تخمین رتبه ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی 1402
تخمین رتبه

تخمین رتبه ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی 1403

اساس تخمین رتبه ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی در سال 1403، تبدیل درصدهایی که می زنید به نمره کل یا همان نمره تراز است. نمره کل یا تراز کل داوطلبان ارشد وزارت بهداشت، 100 نمره است. یعنی بالاترین ترازی که می توانید به دست بیاورید 100 است. این به معنای این نیست که همه درس ها را باید صد در صد بزنید. بلکه به این معناست که شما اگر بالاترین درصد را بین همه رقبا بزنید، نمره کامل را می گیرید.

در تعیین رتبه ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی در آزمون ارشد وزارت بهداشت سال 1403، سازمان سنجش از دو نمره تراز استفاده می کند:

  1. تراز یا نمره علمی با سهم 80 درصدی (80 نمره از 100 نمره)
  2. تراز معدل با سهم 20 درصدی (20 نمره از 100 نمره)

کارنامه های قبولی ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی 1403-1402

برای دیدن کارنامه های رتبه و محل قبولی ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی 1403-1402 نیز می توانید به لینک زیر مراجعه کنید و در جدول مربوط به رتبه ها و محل قبولی، رتبه، دانشگاه قبولی و نوع دوره (روزانه یا شهریه پرداز) را در کنکور ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی 1402 مشاهده کنید.

کارنامه رتبه ها و قبولی های ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی 1402

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی، مهم ترین اطلاعاتی است که برای مشخص شدن شانس قبولی در انتخاب رشته به کار می رود. برای اینکه انتخاب رشته بسیار دقیق و صحیحی در انتخاب رشته داشته باشید، حتماً مطلب زیر را نیز مطالعه کنید.

انتخاب رشته ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی 1403
محاسبه نمره کل (تراز) علمی برای تخمین رتبه ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی در سال 1403

برای اینکه بتوانید درصدهای خودتان را با فرمول سازمان سنجش در سال 1403، به تراز یا نمره علمی تبدیل کنید، باید درصدهای دروس مرتبط با ارشد رشته کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی را در ضریب آن درس ضرب کنید و سپس به بالاترین درصدی که برای آن درس توسط یکی از داوطبان ارشد زده شده است تقسیم کنید.

نمره تراز درس = درصد آن درس ÷ بالاترین درصد زده شده

در تخمین رتبه سال 1403، ابتدا نمره تراز هر 7 درس ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی با فرمول بالا حساب می شود. سپس درصدهای هر درس به صورت جداگانه تبدیل به نمره تراز آن درس می شود. پس حتماً به خاطر داشته باشید که باید برای هر درس، تراز تعیین کنید. یعنی میانگین موزون و وزنی در ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی 1403، براساس فرمول وزارت بهداشت مد نظر نیست. در آزمون ارشد وزارت بهداشت، میانیگن وزنی درصدها مهم است ولی در آزمون ارشد بهداشت، درصد و تراز هر درس به صورت تکی ارزشمند است.

پس بدانید که چقدر اهمیت دارد که روی یک درس، بالاترین درصد را بین دیگران به دست بیاورید. چنین چیزی باعث می شود تا سرمایه گذاری خود را روی درسهایی که قوی تر هستید بگذارید تا دروس ضعیف.

ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی از رشته های زیرمجموعه گروه داروسازی در آزمون ارشد وزارت بهداشت 1403 است در کل در گروه داروسازی در آزمون ارشد وزارت بهداشت 1403، شامل رشته های جدول زیر است.

گرایش های کارشناسی ارشد گروه داروسازی وزارت بهداشت در آزمون ارشد 1403
شیمی دارویی
سم شناسی پزشکی
کنترل مواد خوارکی و آشامیدنی
ترکیبات طبیعی و دارویی دریای

دروس و ضرایب کارشناسی ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی به طور کامل در جدول زیر آمده است. بنابراین در گام بعدی، نمره تراز هر درس در ضریب سال 1403 آن درس در ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی ضرب می شود.

دروس و ضرایب دروس ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی در سال 1403
شیمی آلی و شیمی تجزیه 2
سم شناسی 1
تغذیه 1
میکروبیولوژی مواد غذایی 2
بیوشیمی 1
فیزیولوژی 1
زبان انگلیسی 3
جمع کل ضرایب ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی 1403 11

بعد از ضرب کردن تراز هر درس در ضریب آن درس، همه اعداد به دست آمده از این ضرب را با هم جمع می کنند. سپس حاصل جمع به دست آمده را به جمع کل ضرایب ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی، یعنی عدد 11، تقسیم می کنند. اینگونه می شود که نمره علمی یا تراز علمی شما برای ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی محاسبه می شود.

