دروس و ضرایب دروس ارشد شیمی

دروس و ضرایب دروس ارشد شیمی
کارشناسی ارشد

دروس و ضرایب دروس ارشد شیمی

دروس و ضرایب دروس ارشد شیمی برای شرکت در کنکور ارشد اولین مرحله از اطلاعات مورد نیاز است. در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد سال 1401، سازمان سنجش برای هر رشته و گرایش ها و کدضریب های آنها، دروس و ضرایب آن دروس اعلام شده است. نکته مهم در این است که تفاوت در دروس و کد ضریب این دروس باعث می شود تا کد ضریب های متنوعی در یک رشته ایجاد شود. بنابراین اگر دروس و ضرایب این دروس در چند گرایش یکسان باشد به این معناست که تمام گرایش ها در یک کد ضریب قرار می گیرند.

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

کد ضریب های کنکور ارشد شیمی

کد ضریب های کنکور ارشد شیمی براساس اعلام سازمان سنجش به شرح جدول زیر است.

کد ضریب ها و گرایش های زیر مجموعه در ارشد شیمی

شماره کد ضریب عنوان رشته عنوان گرایش
1 شیمی شیمی فیزیک
آموزش شیمی
2 شیمی شیمی آلی
شیمی پلیمر
شیمی دارویی
فیتوشیمی
دکتری پیوسته شیمی شیمی آلی
مواد، انرژی و تکنولوژی کوانتومی
3 شیمی شیمی معدنی
4 شیمی شیمی تجزیه
دکتری پیوسته شیمی شیمی تجزیه
5 شیمی شیمی کاربردی
شیمی و فناوری اسانس
شیمی پیشرانه
6 شیمی شیمی کاتالیست
شیمی دریا
7 نانوشیمی

دروس و ضرایب دروس ارشد شیمی براساس کد ضریب ها

دروس و ضرایب دروس ارشد شیمی باید براساس کد ضریب ها معرفی شود. بنابراین به ازای هر کد ضریب به صورت جداگانه، دروس و ضرایب دروس آن کد ضریب تعیین می شود.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد شیمی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد شیمی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد شیمی (شیمی فیزیک)
زبان 1
شیمی تجزیه 1
شیمی معدنی 1
شیمی فیزیک 2
شیمی آلی 1
جمع کل 6

 

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد شیمی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد شیمی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد شیمی (رشته های مرتبط با شیمی آلی)
زبان 1
شیمی تجزیه 1
شیمی معدنی 1
شیمی فیزیک 1
شیمی آلی 2
جمع کل 6

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد شیمی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد شیمی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد شیمی (شیمی معدنی)
زبان 1
شیمی تجزیه 1
شیمی معدنی 2
شیمی فیزیک 1
شیمی آلی 1
جمع کل 6

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد شیمی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد شیمی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد شیمی (شیمی تجزیه)
زبان 1
شیمی تجزیه 2
شیمی معدنی 1
شیمی فیزیک 1
شیمی آلی 1
جمع کل 6

 

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 5 ارشد شیمی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 5 ارشد شیمی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 5 ارشد شیمی (شیمی کاربردی)
زبان 1
شیمی تجزیه 1
شیمی معدنی 1
شیمی فیزیک 1
شیمی آلی 1
شیمی کاربردی 2
جمع کل 7

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 6 ارشد شیمی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 6 ارشد شیمی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 6 ارشد شیمی (شیمی کاتالیست، شیمی دریا)
زبان 1
شیمی تجزیه 1
شیمی معدنی 1
شیمی فیزیک 1
شیمی آلی 1
جمع کل 5

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 7 ارشد شیمی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 7 ارشد شیمی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 7 ارشد شیمی (نانوشیمی)
زبان 1
شیمی تجزیه 1
شیمی معدنی 1
شیمی فیزیک 1
شیمی آلی 1
شیمی کاربردی 1
جمع کل 6

 

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

منابع ارشد کامپیوتر - بهترین منابع 1402
کارشناسی ارشد
منابع ارشد کامپیوتر – بهترین منابع 1402

بهترین منابع ارشد کامپیوتر 1402 بهترین منابع ارشد کامپیوتر 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که ارشد مهندسی کامیپور به نوعی یکی از مهم ترین کنکورهای ارشد حال حاضر در ایران است. بازار کار بسیار خوب مهندسی کامپیوتر و امکان مهاجرت های کاری و تحصیلی با ارشد کامپیوتر …

منابع ارشد نقشه برداری - بهترین منابع 1402
کارشناسی ارشد
منابع ارشد نقشه برداری – بهترین منابع 1402

بهترین منابع ارشد نقشه برداری 1402 بهترین منابع ارشد نقشه برداری 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که ارشد مهندسی نقشه برداری دارای گرایش های زیر است. عنوان گرایش فتوگرامتری ژئودزی سنجش از دور سیستمهای اطلاعات مكانی (GIS) هیدروگرافی سیستم های اداره زمین همه این گرایش ها در …

منابع ارشد معماری - بهترین منابع 1402
کارشناسی ارشد
منابع ارشد معماری – بهترین منابع 1402

بهترین منابع ارشد معماری 1402 بهترین منابع ارشد معماری 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که ارشد معماری 1402، مجموعه ای از رشته ها و گرایش هاست. در جدول زیر رشته ها و گرایش های ارشد معماری را مشاهده می کنید. شماره ضریب عنوان رشته عنوان گرایش 1 …