دروس و ضرایب دروس ارشد پرستاری

دروس و ضرایب دروس ارشد پرستاری
کارشناسی ارشد پرستاری

دروس و ضرایب دروس ارشد پرستاری

دروس و ضرایب دروس ارشد پرستاری برای شرکت در کنکور ارشد وزارت بهداشت، اولین مرحله از اطلاعات مورد نیاز است. در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد وزارت بهداشت سال 1401، سازمان سنجش پزشکی برای هر رشته، دروس و ضرایب آن دروس را اعلام کرده است.

اگر جزء رشته ها و مدارک مجاز برای شرکت در ارشد پرستاری هستید، باید دروس زیر را برای کنکور ارشد پرستاری بخوانید. ضرایب دروس با همدیگر متفاوت است و باید براساس اهمیت دروس، نوع برنامه ریزی خود را مشخص کنید و دروس و منابع را اولویت بندی کنید.

برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت

گرایش های ارشد مجموعه پرستاری

گرایش های ارشد مجموعه پرستاری به شرح جدول زیر است.

گرایش های ارشد مجموعه پرستاری

ارشد پرستاری داخلی جراحی
ارشد پرستاری مراقبت های ویژه
ارشد پرستاری مراقبت های ویژه کودکان
ارشد پرستاری روان پرستاری
ارشد پرستاری سالمندی
ارشد پرستاری توانبخشی
ارشد پرستاری سلامت جامعه
ارشد پرستاری اورژانس
ارشد مدیریت پرستاری
ارشد پرستاری نظامی
ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان

دروس و ضرایب دروس ارشد پرستاری داخلی جراحی

دروس و ضرایب دروس ارشد پرستاری داخلی جراحی براساس جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد پرستاری داخلی جراحی
عنوان درس ضریب
پرستاری داخلی -جراحی 4
پرستاری کودکان 2
پرستاری مادران و نوزادان 2
پرستاری بهداشت جامعه 2
روان پرستاری 2
زبان عمومی 3

دروس و ضرایب دروس ارشد پرستاری مراقبت های ویژه

دروس و ضرایب دروس ارشد پرستاری مراقبت های ویژه براساس جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد پرستاری مراقبت های ویژه
عنوان درس ضریب
پرستاری داخلی -جراحی 4
پرستاری کودکان 2
پرستاری مادران و نوزادان 2
پرستاری بهداشت جامعه 2
روان پرستاری 2
زبان عمومی 3

دروس و ضرایب دروس ارشد روان پرستاری

دروس و ضرایب دروس ارشد روان پرستاری براساس جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد روان پرستاری
عنوان درس ضریب
پرستاری داخلی -جراحی 2
پرستاری کودکان 2
پرستاری مادران و نوزادان 2
پرستاری بهداشت جامعه 2
روان پرستاری 4
زبان عمومی 3

دروس و ضرایب دروس ارشد پرستاری اورژانس

دروس و ضرایب دروس ارشد پرستاری اورژانس براساس جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد پرستاری اورژانس
عنوان درس ضریب
پرستاری داخلی -جراحی 4
پرستاری کودکان 2
پرستاری مادران و نوزادان 2
پرستاری بهداشت جامعه 2
روان پرستاری 2
زبان عمومی 3

برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت

دروس و ضرایب دروس ارشد پرستاری سلامت جامعه

دروس و ضرایب دروس ارشد پرستاری سلامت جامعه براساس جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد پرستاری سلامت جامعه
عنوان درس ضریب
پرستاری داخلی -جراحی 2
پرستاری کودکان 2
پرستاری مادران و نوزادان 2
پرستاری بهداشت جامعه 4
روان پرستاری 2
زبان عمومی 3

دروس و ضرایب دروس ارشد مدیریت پرستاری

دروس و ضرایب دروس ارشد مدیریت پرستاری براساس جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد مدیریت پرستاری
عنوان درس ضریب
پرستاری داخلی -جراحی 2
پرستاری کودکان 2
پرستاری مادران و نوزادان 2
پرستاری بهداشت جامعه 4
روان پرستاری 2
زبان عمومی 3

دروس و ضرایب دروس ارشد پرستاری مراقبت های ویژه کودکان

دروس و ضرایب دروس ارشد پرستاری مراقبت های ویژه کودکان براساس جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد پرستاری مراقبت های ویژه کودکان
عنوان درس ضریب
پرستاری داخلی -جراحی 3
پرستاری کودکان 4
پرستاری مادران و نوزادان 1
پرستاری بهداشت جامعه 2
روان پرستاری 2
زبان عمومی 3

دروس و ضرایب دروس ارشد پرستاری کودکان

دروس و ضرایب دروس ارشد پرستاری کودکان براساس جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد پرستاری کودکان
عنوان درس ضریب
پرستاری داخلی -جراحی 2
پرستاری کودکان 4
پرستاری مادران و نوزادان 2
پرستاری بهداشت جامعه 2
روان پرستاری 2
زبان عمومی 3

دروس و ضرایب دروس ارشد پرستاری توانبخشی

دروس و ضرایب دروس ارشد پرستاری توانبخشی براساس جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد پرستاری توانبخشی
عنوان درس ضریب
پرستاری داخلی -جراحی 3
پرستاری کودکان 2
پرستاری مادران و نوزادان 2
پرستاری بهداشت جامعه 2
روان پرستاری 3
زبان عمومی 3

دروس و ضرایب دروس ارشد پرستاری نظامی

دروس و ضرایب دروس ارشد پرستاری نظامی براساس جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد پرستاری نظامی
عنوان درس ضریب
پرستاری داخلی -جراحی 3
پرستاری کودکان 2
پرستاری مادران و نوزادان 2
پرستاری بهداشت جامعه 2
روان پرستاری 3
زبان عمومی 3

دروس و ضرایب دروس ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان (NICU)

دروس و ضرایب دروس ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان (NICU) براساس جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان (NICU)
عنوان درس ضریب
پرستاری داخلی -جراحی 3
پرستاری کودکان 3
پرستاری مادران و نوزادان 3
پرستاری بهداشت جامعه 2
روان پرستاری 1
زبان عمومی 3

 

برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *

دفترچه انتخاب رشته ارشد مامایی ۱۴۰۱
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
دفترچه انتخاب رشته ارشد مامایی ۱۴۰۱

دفترچه انتخاب رشته ارشد مامایی ۱۴۰۱ دفترچه انتخاب رشته ارشد مامایی ۱۴۰۱ را برای دانلود به صورت جداگانه برای شما قرار داده ایم. برای دانلود دفترچه 1401 انتخاب رشته ارشد مامایی از طریق لینک زیر اقدام کنید. دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد مامایی 1401

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد مددکاری اجتماعی وزارت بهداشت 99 و 1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
کارنامه های رتبه و قبولی ارشد مددکاری اجتماعی وزارت بهداشت 1400

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد مددکاری اجتماعی 1401-1400 کارنامه های رتبه و قبولی ارشد مددکاری اجتماعی 1401-1400 برای داوطلبان ارشد مددکاری اجتماعی سال 1401 و حتی سال های آینده بسیار اهمیت دارد. آنچه که اهمیت کارنامه های قبولی ارشد مددکاری اجتماعی ۱۴۰۰ را برای داوطلبان ارشد مددکاری اجتماعی بسیار …

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی 1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
کارنامه های رتبه و قبولی ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی 1400

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی 1401-1400 کارنامه های رتبه و قبولی ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی 1401-1400 برای داوطلبان ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی سال 1401 و حتی سال های آینده بسیار اهمیت دارد. آنچه که اهمیت کارنامه های قبولی ارشد کنترل …