رتبه های قبولی ارشد حسابداری 1402-1401 و محل قبولی
انتخاب رشته کارشناسی ارشد

دسترسی سریع تر به محتوا از طریق فهرست عناوین

رتبه های قبولی ارشد حسابداری 1402-1401

رتبه های قبولی ارشد حسابداری 1402-1401 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در این مطلب برای شما گذاشته ایم. توجه داشته باشید که رتبه های قبولی ارشد 1402-1401 گذاشته شده در این مطلب حاوی درصدهایی که به این رتبه ها منجر شده است، نیست. اگر می خواهید نمونه کارنامه های ارشد حسابداری 1401 که در آنها رتبه ها و درصدهای دروس مختلف دروس مختلف نیز درج شده است را مشاهده کنید باید به مطلب زیر مراجعه کنید.

نمونه کارنامه های ارشد حسابداری 1402-1401

محل قبولی ارشد حسابداری 1402-1401

محل قبولی داوطلبان ارشد حسابداری 1401 با توجه به رتبه ای که کسب کرده اند برای انتخاب رشته ارشد 1402 بسیار اهمیت دارد. به نوعی شانس قبولی ارشد 1402 را براساس محل قبولی ارشد حسابداری در سال 1401 می توان تخمین صحیح و دقیق زد. اگرچه همواره تغییرات کوچک و گاهی حتی زیاد (به خاطر تغییر ظرفیت ها) در رتبه های قبولی ارشد حسابداری 1402 نسبت به محل قبولی ارشد حسابداری 1401 به جود می آید.

صحت و دقت رتبه ها و محل قبولی ارشد حسابداری 1401

برای افزایش ضریب اطمینان شما برای انتخاب رشته ارشد 1402، رتبه ها و محل قبولی ارشد سال 1401 را به گونه ای انتخاب کرده ایم که تقریباً نزدیک به آخرین رتبه های قبولی ارشد حسابداری 1401 در دوره ها و دانشگاه های مختلف باشد. بنابراین سعی شده است تا حد امکان صحت و دقت بسیار بالایی را برای انتشار این اطلاعات به شما ارائه دهیم. البته تنها گلچینی از نمونه رتبه قبولی های ارشد حسابداری 1401 را در اختیار شما قرار داده ایم، اما در زمان انتخاب رشته ارشد 1402 حسابداری، همه شانس های دقیق قبولی براساس رتبه ای که کسب کرده اید و در قالب نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402 مشاوران تحصیلی به شما ارائه داده می شود.

رتبه ها و محل قبولی ارشد حسابداری 1401 براساس گرایش های مختلف

رتبه ها و محل قبولی ارشد حسابداری 1402-1401 را به صورت تفکیک شده و براساس رشته-گرایش های مجموعه حسابداری ارائه کرده ایم تا راحت تر بتوانید از این اطلاعات استفاده کنید. همچنین رشته-گرایش های مختلف باعث به وجود آمدن کد ضرایب مختلف می شوند و هر کد ضریب، رتبه متفاوتی دارد. در نتیجه رتبه ها و محل قبولی ارشد حسابداری 1401 را براساس رتبه ها در کد ضریب مربوط به آن رشته دانشگاه قبولی برای شما قرار داده ایم.

در ارشد حسابداری براساس دفترچه کنکور ارشد 1401، 4 کد ضریب داشتیم. برای دسترسی سریعتر به رتبه های قبولی ارشد حسابداری 1402-1401 از لینک های جدول زیر استفاده کنید.

لینک های رتبه های قبولی ارشد حسابداری 1401 براساس رشته ها و گرایش ها (کد ضرایب)

رتبه ها و محل قبولی ارشد حسابداری در کد ضریب 1 : رشته حسابداری
رتبه ها و محل قبولی ارشد حسابداری در کد ضریب 2 : رشته حسابرسی
رتبه ها و محل قبولی ارشد حسابداری در کد ضریب 3 : رشته حسابداری مدیریت
رتبه ها و محل قبولی ارشد حسابداری در کد ضریب 4 : رشته حسابداری بخش عمومی

رتبه های قبولی ارشد حسابداری 1401 در کد ضریب 1: رشته حسابداری

در کنکور ارشد مجموعه حسابداری 1401، کد ضریب یک مربوط به رشته حسابداری بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته حسابداری را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد حسابداری 1402-1401: کد ضریب 1: رشته حسابداری

