دروس و ضرایب دروس ارشد هنرهای تصویری و طراحی

دروس و ضرایب دروس ارشد هنرهای تصویری و طراحی
کارشناسی ارشد

دروس و ضرایب دروس ارشد هنرهای تصویری و طراحی

دروس و ضرایب دروس ارشد هنرهای تصویری و طراحی برای شرکت در کنکور ارشد اولین مرحله از اطلاعات مورد نیاز است. در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد سال 1401، سازمان سنجش برای هر رشته و گرایش ها و کدضریب های آنها، دروس و ضرایب آن دروس اعلام شده است. نکته مهم در این است که تفاوت در دروس و کد ضریب این دروس باعث می شود تا کد ضریب های متنوعی در یک رشته ایجاد شود. بنابراین اگر دروس و ضرایب این دروس در چند گرایش یکسان باشد به این معناست که تمام گرایش ها در یک کد ضریب قرار می گیرند.

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

کد ضریب های کنکور ارشد هنرهای تصویری و طراحی

کد ضریب های کنکور ارشد هنرهای تصویری و طراحی براساس اعلام سازمان سنجش به شرح جدول زیر است.

کد ضریب ها و گرایش های زیر مجموعه در ارشد هنرهای تصویری و طراحی

شماره کد ضریب عنوان رشته عنوان گرایش
1 تصویر متحرک (انیمیشن)
2 ارتباط تصویری
3 تصویرسازی
4 نقاشی
5 عکاسی
6 مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی
باستان سنجی آثار و مواد آلی
آثار و مواد معدنی
7 هنرهای رایانه ای طراحی شبیه ساز هوشمند
تولید بازی های رایانه ای
هنرهای چند رسانه ای

دروس و ضرایب دروس ارشد هنرهای تصویری و طراحی براساس کد ضریب ها

دروس و ضرایب دروس ارشد هنرهای تصویری و طراحی باید براساس کد ضریب ها معرفی شود. بنابراین به ازای هر کد ضریب به صورت جداگانه، دروس و ضرایب دروس آن کد ضریب تعیین می شود.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد هنرهای تصویری و طراحی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد هنرهای تصویری و طراحی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد هنرهای تصویری و طراحی (تصویر متحرک (انیمیشن)
زبان 2
فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و جهان 2
نقد هنری و ادبی 1
مبانی نظری عکاســی 1
پروژه عملی تصویر متحرک 4
جمع کل 10

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد هنرهای تصویری و طراحی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد هنرهای تصویری و طراحی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد هنرهای تصویری و طراحی (ارتباط تصویری)
زبان 2
فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و جهان 2
نقد هنری و ادبی 1
مبانی نظری عکاســی 1
پروژه عملی ارتباط تصویری 4
جمع کل 10

 

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد هنرهای تصویری و طراحی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد هنرهای تصویری و طراحی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد هنرهای تصویری و طراحی (تصویرسازی)
زبان 2
فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و جهان 2
نقد هنری و ادبی 1
پروژه عملی تصویرسازی 4
جمع کل 9

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد هنرهای تصویری و طراحی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد هنرهای تصویری و طراحی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد هنرهای تصویری و طراحی (نقاشی)
زبان 2
فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و جهان 2
نقد هنری و ادبی 1
پروژه عملی نقاشی 4
جمع کل 9

 

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 5 ارشد هنرهای تصویری و طراحی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 5 ارشد هنرهای تصویری و طراحی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 5 ارشد هنرهای تصویری و طراحی (عکاسی)
زبان 2
فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و جهان 2
مبانی نظری عکاســی 3
فن شــناســی عکاســی 3
جمع کل 10

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 6 ارشد هنرهای تصویری و طراحی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 6 ارشد هنرهای تصویری و طراحی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 6 ارشد هنرهای تصویری و طراحی (مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی و باستان سنجی)
زبان 2
فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و جهان 2
مبانی نظری مرمت 4
آسیب شنا سی و فن شنا سی آثار 3
جمع کل 11

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 7 ارشد هنرهای تصویری و طراحی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 7 ارشد هنرهای تصویری و طراحی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 7 ارشد هنرهای تصویری و طراحی (هنرهای رایانه ای)
زبان 2
فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و جهان 2
نقد هنری و ادبی 1
مبانی نظری عکاســی 1
مبانی رایانه و مبانی هنر در فضای مجازی 3
جمع کل 9

 

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

منابع ارشد کامپیوتر - بهترین منابع 1402
کارشناسی ارشد
منابع ارشد کامپیوتر – بهترین منابع 1402

بهترین منابع ارشد کامپیوتر 1402 بهترین منابع ارشد کامپیوتر 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که ارشد مهندسی کامیپور به نوعی یکی از مهم ترین کنکورهای ارشد حال حاضر در ایران است. بازار کار بسیار خوب مهندسی کامپیوتر و امکان مهاجرت های کاری و تحصیلی با ارشد کامپیوتر …

منابع ارشد نقشه برداری - بهترین منابع 1402
کارشناسی ارشد
منابع ارشد نقشه برداری – بهترین منابع 1402

بهترین منابع ارشد نقشه برداری 1402 بهترین منابع ارشد نقشه برداری 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که ارشد مهندسی نقشه برداری دارای گرایش های زیر است. عنوان گرایش فتوگرامتری ژئودزی سنجش از دور سیستمهای اطلاعات مكانی (GIS) هیدروگرافی سیستم های اداره زمین همه این گرایش ها در …

منابع ارشد معماری - بهترین منابع 1402
کارشناسی ارشد
منابع ارشد معماری – بهترین منابع 1402

بهترین منابع ارشد معماری 1402 بهترین منابع ارشد معماری 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که ارشد معماری 1402، مجموعه ای از رشته ها و گرایش هاست. در جدول زیر رشته ها و گرایش های ارشد معماری را مشاهده می کنید. شماره ضریب عنوان رشته عنوان گرایش 1 …