دروس و ضرایب دروس ارشد مکانیک

دروس و ضرایب دروس ارشد مکانیک
کارشناسی ارشد

دروس و ضرایب دروس ارشد مکانیک

دروس و ضرایب دروس ارشد مکانیک برای شرکت در کنکور ارشد اولین مرحله از اطلاعات مورد نیاز است. در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد سال 1402، سازمان سنجش برای هر رشته و گرایش ها و کدضریب های آنها، دروس و ضرایب آن دروس اعلام شده است. نکته مه در این است که تفاوت در دروس و کد ضریب این دورس باعث می شود تا کد ضریب های متنوعی در یک رشته ایجاد شود. بنابراین اگر دروس و ضرایب این دروس در چند گرایش یکسان باشد به این معناست که تمام گرایش ها در یک کد ضریب قرار می گیرند.

کد ضریب های کنکور ارشد مکانیک

کد ضریب های کنکور ارشد مکانیک براساس اعلام سازمان سنجش به شرح جدول زیر است.

کد ضریب ها و گرایش های زیر مجموعه در ارشد مکانیک

شماره ضریبعنوان رشتهعنوان گرایش
1مهندسی مکانیکساخت و تولید
جوش
2مهندسی مکانیکطراحی کاربردی
نگهداری و پایش تجهیزات
مهندسی هوافضافناوری ماهواره
آیرودینامیک
 سازه های هوایی
مهندسی ماشین های ریلی
مهندسی فناوری ماهواره
3مهندسی مکانیکتبدیل انرژی
مهندسی احتراق
مهندسی سیستم های انرژیتکنولوژی انرژی
انرژی و محیط زیست
سیستم های انرژی
مهندسی انرژی های تجدید پذیر
مهندسی هسته ایکاربرد پرتوها
گداخت هسته ای
مهندسی راکتور
مهندسی پرتو پزشکی
مهندسی چرخه سوخت
مواد، انرژی و تکنولوژی کوانتومی
4مهندسی پزشکیبیومکانیک
توان بخشی
5مهندسی مکانیکمواد مرکب
دریا
مهندسی خودروقوای محرکه خودرو
6مهندسی مکانیکطراحی و ساخت خودرو
مهندسی خودروطراحی سیستم های دینامیکی خودرو
7مهندسی خودروسازه و بدنه خودرو
8مهندسی مکاترونیک
مديريت آموزشگاهی ويژه هنرستان ها (ويژه فرهنگيان)
9مهندسی سیتم های میکرو و نانوالکترو مکانیک
10مهندسی ورزش

دروس و ضرایب دروس ارشد مکانیک براساس کد ضریب ها

دروس و ضرایب دروس ارشد مکانیک باید براساس کد ضریب ها معرفی شود. بنابراین به ازای هر کد ضریب به صورت جداگانه، دروس و ضرایب دروس آن کد ضریب تعیین می شود.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد مکانیک

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد مکانیک شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد مهندسی مکانیک 
زبان1
ریاضیات3
حرارت و سیالات2
جامدات3
دینامیک و ارتعاشات2
ساخت و تولید4
جمع کل15

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد مکانیک

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد مکانیک شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد مهندسی مکانیک
زبان1
ریاضیات2
حرارت و سیالات2
جامدات3
دینامیک و ارتعاشات3
جمع کل11

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد مکانیک

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد مکانیک شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد مهندسی مکانیک 
زبان1
ریاضیات2
حرارت و سیالات3
جامدات2
دینامیک و ارتعاشات2
جمع کل10

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد مکانیک

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد مکانیک شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد مهندسی مکانیک 
زبان3
ریاضیات4
حرارت و سیالات3
جامدات4
دینامیک و ارتعاشات3
ساخت و تولید 3
جمع کل20

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 5 ارشد مکانیک

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 5 ارشد مکانیک شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 5 ارشد مهندسی مکانیک 
زبان2
ریاضیات3
حرارت و سیالات3
جامدات3
دینامیک و ارتعاشات2
جمع کل13

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 6 ارشد مکانیک

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 6 ارشد مکانیک شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 6 ارشد مهندسی مکانیک 
زبان2
ریاضیات3
حرارت و سیالات1
جامدات3
دینامیک و ارتعاشات4
جمع کل13

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 7 ارشد مکانیک

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 7 ارشد مکانیک شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 7 ارشد مهندسی خودرو 
زبان2
ریاضیات3
حرارت و سیالات2
جامدات4
دینامیک و ارتعاشات3
جمع کل14

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 8 ارشد مکانیک

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 8 ارشد مکانیک شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 8 ارشد مهندسی مکانیک
زبان1
ریاضیات2
حرارت و سیالات2
جامدات2
دینامیک و ارتعاشات3
ساخت و تولید2
جمع کل12

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 9 ارشد مکانیک

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 9 ارشد مکانیک شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 9 ارشد مهندسی مکانیک 
زبان1
ریاضیات2
حرارت و سیالات1
جامدات2
دینامیک و ارتعاشات1
ساخت و تولید4
جمع کل11

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 10 ارشد مکانیک

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 10 ارشد مکانیک شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 10 ارشد مهندسی مکانیک
زبان3
ریاضیات4
حرارت و سیالات3
جامدات4
دینامیک و ارتعاشات3
ساخت و تولید3
جمع کل20
به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی 1401-1402
تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت منابع انسانی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت منابع انسانی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای …

کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی 1401-1402
تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت کارآفرینی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت کارآفرینی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای مشاهده محل قبولی …

کارنامه های ارشد مدیریت مالی 1401-1402
تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت مالی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت مالی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت مالی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت مالی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای مشاهده محل قبولی …