دروس و ضرایب دروس ارشد زمین شناسی

دروس و ضرایب دروس ارشد زمین شناسی
کارشناسی ارشد

دروس و ضرایب دروس ارشد زمین شناسی

دروس و ضرایب دروس ارشد زمین شناسی برای شرکت در کنکور ارشد اولین مرحله از اطلاعات مورد نیاز است. در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد سال 1402، سازمان سنجش برای هر رشته و گرایش ها و کدضریب های آنها، دروس و ضرایب آن دروس اعلام شده است. نکته مهم در این است که تفاوت در دروس و کد ضریب این دروس باعث می شود تا کد ضریب های متنوعی در یک رشته ایجاد شود. بنابراین اگر دروس و ضرایب این دروس در چند گرایش یکسان باشد به این معناست که تمام گرایش ها در یک کد ضریب قرار می گیرند.

کد ضریب های کنکور ارشد زمین شناسی

کد ضریب های کنکور ارشد زمین شناسی براساس اعلام سازمان سنجش به شرح جدول زیر است.

کد ضریب ها و گرایش های زیر مجموعه در ارشد زمین شناسی

شماره کد ضریبعنوان رشتهعنوان گرایش
1علوم زمین پترولوژی
كانی ها و سنگ های صنعتی
2علوم زمينزمین شناسی اقتصادی
گوهرشناسی كاربردی و كانی های صنعتی
3علوم زمينزمین ساخت (تکتونیک)
4علوم زمينآب زمین شناسی
5علوم زمينچینه نگاری و دیرینه شناسی
6علوم زمينرسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
7علوم زمينزمین شناسی نفت
8علوم زمينزمین شناسی مهندسی
9علوم زمينزمین شناسی زیست محیطی
10علوم زمينزمین شیمی
11علوم زمينسنجش از دور زمین شناختی

دروس و ضرایب دروس ارشد زمین شناسی براساس کد ضریب ها

دروس و ضرایب دروس ارشد زمین شناسی باید براساس کد ضریب ها معرفی شود. بنابراین به ازای هر کد ضریب به صورت جداگانه، دروس و ضرایب دروس آن کد ضریب تعیین می شود.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد زمین شناسی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد زمین شناسی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد زمین شناسی (پترولوژی و كانی ها و سنگ های صنعتی)
زبان2
زمین شناسی ایران1
ژئوشیمی1
سنگ شناسی3
زمین شناسی ساختاری1
چینه شناسی1
زمین شناسی اقتصادی1
جمع کل10

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد زمین شناسی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد زمین شناسی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد زمین شناسی (زمین شناسی اقتصادی و  گوهرشناسی كاربردی و كانی های صنعتی)
زبان2
زمین شناسی ایران1
ژئو شیمی1
سنگ شناسی1
زمین شناسی ساختاری1
زمین شناسی اقتصادی3
زمين شناسی زيست محيطی1
جمع کل10

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد زمین شناسی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد زمین شناسی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد زمین شناسی (زمین ساخت)
زبان2
رسوب شناسی و پترولوژی سنگ های رسوبی1
زمین شناسی ایران1
سنگ شناسی1
زمین شناسی مهندسی1
زمین شناسی ساختاری3
چینه شناسی1
جمع کل10

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد زمین شناسی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد زمین شناسی شامل جدول زیر است.

ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد زمین شناسی (آب زمین شناسی)
زبان2
رسوب شناسی و پترولوژی سنگ های رسوبی1
آب های زیرزمینی3
زمین شناسی ایران1
زمین شناسی مهندسی1
زمین شناسی ساختاری1
زمین شناسی زیست محیطی1
جمع کل10

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 5 ارشد زمین شناسی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 5 ارشد زمین شناسی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب5 ارشد زمین شناسی (چینه نگاری و دیرینه شناسی)
زبان2
رسوب شناسی و پترولوژی سنگ های رسوبی1
زمین شناسی ایران1
زمین شناسی نفت1
دیرینه شناسی2
زمین شناسی ساختاری1
چینه شناسی2
جمع کل10

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 6 ارشد زمین شناسی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 6 ارشد زمین شناسی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 6 ارشد زمین شناسی (رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی)
زبان2
رسوب شناسی و پترولوژی سنگ های رسوبی3
زمین شناسی ایران1
زمین شناسی نفت1
سنگ شناسی1
زمین شناسی ساختاری1
چینه شناسی1
جمع کل10

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 7 ارشد زمین شناسی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 7 ارشد زمین شناسی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 7 ارشد زمین شناسی (زمین شناسی نفت)
زبان2
رسوب شناسی و پترولوژی سنگ های رسوبی1
زمین شناسی ایران1
زمین شناسی نفت3
زمین شناسی ساختاری1
چینه شناسی1
زمین شناسی زیست محیطی1
جمع کل10

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 8 ارشد زمین شناسی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 8 ارشد زمین شناسی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 8 ارشد زمین شناسی (زمین شناسی مهندسی)
زبان2
آب های زیرزمینی1
زمین شناسی ایران1
سنگ شناسی1
زمین شناسی مهندسی3
زمین شناسی ساختاری1
زمین شناسی زیست محیطی1
جمع کل10

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 9 ارشد زمین شناسی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 9 ارشد زمین شناسی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 9 ارشد زمین شناسی (زمین شناسی زیست محیطی)
زبان2
رسوب شناسی و پترولوژی سنگ های رسوبی1
آب های زیرزمینی1
ژئوشیمی2
زمین شناسی مهندسی1
زمین شناسی اقتصادی1
زمین شناسی زیست محیطی2
جمع کل10

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 10 ارشد زمین شناسی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 10 ارشد زمین شناسی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 10 ارشد زمین شناسی (زمین شیمی)
زبان2
رسوب شناسی و پترولوژی سنگ های رسوبی1
زمین شناسی ایران1
ژئو شیمی2
سنگ شناسی1
زمین شناسی اقتصادی2
زمین شناسی زیست محیطی1
جمع کل10

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 11 ارشد زمین شناسی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 11 ارشد زمین شناسی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 11 ارشد زمین شناسی (سنجش از دور زمین شناختی)
زبان2
زمین شناسی ایران1
سنگ شناسی2
زمین شناسی ساختاری1
زمین شناسی زیست محیطی1
جمع کل7
به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  پاسخنامه و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های …

سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد مدیریت 1404-1403 پاسخنامه و کلید سوالات ارشد مدیریت 1404-1403  توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های مهمی برای مشاهده مطالبی در رابطه با کارنامه …

سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد حسابداری 1404-1403 پاسخنامه و کلید سوالات ارشد حسابداری 1404-1403  توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های مهمی برای مشاهده مطالبی در رابطه با کارنامه …