دروس و ضرایب دروس ارشد علوم و مهندسی آب

دروس و ضرایب دروس ارشد علوم و مهندسی آب
کارشناسی ارشد

دروس و ضرایب دروس ارشد علوم و مهندسی آب

دروس و ضرایب دروس ارشد علوم و مهندسی آب برای شرکت در کنکور ارشد اولین مرحله از اطلاعات مورد نیاز است. در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد سال 1401، سازمان سنجش برای هر رشته و گرایش ها و کدضریب های آنها، دروس و ضرایب آن دروس اعلام شده است. نکته مهم در این است که تفاوت در دروس و کد ضریب این دروس باعث می شود تا کد ضریب های متنوعی در یک رشته ایجاد شود. بنابراین اگر دروس و ضرایب این دروس در چند گرایش یکسان باشد به این معناست که تمام گرایش ها در یک کد ضریب قرار می گیرند.

کد ضریب های کنکور ارشد علوم و مهندسی آب

کد ضریب های کنکور ارشد علوم و مهندسی آب براساس اعلام سازمان سنجش به شرح جدول زیر است.

کد ضریب ها و گرایش های زیر مجموعه در ارشد علوم و مهندسی آب

شماره کد ضریبعنوان رشتهعنوان گرایش
1 علوم و مهندسی آبآبياری و زهكشی
2 علوم و مهندسی آبسازه های آبی
رودخانه و اكوسيستم های آبی
3 علوم و مهندسی آبمنابع آب
مديريت و برنامه ريزی منابع آب
4 علوم و مهندسی آبهواشناسی كشاورزی
5 علوم و مهندسی آبهيدرو انفورماتيک

دروس و ضرایب دروس ارشد علوم و مهندسی آب براساس کد ضریب ها

دروس و ضرایب دروس ارشد علوم و مهندسی آب باید براساس کد ضریب ها معرفی شود. بنابراین به ازای هر کد ضریب به صورت جداگانه، دروس و ضرایب دروس آن کد ضریب تعیین می شود.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد علوم و مهندسی آب

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد علوم و مهندسی آب شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد علوم و مهندسی آب
زبان2
ریاضیات2
هیدرولیک و هیدرولیک انهار2
رابطه آب و خاک و گیاه2
سیستم های آبیاری3
مهندسی زهکشی3
جمع کل14

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد علوم و مهندسی آب

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد علوم و مهندسی آب شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد علوم و مهندسی آب
زبان2
ریاضیات2
هیدرولیک و هیدرولیک انهار3
هیدرولوژی2
مکانیک خاک2
ساختمان های انتقال و توزیع آب3
جمع کل14

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد علوم و مهندسی آب

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد علوم و مهندسی آب شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد علوم و مهندسی آب
زبان2
ریاضیات2
هیدرولیک و هیدرولیک انهار2
هیدرولوژی آب های سطحی و زیرزمینی3
آمار و احتمالات2
مدیریت منابع آب3
جمع کل14

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد علوم و مهندسی آب

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد علوم و مهندسی آب شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد علوم و مهندسی آب
زبان2
ریاضیات2
هیدرولوژی2
آمار و احتمالات3
دروس تخصصی هواشناسی کشاورزی5
جمع کل14

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 5 ارشد علوم و مهندسی آب

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 5 ارشد علوم و مهندسی آب شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 5 ارشد علوم و مهندسی آب
زبان2
ریاضیات2
هیدرولیک و هیدرولیک انهار3
آمار و احتمالات2
مدیریت منابع آب2
دروس تخصصی هواشناسی کشاورزی2
جمع کل13
به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی 1401-1402
تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت منابع انسانی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت منابع انسانی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای …

کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی 1401-1402
تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت کارآفرینی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت کارآفرینی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای مشاهده محل قبولی …

کارنامه های ارشد مدیریت مالی 1401-1402
تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت مالی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت مالی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت مالی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت مالی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای مشاهده محل قبولی …