دروس و ضرایب دروس ارشد جغرافیا

دروس و ضرایب دروس ارشد جغرافیا
کارشناسی ارشد

دروس و ضرایب دروس ارشد جغرافیا

دروس و ضرایب دروس ارشد جغرافیا برای شرکت در کنکور ارشد اولین مرحله از اطلاعات مورد نیاز است. در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد سال 1402، سازمان سنجش برای هر رشته و گرایش ها و کدضریب های آنها، دروس و ضرایب آن دروس اعلام شده است. نکته مه در این است که تفاوت در دروس و کد ضریب این دورس باعث می شود تا کد ضریب های متنوعی در یک رشته ایجاد شود. بنابراین اگر دروس و ضرایب این دروس در چند گرایش یکسان باشد به این معناست که تمام گرایش ها در یک کد ضریب قرار می گیرند.

کد ضریب های کنکور ارشد جغرافیا

کد ضریب های کنکور ارشد جغرافیا براساس اعلام سازمان سنجش به شرح جدول زیر است.

کد ضریب ها و گرایش های زیر مجموعه در ارشد جغرافیا

شماره کد ضریب عنوان رشته عنوان گرایش
1آب و هواشناسیسینوپتیک
تغییر اقلیم
آب و هواشناسی محیطی
2ژئومورفولوژیژئومورفولوژی نظری
ژئومورفولوژی و آمایش محیط
3جغرافیا و برنامه ریزی شهریآمایش شهری
محیط زیست شهری
برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری
کاربری اراضی و ممیزی املاک
4جغرافیا و برنامه ریزی روستاییتوسعه اقتصاد روستایی
برنامه ریزی کالبدی-فضایی
مدیریت توسعه پایدار روستایی
5برنامه ریزی آمایش سرزمین
6مخاطرات محیطی
7

جغرافیای سیاسیآمایش سیاسی فضا
ژئوپلیتیک
مطالعات ایران
ژئوپلیتیک
هيدروپليتيک 
8جغرافیا و دفاع مقدس
جغرافیای نظامی
9طبیعت گردی (اکوتوریسم)
ژئوتوريسم
جغرافیا و برنامه ریزی گردشگریبرنامه ريزی مقصد
برنامه ريزی رويداد و خدمات سفر

دروس و ضرایب دروس ارشد جغرافیا براساس کد ضریب ها

دروس و ضرایب دروس ارشد جغرافیا باید براساس کد ضریب ها معرفی شود. بنابراین به ازای هر کد ضریب به صورت جداگانه، دروس و ضرایب دروس آن کد ضریب تعیین می شود.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد جغرافیا

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد جغرافیا شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد جغرافیا (آب و هواشناسی)
زبان2
فلسفه جغرافیا1
آمار و احتمالات2
آب و هواشناسی (مبانی و ایران)3
ژئومورفولوژی (مبانی و ایران)2
مبانی سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی1
جمع کل11

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد جغرافیا

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد جغرافیا شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد جغرافیا (ژئومورفولوژی)
زبان2
فلسفه جغرافیا1
آمار و احتمالات2
آب و هواشناسی (مبانی و ایران)2
ژئومورفولوژی (مبانی و ایران)3
مبانی سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی1
جمع کل11

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد جغرافیا

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد جغرافیا شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد جغرافیا (جغرافیا و برنامه ریزی شهری)
زبان2
فلسفه جغرافیا1
آمار و احتمالات1
جغرافیای شهری (مبانی و ایران)3
برنامه ریزی شهری2
جمع کل9

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد جغرافیا

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد جغرافیا شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد جغرافیا (جغرافیا و برنامه ریزی روستایی)
زبان2
فلسفه جغرافیا1
آمار و احتمالات1
جغرافیای روستایی و عشایری (مبانی و ایران)3
برنامه ریزی روستایی2
جمع کل9

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 5 ارشد جغرافیا

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 5 ارشد جغرافیا شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 5 ارشد جغرافیا (برنامه ریزی آمایش سرزمین)
زبان2
فلسفه جغرافیا1
آمار و احتمالات2
برنامه ریزی شهری1
برنامه ریزی روستایی1
برنامه ریزی منطقه ای و آمایش سرزمین3
جمع کل10

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 6 ارشد جغرافیا

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 6 ارشد جغرافیا شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 6 ارشد جغرافیا (مخاطرات محیطی)
زبان2
فلسفه جغرافیا1
آمار و احتمالات1
آب و هواشناسی (مبانی و ایران)1
ژئومورفولوژی (مبانی و ایران)1
مخاطرات طبیعی و انسانی3
جمع کل9

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 7 ارشد جغرافیا

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 7 ارشد جغرافیا شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 7 ارشد جغرافیا (جغرافیای سیاسی، ژئوپلیتیک و هيدروپليتيک)
زبان2
فلسفه جغرافیا1
آمار و احتمالات1
جغرافیای سیاسی (مبانی و ایران)3
ژئوپلیتیک2
جمع کل9

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 8 ارشد جغرافیا

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 8 ارشد جغرافیا شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 8 ارشد جغرافیا (جغرافیا و دفاع مقدس و جغرافیای نظامی)
زبان2
فلسفه جغرافیا1
جغرافیای سیاسی (مبانی و ایران)1
جغرافیای طبیعی (مبانی و ایران)1
جغرافیای انسانی (شهری و روستایی)1
جغرافیای نظامی ایران و کشورهای همجوار3
جمع کل9

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 9 ارشد جغرافیا

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 9 ارشد جغرافیا شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 9 ارشد جغرافیا (جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری، طبیعت گردی (اکوتوریسم) و ژئوتوريسم)
زبان2
فلسفه جغرافیا1
جغرافیای طبیعی (مبانی و ایران)1
جغرافیای انسانی (شهری و روستایی)1
دروس تخصصی رشته های طبیعت گردی و جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری3
جمع کل8
به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

سوالات و کلید سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403
کارشناسی ارشد
سوالات و کلید سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403

دانلود سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403 برای دانلود سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1403 بر روی لینک زیر کلیک کنید. دانلود سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403 (به محض دریافت) دانلود کلید سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403 سنجش پزشکی براساس …

رتبه های قبولی ارشد
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
کارنامه های قبولی، رتبه و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲

کارنامه های قبولی، رتبه و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲ رتبه ها و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲ را در این مطلب برای شما قرار داده ایم. در ادامه به تفکیک گروه های مختلف تحصیلی، می توانید در جداول، لیست رتبه ها و محل قبولی رشته های مختلف در ارشد سال گدشته …

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  پاسخنامه و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های …