دروس و ضرایب دروس ارشد هنرهای ساخت و معماری

دروس و ضرایب دروس ارشد هنرهای ساخت و معماری
کارشناسی ارشد

دروس و ضرایب دروس ارشد هنرهای ساخت و معماری

دروس و ضرایب دروس ارشد هنرهای ساخت و معماری برای شرکت در کنکور ارشد اولین مرحله از اطلاعات مورد نیاز است. در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد سال 1401، سازمان سنجش برای هر رشته و گرایش ها و کدضریب های آنها، دروس و ضرایب آن دروس اعلام شده است. نکته مهم در این است که تفاوت در دروس و کد ضریب این دروس باعث می شود تا کد ضریب های متنوعی در یک رشته ایجاد شود. بنابراین اگر دروس و ضرایب این دروس در چند گرایش یکسان باشد به این معناست که تمام گرایش ها در یک کد ضریب قرار می گیرند.

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

کد ضریب های کنکور ارشد هنرهای ساخت و معماری

کد ضریب های کنکور ارشد هنرهای ساخت و معماری براساس اعلام سازمان سنجش به شرح جدول زیر است.

رتبه های قبولی در گرایش های ارشد هنرهای ساخت و معماری از لینک زیر مشاهده کنید.

رتبه های قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری

کد ضریب ها و گرایش های زیر مجموعه در ارشد هنرهای ساخت و معماری

شماره کد ضریب عنوان رشته عنوان گرایش
1 مدیریت پروژه و ساخت
2 فناوری معماری معماری بیونیک
معماری دیجیتال
تکنولوژی فناوری معماری استحکام بخشی بناهای تاریخی
3 معماری و انرژی
4 مدیریت ساخته ها

دروس و ضرایب دروس ارشد هنرهای ساخت و معماری براساس کد ضریب ها

دروس و ضرایب دروس ارشد هنرهای ساخت و معماری باید براساس کد ضریب ها معرفی شود. بنابراین به ازای هر کد ضریب به صورت جداگانه، دروس و ضرایب دروس آن کد ضریب تعیین می شود.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد هنرهای ساخت و معماری

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد هنرهای ساخت و معماری شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد هنرهای ساخت و معماری (مدیریت پروژه و ساخت)
زبان 2
ایستایی و فن ساختمان 2
مدیریت کارگاهی 4
مواد و مصالح 2
جمع کل 10

 

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد هنرهای ساخت و معماری

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد هنرهای ساخت و معماری شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد هنرهای ساخت و معماری (فناوری معماری)
زبان 2
ایستایی و فن ساختمان 3
سیستمهای ساختمانی در معماری 4
طراحی فنی و اجزاء ساختمان 3
جمع کل 12

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد هنرهای ساخت و معماری

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد هنرهای ساخت و معماری شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد هنرهای ساخت و معماری (معماری و انرژی)
زبان 2
ایستایی و فن ساختمان 3
طراحی فنی و اجزاء ساختمان 3
تنظیم شرایط محیطی و تأسیسات ساختمان 4
جمع کل 12

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد هنرهای ساخت و معماری

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد هنرهای ساخت و معماری شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد هنرهای ساخت و معماری (مدیریت ساخته ها)
زبان 2
ایستایی و فن ساختمان 3
سیستمهای ساختمانی در معماری 4
طراحی فنی و اجزاء ساختمان 3
جمع کل 12

 

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

سوالات و کلید سوالات ارشد موسیقی 1402
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد موسیقی 1402

سوالات و کلید سوالات ارشد موسیقی 1402 از طریق لینک زیر، سوالات ارشد موسیقی 1403-1402 را دانلود نمایید. دانلود سوالات ارشد موسیقی 1403-1402  پاسخنامه و کلید سوالات ارشد موسیقی 1403-1402  برای تخمین رتبه ارشد 1402 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید. نرم افزار تخمین رتبه ارشد …

سوالات و کلید سوالات ارشد مطالعات دفاعی استراتژیک 1402
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد مطالعات دفاعی استراتژیک 1402

سوالات و کلید سوالات ارشد مطالعات دفاعی استراتژیک 1402 از طریق لینک زیر، سوالات ارشد مطالعات دفاعی استراتژیک 1403-1402 را دانلود نمایید. دانلود سوالات ارشد مطالعات دفاعی استراتژیک 1403-1402 (به محض دریافت سوالات) پاسخنامه و کلید سوالات ارشد مطالعات دفاعی استراتژیک 1403-1402 (به محض دریافت کلید سوالات) برای تخمین رتبه …

سوالات و کلید سوالات ارشد پدافند غیرعامل 1402
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد پدافند غیرعامل 1402

سوالات و کلید سوالات ارشد پدافند غیرعامل 1402 از طریق لینک زیر، سوالات ارشد پدافند غیرعامل 1403-1402 را دانلود نمایید. دانلود سوالات ارشد پدافند غیرعامل 1403-1402 (به محض دریافت سوالات) پاسخنامه و کلید سوالات ارشد پدافند غیرعامل 1403-1402 (به محض دریافت کلید سوالات) برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم …