دروس و ضرایب دروس ارشد هنرهای تصویری و طراحی

دروس و ضرایب دروس ارشد هنرهای تصویری و طراحی
کارشناسی ارشد

دروس و ضرایب دروس ارشد هنرهای تصویری و طراحی

دروس و ضرایب دروس ارشد هنرهای تصویری و طراحی برای شرکت در کنکور ارشد اولین مرحله از اطلاعات مورد نیاز است. در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد سال 1401، سازمان سنجش برای هر رشته و گرایش ها و کدضریب های آنها، دروس و ضرایب آن دروس اعلام شده است. نکته مهم در این است که تفاوت در دروس و کد ضریب این دروس باعث می شود تا کد ضریب های متنوعی در یک رشته ایجاد شود. بنابراین اگر دروس و ضرایب این دروس در چند گرایش یکسان باشد به این معناست که تمام گرایش ها در یک کد ضریب قرار می گیرند.

رزرو مشاوره انتخاب رشته ارشد 1401 با مشاوران تخصصی مرکز از طریق لینک زیر:

مشاوره تلفنی انتخاب رشته ارشد 1401

کد ضریب های کنکور ارشد هنرهای تصویری و طراحی

کد ضریب های کنکور ارشد هنرهای تصویری و طراحی براساس اعلام سازمان سنجش به شرح جدول زیر است.

کد ضریب ها و گرایش های زیر مجموعه در ارشد هنرهای تصویری و طراحی

شماره کد ضریب عنوان رشته عنوان گرایش
1 تصویر متحرک (انیمیشن)
2 ارتباط تصویری
3 تصویرسازی
4 نقاشی
5 عکاسی
6 مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی
باستان سنجی آثار و مواد آلی
آثار و مواد معدنی
7 هنرهای رایانه ای طراحی شبیه ساز هوشمند
تولید بازی های رایانه ای
هنرهای چند رسانه ای

دروس و ضرایب دروس ارشد هنرهای تصویری و طراحی براساس کد ضریب ها

دروس و ضرایب دروس ارشد هنرهای تصویری و طراحی باید براساس کد ضریب ها معرفی شود. بنابراین به ازای هر کد ضریب به صورت جداگانه، دروس و ضرایب دروس آن کد ضریب تعیین می شود.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد هنرهای تصویری و طراحی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد هنرهای تصویری و طراحی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد هنرهای تصویری و طراحی (تصویر متحرک (انیمیشن)
زبان 2
فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و جهان 2
نقد هنری و ادبی 1
مبانی نظری عکاســی 1
پروژه عملی تصویر متحرک 4
جمع کل 10

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد هنرهای تصویری و طراحی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد هنرهای تصویری و طراحی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد هنرهای تصویری و طراحی (ارتباط تصویری)
زبان 2
فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و جهان 2
نقد هنری و ادبی 1
مبانی نظری عکاســی 1
پروژه عملی ارتباط تصویری 4
جمع کل 10

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد هنرهای تصویری و طراحی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد هنرهای تصویری و طراحی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد هنرهای تصویری و طراحی (تصویرسازی)
زبان 2
فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و جهان 2
نقد هنری و ادبی 1
پروژه عملی تصویرسازی 4
جمع کل 9

رزرو مشاوره انتخاب رشته ارشد 1401 با مشاوران تخصصی مرکز از طریق لینک زیر:

مشاوره تلفنی انتخاب رشته ارشد 1401

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد هنرهای تصویری و طراحی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد هنرهای تصویری و طراحی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد هنرهای تصویری و طراحی (نقاشی)
زبان 2
فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و جهان 2
نقد هنری و ادبی 1
پروژه عملی نقاشی 4
جمع کل 9

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 5 ارشد هنرهای تصویری و طراحی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 5 ارشد هنرهای تصویری و طراحی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 5 ارشد هنرهای تصویری و طراحی (عکاسی)
زبان 2
فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و جهان 2
مبانی نظری عکاســی 3
فن شــناســی عکاســی 3
جمع کل 10

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 6 ارشد هنرهای تصویری و طراحی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 6 ارشد هنرهای تصویری و طراحی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 6 ارشد هنرهای تصویری و طراحی (مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی و باستان سنجی)
زبان 2
فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و جهان 2
مبانی نظری مرمت 4
آسیب شنا سی و فن شنا سی آثار 3
جمع کل 11

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 7 ارشد هنرهای تصویری و طراحی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 7 ارشد هنرهای تصویری و طراحی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 7 ارشد هنرهای تصویری و طراحی (هنرهای رایانه ای)
زبان 2
فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و جهان 2
نقد هنری و ادبی 1
مبانی نظری عکاســی 1
مبانی رایانه و مبانی هنر در فضای مجازی 3
جمع کل 9

رزرو مشاوره انتخاب رشته ارشد 1401 با مشاوران تخصصی مرکز از طریق لینک زیر:

مشاوره تلفنی انتخاب رشته ارشد 1401

به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *

کارشناسی ارشد
رضا کشاورز افشار

رضا کشاورز افشار 17 سال سابقه مشاوره کنکور سراسری و انتخاب رشته کنکور سراسری (رتبه 388 کنکور تجربی سال 81) مشاور 108 رتبه زیر 100 کنکور سراسری، 392 رتبه زیر 500 کنکور سراسری و بیش از 500 رتبه زیر 1000 کنکور سراسری 12 سال سابقه مشاور تخصصی در حوزه کنکورهای …

رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1401-1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1401-1400

رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1401-1400 رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1401-1400 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در این مطلب برای شما گذاشته ایم. توجه داشته باشید که رتبه های قبولی ارشد 1401-1400 گذاشته شده در این مطلب حاوی درصدهایی …

رتبه های قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1401-1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
رتبه های قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1401-1400

رتبه های قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1401-1400 رتبه های قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1401-1400 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در این مطلب برای شما گذاشته ایم. توجه داشته باشید که رتبه های قبولی ارشد 1401-1400 گذاشته شده در این مطلب حاوی درصدهایی …