دروس و ضرایب دروس ارشد مهندسی شیلات

دروس و ضرایب دروس ارشد علوم و مهندسی شیلات
کارشناسی ارشد

دروس و ضرایب دروس ارشد مهندسی شیلات

دروس و ضرایب دروس ارشد مهندسی شیلات برای شرکت در کنکور ارشد اولین مرحله از اطلاعات مورد نیاز است. در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد سال 1401، سازمان سنجش برای هر رشته و گرایش ها و کدضریب های آنها، دروس و ضرایب آن دروس اعلام شده است. نکته مهم در این است که تفاوت در دروس و کد ضریب این دروس باعث می شود تا کد ضریب های متنوعی در یک رشته ایجاد شود. بنابراین اگر دروس و ضرایب این دروس در چند گرایش یکسان باشد به این معناست که تمام گرایش ها در یک کد ضریب قرار می گیرند.

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

کد ضریب های کنکور ارشد مهندسی شیلات

کد ضریب های کنکور ارشد مهندسی شیلات براساس اعلام سازمان سنجش به شرح جدول زیر است.

کد ضریب ها و گرایش های زیر مجموعه در ارشد مهندسی شیلات

شماره کد ضریب عنوان رشته عنوان گرایش
1 مهندسی شيلات تكثير و پرورش آبزيان
2 مهندسی شيلات فرآوری محصولات شيلاتی
3 مهندسی شيلات بوم شناسی آبزيان
4 مهندسی شيلات صيد و بهره برداری آبزيان

دروس و ضرایب دروس ارشد مهندسی شیلات براساس کد ضریب ها

دروس و ضرایب دروس ارشد مهندسی شیلات باید براساس کد ضریب ها معرفی شود. بنابراین به ازای هر کد ضریب به صورت جداگانه، دروس و ضرایب دروس آن کد ضریب تعیین می شود.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد مهندسی شیلات

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد مهندسی شیلات شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد مهندسی شیلات (تكثير و پرورش آبزيان)
زبان 2
ماهی شناسی 2
تکثیر و پرورش ماهی 3
اصول تکثیر و پرورش ماهی 3
تکثیر پرورش آبزیان 2
اصول تغذیه آبزیان 2
هیدروبیولوژی عمومی 2
جمع کل 14

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد مهندسی شیلات

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد مهندسی شیلات شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد مهندسی شیلات (فرآوری محصولات شيلاتی)
زبان 2
ماهی شناسی 2
اصول تکثیر و پرورش ماهی 2
شیمی فرآورده های شیلاتی 3
اصول فرآوری محصولات شیلاتی 3
میکروبیولوژی فرآورده های شیلاتی 2
جمع کل 14

 

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد مهندسی شیلات

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد مهندسی شیلات شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد مهندسی شیلات (بوم شناسی آبزيان)
زبان 2
ماهی شناسی 2
اکولوژی دریاها 3
لیمنولوژی 3
اصول تکثیر و پرورش ماهی 2
پویایی جمعیت و ارزیابی ذخایر آبزیان 2
جمع کل 14

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد مهندسی شیلات

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد مهندسی شیلات شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد مهندسی شیلات (صيد و بهره برداری آبزيان)
زبان 2
ماهی شناسی 2
اکولوژی دریاها 2
پویایی جمعیت و ذخایر آبزیان 3
اصول روشهای صید آبزیان 3
شناسایی آلات و ادوات صید 2
جمع کل 14

 

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

سوالات و کلید سوالات ارشد موسیقی 1402
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد موسیقی 1402

سوالات و کلید سوالات ارشد موسیقی 1402 از طریق لینک زیر، سوالات ارشد موسیقی 1403-1402 را دانلود نمایید. دانلود سوالات ارشد موسیقی 1403-1402  پاسخنامه و کلید سوالات ارشد موسیقی 1403-1402  برای تخمین رتبه ارشد 1402 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید. نرم افزار تخمین رتبه ارشد …

سوالات و کلید سوالات ارشد مطالعات دفاعی استراتژیک 1402
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد مطالعات دفاعی استراتژیک 1402

سوالات و کلید سوالات ارشد مطالعات دفاعی استراتژیک 1402 از طریق لینک زیر، سوالات ارشد مطالعات دفاعی استراتژیک 1403-1402 را دانلود نمایید. دانلود سوالات ارشد مطالعات دفاعی استراتژیک 1403-1402 (به محض دریافت سوالات) پاسخنامه و کلید سوالات ارشد مطالعات دفاعی استراتژیک 1403-1402 (به محض دریافت کلید سوالات) برای تخمین رتبه …

سوالات و کلید سوالات ارشد پدافند غیرعامل 1402
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد پدافند غیرعامل 1402

سوالات و کلید سوالات ارشد پدافند غیرعامل 1402 از طریق لینک زیر، سوالات ارشد پدافند غیرعامل 1403-1402 را دانلود نمایید. دانلود سوالات ارشد پدافند غیرعامل 1403-1402 (به محض دریافت سوالات) پاسخنامه و کلید سوالات ارشد پدافند غیرعامل 1403-1402 (به محض دریافت کلید سوالات) برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم …