دروس و ضرایب دروس ارشد هنرهای نمایشی و سینما

دروس و ضرایب دروس ارشد هنرهای نمایشی و سینما
کارشناسی ارشد

دروس و ضرایب دروس ارشد هنرهای نمایشی و سینما

دروس و ضرایب دروس ارشد هنرهای نمایشی و سینما برای شرکت در کنکور ارشد اولین مرحله از اطلاعات مورد نیاز است. در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد سال 1401، سازمان سنجش برای هر رشته و گرایش ها و کدضریب های آنها، دروس و ضرایب آن دروس اعلام شده است. نکته مهم در این است که تفاوت در دروس و کد ضریب این دروس باعث می شود تا کد ضریب های متنوعی در یک رشته ایجاد شود. بنابراین اگر دروس و ضرایب این دروس در چند گرایش یکسان باشد به این معناست که تمام گرایش ها در یک کد ضریب قرار می گیرند.

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

کد ضریب های کنکور ارشد هنرهای نمایشی و سینما

کد ضریب های کنکور ارشد هنرهای نمایشی و سینما براساس اعلام سازمان سنجش به شرح جدول زیر است.

رتبه های قبولی در گرایش های مختلف ارشد سینما را از اینجا مشاهده کنید.

رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما

کد ضریب ها و گرایش های زیر مجموعه در ارشد هنرهای نمایشی و سینما

شماره کد ضریب عنوان رشته عنوان گرایش
1 کارگردانی نمایش
2 سینما
3 تولید سیما (پذیرش فقط مرد)
4 ادبیات نمایشی
5 بازیگری
6 تهیه کنندگی نمایشی
مستند
آموزشی
7 رادیو نویسندگی
سردبیری و تهیه کنندگی

دروس و ضرایب دروس ارشد هنرهای نمایشی و سینما براساس کد ضریب ها

دروس و ضرایب دروس ارشد هنرهای نمایشی و سینما باید براساس کد ضریب ها معرفی شود. بنابراین به ازای هر کد ضریب به صورت جداگانه، دروس و ضرایب دروس آن کد ضریب تعیین می شود.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد هنرهای نمایشی و سینما

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد هنرهای نمایشی و سینما شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد سینما و هنرهای نمایشی (کارگردانی نمایش)
زبان 1
دانسـتنی های هنری 2
دانستنی های تخصصی، تاریخی و بینشی در هنر نمایش 2
کارگردانی 3
پروژه تشریحی تجزیه و تحلیل نمایشنامه 2
جمع کل 10

 

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد هنرهای نمایشی و سینما

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد هنرهای نمایشی و سینما شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد سینما و هنرهای نمایشی (سینما)
زبان 2
فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و جهان 2
مبانی نظری سـینما 3
بررسـی و نقد آثار سـینمایی 3
جمع کل 10

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد هنرهای نمایشی و سینما

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد هنرهای نمایشی و سینما شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد سینما و هنرهای نمایشی (تولیدسینما)
زبان 2
دانسـتنی های هنری 2
درک تصویر و خلاقیت نمایشی 3
شناخت وسایل ارتباط جمعی 2
مبانی نظری هنری 2
جمع کل 11

 

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد هنرهای نمایشی و سینما

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد هنرهای نمایشی و سینما شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد سینما و هنرهای نمایشی (ادبیات نمایشی)
زبان 2
فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و جهان 2
مبانی نظری سـینما 3
پروژه تشریحی نمایشنامه نویسی 3
جمع کل 10

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 5 ارشد هنرهای نمایشی و سینما

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 5 ارشد هنرهای نمایشی و سینما شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 5 ارشد سینما و هنرهای نمایشی (بازیگری)
زبان 1
دانسـتنی های هنری 2
دانستنی های تخصصی، تاریخی و بینشی در هنر نمایش 2
دروس تخصصی بازیگری 3
آزمون عملی بازیگری 4
جمع کل 12

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 6 ارشد هنرهای نمایشی و سینما

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 6 ارشد هنرهای نمایشی و سینما شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 6 ارشد سینما و هنرهای نمایشی (تهیه کنندگی)
زبان 2
فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و جهان 3
دانسـتنی های هنری 2
درک تصویر و خلاقیت نمایشی 3
شناخت وسایل ارتباط جمعی 2
مبانی نظری هنری 2
جمع کل 14

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 7 ارشد هنرهای نمایشی و سینما

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 7 ارشد هنرهای نمایشی و سینما شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 7 ارشد سینما و هنرهای نمایشی (رادیو)
زبان 2
فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و جهان 3
دانسـتنی های هنری 2
شناخت وسایل ارتباط جمعی 3
مبانی نظری هنری 2
جمع کل 12

 

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

منابع ارشد کامپیوتر - بهترین منابع 1402
کارشناسی ارشد
منابع ارشد کامپیوتر – بهترین منابع 1402

بهترین منابع ارشد کامپیوتر 1402 بهترین منابع ارشد کامپیوتر 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که ارشد مهندسی کامیپور به نوعی یکی از مهم ترین کنکورهای ارشد حال حاضر در ایران است. بازار کار بسیار خوب مهندسی کامپیوتر و امکان مهاجرت های کاری و تحصیلی با ارشد کامپیوتر …

منابع ارشد نقشه برداری - بهترین منابع 1402
کارشناسی ارشد
منابع ارشد نقشه برداری – بهترین منابع 1402

بهترین منابع ارشد نقشه برداری 1402 بهترین منابع ارشد نقشه برداری 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که ارشد مهندسی نقشه برداری دارای گرایش های زیر است. عنوان گرایش فتوگرامتری ژئودزی سنجش از دور سیستمهای اطلاعات مكانی (GIS) هیدروگرافی سیستم های اداره زمین همه این گرایش ها در …

منابع ارشد معماری - بهترین منابع 1402
کارشناسی ارشد
منابع ارشد معماری – بهترین منابع 1402

بهترین منابع ارشد معماری 1402 بهترین منابع ارشد معماری 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که ارشد معماری 1402، مجموعه ای از رشته ها و گرایش هاست. در جدول زیر رشته ها و گرایش های ارشد معماری را مشاهده می کنید. شماره ضریب عنوان رشته عنوان گرایش 1 …