رتبه های قبولی ارشد مهندسی شیمی 1401-1400 و محل قبولی
انتخاب رشته کارشناسی ارشد

رتبه های قبولی ارشد مهندسی شیمی 1401-1400

رتبه های قبولی ارشد مهندسی شیمی 1401-1400 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در این مطلب برای شما گذاشته ایم. توجه داشته باشید که رتبه های قبولی ارشد 1401-1400 گذاشته شده در این مطلب حاوی درصدهایی که به این رتبه ها منجر شده است، نیست. اگر می خواهید نمونه کارنامه های ارشد مهندسی شیمی 1400 که در آنها رتبه ها و درصدهای دروس مختلف نیز درج شده است را مشاهده کنید باید به مطلب زیر مراجعه کنید.

نمونه کارنامه های ارشد مهندسی شیمی 1401-1400

نمونه کارنامه های سهمیه 5 و 25 درصد ایثارگری ارشد مهندسی شیمی 1400

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

محل قبولی ارشد مهندسی شیمی 1401-1400

محل قبولی داوطلبان ارشد مهندسی شیمی 1400 با توجه به رتبه ای که کسب کرده اند برای انتخاب رشته ارشد 1401 بسیار اهمیت دارد. به نوعی شانس قبولی ارشد 1401 را براساس محل قبولی ارشد مهندسی شیمی در سال 1400 می توان تخمین صحیح و دقیق زد. اگرچه همواره تغییرات کوچک و گاهی حتی زیاد (به خاطر تغییر ظرفیت ها) در رتبه های قبولی ارشد مهندسی شیمی 1401 نسبت به محل قبولی ارشد مهندسی شیمی 1400 به جود می آید.

صحت و دقت رتبه ها و محل قبولی ارشد مهندسی شیمی 1400

برای افزایش ضریب اطمینان شما برای انتخاب رشته ارشد 1401، رتبه ها و محل قبولی ارشد سال 1400 را به گونه ای انتخاب کرده ایم که تقریباً نزدیک به آخرین رتبه های قبولی ارشد مهندسی شیمی 1400 در دوره ها و دانشگاه های مختلف باشد. بنابراین سعی شده است تا حد امکان صحت و دقت بسیار بالایی را برای انتشار این اطلاعات به شما ارائه دهیم. البته تنها گلچینی از نمونه رتبه قبولی های ارشد مهندسی شیمی 1400 را در اختیار شما قرار داده ایم، اما در زمان انتخاب رشته ارشد 1401 مهندسی شیمی، همه شانس های دقیق قبولی براساس رتبه ای که کسب کرده اید و در قالب نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401 مشاوران تحصیلی به شما ارائه داده می شود.

رتبه ها و محل قبولی ارشد مهندسی شیمی 1400 براساس گرایش های مختلف

رتبه ها و محل قبولی ارشد مهندسی شیمی 1401-1400 را به صورت تفکیک شده و براساس رشته-گرایش های مجموعه مهندسی شیمی ارائه کرده ایم تا راحت تر بتوانید از این اطلاعات استفاده کنید. همچنین رشته-گرایش های مختلف باعث به وجود آمدن کد ضرایب مختلف می شوند و هر کد ضریب، رتبه متفاوتی دارد. در نتیجه رتبه ها و محل قبولی ارشد مهندسی شیمی 1400 را براساس رتبه ها در کد ضریب مربوط به آن رشته دانشگاه قبولی برای شما قرار داده ایم.

در ارشد مهندسی شیمی براساس دفترچه کنکور ارشد 1400، 1 کد ضریب داشتیم.

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

رتبه های قبولی ارشد مهندسی شیمی 1400 در کد ضریب 1: رشته های مهندسی شیمی، مهندسی هسته ای

در کنکور ارشد مجموعه مهندسی شیمی 1400، کد ضریب یک مربوط به رشته های مهندسی شیمی، مهندسی هسته ای، مهندسی سیستم های انرژی و مهندسی انرژی های تجدیدپذیر می باشد که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته مهندسی شیمی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد مهندسی شیمی 1401-1400: کد ضریب 1: رشته مهندسی شیمی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
14 طراحی فرایند – دانشگاه صنعتی شریف – تهران – روزانه
80 محیط زیست – دانشگاه تهران – روزانه
107 طراحی فرایند – دانشگاه تربیت مدرس – فاقد خوابگاه – روزانه
133 زیست پزشکی – دانشگاه صنعتی شریف – تهران – روزانه
159 طراحی فرایند – دانشگاه تهران – نوبت دوم
197 ترموسینتیک و کاتالیست – دانشگاه تربیت مدرس – روزانه
263 مدل سازی، شبیه سازی و کنترل – دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران – روزانه
310 مهندسی انرژیهای تجدیدپذیر – دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین – روزانه
411 مهندسی راکتور – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – روزانه
484 پلیمر – دانشگاه تبریز – روزانه
535 مهندسی سیستم های تکنولوژی انرژی – دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین – نوبت دوم
671 فرایندهای جداسازی – دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل – روزانه
724 فرایندهای جداسازی – دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده فنی فومن گیلان) – روزانه
839 صنایع پتروشیمی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران (محل تحصیل پردیس بندر ماهشهر) – روزانه
1045 پلیمر – دانشگاه فردوسی مشهد – نوبت دوم
1172 طراحی فرایند – دانشگاه شهید باهنر – کرمان – روزانه
1234 ترموسینتیک و کاتالیست – دانشگاه صنعتی مالک اشتر – روزانه
1600 ترموسینتیک و کاتالیست – دانشگاه خلیج فارس – بوشهر – نوبت دوم
1784 فرایندهای جداسازی – دانشگاه اراک – نوبت دوم
1855 نانوفناوری – دانشگاه سمنان – روزانه
1921 صنایع غذایی – دانشگاه صنعتی سهند – تبریز – نوبت دوم
2025 طراحی فرایند – دانشگاه بجنورد – روزانه
2186 محیط زیست – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران – پردیس خودگردان
2344 نانوفناوری – دانشگاه کاشان – نوبت دوم
2501 فرایندهای جداسازی – دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل – روزانه
2685 طراحی فرایند – دانشگاه صنعتی قوچان – نوبت دوم
2891 فرایندهای جداسازی – دانشگاه علم و فناوری مازندران – بهشهر – نوبت دوم
2909 فرآوری و انتقال گاز – دانشگاه صنعتی شیراز – پردیس خودگردان

