دروس و ضرایب دروس ارشد علوم آزمایشگاهی 3
کارشناسی ارشد انگل شناسی

دروس و ضرایب دروس ارشد علوم آزمایشگاهی 3

دروس و ضرایب دروس ارشد علوم آزمایشگاهی 3 برای شرکت در کنکور ارشد وزارت بهداشت، اولین مرحله از اطلاعات مورد نیاز است. در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد وزارت بهداشت سال 1401، سازمان سنجش پزشکی برای هر رشته، دروس و ضرایب آن دروس را اعلام کرده است.

اگر جزء رشته ها و مدارک مجاز برای شرکت در ارشد علوم آزمایشگاهی 3 هستید، باید دروس زیر را برای کنکور ارشد علوم آزمایشگاهی 3 بخوانید. ضرایب دروس با همدیگر متفاوت است و باید براساس اهمیت دروس، نوع برنامه ریزی خود را مشخص کنید و دروس و منابع را اولویت بندی کنید.

برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت

گرایش های ارشد مجموعه علوم آزمایشگاهی 3

گرایش های ارشد مجموعه علوم آزمایشگاهی 3 به شرح جدول زیر است.

گرایش های ارشد مجموعه علوم آزمایشگاهی 3

ارشد علوم آزمایشگاهی 3 – قارچ شناسی پزشکی
ارشد علوم آزمایشگاهی 3 – میکروب شناسی پزشکی
ارشد علوم آزمایشگاهی 3 – ویروس شناسی پزشکی
ارشد علوم آزمایشگاهی 3 – انگل شناسی پزشکی

دروس و ضرایب دروس ارشد قارچ شناسی پزشکی

دروس و ضرایب دروس ارشد قارچ شناسی پزشکی براساس جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد قارچ شناسی پزشکی
عنوان درس ضریب
باکتری شناسی 1
فارچ شناسی 5
زیست شناسی سلولی و مولکولی 1
ایمنی شناسی 2
انگل شناسی 1
زبان عمومی 3

برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت

دروس و ضرایب دروس ارشد میکروب شناسی پزشکی

دروس و ضرایب دروس ارشد میکروب شناسی پزشکی براساس جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد میکروبیولوژی پزشکی
عنوان درس ضریب
باکتری شناسی 5
فارچ شناسی 1
ویروس شناسی 1.5
ایمنی شناسی 1.5
انگل شناسی 1
زیست شناسی سلولی مولکولی 1
زبان عمومی 3

دروس و ضرایب دروس ارشد ویروس شناسی پزشکی

دروس و ضرایب دروس ارشد ویروس شناسی پزشکی براساس جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد ویروس شناسی پزشکی
عنوان درس ضریب
باکتری شناسی 1
بیوشیمی بالینی 2
ویروس شناسی 5
ایمنی شناسی 2
زیست شناسی سلولی مولکولی 2
زبان عمومی 3

برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت

دروس و ضرایب دروس ارشد انگل شناسی پزشکی

دروس و ضرایب دروس ارشد انگل شناسی پزشکی براساس جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد انگل شناسی پزشکی
عنوان درس ضریب
باکتری شناسی 1
فارچ شناسی 1
ویروس شناسی 1
ایمنی شناسی 1.5
انگل شناسی 5
زیست شناسی سلولی مولکولی 1
زبان عمومی 3

برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت

به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *

دفترچه انتخاب رشته ارشد مامایی ۱۴۰۱
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
دفترچه انتخاب رشته ارشد مامایی ۱۴۰۱

دفترچه انتخاب رشته ارشد مامایی ۱۴۰۱ دفترچه انتخاب رشته ارشد مامایی ۱۴۰۱ را برای دانلود به صورت جداگانه برای شما قرار داده ایم. برای دانلود دفترچه 1401 انتخاب رشته ارشد مامایی از طریق لینک زیر اقدام کنید. دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد مامایی 1401 5/5 – (5 امتیاز)

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد مددکاری اجتماعی وزارت بهداشت 99 و 1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
کارنامه های رتبه و قبولی ارشد مددکاری اجتماعی وزارت بهداشت 1400

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد مددکاری اجتماعی 1401-1400 کارنامه های رتبه و قبولی ارشد مددکاری اجتماعی 1401-1400 برای داوطلبان ارشد مددکاری اجتماعی سال 1401 و حتی سال های آینده بسیار اهمیت دارد. آنچه که اهمیت کارنامه های قبولی ارشد مددکاری اجتماعی ۱۴۰۰ را برای داوطلبان ارشد مددکاری اجتماعی بسیار …

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی 1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
کارنامه های رتبه و قبولی ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی 1400

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی 1401-1400 کارنامه های رتبه و قبولی ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی 1401-1400 برای داوطلبان ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی سال 1401 و حتی سال های آینده بسیار اهمیت دارد. آنچه که اهمیت کارنامه های قبولی ارشد کنترل …