رتبه قبولیمحل قبولی
9حسابداری – دانشگاه تهران – روزانه
27حسابداری – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – روزانه
75حسابداری – دانشگاه فردوسی مشهد – نوبت دوم
132حسابداری – دانشگاه الزهرا(س) – نوبت دوم
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد حسابداری 1402

167حسابداری – دانشگاه بوعلی سینا – همدان – روزانه
289حسابداری – دانشگاه قم – روزانه
321حسابداری – دانشگاه گیلان – رشت – نوبت دوم
378حسابداری – دانشگاه رازی – کرمانشاه – روزانه
550حسابداری – دانشگاه کردستان – سنندج – نوبت دوم
612حسابداری – دانشگاه تربیت مدرس – پردیس خودگردان
908حسابداری – دانشگاه پیام نور استان تهران – واحد ری – پیام نور
2141حسابداری – دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب – مجازی پیام نور
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد حسابداری 1402

7611حسابداری – موسسه غیرانتفاعی ارشاد – دماوند (محل تحصیل تهران) – غیرانتفاعی
9421حسابداری – موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم (ص) – تبریز  – غیرانتفاعی
13774حسابداری – موسسه غیرانتفاعی آمل – غیرانتفاعی
14758حسابداری – موسسه غیرانتفاعی سهروردی – قزوین – غیرانتفاعی
15142حسابداری – دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری – نور – غیرانتفاعی
15354حسابداری – موسسه غیرانتفاعی سراج – تبریز – غیرانتفاعی
15874حسابداری – موسسه غیرانتفاعی آیندگان – تنکابن – غیرانتفاعی
16377حسابداری – موسسه غیرانتفاعی دانشستان – ساوه – غیرانتفاعی

رتبه های قبولی ارشد حسابداری 1401 در کد ضریب 2: رشته حسابرسی

در کنکور ارشد مجموعه حسابداری 1401، کد ضریب 2 مربوط به رشته حسابداری بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 2 مربوط به رشته حسابداری را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد حسابداری 1402-1401: کد ضریب 2: رشته حسابرسی

رتبه قبولیمحل قبولی
46حسابرسی – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه
108حسابرسی – دانشگاه خوارزمی – نوبت دوم
457حسابرسی – دانشگاه شهید باهنر – کرمان – روزانه
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد حسابداری 1402

1461حسابرسی – دانشگاه غیرانتفاعی خاتم – تهران – غیرانتفاعی
9457حسابرسی – موسسه غیر انتفاعی پرندک- پرندک – غیرانتفاعی
15142حسابرسی – موسسه غیرانتفاعی سهروردی – قزوین – غیرانتفاعی
16008حسابرسی – موسسه غیرانتفاعی اشراق – بجنورد – غیرانتفاعی
16098حسابرسی – موسسه غیرانتفاعی علوم توسعه پایدار آریا – ایوانکی – غیرانتفاعی

 رتبه های قبولی ارشد حسابداری 1401 در کد ضریب 3: رشته حسابداری مدیریت

در کنکور ارشد مجموعه حسابداری 1401، کد ضریب 3 مربوط به رشته حسابداری بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 3 مربوط به رشته حسابداری را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد حسابداری 1402-1401: کد ضریب 3: رشته حسابداری مدیریت

رتبه قبولیمحل قبولی
45حسابداری مدیریت – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه
121حسابداری مدیریت – دانشگاه الزهرا(س) – روزانه
451حسابداری مدیریت – دانشگاه ارومیه – نوبت دوم
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد حسابداری 1402

14582حسابداری مدیریت – موسسه غیرانتفاعی خزر – محمودآباد – غیرانتفاعی
16785حسابداری مدیریت – موسسه غیرانتفاعی حکیمان – بجنورد – غیرانتفاعی

رتبه های قبولی ارشد حسابداری 1401 در کد ضریب 4: رشته حسابداری بخش عمومی

در کنکور ارشد مجموعه حسابداری 1401، کد ضریب 4 مربوط به رشته حسابداری بخش عمومی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 4 مربوط به رشته حسابداری را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد حسابداری 1402-1401: کد ضریب 4: رشته حسابداری بخش عمومی

رتبه قبولیمحل قبولی
91حسابداری بخش عمومی – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه
12478حسابداری بخش عمومی – موسسه غیر انتفاعی پرندک- پرندک – غیرانتفاعی

آمار رتبه های قبولی ارشد حسابداری 1401-1400

رتبه های قبولی ارشد حسابداری 1401-1400 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در ادامه این مطلب می توانید مشاهده کنید.

رتبه های قبولی ارشد حسابداری 1400 در کد ضریب 1: رشته حسابداری

در کنکور ارشد مجموعه حسابداری 1400، کد ضریب یک مربوط به رشته حسابداری بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته حسابداری را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد حسابداری 1401-1400: کد ضریب 1: رشته حسابداری

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
10حسابداری – دانشگاه تهران – روزانه
34حسابداری – دانشگاه تربیت مدرس – روزانه
78حسابداری – دانشگاه اصفهان – روزانه
108حسابداری – دانشگاه تهران پردیس فارابی قم – نوبت دوم
164حسابداری – دانشگاه مازندران – بابلسر – روزانه
232حسابداری – دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین – نوبت دوم
383حسابداری – دانشگاه رازی – کرمانشاه – روزانه
515حسابداری – دانشگاه الزهرا(س) محل تحصیل ارومیه – نوبت دوم
617حسابداری – دانشگاه تربیت مدرس – پردیس خودگردان
743حسابداری – دانشگاه ولی عصر(عج) – رفسنجان – نوبت دوم
951حسابداری – دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ – تهران – غیرانتفاعی
2152حسابداری – دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب – مجازی پیام نور
4593حسابداری – دانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز اوز – پیام نور
6786حسابداری – موسسه غیر انتفاعی پرندک- پرندک – غیرانتفاعی
7992حسابداری – موسسه غیرانتفاعی آمل – غیرانتفاعی
12503حسابداری – موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر – قم – غیرانتفاعی
15486حسابداری – موسسه غیرانتفاعی فرهیختگان – کرمان – غیرانتفاعی
16493حسابداری – موسسه غیرانتفاعی اشراق – بجنورد – غیرانتفاعی

رتبه های قبولی ارشد حسابداری 1400 در کد ضریب 2: رشته حسابرسی

در کنکور ارشد مجموعه حسابداری 1400، کد ضریب 2 مربوط به رشته حسابداری بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 2 مربوط به رشته حسابداری را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد حسابداری 1401-1400: کد ضریب 2: رشته حسابرسی

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
35حسابرسی – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه
109حسابرسی – دانشگاه خوارزمی – روزانه
151حسابرسی – دانشگاه الزهرا(س) – نوبت دوم
693حسابرسی – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – پردیس خودگردان
3982حسابرسی – دانشگاه پیام نور استان مازندران – ساری – پیام نور
10508حسابرسی – موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش – قم – غیرانتفاعی
15471حسابرسی – موسسه غیرانتفاعی رجا – قزوین – غیرانتفاعی
16011حسابرسی – موسسه غیرانتفاعی سناباد – گلبهار – غیرانتفاعی

رتبه های قبولی ارشد حسابداری 1400 در کد ضریب 3: رشته حسابداری مدیریت

در کنکور ارشد مجموعه حسابداری 1400، کد ضریب 3 مربوط به رشته حسابداری بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 3 مربوط به رشته حسابداری را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد حسابداری 1401-1400: کد ضریب 3: رشته حسابداری مدیریت

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
58حسابداری مدیریت – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – روزانه
155حسابداری مدیریت – دانشگاه فردوسی مشهد – نوبت دوم
633حسابداری مدیریت – دانشگاه ایلام – روزانه
9499حسابداری مدیریت – موسسه غیرانتفاعی کار واحد قزوین – غیرانتفاعی
15388حسابداری مدیریت – موسسه غیرانتفاعی آیندگان – تنکابن – غیرانتفاعی

رتبه های قبولی ارشد حسابداری 1400 در کد ضریب 4: رشته حسابداری بخش عمومی

در کنکور ارشد مجموعه حسابداری 1400، کد ضریب 4 مربوط به رشته حسابداری بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 4 مربوط به رشته حسابداری را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد حسابداری 1401-1400: کد ضریب 4: رشته حسابداری بخش عمومی

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
83حسابداری بخش عمومی – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه
3897حسابداری بخش عمومی – موسسه غیر انتفاعی پرندک- پرندک – غیرانتفاعی

آمار رتبه های قبولی ارشد حسابداری 1400-99

رتبه های قبولی ارشد حسابداری 1400-99 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در ادامه این مطلب می توانید مشاهده کنید.

