رتبه های قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1401-1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد

رتبه های قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1401-1400

رتبه های قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1401-1400 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در این مطلب برای شما گذاشته ایم. توجه داشته باشید که رتبه های قبولی ارشد 1401-1400 گذاشته شده در این مطلب حاوی درصدهایی که به این رتبه ها منجر شده است، نیست. اگر می خواهید نمونه کارنامه های ارشد هنرهای ساخت و معماری 99 که در آنها رتبه ها و درصدهای دروس مختلف نیز درج شده است را مشاهده کنید باید به مطلب زیر مراجعه کنید.

نمونه کارنامه های ارشد هنرهای ساخت و معماری 1401-1400

نمونه کارنامه های سهمیه 5 و 25 درصد ایثارگری ارشد هنرهای ساخت و معماری 1400

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

محل قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1401-1400

محل قبولی داوطلبان ارشد هنرهای ساخت و معماری 1400 با توجه به رتبه ای که کسب کرده اند برای انتخاب رشته ارشد 1401 بسیار اهمیت دارد. به نوعی شانس قبولی ارشد 1401 را براساس محل قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری در سال 1400 می توان تخمین صحیح و دقیق زد. اگرچه همواره تغییرات کوچک و گاهی حتی زیاد (به خاطر تغییر ظرفیت ها) در رتبه های قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1401 نسبت به محل قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1400 به جود می آید.

صحت و دقت رتبه ها و محل قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1400

برای افزایش ضریب اطمینان شما برای انتخاب رشته ارشد 1401، رتبه ها و محل قبولی ارشد سال 1400 را به گونه ای انتخاب کرده ایم که تقریباً نزدیک به آخرین رتبه های قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1400 در دوره ها و دانشگاه های مختلف باشد. بنابراین سعی شده است تا حد امکان صحت و دقت بسیار بالایی را برای انتشار این اطلاعات به شما ارائه دهیم. البته تنها گلچینی از نمونه رتبه قبولی های ارشد هنرهای ساخت و معماری 1400 را در اختیار شما قرار داده ایم، اما در زمان انتخاب رشته ارشد 1401 هنرهای ساخت و معماری، همه شانس های دقیق قبولی براساس رتبه ای که کسب کرده اید و در قالب نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401 مشاوران تحصیلی به شما ارائه داده می شود.

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

رتبه ها و محل قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1400 براساس گرایش های مختلف

رتبه ها و محل قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1401-1400 را به صورت تفکیک شده و براساس رشته-گرایش های مجموعه هنرهای ساخت و معماری ارائه کرده ایم تا راحت تر بتوانید از این اطلاعات استفاده کنید. همچنین رشته-گرایش های مختلف باعث به وجود آمدن کد ضرایب مختلف می شوند و هر کد ضریب، رتبه متفاوتی دارد. در نتیجه رتبه ها و محل قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1400 را براساس رتبه ها در کد ضریب مربوط به آن رشته دانشگاه قبولی برای شما قرار داده ایم.

در ارشد هنرهای ساخت و معماری براساس دفترچه کنکور ارشد 1400، 6 کد ضریب داشتیم. برای دسترسی سریعتر به رتبه های قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1401-1400 از لینک های جدول زیر استفاده کنید.

لینک های رتبه های قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1400 براساس رشته ها و گرایش ها (کد ضرایب)

رتبه ها و محل قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری در کد ضریب 1: رشته مدیریت پروژه و ساخت
رتبه ها و محل قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری در کد ضریب 2: رشته فناوری معماری (بیونیک، دیجیتال)
رتبه ها و محل قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری در کد ضریب 3: رشته معماری و انرژی
رتبه ها و محل قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری در کد ضریب 4: رشته مدیریت ساخته ها

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

رتبه های قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1400 در کد ضریب 1: رشته مدیریت پروژه و ساخت

در کنکور ارشد مجموعه هنرهای ساخت و معماری 1400، کد ضریب یک مربوط به رشته مدیریت پروژه و ساخت بود.

در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته هنرهای ساخت و معماری را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1401-1400: کد ضریب 1: رشته مدیریت پروژه و ساخت

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
5 ارشد هنرهای ساخت و معماری – مدیریت پروژه و ساخت – دانشگاه تهران – روزانه
32 ارشد هنرهای ساخت و معماری – مدیریت پروژه و ساخت – دانشگاه هنر- تهران – روزانه
327 ارشد هنرهای ساخت و معماری – مدیریت پروژه و ساخت – دانشگاه غیرانتفاعی خاتم – تهران – غیرانتفاعی
1329 ارشد هنرهای ساخت و معماری – مدیریت پروژه و ساخت – موسسه غیرانتفاعی دیلمان-لاهیجان – غیرانتفاعی

رتبه های قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1400 در کد ضریب 2: رشته فناوری معماری (بیونیک، دیجیتال)

در کنکور ارشد مجموعه هنرهای ساخت و معماری 1400، کد ضریب 2 مربوط به رشته فناوری معماری با گرایش های بیونیک و دیجیتال بود. رشته تکنولوژی فناوری معماری با گرایش استحکام بخشی بناهای تاریخی نیز در این کدضریب قرار دارد.

در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 2 مربوط به رشته هنرهای ساخت و معماری را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1401-1400: کد ضریب 2: رشته فناوری معماری (بیونیک، دیجیتال)

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
8 ارشد هنرهای ساخت و معماری – معماری بیونیک – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – روزانه
77 ارشد هنرهای ساخت و معماری – معماری دیجیتال – دانشگاه بوعلی سینا – همدان – روزانه
120 ارشد هنرهای ساخت و معماری – معماری بیونیک – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – پردیس خودگردان
1896 ارشد هنرهای ساخت و معماری – استحکام بخشی بناهای تاریخی – موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس – تهران

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

رتبه های قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1400 در کد ضریب 3: رشته معماری و انرژی

در کنکور ارشد مجموعه هنرهای ساخت و معماری 1400، کد ضریب 3 مربوط به رشته معماری و انرژی بود.

در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 3 مربوط به رشته هنرهای ساخت و معماری را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1401-1400: کد ضریب 3 : رشته معماری و انرژی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
3 ارشد هنرهای ساخت و معماری – معماری و انرژی – دانشگاه تهران – روزانه
56 ارشد هنرهای ساخت و معماری – معماری و انرژی – دانشگاه هنر اسلامی تبریز – روزانه
81 ارشد هنرهای ساخت و معماری – معماری و انرژی – دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین – نوبت دوم
848 ارشد هنرهای ساخت و معماری – معماری و انرژی – موسسه غیرانتفاعی رسام  ـ کرج – غیرانتفاعی

رتبه های قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1400 در کد ضریب 4: رشته مدیریت ساخته ها

در کنکور ارشد مجموعه هنرهای ساخت و معماری 1400، کد ضریب 4 مربوط به رشته مدیریت ساخته ها بود.

در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 4 مربوط به رشته هنرهای ساخت و معماری را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1401-1400: کد ضریب 4: رشته مدیریت ساخته ها

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
457 ارشد هنرهای ساخت و معماری – مدیریت ساخته ها – موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس – تهران – غیرانتفاعی

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

5/5 - (2 امتیاز)
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

منابع ارشد کامپیوتر - بهترین منابع 1402
کارشناسی ارشد
منابع ارشد کامپیوتر – بهترین منابع 1402

بهترین منابع ارشد کامپیوتر 1402 بهترین منابع ارشد کامپیوتر 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که ارشد مهندسی کامیپور به نوعی یکی از مهم ترین کنکورهای ارشد حال حاضر در ایران است. بازار کار بسیار خوب مهندسی کامپیوتر و امکان مهاجرت های کاری و تحصیلی با ارشد کامپیوتر …

منابع ارشد نقشه برداری - بهترین منابع 1402
کارشناسی ارشد
منابع ارشد نقشه برداری – بهترین منابع 1402

بهترین منابع ارشد نقشه برداری 1402 بهترین منابع ارشد نقشه برداری 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که ارشد مهندسی نقشه برداری دارای گرایش های زیر است. عنوان گرایش فتوگرامتری ژئودزی سنجش از دور سیستمهای اطلاعات مكانی (GIS) هیدروگرافی سیستم های اداره زمین همه این گرایش ها در …

منابع ارشد معماری - بهترین منابع 1402
کارشناسی ارشد
منابع ارشد معماری – بهترین منابع 1402

بهترین منابع ارشد معماری 1402 بهترین منابع ارشد معماری 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که ارشد معماری 1402، مجموعه ای از رشته ها و گرایش هاست. در جدول زیر رشته ها و گرایش های ارشد معماری را مشاهده می کنید. شماره ضریب عنوان رشته عنوان گرایش 1 …