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

آمار رتبه های قبولی ارشد مهندسی شیمی 1400-99

رتبه های قبولی ارشد مهندسی شیمی 1400-99 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در ادامه این مطلب می توانید مشاهده کنید.

رتبه های قبولی ارشد مهندسی شیمی 99 در کد ضریب 1: رشته مهندسی شیمی

در کنکور ارشد مجموعه مهندسی شیمی 99، کد ضریب یک مربوط به رشته های مهندسی شیمی، مهندسی هسته ای، مهندسی سیستم های انرژی و مهندسی انرژی های تجدیدپذیر بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته مهندسی شیمی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد مهندسی شیمی 1400-99: کد ضریب 1: رشته مهندسی شیمی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
44  مهندسی شیمی – فرایندهای جدا سازی دانشگاه صنعتی شریف – روزانه 
77  مهندسی شیمی – مهندسی انرژی های تجدید پذیر دانشگاه تهران – روزانه 
88  مهندسی شیمی – پلیمر دانشگاه صنعتی شریف – روزانه 
101  مهندسی شیمی – طراحی فرایند دانشگاه تربیت مدرس – روزانه
154  مهندسی شیمی – نانو فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر – روزانه
198  مهندسی شیمی – صنایع غذایی دانشگاه صنعتی امیرکبیر – روزانه
259  مهندسی سیستم های انرژی – تکنولوژی انرژی دانشگاه تهران – روزانه
312  مهندسی شیمی – فراوری و انتقال گاز دانشگاه تهران – نوبت دوم
362  مهندسی شیمی – پدیده های انتقال دانشگاه صنعتی امیرکبیر – نوبت دوم
403  مهندسی شیمی – ترموسینتیک و کاتالیست دانشگاه شیراز – روزانه
436  مهندسی هسته ای – چرخه سوخت دانشگاه شهید بهشتی – روزانه
553  مهندسی شیمی – مهندسی انرژی های تجدید پذیر دانشگاه اصفهان – روزانه
700  مهندسی شیمی – طراحی فرایند دانشگاه اصفهان – نوبت دوم
806  مهندسی شیمی – ترموسینتیک و کاتالیست دانشگاه کاشان – روزانه
914  مهندسی شیمی – محیط زیست دانشگاه گیلان – نوبت دوم
1025  مهندسی شیمی – ترموسینتیک و کاتالیست دانشگاه خلیج فارس بوشهر – روزانه
1143  مهندسی شیمی – طراحی فرایند دانشگاه خلیج فارس بوشهر – نوبت دوم
1365  مهندسی شیمی – پدیده های انتقال دانشگاه صنعتی سهند تبریز – روزانه
1527  مهندسی شیمی – زیست پزشکی دانشگاه تربیت مدرس – پردیس خودگردان
1655  مهندسی شیمی – طراحی فرایند دانشگاه پیام نور استان تهران “تهران شمال”
1809  مهندسی شیمی – پلیمر دانشگاه کاشان – نوبت دوم
2457  مهندسی سیستم های انرژی – سیستم های انرژی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل – نوبت دوم
2686  مهندسی شیمی – پلیمر دانشگاه کاشان – مجازی
2959  مهندسی شیمی – مدل سازی – شبیه سازی و کنترل دانشگاه پیام نور استان تهران “تهران شمال”
3256  مهندسی شیمی – نانو فناوری موسسه غیر انتفاعی جهاد دانشگاهی اصفهان 

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *

کارشناسی ارشد
رضا کشاورز افشار

رضا کشاورز افشار 17 سال سابقه مشاوره کنکور سراسری و انتخاب رشته کنکور سراسری (رتبه 388 کنکور تجربی سال 81) مشاور 108 رتبه زیر 100 کنکور سراسری، 392 رتبه زیر 500 کنکور سراسری و بیش از 500 رتبه زیر 1000 کنکور سراسری 12 سال سابقه مشاور تخصصی در حوزه کنکورهای …

انتخاب رشته کارشناسی ارشد
مشاوره انتخاب رشته کنکور1401

مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسری 1401 طرح نقره ای طرح طلایی 30 دقیقه مشاوره تلفنی تعیین همه شانس های قبولی پاسخگویی به همه سوالات   45 دقیقه مشاوره تلفنی تعیین همه شانس های قبولی پاسخگویی به همه سوالات مشاوره آنلاین ارائه فایل چیدمان انتخاب رشته 198،000 تومان 350،000 تومان پرداخت …

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد سلامت و ترافیک 1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
کارنامه های رتبه و قبولی ارشد سلامت و ترافیک 1400

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد سلامت و ترافیک 1401-1400 کارنامه های رتبه و قبولی ارشد سلامت و ترافیک 1401-1400 برای داوطلبان ارشد سلامت و ترافیک سال 1401 و حتی سال های آینده بسیار اهمیت دارد. آنچه که اهمیت کارنامه های قبولی ارشد سلامت و ترافیک ۱۴۰۰ را برای داوطلبان …