دروس و ضرایب دروس ارشد علوم اجتماعی

دروس و ضرایب دروس ارشد علوم اجتماعی
کارشناسی ارشد

دروس و ضرایب دروس ارشد علوم اجتماعی

دروس و ضرایب دروس ارشد علوم اجتماعی برای شرکت در کنکور ارشد اولین مرحله از اطلاعات مورد نیاز است. در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد سال 1402، سازمان سنجش برای هر رشته و گرایش ها و کدضریب های آنها، دروس و ضرایب آن دروس اعلام شده است. نکته مهم در این است که تفاوت در دروس و کد ضریب این دروس باعث می شود تا کد ضریب های متنوعی در یک رشته ایجاد شود. بنابراین اگر دروس و ضرایب این دروس در چند گرایش یکسان باشد به این معناست که تمام گرایش ها در یک کد ضریب قرار می گیرند.

کد ضریب های کنکور ارشد علوم اجتماعی

کد ضریب های کنکور ارشد علوم اجتماعی براساس اعلام سازمان سنجش به شرح جدول زیر است.

کد ضریب ها و گرایش های زیر مجموعه در ارشد علوم اجتماعی

شماره کد ضریبعنوان رشتهعنوان گرایش
1مردم شناسی
2جمعیت شناسی
3جامعه شناسی
جامعه شناسی انقلاب اسلامی
جامعه شناسی فرهنگ
4پژوهش علوم اجتماعی
5برنامه ریزی رفاه اجتماعی
6مطالعات فرهنگی
مدیریت راهبردی فرهنگ
7مطالعات جوانان
مطالعات اوقات فراغتبرنامه ریزی فضایی
8برنامه ریزی توسعه منطقه ای
گردشگری مذهبی
توسعه محلیشهری
روستایی
9برنامه ریزی گردشگری (توریسم)
10دانش اجتماعی مسلمین
11فلسفه علوم اجتماعی

دروس و ضرایب دروس ارشد علوم اجتماعی براساس کد ضریب ها

دروس و ضرایب دروس ارشد علوم اجتماعی باید براساس کد ضریب ها معرفی شود. بنابراین به ازای هر کد ضریب به صورت جداگانه، دروس و ضرایب دروس آن کد ضریب تعیین می شود.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد علوم اجتماعی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد علوم اجتماعی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد علوم اجتماعی (مردم شناسی)
زبان2
روش تحقیق2
نظریه های جامعه شناسی2
مفاهیم و اصول مکاتب مردم شناسی3
جمع کل9

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد علوم اجتماعی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد علوم اجتماعی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد علوم اجتماعی (جمعیت شناسی)
زبان2
روش تحقیق2
نظریه های جامعه شناسی2
جمعیت شناسی و مفاهیم انسانی جمعیت شناسی3
جمع کل9

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد علوم اجتماعی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد علوم اجتماعی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد علوم اجتماعی (جامعه شناسی، جامعه شناسی انقلاب اسلامی و جامعه شناسی فرهنگ)
زبان2
روش تحقیق2
نظریه های جامعه شناسی2
مفاهیم حوزه های مختلف جامعه شناسی3
جمع کل9

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد علوم اجتماعی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد علوم اجتماعی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد علوم اجتماعی (پژوهش علوم اجتماعی)
زبان2
روش تحقیق4
نظریه های جامعه شناسی2
آمار و ریاضی2
جمع کل10

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 5 ارشد علوم اجتماعی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 5 ارشد علوم اجتماعی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 5 ارشد علوم اجتماعی (برنامه ریزی رفاه اجتماعی)
زبان2
روش تحقیق2
نظریه های جامعه شناسی2
حوزه ها و مفاهیم اساسی رفاه اجتماعی4
جمع کل10

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 6 ارشد علوم اجتماعی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 6 ارشد علوم اجتماعی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 6 ارشد علوم اجتماعی (مطالعات فرهنگی / مدیریت راهبردی فرهنگ)
زبان2
روش تحقیق1
نظریه های جامعه شناسی1
مفاهیم و حوزه های مطالعات فرهنگی2
مردم شناسی فرهنگی1
جمع کل7

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 7 ارشد علوم اجتماعی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 7 ارشد علوم اجتماعی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 7 ارشد علوم اجتماعی (مطالعات جوانان، مطالعات اوقات فراغت)
زبان2
روش تحقیق2
نظریه های جامعه شناسی2
مفاهیم و حوزه های مطالعات فرهنگی2
نظریه های مطالعات جوانان2
جمع کل10

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 8 ارشد علوم اجتماعی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 8 ارشد علوم اجتماعی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 8 ارشد علوم اجتماعی (برنامه ریزی توسعه منطقه ای، گردشگری مذهبی و توسعه محلی)
زبان2
روش تحقیق2
نظریه های جامعه شناسی2
تئوری های برنامه ریزی و برنامه ریزی توسعه منطقه ای و حوزه تکنیک ها و روش ها4
جمع کل10

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 9 ارشد علوم اجتماعی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 9 ارشد علوم اجتماعی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 9 ارشد علوم اجتماعی (برنامه ریزی گردشگری توریسم)
زبان2
روش تحقیق2
نظریه های جامعه شناسی2
حوزه ها و مفاهیم اساسی برنامه ریزی توریسم4
جمع کل10

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 10 ارشد علوم اجتماعی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 10 ارشد علوم اجتماعی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 10 ارشد علوم اجتماعی (دانش اجتماعی مسلمین)
زبان2
روش تحقیق3
نظریه های جامعه شناسی2
دانش اجتماعی مسلمین3
جمع کل10

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 11 ارشد علوم اجتماعی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 11 ارشد علوم اجتماعی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 11 ارشد علوم اجتماعی (فلسفه علوم اجتماعی)
زبان2
روش تحقیق2
نظریه های جامعه شناسی3
فلسفه اسلامی3
جمع کل10
به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  پاسخنامه و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403 (به محض انتشار کلید) توجه مهم: در …

سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد مدیریت 1404-1403 پاسخنامه و کلید سوالات ارشد مدیریت 1404-1403 (به محض انتشار کلید) توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های مهمی برای مشاهده مطالبی …

سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد حسابداری 1404-1403 پاسخنامه و کلید سوالات ارشد حسابداری 1404-1403 (به محض انتشار کلید) توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های مهمی برای مشاهده مطالبی …