دروس و ضرایب دروس ارشد زمین شناسی

دروس و ضرایب دروس ارشد زمین شناسی
کارشناسی ارشد

دروس و ضرایب دروس ارشد زمین شناسی

دروس و ضرایب دروس ارشد زمین شناسی برای شرکت در کنکور ارشد اولین مرحله از اطلاعات مورد نیاز است. در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد سال 1401، سازمان سنجش برای هر رشته و گرایش ها و کدضریب های آنها، دروس و ضرایب آن دروس اعلام شده است. نکته مهم در این است که تفاوت در دروس و کد ضریب این دروس باعث می شود تا کد ضریب های متنوعی در یک رشته ایجاد شود. بنابراین اگر دروس و ضرایب این دروس در چند گرایش یکسان باشد به این معناست که تمام گرایش ها در یک کد ضریب قرار می گیرند.

رزرو مشاوره انتخاب رشته ارشد 1401 با مشاوران تخصصی مرکز از طریق لینک زیر:

مشاوره تلفنی انتخاب رشته ارشد 1401

کد ضریب های کنکور ارشد زمین شناسی

کد ضریب های کنکور ارشد زمین شناسی براساس اعلام سازمان سنجش به شرح جدول زیر است.

کد ضریب ها و گرایش های زیر مجموعه در ارشد زمین شناسی

شماره کد ضریب عنوان رشته عنوان گرایش
1 علوم زمین پترولوژی
2 علوم زمین زمین شناسی اقتصادی
3 علوم زمین زمین ساخت (تکتونیک)
4 علوم زمین آب زمین شناسی
5 علوم زمین چینه نگاری و دیرینه شناسی
6 علوم زمین رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
7 علوم زمین زمین شناسی نفت
8 علوم زمین زمین شناسی مهندسی
9 علوم زمین زمین شناسی زیست محیطی
10 علوم زمین زمین شیمی
11 علوم زمین سنجش از دور زمین شناختی

دروس و ضرایب دروس ارشد زمین شناسی براساس کد ضریب ها

دروس و ضرایب دروس ارشد زمین شناسی باید براساس کد ضریب ها معرفی شود. بنابراین به ازای هر کد ضریب به صورت جداگانه، دروس و ضرایب دروس آن کد ضریب تعیین می شود.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد زمین شناسی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد زمین شناسی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد زمین شناسی (پترولوژی)
زبان 2
زمین شناسی ایران 1
ژئوشیمی 1
سنگ شناسی 3
زمین شناسی ساختاری 1
چینه شناسی 1
زمین شناسی اقتصادی 1
جمع کل 10

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد زمین شناسی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد زمین شناسی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد زمین شناسی (پترولوژی)
زبان 2
زمین شناسی ایران 1
ژئو شیمی 1
سنگ شناسی 3
زمین شناسی ساختاری 1
چینه شناسی 1
زمین شناسی اقتصادی 1
جمع کل 10

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد زمین شناسی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد زمین شناسی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد زمین شناسی (زمین ساخت)
زبان 2
رسوب شناسی و پترولوژی سنگ های رسوبی 1
زمین شناسی ایران 1
سنگ شناسی 1
زمین شناسی مهندسی 1
زمین شناسی ساختاری 3
چینه شناسی 1
جمع کل 10

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد زمین شناسی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد زمین شناسی شامل جدول زیر است.

ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد زمین شناسی (آب زمین شناسی)
زبان 2
رسوب شناسی و پترولوژی سنگ های رسوبی 1
آب های زیرزمینی 3
زمین شناسی ایران 1
زمین شناسی مهندسی 1
زمین شناسی ساختاری 1
زمین شناسی زیست محیطی 1
جمع کل 10

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 5 ارشد زمین شناسی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 5 ارشد زمین شناسی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب5 ارشد زمین شناسی (چینه نگاری و دیرینه شناسی)
زبان 2
رسوب شناسی و پترولوژی سنگ های رسوبی 1
زمین شناسی ایران 1
زمین شناسی نفت 1
دیرینه شناسی 2
زمین شناسی ساختاری 1
چینه شناسی 2
جمع کل 10

رزرو مشاوره انتخاب رشته ارشد 1401 با مشاوران تخصصی مرکز از طریق لینک زیر:

مشاوره تلفنی انتخاب رشته ارشد 1401

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 6 ارشد زمین شناسی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 6 ارشد زمین شناسی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 6 ارشد زمین شناسی (رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی)
زبان 2
رسوب شناسی و پترولوژی سنگ های رسوبی 3
زمین شناسی ایران 1
زمین شناسی نفت 1
سنگ شناسی 1
زمین شناسی ساختاری 1
چینه شناسی 1
جمع کل 10

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 7 ارشد زمین شناسی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 7 ارشد زمین شناسی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 7 ارشد زمین شناسی (زمین شناسی نفت)
زبان 2
رسوب شناسی و پترولوژی سنگ های رسوبی 1
زمین شناسی ایران 1
زمین شناسی نفت 3
زمین شناسی ساختاری 1
چینه شناسی 1
زمین شناسی زیست محیطی 1
جمع کل 10

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 8 ارشد زمین شناسی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 8 ارشد زمین شناسی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 8 ارشد زمین شناسی (زمین شناسی مهندسی)
زبان 2
آب های زیرزمینی 1
زمین شناسی ایران 1
سنگ شناسی 1
زمین شناسی مهندسی 3
زمین شناسی ساختاری 1
زمین شناسی زیست محیطی 1
جمع کل 10

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 9 ارشد زمین شناسی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 9 ارشد زمین شناسی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 9 ارشد زمین شناسی (زمین شناسی زیست محیطی)
زبان 2
رسوب شناسی و پترولوژی سنگ های رسوبی 1
آب های زیرزمینی 1
ژئوشیمی 2
زمین شناسی مهندسی 1
زمین شناسی اقتصادی 1
زمین شناسی زیست محیطی 2
جمع کل 10

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 10 ارشد زمین شناسی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 10 ارشد زمین شناسی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 10 ارشد زمین شناسی (زمین شیمی)
زبان 2
رسوب شناسی و پترولوژی سنگ های رسوبی 1
زمین شناسی ایران 1
ژئو شیمی 2
سنگ شناسی 1
زمین شناسی اقتصادی 2
زمین شناسی زیست محیطی 1
جمع کل 10

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 11 ارشد زمین شناسی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 11 ارشد زمین شناسی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 11 ارشد زمین شناسی (سنجش از دور زمین شناختی)
زبان 2
زمین شناسی ایران 1
سنگ شناسی 2
زمین شناسی ساختاری 1
زمین شناسی زیست محیطی 1
جمع کل 7

رزرو مشاوره انتخاب رشته ارشد 1401 با مشاوران تخصصی مرکز از طریق لینک زیر:

مشاوره تلفنی انتخاب رشته ارشد 1401

به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *

کارشناسی ارشد
رضا کشاورز افشار

رضا کشاورز افشار 17 سال سابقه مشاوره کنکور سراسری و انتخاب رشته کنکور سراسری (رتبه 388 کنکور تجربی سال 81) مشاور 108 رتبه زیر 100 کنکور سراسری، 392 رتبه زیر 500 کنکور سراسری و بیش از 500 رتبه زیر 1000 کنکور سراسری 12 سال سابقه مشاور تخصصی در حوزه کنکورهای …

رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1401-1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1401-1400

رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1401-1400 رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1401-1400 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در این مطلب برای شما گذاشته ایم. توجه داشته باشید که رتبه های قبولی ارشد 1401-1400 گذاشته شده در این مطلب حاوی درصدهایی …

رتبه های قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1401-1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
رتبه های قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1401-1400

رتبه های قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1401-1400 رتبه های قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1401-1400 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در این مطلب برای شما گذاشته ایم. توجه داشته باشید که رتبه های قبولی ارشد 1401-1400 گذاشته شده در این مطلب حاوی درصدهایی …