دروس و ضرایب دروس ارشد ادبیات فارسی

دروس و ضرایب دروس ارشد ادبیات فارسی
کارشناسی ارشد

دروس و ضرایب دروس ارشد ادبیات فارسی

دروس و ضرایب دروس ارشد ادبیات فارسی برای شرکت در کنکور ارشد اولین مرحله از اطلاعات مورد نیاز است. در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد سال 1401، سازمان سنجش برای هر رشته و گرایش ها و کدضریب های آنها، دروس و ضرایب آن دروس اعلام شده است. نکته مه در این است که تفاوت در دروس و کد ضریب این دورس باعث می شود تا کد ضریب های متنوعی در یک رشته ایجاد شود. بنابراین اگر دروس و ضرایب این دروس در چند گرایش یکسان باشد به این معناست که تمام گرایش ها در یک کد ضریب قرار می گیرند.

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

کد ضریب های کنکور ارشد ادبیات فارسی

کد ضریب های کنکور ارشد ادبیات فارسی براساس اعلام سازمان سنجش به شرح جدول زیر است.

رشته ها، گرایش ها و زیرگرایشها در انتخاب رشته ارشد ادبیات فارسی 1400

شماره کد ضریب عنوان رشته عنوان گرایش
1 زبان و ادبیات فارسی
2 ادبیات کودک و نوجوان
3 ادبیات پایداری
4 ادبیات عامه
آموزش زبان فارسی
ادبیات روایی
ویرایش و نگارش
نظریه و نقد ادبی
ادبیات معاصر

دروس و ضرایب دروس ارشد ادبیات فارسی براساس کد ضریب ها

دروس و ضرایب دروس ارشد ادبیات فارسی باید براساس کد ضریب ها معرفی شود. بنابراین به ازای هر کد ضریب به صورت جداگانه، دروس و ضرایب دروس آن کد ضریب تعیین می شود.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد ادبیات فارسی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد ادبیات فارسی شامل جدول زیر است.

دروس ارشد زبان و ادبیات فارسی 1400 و ضرایب آنها در کد ضریب یک مجموعه زبان و ادبیات فارسی
زبان عمومی و تخصصی زبان و ادبیات فارسی 2
نظم فارسی 4
نثر فارسی 4
کلیات مسائل ادبی 4
زبان عربی 2
جمع کل ضرایب 16

 

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد ادبیات فارسی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد ادبیات فارسی شامل جدول زیر است.

دروس ارشد ادبیات کودک و نوجوان 1400 و ضرایب آنها در کد ضریب 2 مجموعه زبان و ادبیات فارسی
زبان عمومی و تخصصی زبان و ادبیات فارسی 2
نظم فارسی 4
نثر فارسی 4
کلیات مسائل ادبی 4
زبان عربی 2
کلیات ادبیات کودک و نوجوان 4
جمع کل ضرایب 20

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد ادبیات فارسی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد ادبیات فارسی شامل جدول زیر است.

دروس ارشد ادبیات پایداری 1400 و ضرایب آنها در کد ضریب 2 مجموعه زبان و ادبیات فارسی
زبان عمومی و تخصصی زبان و ادبیات فارسی 2
نظم فارسی 4
نثر فارسی 4
کلیات مسائل ادبی 4
زبان عربی 2
ادبیات انقلاب اسلامی 3
تاریخ اسلام 2
جمع کل ضرایب 20

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد ادبیات فارسی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد ادبیات فارسی شامل جدول زیر است.

دروس ارشد ادبیات تطبیقی، ادبیات معاصر، آموزش زبان فارسی، ادبیات عامه، نظریه و نقد ادبی، ویرایش و نگارش و ادبیات روایی 1400 و ضرایب آنها در کد ضریب 2 مجموعه زبان و ادبیات فارسی
زبان عمومی و تخصصی زبان و ادبیات فارسی 3
نظم فارسی 4
نثر فارسی 4
کلیات مسائل ادبی 4
زبان عربی 2
جمع کل ضرایب 20

 

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

منابع ارشد کامپیوتر - بهترین منابع 1402
کارشناسی ارشد
منابع ارشد کامپیوتر – بهترین منابع 1402

بهترین منابع ارشد کامپیوتر 1402 بهترین منابع ارشد کامپیوتر 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که ارشد مهندسی کامیپور به نوعی یکی از مهم ترین کنکورهای ارشد حال حاضر در ایران است. بازار کار بسیار خوب مهندسی کامپیوتر و امکان مهاجرت های کاری و تحصیلی با ارشد کامپیوتر …

منابع ارشد نقشه برداری - بهترین منابع 1402
کارشناسی ارشد
منابع ارشد نقشه برداری – بهترین منابع 1402

بهترین منابع ارشد نقشه برداری 1402 بهترین منابع ارشد نقشه برداری 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که ارشد مهندسی نقشه برداری دارای گرایش های زیر است. عنوان گرایش فتوگرامتری ژئودزی سنجش از دور سیستمهای اطلاعات مكانی (GIS) هیدروگرافی سیستم های اداره زمین همه این گرایش ها در …

منابع ارشد معماری - بهترین منابع 1402
کارشناسی ارشد
منابع ارشد معماری – بهترین منابع 1402

بهترین منابع ارشد معماری 1402 بهترین منابع ارشد معماری 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که ارشد معماری 1402، مجموعه ای از رشته ها و گرایش هاست. در جدول زیر رشته ها و گرایش های ارشد معماری را مشاهده می کنید. شماره ضریب عنوان رشته عنوان گرایش 1 …