دروس و ضرایب دروس ارشد علوم اجتماعی

دروس و ضرایب دروس ارشد علوم اجتماعی
کارشناسی ارشد

دروس و ضرایب دروس ارشد علوم اجتماعی

دروس و ضرایب دروس ارشد علوم اجتماعی برای شرکت در کنکور ارشد اولین مرحله از اطلاعات مورد نیاز است. در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد سال 1401، سازمان سنجش برای هر رشته و گرایش ها و کدضریب های آنها، دروس و ضرایب آن دروس اعلام شده است. نکته مهم در این است که تفاوت در دروس و کد ضریب این دروس باعث می شود تا کد ضریب های متنوعی در یک رشته ایجاد شود. بنابراین اگر دروس و ضرایب این دروس در چند گرایش یکسان باشد به این معناست که تمام گرایش ها در یک کد ضریب قرار می گیرند.

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

کد ضریب های کنکور ارشد علوم اجتماعی

کد ضریب های کنکور ارشد علوم اجتماعی براساس اعلام سازمان سنجش به شرح جدول زیر است.

کد ضریب ها و گرایش های زیر مجموعه در ارشد علوم اجتماعی

شماره کد ضریب عنوان رشته عنوان گرایش
1 مردم شناسی
2 جمعیت شناسی
3 جامعه شناسی
جامعه شناسی انقلاب اسلامی
جامعه شناسی ورزشی
4 پژوهش علوم اجتماعی
5 برنامه ریزی رفاه اجتماعی
6 مطالعات فرهنگی
مدیریت راهبردی فرهنگ
7 مطالعات جوانان
مطالعات اوقات فراغت مدیریت
برنامه ریزی فضایی
فرهنگ و تمدن
8 برنامه ریزی توسعه منطقه ای
گردشگری مذهبی
توسعه محلی شهری
روستایی
9 برنامه ریزی گردشگری (توریسم)
10 دانش اجتماعی مسلمین
11 فلسفه علوم اجتماعی

دروس و ضرایب دروس ارشد علوم اجتماعی براساس کد ضریب ها

دروس و ضرایب دروس ارشد علوم اجتماعی باید براساس کد ضریب ها معرفی شود. بنابراین به ازای هر کد ضریب به صورت جداگانه، دروس و ضرایب دروس آن کد ضریب تعیین می شود.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد علوم اجتماعی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد علوم اجتماعی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد علوم اجتماعی (مردم شناسی)
زبان 2
روش تحقیق 2
نظریه های جامعه شناسی 2
مفاهیم و اصول مکاتب مردم شناسی 3
جمع کل 9

 

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد علوم اجتماعی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد علوم اجتماعی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد علوم اجتماعی (جمعیت شناسی)
زبان 2
روش تحقیق 2
نظریه های جامعه شناسی 2
جمعیت شناسی و مفاهیم انسانی جمعیت شناسی 3
جمع کل 9

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد علوم اجتماعی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد علوم اجتماعی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد علوم اجتماعی (جامعه شناسی)
زبان 2
روش تحقیق 2
نظریه های جامعه شناسی 2
مفاهیم حوزه های مختلف جامعه شناسی 3
جمع کل 9

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد علوم اجتماعی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد علوم اجتماعی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد علوم اجتماعی (پژوهش علوم اجتماعی)
زبان 2
روش تحقیق 4
نظریه های جامعه شناسی 2
آمار و ریاضی 2
جمع کل 10

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 5 ارشد علوم اجتماعی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 5 ارشد علوم اجتماعی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 5 ارشد علوم اجتماعی (برنامه ریزی رفاه اجتماعی)
زبان 2
روش تحقیق 2
نظریه های جامعه شناسی 2
حوزه ها و مفاهیم اساسی رفاه اجتماعی 4
جمع کل 10

 

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 6 ارشد علوم اجتماعی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 6 ارشد علوم اجتماعی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 6 ارشد علوم اجتماعی (مطالعات فرهنگی / مدیریت راهبردی فرهنگ)
زبان 2
روش تحقیق 1
نظریه های جامعه شناسی 1
مفاهیم و حوزه های مطالعات فرهنگی 2
مردم شناسی فرهنگی 1
جمع کل 7

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 7 ارشد علوم اجتماعی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 7 ارشد علوم اجتماعی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 7 ارشد علوم اجتماعی (مطالعات جوانان)
زبان 2
روش تحقیق 2
نظریه های جامعه شناسی 2
مفاهیم و حوزه های مطالعات فرهنگی 2
نظریه های مطالعات جوانان 2
جمع کل 10

 

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 8 ارشد علوم اجتماعی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 8 ارشد علوم اجتماعی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 8 ارشد علوم اجتماعی (برنامه ریزی توسعه منطقه ای)
زبان 2
روش تحقیق 2
نظریه های جامعه شناسی 2
تئوری های برنامه ریزی و برنامه ریزی توسعه منطقه ای و حوزه تکنیک ها و روش ها 4
جمع کل 10

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 9 ارشد علوم اجتماعی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 9 ارشد علوم اجتماعی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 9 ارشد علوم اجتماعی (برنامه ریزی گردشگری)
زبان 2
روش تحقیق 2
نظریه های جامعه شناسی 2
حوزه ها و مفاهیم اساسی برنامه ریزی توریسم 4
جمع کل 10

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 10 ارشد علوم اجتماعی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 10 ارشد علوم اجتماعی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 10 ارشد علوم اجتماعی (دانش اجتماعی مسلمین)
زبان 2
روش تحقیق 3
نظریه های جامعه شناسی 2
دانش اجتماعی مسلمین 3
جمع کل 10

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 11 ارشد علوم اجتماعی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 11 ارشد علوم اجتماعی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 11 ارشد علوم اجتماعی (فلسفه علوم اجتماعی)
زبان 2
روش تحقیق 2
نظریه های جامعه شناسی 3
فلسفه اسلامی 3
جمع کل 10

 

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

منابع ارشد کامپیوتر - بهترین منابع 1402
کارشناسی ارشد
منابع ارشد کامپیوتر – بهترین منابع 1402

بهترین منابع ارشد کامپیوتر 1402 بهترین منابع ارشد کامپیوتر 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که ارشد مهندسی کامیپور به نوعی یکی از مهم ترین کنکورهای ارشد حال حاضر در ایران است. بازار کار بسیار خوب مهندسی کامپیوتر و امکان مهاجرت های کاری و تحصیلی با ارشد کامپیوتر …

منابع ارشد نقشه برداری - بهترین منابع 1402
کارشناسی ارشد
منابع ارشد نقشه برداری – بهترین منابع 1402

بهترین منابع ارشد نقشه برداری 1402 بهترین منابع ارشد نقشه برداری 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که ارشد مهندسی نقشه برداری دارای گرایش های زیر است. عنوان گرایش فتوگرامتری ژئودزی سنجش از دور سیستمهای اطلاعات مكانی (GIS) هیدروگرافی سیستم های اداره زمین همه این گرایش ها در …

منابع ارشد معماری - بهترین منابع 1402
کارشناسی ارشد
منابع ارشد معماری – بهترین منابع 1402

بهترین منابع ارشد معماری 1402 بهترین منابع ارشد معماری 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که ارشد معماری 1402، مجموعه ای از رشته ها و گرایش هاست. در جدول زیر رشته ها و گرایش های ارشد معماری را مشاهده می کنید. شماره ضریب عنوان رشته عنوان گرایش 1 …