تراز معدل در تخمین رتبه ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی 1403

تراز معدل، عددی است که از روی معدل شما به دست می آید. سهم معدل در نمره کل ارشد سال 1403 کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی ، 20 نمره از 100 نمره است. پس هر معدلی داشته باشید، عیناً وارد محاسبه نمره کل شما می شود.

اگر کسی بتواند در همه درس ها بالاترین درصد بین دیگران بزند و معدلش هم 20 باشد، می تواند 100 نمره خالص نمره کل یا تراز کل را به دست بیاورد. با توجه به اینکه در مقطع لیسانس، معدل 20 وجود ندارد یا به ندرت وجود دارد، عملاً هیچکس نمی تواند 100 نمره خالص نمره کل یا تراز را در ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی 1403 به دست بیاورد.

محاسبه نمره و تراز کل در سال 1403 برای تخمین رتبه ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی

نمره کل ارشد وزارت بهداشت در سال 1403 برای همه رشته ها و مجموعه کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی، از فرمول زیر به دست می آید:

تراز کل = (تراز علمی × 0.8) + معدل

علت ضرب کردن تراز علمی داوطلبان در عدد 0.8 این است که، نمره تراز براساس محاسبات ابتدایی که شرح دادیم، از 100 نمره در نظر گرفته می شود ولی با توجه به سهم 80 درصدی تراز علمی، باید هر عددی که برای تراز علمی داوطلب ارشد به دست آمد را در عدد 0.8 ضرب کنیم.

تخمین رتبه سال 1403 براساس کارنامه های سال 1402 ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی

شما برای تخمین رتبه خودتان در کارشناسی ارشد رشته کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی در سال 1403، نیاز دارید تا بالاترین درصد زده شده هر درس را بدانید. دانستن چنین درصدی عملاً غیرممکن است. راه حل تخمین رتبه دقیق برای ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی ، این است که شما براساس کارنامه های سال گذشته، از بالاترین درصد زده شده در هر درس اطلاع پیدا کنید و مبتنی بر آن، تخمین رتبه خود را انجام دهید.

انجمن گفتگو درباره تحلیل کنکور ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی 1403

دقیق ترین تخمین رتبه سال 1403 برای ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی

سختی و آسانی دروس آزمون ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی در سال 1403 نسبت به ارشد سال 1402، باعث می شود که خطای تخمین رتبه شما فقط و فقط با در نظر گرفتن آزمون ارشد 1402، بسیار زیاد شود. به همین دلیل است که تیم مشاوران تحصیلی، ابتدا تحلیلهای دروس را بعد از برگزاری آزمون ارشد بهداشت 1403 برای رشته کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی تعیین می کند و ضریب سختی و آسانی را محاسبه می کند. علت دقت بالای تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی نسبت به همه سیستم های تخمین رتبه دیگر در این تحلیل دقیق است.

دقیق ترین تخمین رتبه برای کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی در سال 1403، فقط و فقط با تحلیل درست سطح سوالات امسال با پارسال امکان پذیر است. با تحلیل درس به درس کنکور ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی 1403، ضرایب کاهشی و افزایشی در هر درس محاسبه می شود و در تخمین خام رتبه براساس کارنامه های سال گذشته، ضرب می شود.

مشاوره تخصصی تخمین رتبه ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی 1403

برای تخمین دقیق رتبه ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی 1403 می توانید از مشاوره های دپارتمان تخصصی کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی ما استفاده کنید. می توانید در زیر همین مطلب پیام و کامنت بگذارید و یا به فروم و انجمن ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی، مراجعه کنید.

حتما در نظر داشته باشید که در پیام خود موارد زیر را قید کنید:

  • درصدهای احتمالی که برای هر درس زده اید
  • معدل کل
5/5 - (1 امتیاز)
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  پاسخنامه و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های …

سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد مدیریت 1404-1403 پاسخنامه و کلید سوالات ارشد مدیریت 1404-1403  توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های مهمی برای مشاهده مطالبی در رابطه با کارنامه …

سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد حسابداری 1404-1403 پاسخنامه و کلید سوالات ارشد حسابداری 1404-1403  توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های مهمی برای مشاهده مطالبی در رابطه با کارنامه …