دروس و ضرایب دروس ارشد تاریخ

دروس و ضرایب دروس ارشد تاریخ
کارشناسی ارشد

دروس و ضرایب دروس ارشد تاریخ

دروس و ضرایب دروس ارشد تاریخ برای شرکت در کنکور ارشد اولین مرحله از اطلاعات مورد نیاز است. در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد سال 1401، سازمان سنجش برای هر رشته و گرایش ها و کدضریب های آنها، دروس و ضرایب آن دروس اعلام شده است. نکته مه در این است که تفاوت در دروس و کد ضریب این دورس باعث می شود تا کد ضریب های متنوعی در یک رشته ایجاد شود. بنابراین اگر دروس و ضرایب این دروس در چند گرایش یکسان باشد به این معناست که تمام گرایش ها در یک کد ضریب قرار می گیرند.

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

کد ضریب های کنکور ارشد تاریخ

کد ضریب های کنکور ارشد تاریخ براساس اعلام سازمان سنجش به شرح جدول زیر است.

کد ضریب ها و گرایش های زیر مجموعه در ارشد تاریخ

شماره کد ضریب عنوان رشته عنوان گرایش
1 تاریخ تاریخ ایران باستان
2 تاریخ تاریخ ایران اسلامی
تاریخ انقلاب اسلامی
3 تاریخ تاریخ اسلام
تاریخ تشیع
مطالعات خلیج فارس
اسناد و مدارک آرشیوی و نسخه شناسی
مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز
4 تاریخ تاریخ عمومی جهان

 

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

دروس و ضرایب دروس ارشد تاریخ براساس کد ضریب ها

دروس و ضرایب دروس ارشد تاریخ باید براساس کد ضریب ها معرفی شود. بنابراین به ازای هر کد ضریب به صورت جداگانه، دروس و ضرایب دروس آن کد ضریب تعیین می شود.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد تاریخ

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد تاریخ شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد تاریخ (تاریخ ایران باستان)
زبان 2
عربي 2
تاريخ ايران باستان 2
تاريخ اسلام 1
تاريخ جهان 1
تاريخ ايران دوره اسلامي 1
جمع کل 9

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد تاریخ

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد تاریخ شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد تاریخ (تاریخ ایران اسلامی /تاریخ انقلاب اسلامی)
زبان 2
عربي 2
تاريخ ايران باستان 1
تاريخ اسلام 1
تاريخ جهان 1
تاريخ ايران دوره اسلامي 2
جمع کل 9

 

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد تاریخ

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد تاریخ شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد تاریخ (تاریخ اسلام)
زبان 2
عربي 2
تاريخ ايران باستان 1
تاريخ اسلام 2
تاريخ جهان 1
تاريخ ايران دوره اسلامي 1
جمع کل 9

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد تاریخ

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد تاریخ شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد تاریخ (تاریخ عمومی جهان)
زبان 3
عربي 1
تاريخ ايران باستان 1
تاريخ اسلام 1
تاريخ جهان 2
تاريخ ايران دوره اسلامي 1
جمع کل 9

 

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

منابع ارشد کامپیوتر - بهترین منابع 1402
کارشناسی ارشد
منابع ارشد کامپیوتر – بهترین منابع 1402

بهترین منابع ارشد کامپیوتر 1402 بهترین منابع ارشد کامپیوتر 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که ارشد مهندسی کامیپور به نوعی یکی از مهم ترین کنکورهای ارشد حال حاضر در ایران است. بازار کار بسیار خوب مهندسی کامپیوتر و امکان مهاجرت های کاری و تحصیلی با ارشد کامپیوتر …

منابع ارشد نقشه برداری - بهترین منابع 1402
کارشناسی ارشد
منابع ارشد نقشه برداری – بهترین منابع 1402

بهترین منابع ارشد نقشه برداری 1402 بهترین منابع ارشد نقشه برداری 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که ارشد مهندسی نقشه برداری دارای گرایش های زیر است. عنوان گرایش فتوگرامتری ژئودزی سنجش از دور سیستمهای اطلاعات مكانی (GIS) هیدروگرافی سیستم های اداره زمین همه این گرایش ها در …

منابع ارشد معماری - بهترین منابع 1402
کارشناسی ارشد
منابع ارشد معماری – بهترین منابع 1402

بهترین منابع ارشد معماری 1402 بهترین منابع ارشد معماری 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که ارشد معماری 1402، مجموعه ای از رشته ها و گرایش هاست. در جدول زیر رشته ها و گرایش های ارشد معماری را مشاهده می کنید. شماره ضریب عنوان رشته عنوان گرایش 1 …