دروس و ضرایب دروس ارشد علوم و مهندسی آب

دروس و ضرایب دروس ارشد علوم و مهندسی آب
کارشناسی ارشد

دروس و ضرایب دروس ارشد علوم و مهندسی آب

دروس و ضرایب دروس ارشد علوم و مهندسی آب برای شرکت در کنکور ارشد اولین مرحله از اطلاعات مورد نیاز است. در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد سال 1401، سازمان سنجش برای هر رشته و گرایش ها و کدضریب های آنها، دروس و ضرایب آن دروس اعلام شده است. نکته مهم در این است که تفاوت در دروس و کد ضریب این دروس باعث می شود تا کد ضریب های متنوعی در یک رشته ایجاد شود. بنابراین اگر دروس و ضرایب این دروس در چند گرایش یکسان باشد به این معناست که تمام گرایش ها در یک کد ضریب قرار می گیرند.

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

کد ضریب های کنکور ارشد علوم و مهندسی آب

کد ضریب های کنکور ارشد علوم و مهندسی آب براساس اعلام سازمان سنجش به شرح جدول زیر است.

کد ضریب ها و گرایش های زیر مجموعه در ارشد علوم و مهندسی آب

شماره کد ضریب عنوان رشته عنوان گرایش
1 علوم و مهندسی آب آبياری و زهكشی
2 علوم و مهندسی آب سازه های آبی
رودخانه و اكوسيستم های آبی
3 علوم و مهندسی آب منابع آب
مديريت و برنامه ريزی منابع آب
4 علوم و مهندسی آب هواشناسی كشاورزی
5 علوم و مهندسی آب هيدرو انفورماتيک

دروس و ضرایب دروس ارشد علوم و مهندسی آب براساس کد ضریب ها

دروس و ضرایب دروس ارشد علوم و مهندسی آب باید براساس کد ضریب ها معرفی شود. بنابراین به ازای هر کد ضریب به صورت جداگانه، دروس و ضرایب دروس آن کد ضریب تعیین می شود.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد علوم و مهندسی آب

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد علوم و مهندسی آب شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد علوم و مهندسی آب
زبان 2
ریاضیات 2
هیدرولیک و هیدرولیک انهار 2
رابطه آب و خاک و گیاه 2
سیستم های آبیاری 3
مهندسی زهکشی 3
جمع کل 14

 

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد علوم و مهندسی آب

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد علوم و مهندسی آب شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد علوم و مهندسی آب
زبان 2
ریاضیات 2
هیدرولیک و هیدرولیک انهار 3
هیدرولوژی 2
مکانیک خاک 2
ساختمان های انتقال و توزیع آب 3
جمع کل 14

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد علوم و مهندسی آب

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد علوم و مهندسی آب شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد علوم و مهندسی آب
زبان 2
ریاضیات 2
هیدرولیک و هیدرولیک انهار 2
هیدرولوژی آب های سطحی و زیرزمینی 3
آمار و احتمالات 2
مدیریت منابع آب 3
جمع کل 14

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد علوم و مهندسی آب

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد علوم و مهندسی آب شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد علوم و مهندسی آب
زبان 2
ریاضیات 2
هیدرولوژی 2
آمار و احتمالات 3
دروس تخصصی هواشناسی کشاورزی 5
جمع کل 14

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 5 ارشد علوم و مهندسی آب

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 5 ارشد علوم و مهندسی آب شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 5 ارشد علوم و مهندسی آب
زبان 2
ریاضیات 2
هیدرولیک و هیدرولیک انهار 3
آمار و احتمالات 2
مدیریت منابع آب 2
دروس تخصصی هواشناسی کشاورزی 2
جمع کل 13

 

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

منابع ارشد کامپیوتر - بهترین منابع 1402
کارشناسی ارشد
منابع ارشد کامپیوتر – بهترین منابع 1402

بهترین منابع ارشد کامپیوتر 1402 بهترین منابع ارشد کامپیوتر 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که ارشد مهندسی کامیپور به نوعی یکی از مهم ترین کنکورهای ارشد حال حاضر در ایران است. بازار کار بسیار خوب مهندسی کامپیوتر و امکان مهاجرت های کاری و تحصیلی با ارشد کامپیوتر …

منابع ارشد نقشه برداری - بهترین منابع 1402
کارشناسی ارشد
منابع ارشد نقشه برداری – بهترین منابع 1402

بهترین منابع ارشد نقشه برداری 1402 بهترین منابع ارشد نقشه برداری 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که ارشد مهندسی نقشه برداری دارای گرایش های زیر است. عنوان گرایش فتوگرامتری ژئودزی سنجش از دور سیستمهای اطلاعات مكانی (GIS) هیدروگرافی سیستم های اداره زمین همه این گرایش ها در …

منابع ارشد معماری - بهترین منابع 1402
کارشناسی ارشد
منابع ارشد معماری – بهترین منابع 1402

بهترین منابع ارشد معماری 1402 بهترین منابع ارشد معماری 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که ارشد معماری 1402، مجموعه ای از رشته ها و گرایش هاست. در جدول زیر رشته ها و گرایش های ارشد معماری را مشاهده می کنید. شماره ضریب عنوان رشته عنوان گرایش 1 …