دروس و ضرایب دروس ارشد زبان عربی

دروس و ضرایب دروس ارشد زبان عربی
کارشناسی ارشد

دروس و ضرایب دروس ارشد زبان عربی

دروس و ضرایب دروس ارشد زبان عربی برای شرکت در کنکور ارشد اولین مرحله از اطلاعات مورد نیاز است. در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد سال 1401، سازمان سنجش برای هر رشته و گرایش ها و کدضریب های آنها، دروس و ضرایب آن دروس اعلام شده است. نکته مه در این است که تفاوت در دروس و کد ضریب این دورس باعث می شود تا کد ضریب های متنوعی در یک رشته ایجاد شود. بنابراین اگر دروس و ضرایب این دروس در چند گرایش یکسان باشد به این معناست که تمام گرایش ها در یک کد ضریب قرار می گیرند.

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

کد ضریب های کنکور ارشد زبان عربی

کد ضریب های کنکور ارشد زبان عربی براساس اعلام سازمان سنجش به شرح جدول زیر است.

کد ضریب ها و گرایش های زیر مجموعه در ارشد زبان عربی

شماره کد ضریب عنوان رشته عنوان گرایش
1 ادبیات عربی
زبان و ادبیات عربی
2 مترجمی زبان عربی
3 آموزش زبان عربی

دروس و ضرایب دروس ارشد زبان عربی براساس کد ضریب ها

دروس و ضرایب دروس ارشد زبان عربی باید براساس کد ضریب ها معرفی شود. بنابراین به ازای هر کد ضریب به صورت جداگانه، دروس و ضرایب دروس آن کد ضریب تعیین می شود.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد زبان عربی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد زبان عربی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد عربی ( ادبیات عربی )
زبان 1
صرف و نحو 2
علوم بلاغی (معانی، بیان، بدیع، عروض) 2
تاریخ ادبیات و نقد ادبی 2
تشكیل و ترجمه و فهم متون ادبی 2
ترجمه و تعریب متون معاصر 2
مهارت های زبانی 2
جمع کل 13

 

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد زبان عربی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد زبان عربی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد عربی (مترجمی زبان عربی )
زبان 1
صرف و نحو 2
علوم بلاغی (معانی، بیان، بدیع، عروض) 2
تاریخ ادبیات و نقد ادبی 1
تشكیل وترجمه و فهم متون ادبی 3
ترجمه و تعریب متون معاصر 3
مهارت های زبانی 2
جمع کل 14

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد زبان عربی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد زبان عربی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد عربی (آموزش زبان عربی )
زبان 1
صرف و نحو 2
علوم بلاغی (معانی، بیان، بدیع، عروض) 2
تاریخ ادبیات و نقد ادبی 1
تشكیل وترجمه و فهم متون ادبی 2
ترجمه و تعریب متون معاصر 2
مهارت های زبانی 3
جمع کل 13

 

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

5/5 - (2 امتیاز)
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

سوالات و کلید سوالات ارشد موسیقی 1402
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد موسیقی 1402

سوالات و کلید سوالات ارشد موسیقی 1402 از طریق لینک زیر، سوالات ارشد موسیقی 1403-1402 را دانلود نمایید. دانلود سوالات ارشد موسیقی 1403-1402  پاسخنامه و کلید سوالات ارشد موسیقی 1403-1402  برای تخمین رتبه ارشد 1402 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید. نرم افزار تخمین رتبه ارشد …

سوالات و کلید سوالات ارشد مطالعات دفاعی استراتژیک 1402
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد مطالعات دفاعی استراتژیک 1402

سوالات و کلید سوالات ارشد مطالعات دفاعی استراتژیک 1402 از طریق لینک زیر، سوالات ارشد مطالعات دفاعی استراتژیک 1403-1402 را دانلود نمایید. دانلود سوالات ارشد مطالعات دفاعی استراتژیک 1403-1402 (به محض دریافت سوالات) پاسخنامه و کلید سوالات ارشد مطالعات دفاعی استراتژیک 1403-1402 (به محض دریافت کلید سوالات) برای تخمین رتبه …

سوالات و کلید سوالات ارشد پدافند غیرعامل 1402
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد پدافند غیرعامل 1402

سوالات و کلید سوالات ارشد پدافند غیرعامل 1402 از طریق لینک زیر، سوالات ارشد پدافند غیرعامل 1403-1402 را دانلود نمایید. دانلود سوالات ارشد پدافند غیرعامل 1403-1402 (به محض دریافت سوالات) پاسخنامه و کلید سوالات ارشد پدافند غیرعامل 1403-1402 (به محض دریافت کلید سوالات) برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم …