت و معماری – معماری بیونیک – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – روزانه
77ارشد هنرهای ساخت و معماری – معماری دیجیتال – دانشگاه بوعلی سینا – همدان – روزانه
120ارشد هنرهای ساخت و معماری – معماری بیونیک – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – پردیس خودگردان
1896ارشد هنرهای ساخت و معماری – استحکام بخشی بناهای تاریخی – موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس – تهران

رتبه های قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1400 در کد ضریب 3: رشته معماری و انرژی

در کنکور ارشد مجموعه هنرهای ساخت و معماری 1400، کد ضریب 3 مربوط به رشته معماری و انرژی بود.

در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 3 مربوط به رشته هنرهای ساخت و معماری را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1401-1400: کد ضریب 3 : رشته معماری و انرژی

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
3ارشد هنرهای ساخت و معماری – معماری و انرژی – دانشگاه تهران – روزانه
56ارشد هنرهای ساخت و معماری – معماری و انرژی – دانشگاه هنر اسلامی تبریز – روزانه
81ارشد هنرهای ساخت و معماری – معماری و انرژی – دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین – نوبت دوم
848ارشد هنرهای ساخت و معماری – معماری و انرژی – موسسه غیرانتفاعی رسام  ـ کرج – غیرانتفاعی

رتبه های قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1400 در کد ضریب 4: رشته مدیریت ساخته ها

در کنکور ارشد مجموعه هنرهای ساخت و معماری 1400، کد ضریب 4 مربوط به رشته مدیریت ساخته ها بود.

در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 4 مربوط به رشته هنرهای ساخت و معماری را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1401-1400: کد ضریب 4: رشته مدیریت ساخته ها

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
457ارشد هنرهای ساخت و معماری – مدیریت ساخته ها – موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس – تهران – غیرانتفاعی
5/5 - (2 امتیاز)
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  پاسخنامه و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های …

سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد مدیریت 1404-1403 پاسخنامه و کلید سوالات ارشد مدیریت 1404-1403  توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های مهمی برای مشاهده مطالبی در رابطه با کارنامه …

سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد حسابداری 1404-1403 پاسخنامه و کلید سوالات ارشد حسابداری 1404-1403  توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های مهمی برای مشاهده مطالبی در رابطه با کارنامه …