رتبه های قبولی ارشد حسابداری 99 در کد ضریب 1: رشته حسابداری

در کنکور ارشد مجموعه حسابداری 99، کد ضریب یک مربوط به رشته حسابداری بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته حسابداری را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد حسابداری 1400-99: کد ضریب 1: رشته حسابداری

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
12حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی – روزانه
30حسابداری دانشگاه تربیت مدرس – روزانه
67حسابداری دانشگاه خوارزمی – روزانه 
132حسابداری دانشگاه الزهرا – نوبت دوم
164حسابداری دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین – روزانه
193حسابداری دانشگاه اصفهان – نوبت دوم
258حسابداری دانشگاه شهیدچمران – روزانه
277حسابداری دانشگاه ارومیه – روزانه 
348حسابداری دانشگاه لرستان – روزانه 
450حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی – پردیس خودگردان 
629حسابداری دانشگاه پیام نور تهران غرب  
783حسابداری دانشگاه تربیت مدرس – پردیس خودگردان 
1031حسابداری دانشگاه شهیدبهشتی – مجازی 
3096حسابداری موسسه غیرانتفاعی رسام كرج – غیرانتفاعی 
5946حسابداری موسسه غیرانتفاعی زند شیراز- غیرانتفاعی 
6388حسابداری دانشگاه مازندران – پردیس خودگردان 
9135حسابداری دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر یزد

رتبه های قبولی ارشد حسابداری 99 در کد ضریب 2: رشته حسابرسی

در کنکور ارشد مجموعه حسابداری 99، کد ضریب 2 مربوط به رشته حسابداری بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 2 مربوط به رشته حسابداری را قرار داده ایم.

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
34حسابرسی دانشگاه شهیدبهشتی – روزانه
93حسابرسی دانشگاه خوارزمی – روزانه
276حسابرسی دانشگاه فردوسی مشهد – نوبت دوم
1196حسابرسی دانشگاه علامه طباطبایی – پردیس خودگردان
20784حسابرسی موسسه غیرانتفاعی شفق تنكابن

رتبه های قبولی ارشد حسابداری 99 در کد ضریب 3: رشته حسابداری مدیریت

در کنکور ارشد مجموعه حسابداری 99، کد ضریب 3 مربوط به رشته حسابداری بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 3 مربوط به رشته حسابداری را قرار داده ایم.

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
36حسابداری مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی – روزانه
120 حسابداری مدیریت دانشگاه الزهرا – روزانه
377حسابداری مدیریت دانشگاه ارومیه – روزانه
906 حسابداری مدیریت دانشگاه شهیدبهشتی – پردیس خودگردان
21224حسابداری مدیریت موسسه غیرانتفاعی پرندک

رتبه های قبولی ارشد حسابداری 99 در کد ضریب 4: رشته حسابداری بخش عمومی

در کنکور ارشد مجموعه حسابداری 99، کد ضریب 4 مربوط به رشته حسابداری بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 4 مربوط به رشته حسابداری را قرار داده ایم.

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
19حسابداری بخش عمومی دانشگاه علامه طباطبایی – نوبت دوم
به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

سوالات و کلید سوالات ارشد 1403
تخمین رتبه
دانلود سوالات ارشد و کلید کنکور ارشد ۱۴۰۳

دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد ۱۴۰۳ دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد ۱۴۰۳ را می توانید از طریق جدول زیر انجام دهید. در این جدول به تفکیک رشته های مختلف در گروه های مختلف آورده شده است و شما می توانید رشته خود را یافته و  بر روی لینک …

سوالات و کلید سوالات ارشد حقوق 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد حقوق 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد حقوق 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد حقوق 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد حقوق 1404-1430 (به محض انتشار سوالات) پاسخنامه و کلید سوالات ارشد حقوق 1404-1403 (به محض انتشار کلید) توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های …

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد ژورنالیسم پزشکی 1402-1401
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
کارنامه های رتبه و قبولی ارشد ژورنالیسم پزشکی 1402-1401

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد ژورنالیسم پزشکی 1402-1401 کارنامه های رتبه و قبولی ارشد ژورنالیسم پزشکی 1402-1401 برای داوطلبان ارشد ژورنالیسم پزشکی سال 1402 و حتی سال های آینده بسیار اهمیت دارد. آنچه که اهمیت کارنامه های قبولی ارشد ژورنالیسم پزشکی ۱۴۰۱ را برای داوطلبان ارشد ژورنالیسم پزشکی بسیار …