تخمین رتبه ارشد مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی

تخمین رتبه ارشد مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی
تخمین رتبه

تخمین رتبه ارشد مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی

تخمین رتبه ارشد مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی، نسبت به گذشته تفاوتی ویژه دارد و آن، تغییرات در سطح سوالات درس های مختلف در گرایش های مختلف است. در کل ابتدا باید مفهوم و فرمول های تخمین رتبه را بدانید تا رتبه تخمینی خام خود را براساس اتفاقات گذشته انجام بدهید و در نهایت براساس تحلیل سطح سختی و آسانی سوالات و تغییرات در سوالات و تعداد شرکت کننده ها، تراز بدون خطاتر را محاسبه و آن را به رتبه تبدیل کرد.

با مشاهده و مقایسه کارنامه ها، درصدها و رتبه های سال های قبل به این اختلافات بیشتر آگاه می شوید.

تخمین رتبه ارشد مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی براساس سهمیه های آزاد و ایثارگری

تخمین رتبه ارشد مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی همانند کارنامه منتشر شده از طرف سازمان سنجش، باید دو جور باشد. یک نوع رتبه در سهمیه و یک نوع هم رتبه بدون سهمیه. رتبه در سهمیه، یعنی اینکه تراز کل شما، نسبت به تراز کل داوطلبان ارشد مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی در همان سهمیه محاسبه می شود و در نهایت از بالاترین تراز به کوچکترین تراز، مرتب می شود و رتبه شما در سهمیه به دست می آید.

رتبه بدون اعمال سهمیه هم مشخص است و در تخمین این رتبه، همه داوطلبان ارشد مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی را با هم مقایسه می کنند. مثلاً ممکن است یک نفر در کنکور ارشد مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی و مثلاً در گرایش مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی و در سهمیه 5 درصد ایثارگری رتبه یک شده باشد ولی رتبه بدون سهمیه همان داوطلب، 100 بشود. پس در تخمین رتبه ارشد مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی علاوه بر تأثیر کد ضریب، درصدها و معدل، سهمیه نیز خیلی مهم است.

سهمیه های رقابتی شامل سهمیه های آزاد، سهمیه 5 درصد ایثارگری، سهمیه 25 درصد ایثارگری، سهمیه رزمندگان و سهمیه خانواده شهدا هستند برای اطلاع از شرایط و مزایا و معایب سهمیه های کنکور ارشد ، می توانید به مطلب زیر مراجعه کنید.

شرایط، مزایا و معایب سهمیه های کنکور کارشناسی ارشد

نحوه محاسبه تراز کل کنکور ارشد مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی

قبل از پرداختن به تخمین رتبه ارشد مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی در تک تک کد ضریب ها و گرایشهای مرتبط با آنها، فرمولهای محاسبه رتبه کنکور ارشد را باید بدانید.


{فرمول محاسبه درصد در هر درس}

درصد هر درس = ((3×تعداد سوالات صحیح – تعداد سوالات غلط) ÷ تعداد کل سوالات آن درس×3) × 100{فرمول محاسبه درصد وزنی هر درس}

درصد وزنی درس = درصد آن درس × ضریب آن درس{فرمول محاسبه میانگین وزنی کل دروس}

میانگین وزنی دروس= (جمع کل درصد وزنی همه دروس) ÷ (جمع کل ضرایب دروس){فرمول محاسبه تراز خام علمی}

تراز خام علمی = (میانگین وزنی دروس) ÷ (بالاترین میانگین وزنی به دست آمده){فرمول محاسبه تراز مفید علمی}

تراز علمی مفید = تراز خام علمی × 8000{فرمول محاسبه معدل موثر}

معدل موثر = معدل کل × ضریب کیفیت دانشگاه

ضریب کیفیت هر دانشگاه متفاوت است. مثلاً ضریب تأثیر دانشگاه های آزاد عدد یک است. یعنی معدل شما هر چه باشد، معدل موثر شما نیز همان خواهد بود ولی برای دانشگاه های سراسری، این ضریب بین عدد 1.05 تا 1.1 است.{فرمول محاسبه تراز معدل}

تراز معدل = معدل موثر × 100{فرمول محاسبه تراز نهایی}

تراز کل = تراز مفید علمی + تراز معدل


در نهایت ترازها را از بزرگترین به کوچکترین مرتب می کنند و بالاترین تراز به دست آمده رتبه یک را کسب می کند و تراز شما در این مرتب کردن در یک ردیفی قرار می گیرد که همان رتبه شما خواهد بود.

برای فهم بیشتر شما از فرمول های تخمین رتبه ارشد در همه رشته ها، در مطلب زیر برای هر مرحله مثال زده ایم و محاسبات را به صورت عددی انجام داده ایم. بر روی مطلب زیر کلیک کنید تا به صورت یک مثال جامع و با توضیحات کامل، متوجه محاسبات بشوید.

محاسبه تراز کل و به دست آوردن رتبه در کنکور ارشد

تخمین رتبه ارشد مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی براساس کد ضریب

در تخمین رتبه ارشد مجموعه مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی ، باید کد ضریب ها را بشناسیم. ارشد مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی دارای 3 رشته است.

در نهایت ارشد مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی در دفترچه ثبت نام ارشد ، در مجموع در 3 کد ضریب دسته بندی شده است. در جدول زیر، دروس و ضرایب دروس مربوط به هر کد ضریب آورده شده است تا بتوانید فرمول های تخمین رتبه را به راحتی مبتنی بر دروس و ضرایب هر درس برای این رشته محاسبه کنید.

درصدهایی را که در هر درس کسب کرده اید را در ضریب داده شده برای هر گرایش، در جدول زیر ضرب کنید و در نهایت میانگین وزنی خود را براساس فرمولی که در ابتدای مطلب گذاشتیم، محاسبه کنید.

تخمین رتبه ارشد كامپوزيت هاي ليگنوسلولزی (کد ضریب 1 ارشد مجموعه مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی)

ارشد كامپوزيت هاي ليگنوسلولزی در کد ضریب 1 ارشد مجموعه مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی قرار دارد.

برای تخمین رتبه ارشد مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی ، باید درصد دروس زیر را براساس فرمول داده شده در ابتدای مطلب، حساب کنید و سپس در ضریب درس های متعلق به مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی ، ضرب کنید.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی – كامپوزيت هاي ليگنوسلولزی
زبان 2
چوب شناسی 1
فیزیک چوب 1
شیمی چوب 1
مکانیک چوب 1
درجه بندی و بازاریابی فرآورده های چوبی 1
فرآورده های مرکب 3
جمع کل 10

تخمین رتبه ارشد حفاظت و اصلاح – بيولوژی و آناتومی (کد ضریب 2 ارشد مجموعه مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی)

ارشد حفاظت و اصلاح و بيولوژی و آناتومی در کد ضریب 2 ارشد مجموعه مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی قرار دارد.

برای تخمین رتبه ارشد مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی ، باید درصد دروس زیر را براساس فرمول داده شده در ابتدای مطلب، حساب کنید و سپس در ضریب درس های متعلق به مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی ، ضرب کنید.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی – حفاظت و اصلاح – بيولوژی و آناتومی
زبان 2
چوب شناسی 1
فیزیک چوب 1
شیمی چوب 1
مکانیک چوب 1
درجه بندی و بازاریابی فرآورده های چوبی 1
اصول حفاظت و نگهداری چوب 3
جمع کل 10

تخمین رتبه ارشد صنايع سلولزی – مديريت صنايع چوب و فرآورده های سلولزی (کد ضریب 3 ارشد مجموعه مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی)

ارشد صنايع سلولزی و مديريت صنايع چوب و فرآورده های سلولزی در کد ضریب 3 ارشد مجموعه مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی قرار دارد.

برای تخمین رتبه ارشد مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی ، باید درصد دروس زیر را براساس فرمول داده شده در ابتدای مطلب، حساب کنید و سپس در ضریب درس های متعلق به مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی ، ضرب کنید.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی – صنايع سلولزی و مديريت صنايع چوب و فرآورده های سلولزی
زبان 2
چوب شناسی 1
فیزیک چوب 1
شیمی چوب 1
مکانیک چوب 1
دجه بندی و بازاریابی فرآورده های چوبی 1
صنایع خمیر 3
جمع کل 10

می توانید از طریق گذاشتن کامنت در بخش نظرات در پایین همین صفحه و یا مراجعه به فروم و گروه تخصصی ارشد مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی، از مشاوره های دپارتمان تخصصی مرکز مشاوران تحصیلی استفاده کنید.

دقیق ترین تخمین رتبه ارشد مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی

اما یک نکته مهم که همه نرم افزار ها و همه سیستم های تخمین رتبه ارشد ، از آن غفلت می کنند این است:

” سطح سختی و آسانی کنکور در هرسال نسبت به گذشته فرق می کند.”

دقیق ترین تخمین رتبه ارشد مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی یک مرحله دیگر را نیز نیاز دارد و آن این است که ضریب آسانتر شدن و یا سخت تر شدن سوالات کنکور ارشد مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی را در ترازی که براساس داده های سال گذشته محاسبه کرده اید، اعمال کنید.

به دست آوردن ضریب سختی و آسانی نیازمند یک مشاور متخصص در حوزه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی است. براساس ضریبی که متخصص سوالات کنکور ارشد در دپارتمان تخصصی مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی مرکز مشاوران تحصیلی مشخص می کند، ما تخمین رتبه دقیق تری را برای ارشد نسبت به همه سیستم های نرم افزاری تخمین رتبه ارشد انجام می دهیم.

با این کار تراز شما در ارشد مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی به صورت واقعی تر محاسبه می شود و عملاً تخمین رتبه شما یک تخمین رتبه بسیار بسیار دقیق برای ارشد مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی خواهد شد.

به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  پاسخنامه و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های …

سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد مدیریت 1404-1403 پاسخنامه و کلید سوالات ارشد مدیریت 1404-1403  توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های مهمی برای مشاهده مطالبی در رابطه با کارنامه …

سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد حسابداری 1404-1403 پاسخنامه و کلید سوالات ارشد حسابداری 1404-1403  توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های مهمی برای مشاهده مطالبی در رابطه با کارنامه …