دروس و ضرایب دروس ارشد ادبیات فارسی

دروس و ضرایب دروس ارشد ادبیات فارسی
کارشناسی ارشد

دروس و ضرایب دروس ارشد ادبیات فارسی

دروس و ضرایب دروس ارشد ادبیات فارسی برای شرکت در کنکور ارشد اولین مرحله از اطلاعات مورد نیاز است. در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد سال 1402، سازمان سنجش برای هر رشته و گرایش ها و کدضریب های آنها، دروس و ضرایب آن دروس اعلام شده است. نکته مه در این است که تفاوت در دروس و کد ضریب این دورس باعث می شود تا کد ضریب های متنوعی در یک رشته ایجاد شود. بنابراین اگر دروس و ضرایب این دروس در چند گرایش یکسان باشد به این معناست که تمام گرایش ها در یک کد ضریب قرار می گیرند.

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

کد ضریب های کنکور ارشد ادبیات فارسی

کد ضریب های کنکور ارشد ادبیات فارسی براساس اعلام سازمان سنجش به شرح جدول زیر است.

رشته ها، گرایش ها و زیرگرایشها در انتخاب رشته ارشد ادبیات فارسی 1402

شماره کد ضریب عنوان رشته عنوان گرایش
1 زبان و ادبیات فارسی
2 ادبیات کودک و نوجوان
3 ادبیات پایداری
4 ادبیات عامه
آموزش زبان فارسی
ادبیات روایی
ویرایش و نگارش
نظریه و نقد ادبی
ادبیات معاصر

دروس و ضرایب دروس ارشد ادبیات فارسی براساس کد ضریب ها

دروس و ضرایب دروس ارشد ادبیات فارسی باید براساس کد ضریب ها معرفی شود. بنابراین به ازای هر کد ضریب به صورت جداگانه، دروس و ضرایب دروس آن کد ضریب تعیین می شود.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد ادبیات فارسی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد ادبیات فارسی شامل جدول زیر است.

دروس ارشد زبان و ادبیات فارسی 1402 و ضرایب آنها در کد ضریب یک مجموعه زبان و ادبیات فارسی
زبان عمومی و تخصصی زبان و ادبیات فارسی 2
نظم فارسی 4
نثر فارسی 4
کلیات مسائل ادبی 4
زبان عربی 2
جمع کل ضرایب 16

 

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد ادبیات فارسی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد ادبیات فارسی شامل جدول زیر است.

دروس ارشد ادبیات کودک و نوجوان 1402 و ضرایب آنها در کد ضریب 2 مجموعه زبان و ادبیات فارسی
زبان عمومی و تخصصی زبان و ادبیات فارسی 2
نظم فارسی 4
نثر فارسی 4
کلیات مسائل ادبی 4
زبان عربی 2
کلیات ادبیات کودک و نوجوان 4
جمع کل ضرایب 20

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد ادبیات فارسی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد ادبیات فارسی شامل جدول زیر است.

دروس ارشد ادبیات پایداری 1402 و ضرایب آنها در کد ضریب 3 مجموعه زبان و ادبیات فارسی
زبان عمومی و تخصصی زبان و ادبیات فارسی 2
نظم فارسی 4
نثر فارسی 4
کلیات مسائل ادبی 2
زبان عربی 2
ادبیات انقلاب اسلامی 3
تاریخ اسلام 2
جمع کل ضرایب 19

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد ادبیات فارسی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد ادبیات فارسی شامل جدول زیر است.

دروس ارشد ادبیات تطبیقی، ادبیات معاصر، آموزش زبان فارسی، ادبیات عامه، نظریه و نقد ادبی، ویرایش و نگارش و ادبیات روایی 1402 و ضرایب آنها در کد ضریب 2 مجموعه زبان و ادبیات فارسی
زبان عمومی و تخصصی زبان و ادبیات فارسی 3
نظم فارسی 4
نثر فارسی 4
کلیات مسائل ادبی 4
زبان عربی 2
جمع کل ضرایب 17

 

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی 1401-1402
تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت منابع انسانی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت منابع انسانی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای …

کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی 1401-1402
تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت کارآفرینی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت کارآفرینی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای مشاهده محل قبولی …

کارنامه های ارشد مدیریت مالی 1401-1402
تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت مالی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت مالی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت مالی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت مالی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای مشاهده محل قبولی …