دروس و ضرایب دروس ارشد زمین شناسی

دروس و ضرایب دروس ارشد زمین شناسی
کارشناسی ارشد

دروس و ضرایب دروس ارشد زمین شناسی

دروس و ضرایب دروس ارشد زمین شناسی برای شرکت در کنکور ارشد اولین مرحله از اطلاعات مورد نیاز است. در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد سال 1402، سازمان سنجش برای هر رشته و گرایش ها و کدضریب های آنها، دروس و ضرایب آن دروس اعلام شده است. نکته مهم در این است که تفاوت در دروس و کد ضریب این دروس باعث می شود تا کد ضریب های متنوعی در یک رشته ایجاد شود. بنابراین اگر دروس و ضرایب این دروس در چند گرایش یکسان باشد به این معناست که تمام گرایش ها در یک کد ضریب قرار می گیرند.

برای تخمین رتبه ارشد 1402 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1402

کد ضریب های کنکور ارشد زمین شناسی

کد ضریب های کنکور ارشد زمین شناسی براساس اعلام سازمان سنجش به شرح جدول زیر است.

کد ضریب ها و گرایش های زیر مجموعه در ارشد زمین شناسی

شماره کد ضریب عنوان رشته عنوان گرایش
1 علوم زمین پترولوژی
كانی ها و سنگ های صنعتی
2 علوم زمين زمین شناسی اقتصادی
گوهرشناسی كاربردی و كانی های صنعتی
3 علوم زمين زمین ساخت (تکتونیک)
4 علوم زمين آب زمین شناسی
5 علوم زمين چینه نگاری و دیرینه شناسی
6 علوم زمين رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
7 علوم زمين زمین شناسی نفت
8 علوم زمين زمین شناسی مهندسی
9 علوم زمين زمین شناسی زیست محیطی
10 علوم زمين زمین شیمی
11 علوم زمين سنجش از دور زمین شناختی

دروس و ضرایب دروس ارشد زمین شناسی براساس کد ضریب ها

دروس و ضرایب دروس ارشد زمین شناسی باید براساس کد ضریب ها معرفی شود. بنابراین به ازای هر کد ضریب به صورت جداگانه، دروس و ضرایب دروس آن کد ضریب تعیین می شود.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد زمین شناسی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد زمین شناسی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد زمین شناسی (پترولوژی و كانی ها و سنگ های صنعتی)
زبان 2
زمین شناسی ایران 1
ژئوشیمی 1
سنگ شناسی 3
زمین شناسی ساختاری 1
چینه شناسی 1
زمین شناسی اقتصادی 1
جمع کل 10

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد زمین شناسی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد زمین شناسی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد زمین شناسی (زمین شناسی اقتصادی و  گوهرشناسی كاربردی و كانی های صنعتی)
زبان 2
زمین شناسی ایران 1
ژئو شیمی 1
سنگ شناسی 1
زمین شناسی ساختاری 1
زمین شناسی اقتصادی 3
زمين شناسی زيست محيطی 1
جمع کل 10

 

برای تخمین رتبه ارشد 1402 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1402

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد زمین شناسی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد زمین شناسی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد زمین شناسی (زمین ساخت)
زبان 2
رسوب شناسی و پترولوژی سنگ های رسوبی 1
زمین شناسی ایران 1
سنگ شناسی 1
زمین شناسی مهندسی 1
زمین شناسی ساختاری 3
چینه شناسی 1
جمع کل 10

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد زمین شناسی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد زمین شناسی شامل جدول زیر است.

ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد زمین شناسی (آب زمین شناسی)
زبان 2
رسوب شناسی و پترولوژی سنگ های رسوبی 1
آب های زیرزمینی 3
زمین شناسی ایران 1
زمین شناسی مهندسی 1
زمین شناسی ساختاری 1
زمین شناسی زیست محیطی 1
جمع کل 10

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 5 ارشد زمین شناسی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 5 ارشد زمین شناسی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب5 ارشد زمین شناسی (چینه نگاری و دیرینه شناسی)
زبان 2
رسوب شناسی و پترولوژی سنگ های رسوبی 1
زمین شناسی ایران 1
زمین شناسی نفت 1
دیرینه شناسی 2
زمین شناسی ساختاری 1
چینه شناسی 2
جمع کل 10

 

برای تخمین رتبه ارشد 1402 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1402

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 6 ارشد زمین شناسی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 6 ارشد زمین شناسی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 6 ارشد زمین شناسی (رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی)
زبان 2
رسوب شناسی و پترولوژی سنگ های رسوبی 3
زمین شناسی ایران 1
زمین شناسی نفت 1
سنگ شناسی 1
زمین شناسی ساختاری 1
چینه شناسی 1
جمع کل 10

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 7 ارشد زمین شناسی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 7 ارشد زمین شناسی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 7 ارشد زمین شناسی (زمین شناسی نفت)
زبان 2
رسوب شناسی و پترولوژی سنگ های رسوبی 1
زمین شناسی ایران 1
زمین شناسی نفت 3
زمین شناسی ساختاری 1
چینه شناسی 1
زمین شناسی زیست محیطی 1
جمع کل 10

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 8 ارشد زمین شناسی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 8 ارشد زمین شناسی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 8 ارشد زمین شناسی (زمین شناسی مهندسی)
زبان 2
آب های زیرزمینی 1
زمین شناسی ایران 1
سنگ شناسی 1
زمین شناسی مهندسی 3
زمین شناسی ساختاری 1
زمین شناسی زیست محیطی 1
جمع کل 10

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 9 ارشد زمین شناسی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 9 ارشد زمین شناسی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 9 ارشد زمین شناسی (زمین شناسی زیست محیطی)
زبان 2
رسوب شناسی و پترولوژی سنگ های رسوبی 1
آب های زیرزمینی 1
ژئوشیمی 2
زمین شناسی مهندسی 1
زمین شناسی اقتصادی 1
زمین شناسی زیست محیطی 2
جمع کل 10

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 10 ارشد زمین شناسی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 10 ارشد زمین شناسی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 10 ارشد زمین شناسی (زمین شیمی)
زبان 2
رسوب شناسی و پترولوژی سنگ های رسوبی 1
زمین شناسی ایران 1
ژئو شیمی 2
سنگ شناسی 1
زمین شناسی اقتصادی 2
زمین شناسی زیست محیطی 1
جمع کل 10

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 11 ارشد زمین شناسی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 11 ارشد زمین شناسی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 11 ارشد زمین شناسی (سنجش از دور زمین شناختی)
زبان 2
زمین شناسی ایران 1
سنگ شناسی 2
زمین شناسی ساختاری 1
زمین شناسی زیست محیطی 1
جمع کل 7

 

برای تخمین رتبه ارشد 1402 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1402

به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی 1401-1402
تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت منابع انسانی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت منابع انسانی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای …

کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی 1401-1402
تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت کارآفرینی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت کارآفرینی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای مشاهده محل قبولی …

کارنامه های ارشد مدیریت مالی 1401-1402
تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت مالی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت مالی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت مالی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت مالی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای مشاهده محل قبولی …