دروس و ضرایب دروس ارشد مهندسی مرتع و آبخیزداری

دروس و ضرایب دروس ارشد علوم و مهندسی مرتع و آبخیزداری
کارشناسی ارشد

دروس و ضرایب دروس ارشد علوم و مهندسی مرتع و آبخیزداری

دروس و ضرایب دروس ارشد علوم و مهندسی مرتع و آبخیزداری برای شرکت در کنکور ارشد اولین مرحله از اطلاعات مورد نیاز است. در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد سال 1401، سازمان سنجش برای هر رشته و گرایش ها و کدضریب های آنها، دروس و ضرایب آن دروس اعلام شده است. نکته مهم در این است که تفاوت در دروس و کد ضریب این دروس باعث می شود تا کد ضریب های متنوعی در یک رشته ایجاد شود. بنابراین اگر دروس و ضرایب این دروس در چند گرایش یکسان باشد به این معناست که تمام گرایش ها در یک کد ضریب قرار می گیرند.

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

کد ضریب های کنکور ارشد علوم و مهندسی مرتع و آبخیزداری

کد ضریب های کنکور ارشد علوم و مهندسی مرتع و آبخیزداری براساس اعلام سازمان سنجش به شرح جدول زیر است.

کد ضریب ها و گرایش های زیر مجموعه در ارشد علوم و مهندسی مرتع و آبخیزداری

شماره کد ضریب عنوان رشته عنوان گرایش
1 علوم و مهندسی آبخيز سيلاب و رودخانه
مديريت حوزه های آبخيز
حفاظت آب و خاک
آبخيزداری شهری
2 علوم و مهندسی مرتع مديريت مرتع
اصلاح و احيای مرتع
گياهان دارويی و صنعتی

دروس و ضرایب دروس ارشد علوم و مهندسی مرتع و آبخیزداری براساس کد ضریب ها

دروس و ضرایب دروس ارشد علوم و مهندسی مرتع و آبخیزداری باید براساس کد ضریب ها معرفی شود. بنابراین به ازای هر کد ضریب به صورت جداگانه، دروس و ضرایب دروس آن کد ضریب تعیین می شود.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد علوم و مهندسی مرتع و آبخیزداری

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد علوم و مهندسی مرتع و آبخیزداری شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد علوم و مهندسی مرتع و آبخیزداری (علوم و مهندسی آبخیز)
زبان 2
حفاظت آب و آبخیزداری 3
مرتع داری 2
هیدرولوژی کاربردی 2
ژئومورفرولوژی و زمین شناسی 3
جامعه شناسی روستایی 2
جمع کل 14

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد علوم و مهندسی مرتع و آبخیزداری

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد علوم و مهندسی مرتع و آبخیزداری شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد علوم و مهندسی مرتع و آبخیزداری (علوم و مهندسی مرتع)
زبان 2
حفاظت خاک و آبخیزداری 2
مرتع داری 3
اصلاح و توسعه مراتع 2
شناسایی گیاهان مرتعی 2
ارزیابی و اندازه گیری مرتع 3
جمع کل 14

 

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

منابع ارشد کامپیوتر - بهترین منابع 1402
کارشناسی ارشد
منابع ارشد کامپیوتر – بهترین منابع 1402

بهترین منابع ارشد کامپیوتر 1402 بهترین منابع ارشد کامپیوتر 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که ارشد مهندسی کامیپور به نوعی یکی از مهم ترین کنکورهای ارشد حال حاضر در ایران است. بازار کار بسیار خوب مهندسی کامپیوتر و امکان مهاجرت های کاری و تحصیلی با ارشد کامپیوتر …

منابع ارشد نقشه برداری - بهترین منابع 1402
کارشناسی ارشد
منابع ارشد نقشه برداری – بهترین منابع 1402

بهترین منابع ارشد نقشه برداری 1402 بهترین منابع ارشد نقشه برداری 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که ارشد مهندسی نقشه برداری دارای گرایش های زیر است. عنوان گرایش فتوگرامتری ژئودزی سنجش از دور سیستمهای اطلاعات مكانی (GIS) هیدروگرافی سیستم های اداره زمین همه این گرایش ها در …

منابع ارشد معماری - بهترین منابع 1402
کارشناسی ارشد
منابع ارشد معماری – بهترین منابع 1402

بهترین منابع ارشد معماری 1402 بهترین منابع ارشد معماری 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که ارشد معماری 1402، مجموعه ای از رشته ها و گرایش هاست. در جدول زیر رشته ها و گرایش های ارشد معماری را مشاهده می کنید. شماره ضریب عنوان رشته عنوان گرایش 1 …