دروس و ضرایب دروس ارشد مهندسی شیلات

دروس و ضرایب دروس ارشد علوم و مهندسی شیلات
کارشناسی ارشد

دروس و ضرایب دروس ارشد مهندسی شیلات

دروس و ضرایب دروس ارشد مهندسی شیلات برای شرکت در کنکور ارشد اولین مرحله از اطلاعات مورد نیاز است. در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد سال 1401، سازمان سنجش برای هر رشته و گرایش ها و کدضریب های آنها، دروس و ضرایب آن دروس اعلام شده است. نکته مهم در این است که تفاوت در دروس و کد ضریب این دروس باعث می شود تا کد ضریب های متنوعی در یک رشته ایجاد شود. بنابراین اگر دروس و ضرایب این دروس در چند گرایش یکسان باشد به این معناست که تمام گرایش ها در یک کد ضریب قرار می گیرند.

رزرو مشاوره انتخاب رشته ارشد 1401 با مشاوران تخصصی مرکز از طریق لینک زیر:

مشاوره تلفنی انتخاب رشته ارشد 1401

کد ضریب های کنکور ارشد مهندسی شیلات

کد ضریب های کنکور ارشد مهندسی شیلات براساس اعلام سازمان سنجش به شرح جدول زیر است.

کد ضریب ها و گرایش های زیر مجموعه در ارشد مهندسی شیلات

شماره کد ضریب عنوان رشته عنوان گرایش
1 مهندسی شيلات تكثير و پرورش آبزيان
2 مهندسی شيلات فرآوری محصولات شيلاتی
3 مهندسی شيلات بوم شناسی آبزيان
4 مهندسی شيلات صيد و بهره برداری آبزيان

دروس و ضرایب دروس ارشد مهندسی شیلات براساس کد ضریب ها

دروس و ضرایب دروس ارشد مهندسی شیلات باید براساس کد ضریب ها معرفی شود. بنابراین به ازای هر کد ضریب به صورت جداگانه، دروس و ضرایب دروس آن کد ضریب تعیین می شود.

رزرو مشاوره انتخاب رشته ارشد 1401 با مشاوران تخصصی مرکز از طریق لینک زیر:

مشاوره تلفنی انتخاب رشته ارشد 1401

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد مهندسی شیلات

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد مهندسی شیلات شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد مهندسی شیلات (تكثير و پرورش آبزيان)
زبان 2
ماهی شناسی 2
تکثیر و پرورش ماهی 3
اصول تکثیر و پرورش ماهی 3
تکثیر پرورش آبزیان 2
اصول تغذیه آبزیان 2
هیدروبیولوژی عمومی 2
جمع کل 14

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد مهندسی شیلات

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد مهندسی شیلات شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد مهندسی شیلات (فرآوری محصولات شيلاتی)
زبان 2
ماهی شناسی 2
اصول تکثیر و پرورش ماهی 2
شیمی فرآورده های شیلاتی 3
اصول فرآوری محصولات شیلاتی 3
میکروبیولوژی فرآورده های شیلاتی 2
جمع کل 14

رزرو مشاوره انتخاب رشته ارشد 1401 با مشاوران تخصصی مرکز از طریق لینک زیر:

مشاوره تلفنی انتخاب رشته ارشد 1401

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد مهندسی شیلات

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد مهندسی شیلات شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد مهندسی شیلات (بوم شناسی آبزيان)
زبان 2
ماهی شناسی 2
اکولوژی دریاها 3
لیمنولوژی 3
اصول تکثیر و پرورش ماهی 2
پویایی جمعیت و ارزیابی ذخایر آبزیان 2
جمع کل 14

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد مهندسی شیلات

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد مهندسی شیلات شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد مهندسی شیلات (صيد و بهره برداری آبزيان)
زبان 2
ماهی شناسی 2
اکولوژی دریاها 2
پویایی جمعیت و ذخایر آبزیان 3
اصول روشهای صید آبزیان 3
شناسایی آلات و ادوات صید 2
جمع کل 14

رزرو مشاوره انتخاب رشته ارشد 1401 با مشاوران تخصصی مرکز از طریق لینک زیر:

مشاوره تلفنی انتخاب رشته ارشد 1401

به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *

کارشناسی ارشد
رضا کشاورز افشار

رضا کشاورز افشار 17 سال سابقه مشاوره کنکور سراسری و انتخاب رشته کنکور سراسری (رتبه 388 کنکور تجربی سال 81) مشاور 108 رتبه زیر 100 کنکور سراسری، 392 رتبه زیر 500 کنکور سراسری و بیش از 500 رتبه زیر 1000 کنکور سراسری 12 سال سابقه مشاور تخصصی در حوزه کنکورهای …

رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1401-1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1401-1400

رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1401-1400 رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1401-1400 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در این مطلب برای شما گذاشته ایم. توجه داشته باشید که رتبه های قبولی ارشد 1401-1400 گذاشته شده در این مطلب حاوی درصدهایی …

رتبه های قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1401-1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
رتبه های قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1401-1400

رتبه های قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1401-1400 رتبه های قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1401-1400 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در این مطلب برای شما گذاشته ایم. توجه داشته باشید که رتبه های قبولی ارشد 1401-1400 گذاشته شده در این مطلب حاوی درصدهایی …