رتبه های قبولی ارشد حسابداری 1401-1400 و محل قبولی
انتخاب رشته کارشناسی ارشد

رتبه های قبولی ارشد حسابداری 1401-1400

رتبه های قبولی ارشد حسابداری 1401-1400 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در این مطلب برای شما گذاشته ایم. توجه داشته باشید که رتبه های قبولی ارشد 1401-1400 گذاشته شده در این مطلب حاوی درصدهایی که به این رتبه ها منجر شده است، نیست. اگر می خواهید نمونه کارنامه های ارشد حسابداری 1400 که در آنها رتبه ها و درصدهای دروس مختلف دروس مختلف نیز درج شده است را مشاهده کنید باید به مطلب زیر مراجعه کنید.

نمونه کارنامه های ارشد حسابداری 1401-1400

نمونه کارنامه های سهمیه 5 و 25 درصد ایثارگری ارشد حسابداری 1400

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

 محل قبولی ارشد حسابداری 1401-1400

محل قبولی داوطلبان ارشد حسابداری 1400 با توجه به رتبه ای که کسب کرده اند برای انتخاب رشته ارشد 1401 بسیار اهمیت دارد. به نوعی شانس قبولی ارشد 1401 را براساس محل قبولی ارشد حسابداری در سال 1400 می توان تخمین صحیح و دقیق زد. اگرچه همواره تغییرات کوچک و گاهی حتی زیاد (به خاطر تغییر ظرفیت ها) در رتبه های قبولی ارشد حسابداری 1401 نسبت به محل قبولی ارشد حسابداری 1400 به جود می آید.

صحت و دقت رتبه ها و محل قبولی ارشد حسابداری 1400

برای افزایش ضریب اطمینان شما برای انتخاب رشته ارشد 1401، رتبه ها و محل قبولی ارشد سال 1400 را به گونه ای انتخاب کرده ایم که تقریباً نزدیک به آخرین رتبه های قبولی ارشد حسابداری 1400 در دوره ها و دانشگاه های مختلف باشد. بنابراین سعی شده است تا حد امکان صحت و دقت بسیار بالایی را برای انتشار این اطلاعات به شما ارائه دهیم. البته تنها گلچینی از نمونه رتبه قبولی های ارشد حسابداری 1400 را در اختیار شما قرار داده ایم، اما در زمان انتخاب رشته ارشد 1401 حسابداری، همه شانس های دقیق قبولی براساس رتبه ای که کسب کرده اید و در قالب نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401 مشاوران تحصیلی به شما ارائه داده می شود.

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

رتبه ها و محل قبولی ارشد حسابداری 1400 براساس گرایش های مختلف

رتبه ها و محل قبولی ارشد حسابداری 1401-1400 را به صورت تفکیک شده و براساس رشته-گرایش های مجموعه حسابداری ارائه کرده ایم تا راحت تر بتوانید از این اطلاعات استفاده کنید. همچنین رشته-گرایش های مختلف باعث به وجود آمدن کد ضرایب مختلف می شوند و هر کد ضریب، رتبه متفاوتی دارد. در نتیجه رتبه ها و محل قبولی ارشد حسابداری 1400 را براساس رتبه ها در کد ضریب مربوط به آن رشته دانشگاه قبولی برای شما قرار داده ایم.

در ارشد حسابداری براساس دفترچه کنکور ارشد 1400، 4 کد ضریب داشتیم. برای دسترسی سریعتر به رتبه های قبولی ارشد حسابداری 1401-1400 از لینک های جدول زیر استفاده کنید.

لینک های رتبه های قبولی ارشد حسابداری 1400 براساس رشته ها و گرایش ها (کد ضرایب)

رتبه ها و محل قبولی ارشد حسابداری در کد ضریب 1 : رشته حسابداری
رتبه ها و محل قبولی ارشد حسابداری در کد ضریب 2 : رشته حسابرسی
رتبه ها و محل قبولی ارشد حسابداری در کد ضریب 3 : رشته حسابداری مدیریت
رتبه ها و محل قبولی ارشد حسابداری در کد ضریب 4 : رشته حسابداری بخش عمومی

رتبه های قبولی ارشد حسابداری 1400 در کد ضریب 1: رشته حسابداری

در کنکور ارشد مجموعه حسابداری 1400، کد ضریب یک مربوط به رشته حسابداری بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته حسابداری را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد حسابداری 1401-1400: کد ضریب 1: رشته حسابداری

