دروس و ضرایب دروس ارشد زیست شناسی جانوری

دروس و ضرایب دروس ارشد زیست شناسی جانوری
کارشناسی ارشد

دروس و ضرایب دروس ارشد زیست شناسی جانوری

دروس و ضرایب دروس ارشد زیست شناسی جانوری برای شرکت در کنکور ارشد اولین مرحله از اطلاعات مورد نیاز است. در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد سال 1401، سازمان سنجش برای هر رشته و گرایش ها و کدضریب های آنها، دروس و ضرایب آن دروس اعلام شده است. نکته مهم در این است که تفاوت در دروس و کد ضریب این دروس باعث می شود تا کد ضریب های متنوعی در یک رشته ایجاد شود. بنابراین اگر دروس و ضرایب این دروس در چند گرایش یکسان باشد به این معناست که تمام گرایش ها در یک کد ضریب قرار می گیرند.

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

کد ضریب های کنکور ارشد زیست شناسی جانوری

کد ضریب های کنکور ارشد زیست شناسی جانوری براساس اعلام سازمان سنجش به شرح جدول زیر است.

کد ضریب ها و گرایش های زیر مجموعه در ارشد زیست شناسی جانوری

شماره کد ضریب عنوان رشته عنوان گرایش
1 زیست شناسی جانوری فیزیولوژی
2 زیست شناسی جانوری بیوسیستماتیک
3 زیست شناسی جانوری سلولی و تکوینی

دروس و ضرایب دروس ارشد زیست شناسی جانوری براساس کد ضریب ها

دروس و ضرایب دروس ارشد زیست شناسی جانوری باید براساس کد ضریب ها معرفی شود. بنابراین به ازای هر کد ضریب به صورت جداگانه، دروس و ضرایب دروس آن کد ضریب تعیین می شود.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد زیست شناسی جانوری

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد زیست شناسی جانوری شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد زیست شناسی جانوری (فیزیولوژی)
زبان 2
مجموعه زيسـت شـناسـي 3
فيزيولوژي جانوری 4
جانورشناسی 2
تكوين جانوري (بافت شناسي و جنين شناسي) 2
جمع کل 13

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد زیست شناسی جانوری

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد زیست شناسی جانوری شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد زیست شناسی جانوری (بیوسیستماتیک)
زبان 2
مجموعه زيسـت شـناسـي 3
فيزيولوژي جانوری 2
جانورشناسی 4
تكوين جانوري (بافت شناسي و جنين شناسي) 2
جمع کل 13

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد زیست شناسی جانوری

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد زیست شناسی جانوری شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد زیست شناسی جانوری (سلولی و تکوینی)
زبان 2
مجموعه زيسـت شـناسـي 3
فيزيولوژي جانوری 2
جانورشناسی 2
تكوين جانوري (بافت شناسي و جنين شناسي) 4
جمع کل 13

 

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی 1401-1402
تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت منابع انسانی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت منابع انسانی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای …

کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی 1401-1402
تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت کارآفرینی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت کارآفرینی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای مشاهده محل قبولی …

کارنامه های ارشد مدیریت مالی 1401-1402
تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت مالی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت مالی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت مالی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت مالی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای مشاهده محل قبولی …