دروس و ضرایب دروس ارشد زیست شناسی گیاهی

دروس و ضرایب دروس ارشد زیست شناسی گیاهی
کارشناسی ارشد

دروس و ضرایب دروس ارشد زیست شناسی گیاهی

دروس و ضرایب دروس ارشد زیست شناسی گیاهی برای شرکت در کنکور ارشد اولین مرحله از اطلاعات مورد نیاز است. در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد سال 1401، سازمان سنجش برای هر رشته و گرایش ها و کدضریب های آنها، دروس و ضرایب آن دروس اعلام شده است. نکته مهم در این است که تفاوت در دروس و کد ضریب این دروس باعث می شود تا کد ضریب های متنوعی در یک رشته ایجاد شود. بنابراین اگر دروس و ضرایب این دروس در چند گرایش یکسان باشد به این معناست که تمام گرایش ها در یک کد ضریب قرار می گیرند.

کد ضریب های کنکور ارشد زیست شناسی گیاهی

کد ضریب های کنکور ارشد زیست شناسی گیاهی براساس اعلام سازمان سنجش به شرح جدول زیر است.

کد ضریب ها و گرایش های زیر مجموعه در ارشد زیست شناسی گیاهی

شماره ضریبعنوان رشتهعنوان گرایش
1زیست شناسی گیاهی

فیزیولوژی
2سیستماتیک و بوم شناسی
3
سلولی و تکوینی

دروس و ضرایب دروس ارشد زیست شناسی گیاهی براساس کد ضریب ها

دروس و ضرایب دروس ارشد زیست شناسی گیاهی باید براساس کد ضریب ها معرفی شود. بنابراین به ازای هر کد ضریب به صورت جداگانه، دروس و ضرایب دروس آن کد ضریب تعیین می شود.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد زیست شناسی گیاهی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد زیست شناسی گیاهی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد زیست شناسی گیاهی (فیزیولوژی )
زبان2
مجموعه زيست شناسي3
فيزيولوژي گياهي4
سیستماتیک گياهي2
تكوين گياهي2
جمع کل13

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد زیست شناسی گیاهی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد زیست شناسی گیاهی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد زیست شناسی گیاهی (سیستماتیک و بوم شناسی )
زبان2
مجموعه زيست شناسي3
فيزيولوژي گياهي2
سیستماتیک گياهي4
تكوين گياهي2
جمع کل13

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد زیست شناسی گیاهی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد زیست شناسی گیاهی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد زیست شناسی گیاهی (سلولی و تکوینی )
زبان2
مجموعه زيست شناسي3
فيزيولوژي گياهي2
سیستماتیک گياهي2
تكوين گياهي4
جمع کل13
به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی 1401-1402
تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت منابع انسانی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت منابع انسانی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای …

کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی 1401-1402
تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت کارآفرینی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت کارآفرینی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای مشاهده محل قبولی …

کارنامه های ارشد مدیریت مالی 1401-1402
تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت مالی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت مالی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت مالی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت مالی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای مشاهده محل قبولی …