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
10 حسابداری – دانشگاه تهران – روزانه
34 حسابداری – دانشگاه تربیت مدرس – روزانه
78 حسابداری – دانشگاه اصفهان – روزانه
108 حسابداری – دانشگاه تهران پردیس فارابی قم – نوبت دوم
164 حسابداری – دانشگاه مازندران – بابلسر – روزانه
232 حسابداری – دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین – نوبت دوم
383 حسابداری – دانشگاه رازی – کرمانشاه – روزانه
515 حسابداری – دانشگاه الزهرا(س) محل تحصیل ارومیه – نوبت دوم
617 حسابداری – دانشگاه تربیت مدرس – پردیس خودگردان
743 حسابداری – دانشگاه ولی عصر(عج) – رفسنجان – نوبت دوم
951 حسابداری – دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ – تهران – غیرانتفاعی
2152 حسابداری – دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب – مجازی پیام نور
4593 حسابداری – دانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز اوز – پیام نور
6786 حسابداری – موسسه غیر انتفاعی پرندک- پرندک – غیرانتفاعی
7992 حسابداری – موسسه غیرانتفاعی آمل – غیرانتفاعی
12503 حسابداری – موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر – قم – غیرانتفاعی
15486 حسابداری – موسسه غیرانتفاعی فرهیختگان – کرمان – غیرانتفاعی
16493 حسابداری – موسسه غیرانتفاعی اشراق – بجنورد – غیرانتفاعی

 

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

رتبه های قبولی ارشد حسابداری 1400 در کد ضریب 2: رشته حسابرسی

در کنکور ارشد مجموعه حسابداری 1400، کد ضریب 2 مربوط به رشته حسابداری بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 2 مربوط به رشته حسابداری را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد حسابداری 1401-1400: کد ضریب 2: رشته حسابرسی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
35 حسابرسی – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه
109 حسابرسی – دانشگاه خوارزمی – روزانه
151 حسابرسی – دانشگاه الزهرا(س) – نوبت دوم
693 حسابرسی – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – پردیس خودگردان
3982 حسابرسی – دانشگاه پیام نور استان مازندران – ساری – پیام نور
10508 حسابرسی – موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش – قم – غیرانتفاعی
15471 حسابرسی – موسسه غیرانتفاعی رجا – قزوین – غیرانتفاعی
16011 حسابرسی – موسسه غیرانتفاعی سناباد – گلبهار – غیرانتفاعی

رتبه های قبولی ارشد حسابداری 1400 در کد ضریب 3: رشته حسابداری مدیریت

در کنکور ارشد مجموعه حسابداری 1400، کد ضریب 3 مربوط به رشته حسابداری بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 3 مربوط به رشته حسابداری را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد حسابداری 1401-1400: کد ضریب 3: رشته حسابداری مدیریت

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
58 حسابداری مدیریت – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – روزانه
155 حسابداری مدیریت – دانشگاه فردوسی مشهد – نوبت دوم
633 حسابداری مدیریت – دانشگاه ایلام – روزانه
9499 حسابداری مدیریت – موسسه غیرانتفاعی کار واحد قزوین – غیرانتفاعی
15388 حسابداری مدیریت – موسسه غیرانتفاعی آیندگان – تنکابن – غیرانتفاعی

 

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

رتبه های قبولی ارشد حسابداری 1400 در کد ضریب 4: رشته حسابداری بخش عمومی

در کنکور ارشد مجموعه حسابداری 1400، کد ضریب 4 مربوط به رشته حسابداری بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 4 مربوط به رشته حسابداری را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد حسابداری 1401-1400: کد ضریب 4: رشته حسابداری بخش عمومی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
83 حسابداری بخش عمومی – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه
3897 حسابداری بخش عمومی – موسسه غیر انتفاعی پرندک- پرندک – غیرانتفاعی

آمار رتبه های قبولی ارشد حسابداری 1400-99

رتبه های قبولی ارشد حسابداری 1400-99 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در ادامه این مطلب می توانید مشاهده کنید.

رتبه های قبولی ارشد حسابداری 99 در کد ضریب 1: رشته حسابداری

در کنکور ارشد مجموعه حسابداری 99، کد ضریب یک مربوط به رشته حسابداری بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته حسابداری را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد حسابداری 1400-99: کد ضریب 1: رشته حسابداری

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
12 حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی – روزانه
30 حسابداری دانشگاه تربیت مدرس – روزانه
67 حسابداری دانشگاه خوارزمی – روزانه 
132 حسابداری دانشگاه الزهرا – نوبت دوم
164 حسابداری دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین – روزانه
193 حسابداری دانشگاه اصفهان – نوبت دوم
258 حسابداری دانشگاه شهیدچمران – روزانه
277 حسابداری دانشگاه ارومیه – روزانه 
348 حسابداری دانشگاه لرستان – روزانه 
450 حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی – پردیس خودگردان 
629 حسابداری دانشگاه پیام نور تهران غرب  
783 حسابداری دانشگاه تربیت مدرس – پردیس خودگردان 
1031 حسابداری دانشگاه شهیدبهشتی – مجازی 
3096 حسابداری موسسه غیرانتفاعی رسام كرج – غیرانتفاعی 
5946 حسابداری موسسه غیرانتفاعی زند شیراز- غیرانتفاعی 
6388 حسابداری دانشگاه مازندران – پردیس خودگردان 
9135 حسابداری دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر یزد

 

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

رتبه های قبولی ارشد حسابداری 99 در کد ضریب 2: رشته حسابرسی

در کنکور ارشد مجموعه حسابداری 99، کد ضریب 2 مربوط به رشته حسابداری بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 2 مربوط به رشته حسابداری را قرار داده ایم.

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
34 حسابرسی دانشگاه شهیدبهشتی – روزانه
93 حسابرسی دانشگاه خوارزمی – روزانه
276 حسابرسی دانشگاه فردوسی مشهد – نوبت دوم
1196 حسابرسی دانشگاه علامه طباطبایی – پردیس خودگردان
20784 حسابرسی موسسه غیرانتفاعی شفق تنكابن

رتبه های قبولی ارشد حسابداری 99 در کد ضریب 3: رشته حسابداری مدیریت

در کنکور ارشد مجموعه حسابداری 99، کد ضریب 3 مربوط به رشته حسابداری بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 3 مربوط به رشته حسابداری را قرار داده ایم.

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
36 حسابداری مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی – روزانه
120  حسابداری مدیریت دانشگاه الزهرا – روزانه
377 حسابداری مدیریت دانشگاه ارومیه – روزانه
906  حسابداری مدیریت دانشگاه شهیدبهشتی – پردیس خودگردان
21224 حسابداری مدیریت موسسه غیرانتفاعی پرندک

رتبه های قبولی ارشد حسابداری 99 در کد ضریب 4: رشته حسابداری بخش عمومی

در کنکور ارشد مجموعه حسابداری 99، کد ضریب 4 مربوط به رشته حسابداری بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 4 مربوط به رشته حسابداری را قرار داده ایم.

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
19 حسابداری بخش عمومی دانشگاه علامه طباطبایی – نوبت دوم

 

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *

کارشناسی ارشد
رضا کشاورز افشار

رضا کشاورز افشار 17 سال سابقه مشاوره کنکور سراسری و انتخاب رشته کنکور سراسری (رتبه 388 کنکور تجربی سال 81) مشاور 108 رتبه زیر 100 کنکور سراسری، 392 رتبه زیر 500 کنکور سراسری و بیش از 500 رتبه زیر 1000 کنکور سراسری 12 سال سابقه مشاور تخصصی در حوزه کنکورهای …

انتخاب رشته کارشناسی ارشد
مشاوره انتخاب رشته کنکور1401

مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسری 1401 طرح نقره ای طرح طلایی 30 دقیقه مشاوره تلفنی تعیین همه شانس های قبولی پاسخگویی به همه سوالات   45 دقیقه مشاوره تلفنی تعیین همه شانس های قبولی پاسخگویی به همه سوالات مشاوره آنلاین ارائه فایل چیدمان انتخاب رشته 198،000 تومان 350،000 تومان پرداخت …

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد سلامت و ترافیک 1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
کارنامه های رتبه و قبولی ارشد سلامت و ترافیک 1400

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد سلامت و ترافیک 1401-1400 کارنامه های رتبه و قبولی ارشد سلامت و ترافیک 1401-1400 برای داوطلبان ارشد سلامت و ترافیک سال 1401 و حتی سال های آینده بسیار اهمیت دارد. آنچه که اهمیت کارنامه های قبولی ارشد سلامت و ترافیک ۱۴۰۰ را برای داوطلبان …