دروس و ضرایب دروس ارشد هنرهای تصویری و طراحی

دروس و ضرایب دروس ارشد هنرهای تصویری و طراحی
کارشناسی ارشد

دروس و ضرایب دروس ارشد هنرهای تصویری و طراحی

دروس و ضرایب دروس ارشد هنرهای تصویری و طراحی برای شرکت در کنکور ارشد اولین مرحله از اطلاعات مورد نیاز است. در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد سال 1403، سازمان سنجش برای هر رشته و گرایش ها و کدضریب های آنها، دروس و ضرایب آن دروس اعلام شده است. نکته مهم در این است که تفاوت در دروس و کد ضریب این دروس باعث می شود تا کد ضریب های متنوعی در یک رشته ایجاد شود. بنابراین اگر دروس و ضرایب این دروس در چند گرایش یکسان باشد به این معناست که تمام گرایش ها در یک کد ضریب قرار می گیرند.

کد ضریب های کنکور ارشد هنرهای تصویری و طراحی

کد ضریب های کنکور ارشد هنرهای تصویری و طراحی براساس اعلام سازمان سنجش به شرح جدول زیر است.

کد ضریب ها و گرایش های زیر مجموعه در ارشد هنرهای تصویری و طراحی

شماره کد ضریب عنوان رشته عنوان گرایش
1 تصویر متحرک (انیمیشن)
2 ارتباط تصویری
3 تصویرسازی
4 نقاشی
5 عکاسی
6 مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی
باستان سنجی آثار و مواد آلی
آثار و مواد معدنی
7 هنرهای رایانه ای طراحی شبیه ساز هوشمند
تولید بازی های رایانه ای
هنرهای چند رسانه ای

دروس و ضرایب دروس ارشد هنرهای تصویری و طراحی براساس کد ضریب ها

دروس و ضرایب دروس ارشد هنرهای تصویری و طراحی باید براساس کد ضریب ها معرفی شود. بنابراین به ازای هر کد ضریب به صورت جداگانه، دروس و ضرایب دروس آن کد ضریب تعیین می شود.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد هنرهای تصویری و طراحی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد هنرهای تصویری و طراحی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد هنرهای تصویری و طراحی (تصویر متحرک (انیمیشن)
زبان 2
فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و جهان 2
نقد هنری و ادبی 1
مبانی نظری عکاســی 1
پروژه عملی تصویر متحرک 4
جمع کل 10

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد هنرهای تصویری و طراحی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد هنرهای تصویری و طراحی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد هنرهای تصویری و طراحی (ارتباط تصویری)
زبان 2
فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و جهان 2
نقد هنری و ادبی 1
مبانی نظری عکاســی 1
پروژه عملی ارتباط تصویری 4
جمع کل 10

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد هنرهای تصویری و طراحی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد هنرهای تصویری و طراحی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد هنرهای تصویری و طراحی (تصویرسازی)
زبان 2
فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و جهان 2
نقد هنری و ادبی 1
پروژه عملی تصویرسازی 4
جمع کل 9

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد هنرهای تصویری و طراحی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد هنرهای تصویری و طراحی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد هنرهای تصویری و طراحی (نقاشی)
زبان 2
فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و جهان 2
نقد هنری و ادبی 1
پروژه عملی نقاشی 4
جمع کل 9

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 5 ارشد هنرهای تصویری و طراحی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 5 ارشد هنرهای تصویری و طراحی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 5 ارشد هنرهای تصویری و طراحی (عکاسی)
زبان 2
فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و جهان 2
مبانی نظری عکاســی 3
فن شــناســی عکاســی 3
جمع کل 10

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 6 ارشد هنرهای تصویری و طراحی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 6 ارشد هنرهای تصویری و طراحی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 6 ارشد هنرهای تصویری و طراحی (مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی و باستان سنجی)
زبان 2
فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و جهان 2
مبانی نظری مرمت 4
آسیب شنا سی و فن شنا سی آثار 3
جمع کل 11

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 7 ارشد هنرهای تصویری و طراحی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 7 ارشد هنرهای تصویری و طراحی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 7 ارشد هنرهای تصویری و طراحی (هنرهای رایانه ای)
زبان 2
فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و جهان 2
نقد هنری و ادبی 1
مبانی نظری عکاســی 1
مبانی رایانه و مبانی هنر در فضای مجازی 3
جمع کل 9
به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  پاسخنامه و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های …

سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد مدیریت 1404-1403 پاسخنامه و کلید سوالات ارشد مدیریت 1404-1403  توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های مهمی برای مشاهده مطالبی در رابطه با کارنامه …

سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد حسابداری 1404-1403 پاسخنامه و کلید سوالات ارشد حسابداری 1404-1403  توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های مهمی برای مشاهده مطالبی در رابطه با کارنامه …