دروس و ضرایب دروس ارشد علوم و مهندسی آب

دروس و ضرایب دروس ارشد علوم و مهندسی آب
کارشناسی ارشد

دروس و ضرایب دروس ارشد علوم و مهندسی آب

دروس و ضرایب دروس ارشد علوم و مهندسی آب برای شرکت در کنکور ارشد اولین مرحله از اطلاعات مورد نیاز است. در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد سال 1401، سازمان سنجش برای هر رشته و گرایش ها و کدضریب های آنها، دروس و ضرایب آن دروس اعلام شده است. نکته مهم در این است که تفاوت در دروس و کد ضریب این دروس باعث می شود تا کد ضریب های متنوعی در یک رشته ایجاد شود. بنابراین اگر دروس و ضرایب این دروس در چند گرایش یکسان باشد به این معناست که تمام گرایش ها در یک کد ضریب قرار می گیرند.

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

کد ضریب های کنکور ارشد علوم و مهندسی آب

کد ضریب های کنکور ارشد علوم و مهندسی آب براساس اعلام سازمان سنجش به شرح جدول زیر است.

کد ضریب ها و گرایش های زیر مجموعه در ارشد علوم و مهندسی آب

شماره کد ضریب عنوان رشته عنوان گرایش
1 علوم و مهندسی آب آبياری و زهكشی
2 علوم و مهندسی آب سازه های آبی
رودخانه و اكوسيستم های آبی
3 علوم و مهندسی آب منابع آب
مديريت و برنامه ريزی منابع آب
4 علوم و مهندسی آب هواشناسی كشاورزی
5 علوم و مهندسی آب هيدرو انفورماتيک

دروس و ضرایب دروس ارشد علوم و مهندسی آب براساس کد ضریب ها

دروس و ضرایب دروس ارشد علوم و مهندسی آب باید براساس کد ضریب ها معرفی شود. بنابراین به ازای هر کد ضریب به صورت جداگانه، دروس و ضرایب دروس آن کد ضریب تعیین می شود.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد علوم و مهندسی آب

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد علوم و مهندسی آب شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد علوم و مهندسی آب
زبان 2
ریاضیات 2
هیدرولیک و هیدرولیک انهار 2
رابطه آب و خاک و گیاه 2
سیستم های آبیاری 3
مهندسی زهکشی 3
جمع کل 14

 

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد علوم و مهندسی آب

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد علوم و مهندسی آب شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد علوم و مهندسی آب
زبان 2
ریاضیات 2
هیدرولیک و هیدرولیک انهار 3
هیدرولوژی 2
مکانیک خاک 2
ساختمان های انتقال و توزیع آب 3
جمع کل 14

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد علوم و مهندسی آب

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد علوم و مهندسی آب شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد علوم و مهندسی آب
زبان 2
ریاضیات 2
هیدرولیک و هیدرولیک انهار 2
هیدرولوژی آب های سطحی و زیرزمینی 3
آمار و احتمالات 2
مدیریت منابع آب 3
جمع کل 14

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد علوم و مهندسی آب

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد علوم و مهندسی آب شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد علوم و مهندسی آب
زبان 2
ریاضیات 2
هیدرولوژی 2
آمار و احتمالات 3
دروس تخصصی هواشناسی کشاورزی 5
جمع کل 14

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 5 ارشد علوم و مهندسی آب

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 5 ارشد علوم و مهندسی آب شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 5 ارشد علوم و مهندسی آب
زبان 2
ریاضیات 2
هیدرولیک و هیدرولیک انهار 3
آمار و احتمالات 2
مدیریت منابع آب 2
دروس تخصصی هواشناسی کشاورزی 2
جمع کل 13

 

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

سوالات و کلید سوالات ارشد موسیقی 1402
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد موسیقی 1402

سوالات و کلید سوالات ارشد موسیقی 1402 از طریق لینک زیر، سوالات ارشد موسیقی 1403-1402 را دانلود نمایید. دانلود سوالات ارشد موسیقی 1403-1402  پاسخنامه و کلید سوالات ارشد موسیقی 1403-1402  برای تخمین رتبه ارشد 1402 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید. نرم افزار تخمین رتبه ارشد …

سوالات و کلید سوالات ارشد مطالعات دفاعی استراتژیک 1402
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد مطالعات دفاعی استراتژیک 1402

سوالات و کلید سوالات ارشد مطالعات دفاعی استراتژیک 1402 از طریق لینک زیر، سوالات ارشد مطالعات دفاعی استراتژیک 1403-1402 را دانلود نمایید. دانلود سوالات ارشد مطالعات دفاعی استراتژیک 1403-1402 (به محض دریافت سوالات) پاسخنامه و کلید سوالات ارشد مطالعات دفاعی استراتژیک 1403-1402 (به محض دریافت کلید سوالات) برای تخمین رتبه …

سوالات و کلید سوالات ارشد پدافند غیرعامل 1402
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد پدافند غیرعامل 1402

سوالات و کلید سوالات ارشد پدافند غیرعامل 1402 از طریق لینک زیر، سوالات ارشد پدافند غیرعامل 1403-1402 را دانلود نمایید. دانلود سوالات ارشد پدافند غیرعامل 1403-1402 (به محض دریافت سوالات) پاسخنامه و کلید سوالات ارشد پدافند غیرعامل 1403-1402 (به محض دریافت کلید سوالات) برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم …