دروس و ضرایب دروس ارشد پرستاری

دروس و ضرایب دروس ارشد پرستاری
کارشناسی ارشد پرستاری

دروس و ضرایب دروس ارشد پرستاری

دروس و ضرایب دروس ارشد پرستاری برای شرکت در کنکور ارشد وزارت بهداشت، اولین مرحله از اطلاعات مورد نیاز است. در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد وزارت بهداشت سال 1402، سازمان سنجش پزشکی برای هر رشته، دروس و ضرایب آن دروس را اعلام کرده است.

اگر جزء رشته ها و مدارک مجاز برای شرکت در ارشد پرستاری هستید، باید دروس زیر را برای کنکور ارشد پرستاری بخوانید. ضرایب دروس با همدیگر متفاوت است و باید براساس اهمیت دروس، نوع برنامه ریزی خود را مشخص کنید و دروس و منابع را اولویت بندی کنید.

گرایش های ارشد مجموعه پرستاری

گرایش های ارشد مجموعه پرستاری به شرح جدول زیر است.

گرایش های ارشد مجموعه پرستاری

ارشد پرستاری داخلی جراحی
ارشد پرستاری مراقبت های ویژه
ارشد پرستاری مراقبت های ویژه کودکان
ارشد پرستاری روان پرستاری
ارشد پرستاری سالمندی
ارشد پرستاری توانبخشی
ارشد پرستاری سلامت جامعه
ارشد پرستاری اورژانس
ارشد مدیریت پرستاری
ارشد پرستاری نظامی
ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان

دروس و ضرایب دروس ارشد پرستاری داخلی جراحی

دروس و ضرایب دروس ارشد پرستاری داخلی جراحی براساس جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد پرستاری داخلی جراحی
عنوان درسضریب
پرستاری داخلی -جراحی4
پرستاری کودکان2
پرستاری مادران و نوزادان2
پرستاری بهداشت جامعه2
روان پرستاری2
زبان عمومی3

دروس و ضرایب دروس ارشد پرستاری مراقبت های ویژه

دروس و ضرایب دروس ارشد پرستاری مراقبت های ویژه براساس جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد پرستاری مراقبت های ویژه
عنوان درسضریب
پرستاری داخلی -جراحی4
پرستاری کودکان2
پرستاری مادران و نوزادان2
پرستاری بهداشت جامعه2
روان پرستاری2
زبان عمومی3

دروس و ضرایب دروس ارشد روان پرستاری

دروس و ضرایب دروس ارشد روان پرستاری براساس جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد روان پرستاری
عنوان درسضریب
پرستاری داخلی -جراحی2
پرستاری کودکان2
پرستاری مادران و نوزادان2
پرستاری بهداشت جامعه2
روان پرستاری4
زبان عمومی3

دروس و ضرایب دروس ارشد پرستاری اورژانس

دروس و ضرایب دروس ارشد پرستاری اورژانس براساس جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد پرستاری اورژانس
عنوان درسضریب
پرستاری داخلی -جراحی4
پرستاری کودکان2
پرستاری مادران و نوزادان2
پرستاری بهداشت جامعه2
روان پرستاری2
زبان عمومی3

دروس و ضرایب دروس ارشد پرستاری سلامت جامعه

دروس و ضرایب دروس ارشد پرستاری سلامت جامعه براساس جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد پرستاری سلامت جامعه
عنوان درسضریب
پرستاری داخلی -جراحی2
پرستاری کودکان2
پرستاری مادران و نوزادان2
پرستاری بهداشت جامعه4
روان پرستاری2
زبان عمومی3

دروس و ضرایب دروس ارشد مدیریت پرستاری

دروس و ضرایب دروس ارشد مدیریت پرستاری براساس جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد مدیریت پرستاری
عنوان درسضریب
پرستاری داخلی -جراحی3
پرستاری کودکان2
پرستاری مادران و نوزادان1
پرستاری بهداشت جامعه3
روان پرستاری3
زبان عمومی3

دروس و ضرایب دروس ارشد پرستاری مراقبت های ویژه کودکان

دروس و ضرایب دروس ارشد پرستاری مراقبت های ویژه کودکان براساس جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد پرستاری مراقبت های ویژه کودکان
عنوان درسضریب
پرستاری داخلی -جراحی3
پرستاری کودکان3
پرستاری مادران و نوزادان3
پرستاری بهداشت جامعه2
روان پرستاری1
زبان عمومی3

دروس و ضرایب دروس ارشد پرستاری کودکان

دروس و ضرایب دروس ارشد پرستاری کودکان براساس جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد پرستاری کودکان
عنوان درسضریب
پرستاری داخلی -جراحی2
پرستاری کودکان4
پرستاری مادران و نوزادان2
پرستاری بهداشت جامعه2
روان پرستاری2
زبان عمومی3

دروس و ضرایب دروس ارشد پرستاری توانبخشی

دروس و ضرایب دروس ارشد پرستاری توانبخشی براساس جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد پرستاری توانبخشی
عنوان درسضریب
پرستاری داخلی -جراحی3
پرستاری کودکان2
پرستاری مادران و نوزادان2
پرستاری بهداشت جامعه2
روان پرستاری3
زبان عمومی3

دروس و ضرایب دروس ارشد پرستاری نظامی

دروس و ضرایب دروس ارشد پرستاری نظامی براساس جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد پرستاری نظامی
عنوان درسضریب
پرستاری داخلی -جراحی3
پرستاری کودکان2
پرستاری مادران و نوزادان2
پرستاری بهداشت جامعه2
روان پرستاری3
زبان عمومی3

دروس و ضرایب دروس ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان (NICU)

دروس و ضرایب دروس ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان (NICU) براساس جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان (NICU)
عنوان درسضریب
پرستاری داخلی -جراحی3
پرستاری کودکان3
پرستاری مادران و نوزادان3
پرستاری بهداشت جامعه2
روان پرستاری1
زبان عمومی3
4.5/5 - (4 امتیاز)
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

دفترچه انتخاب رشته ارشد پرستاری ۱۴۰۲
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
دفترچه انتخاب رشته ارشد پرستاری ۱۴۰۲

دفترچه انتخاب رشته ارشد پرستاری ۱۴۰۲ دفترچه انتخاب رشته ارشد پرستاری ۱۴۰۲ را برای دانلود به صورت جداگانه برای شما قرار داده ایم. برای دانلود دفترچه 1402 انتخاب رشته ارشد پرستاری از طریق لینک زیر اقدام کنید. دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد پرستاری 1402 دفترچه انتخاب رشته ارشد پرستاری به …

دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوتکنولوژی پزشکی ۱۴۰۲
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوتکنولوژی پزشکی ۱۴۰۲

دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوتکنولوژی پزشکی ۱۴۰۲ دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوتکنولوژی پزشکی ۱۴۰۲ را برای دانلود به صورت جداگانه برای شما قرار داده ایم. برای دانلود دفترچه 1402 انتخاب رشته ارشد بیوتکنولوژی پزشکی از طریق لینک زیر اقدام کنید. دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوتکنولوژی پزشکی 1402 دفترچه انتخاب …

دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوشیمی بالینی ۱۴۰۲
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوشیمی بالینی ۱۴۰۲

دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوشیمی بالینی ۱۴۰۲ دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوشیمی بالینی ۱۴۰۲ را برای دانلود به صورت جداگانه برای شما قرار داده ایم. برای دانلود دفترچه 1402 انتخاب رشته ارشد بیوشیمی بالینی از طریق لینک زیر اقدام کنید. دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوشیمی بالینی 1402 دفترچه انتخاب …