دروس و ضرایب دروس ارشد زبان عربی

دروس و ضرایب دروس ارشد زبان عربی
کارشناسی ارشد

دروس و ضرایب دروس ارشد زبان عربی

دروس و ضرایب دروس ارشد زبان عربی برای شرکت در کنکور ارشد اولین مرحله از اطلاعات مورد نیاز است. در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد سال 1401، سازمان سنجش برای هر رشته و گرایش ها و کدضریب های آنها، دروس و ضرایب آن دروس اعلام شده است. نکته مه در این است که تفاوت در دروس و کد ضریب این دورس باعث می شود تا کد ضریب های متنوعی در یک رشته ایجاد شود. بنابراین اگر دروس و ضرایب این دروس در چند گرایش یکسان باشد به این معناست که تمام گرایش ها در یک کد ضریب قرار می گیرند.

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

کد ضریب های کنکور ارشد زبان عربی

کد ضریب های کنکور ارشد زبان عربی براساس اعلام سازمان سنجش به شرح جدول زیر است.

کد ضریب ها و گرایش های زیر مجموعه در ارشد زبان عربی

شماره کد ضریب عنوان رشته عنوان گرایش
1 ادبیات عربی
زبان و ادبیات عربی
2 مترجمی زبان عربی
3 آموزش زبان عربی

دروس و ضرایب دروس ارشد زبان عربی براساس کد ضریب ها

دروس و ضرایب دروس ارشد زبان عربی باید براساس کد ضریب ها معرفی شود. بنابراین به ازای هر کد ضریب به صورت جداگانه، دروس و ضرایب دروس آن کد ضریب تعیین می شود.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد زبان عربی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد زبان عربی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد عربی ( ادبیات عربی )
زبان 1
صرف و نحو 2
علوم بلاغی (معانی، بیان، بدیع، عروض) 2
تاریخ ادبیات و نقد ادبی 2
تشكیل و ترجمه و فهم متون ادبی 2
ترجمه و تعریب متون معاصر 2
مهارت های زبانی 2
جمع کل 13

 

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد زبان عربی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد زبان عربی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد عربی (مترجمی زبان عربی )
زبان 1
صرف و نحو 2
علوم بلاغی (معانی، بیان، بدیع، عروض) 2
تاریخ ادبیات و نقد ادبی 1
تشكیل وترجمه و فهم متون ادبی 3
ترجمه و تعریب متون معاصر 3
مهارت های زبانی 2
جمع کل 14

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد زبان عربی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد زبان عربی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد عربی (آموزش زبان عربی )
زبان 1
صرف و نحو 2
علوم بلاغی (معانی، بیان، بدیع، عروض) 2
تاریخ ادبیات و نقد ادبی 1
تشكیل وترجمه و فهم متون ادبی 2
ترجمه و تعریب متون معاصر 2
مهارت های زبانی 3
جمع کل 13

 

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

5/5 - (1 امتیاز)
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

منابع ارشد کامپیوتر - بهترین منابع 1402
کارشناسی ارشد
منابع ارشد کامپیوتر – بهترین منابع 1402

بهترین منابع ارشد کامپیوتر 1402 بهترین منابع ارشد کامپیوتر 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که ارشد مهندسی کامیپور به نوعی یکی از مهم ترین کنکورهای ارشد حال حاضر در ایران است. بازار کار بسیار خوب مهندسی کامپیوتر و امکان مهاجرت های کاری و تحصیلی با ارشد کامپیوتر …

منابع ارشد نقشه برداری - بهترین منابع 1402
کارشناسی ارشد
منابع ارشد نقشه برداری – بهترین منابع 1402

بهترین منابع ارشد نقشه برداری 1402 بهترین منابع ارشد نقشه برداری 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که ارشد مهندسی نقشه برداری دارای گرایش های زیر است. عنوان گرایش فتوگرامتری ژئودزی سنجش از دور سیستمهای اطلاعات مكانی (GIS) هیدروگرافی سیستم های اداره زمین همه این گرایش ها در …

منابع ارشد معماری - بهترین منابع 1402
کارشناسی ارشد
منابع ارشد معماری – بهترین منابع 1402

بهترین منابع ارشد معماری 1402 بهترین منابع ارشد معماری 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که ارشد معماری 1402، مجموعه ای از رشته ها و گرایش هاست. در جدول زیر رشته ها و گرایش های ارشد معماری را مشاهده می کنید. شماره ضریب عنوان رشته عنوان گرایش 1 …