دروس و ضرایب دروس ارشد شیمی

دروس و ضرایب دروس ارشد شیمی
کارشناسی ارشد

دروس و ضرایب دروس ارشد شیمی

دروس و ضرایب دروس ارشد شیمی برای شرکت در کنکور ارشد اولین مرحله از اطلاعات مورد نیاز است. در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد سال 1402، سازمان سنجش برای هر رشته و گرایش ها و کدضریب های آنها، دروس و ضرایب آن دروس اعلام شده است. نکته مهم در این است که تفاوت در دروس و کد ضریب این دروس باعث می شود تا کد ضریب های متنوعی در یک رشته ایجاد شود. بنابراین اگر دروس و ضرایب این دروس در چند گرایش یکسان باشد به این معناست که تمام گرایش ها در یک کد ضریب قرار می گیرند.

کد ضریب های کنکور ارشد شیمی

کد ضریب های کنکور ارشد شیمی براساس اعلام سازمان سنجش به شرح جدول زیر است.

کد ضریب ها و گرایش های زیر مجموعه در ارشد شیمی

شماره کد ضریبعنوان رشتهعنوان گرایش
1شیمیشیمی فیزیک
آموزش شیمی
2شیمیشیمی آلی
شیمی پلیمر
شیمی دارویی
فیتوشیمی
دکتری پیوسته شیمیشیمی آلی
مواد، انرژی و تکنولوژی کوانتومی
3شیمیشیمی معدنی
4شیمیشیمی تجزیه
دکتری پیوسته شیمیشیمی تجزیه
بيوتروريسم
5شیمیشیمی کاربردی
شیمی و فناوری اسانس
شیمی پیشرانه
6شیمیشیمی کاتالیست
شیمی دریا
7نانوشیمی

دروس و ضرایب دروس ارشد شیمی براساس کد ضریب ها

دروس و ضرایب دروس ارشد شیمی باید براساس کد ضریب ها معرفی شود. بنابراین به ازای هر کد ضریب به صورت جداگانه، دروس و ضرایب دروس آن کد ضریب تعیین می شود.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد شیمی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد شیمی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد شیمی (شیمی فیزیک)
زبان1
شیمی تجزیه1
شیمی معدنی1
شیمی فیزیک2
شیمی آلی1
جمع کل6

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد شیمی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد شیمی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد شیمی (رشته های مرتبط با شیمی آلی)
زبان1
شیمی تجزیه1
شیمی معدنی1
شیمی فیزیک1
شیمی آلی2
جمع کل6

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد شیمی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد شیمی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد شیمی (شیمی معدنی)
زبان1
شیمی تجزیه1
شیمی معدنی2
شیمی فیزیک1
شیمی آلی1
جمع کل6

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد شیمی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد شیمی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد شیمی (شیمی تجزیه)
زبان1
شیمی تجزیه2
شیمی معدنی1
شیمی فیزیک1
شیمی آلی1
جمع کل6

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 5 ارشد شیمی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 5 ارشد شیمی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 5 ارشد شیمی (شیمی کاربردی)
زبان1
شیمی تجزیه1
شیمی معدنی1
شیمی فیزیک1
شیمی آلی1
شیمی کاربردی2
جمع کل7

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 6 ارشد شیمی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 6 ارشد شیمی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 6 ارشد شیمی (شیمی کاتالیست، شیمی دریا)
زبان1
شیمی تجزیه1
شیمی معدنی1
شیمی فیزیک1
شیمی آلی1
جمع کل5

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 7 ارشد شیمی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 7 ارشد شیمی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 7 ارشد شیمی (نانوشیمی)
زبان1
شیمی تجزیه1
شیمی معدنی1
شیمی فیزیک1
شیمی آلی1
شیمی کاربردی1
جمع کل6
به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی 1401-1402
تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت منابع انسانی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت منابع انسانی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای …

کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی 1401-1402
تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت کارآفرینی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت کارآفرینی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای مشاهده محل قبولی …

کارنامه های ارشد مدیریت مالی 1401-1402
تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت مالی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت مالی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت مالی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت مالی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای مشاهده محل قبولی …