تخمین رتبه ارشد زبان انگلیسی 1402

تخمین رتبه کنکور ارشد زبان انگلیسی 1401
تخمین رتبه
36

تخمین رتبه ارشد زبان انگلیسی 1402

تخمین رتبه ارشد زبان انگلیسی در سال 1402 همانند سال های گذشته، یک از پرمتقاضی ترین رشته های کنکور ارشد است که داوطلبان آن دوست دارند بدانند با درصدهای خودشان چه رتبه ای را نسبت به دیگران به دست می آورند. تخمین رتبه ارشد زبان انگلیسی سال 1402، نسبت به سالیان گذشته تفاوتی ویژه دارد و آن، تغییرات در سطح سوالات درس های مختلف در گرایش های مختلف است.

مهم ترین گرایش، ارشد آموزش زبان انگلیسی است

با مشاهده و مقایسه کارنامه ها، درصدها و رتبه های سال های قبل به این اختلافات بیشتر آگاه می شوید.

تخمین رتبه ارشد زبان انگلیسی 1402 براساس سهمیه های آزاد و ایثارگری

تخمین رتبه ارشد زبان انگلیسی 1402، همانند کارنامه منتشر شده از طرف سازمان سنجش، باید دو جور باشد. یک نوع رتبه در سهمیه و یک نوع هم رتبه بدون سهمیه. رتبه در سهمیه، یعنی اینکه تراز کل شما، نسبت به تراز کل داوطلبان ارشد زبان انگلیسی سال 1402 در همان سهمیه محاسبه می شود و در نهایت از بالاترین تراز به کوچکترین تراز، مرتب می شود و رتبه شما در سهمیه به دست می آید.

رتبه بدون اعمال سهمیه هم مشخص است و در تخمین این رتبه، همه داوطلبان ارشد زبان انگلیسی را با هم مقایسه می کنند. مثلاً ممکن است یک نفر در کنکور ارشد زبان انگلیسی 1402 و مثلاً در گرایش زبان انگلیسی بالینی و در سهمیه 5 درصد ایثارگری رتبه یک شده باشد ولی رتبه بدون سهمیه همان داوطلب، 100 بشود. پس در تخمین رتبه ارشد زبان انگلیسی 1402 علاوه بر تأثیر کد ضریب، درصدها و معدل، سهمیه نیز خیلی مهم است.

کارنامه های سهمیه های ایثارگری ارشد به وضوح اختلاف بین رتبه در سهمیه و رتیه کشوری را نشان می دهد و همین اختلاف باعث تفاوت بسیار زیادی در تخمین رتبه می شود.

کارنامه های سهمیه های ایثارگری ارشد زبان انگلیسی

سهمیه های رقابتی شامل سهمیه های آزاد، سهمیه 5 درصد ایثارگری، سهمیه 25 درصد ایثارگری، سهمیه رزمندگان و سهمیه خانواده شهدا هستند برای اطلاع از شرایط و مزایا و معایب سهمیه های کنکور ارشد 1402، می توانید به مطلب زیر مراجعه کنید.

شرایط، مزایا و معایب سهمیه های کنکور کارشناسی ارشد

تخمین رتبه ارشد زبان انگلیسی 1402 براساس کد ضریب

در تخمین رتبه ارشد مجموعه زبان انگلیسی در سال 1402، باید کد ضریب ها را بشناسیم. کارشناسی ارشد مجموعه زبان انگلیسی، دارای رشته و گرایشهای متنوعی باشد. در مجموع ارشد زبان انگلیسی در دفترچه ثبت نام ارشد 1402، در مجموع دارای 3 گرایش است که در 3 کد ضریب دسته بندی شده اند.

  • کد ضریب 1: آموزش زبان انگلیسی
  • کد ضریب 2: زبان و ادبیات انگلیسی
  • کد ضریب 3: مترجمی زبان انگلیسی
    نحوه محاسبه تراز کل کنکور ارشد زبان انگلیسی در سال 1402

قبل از پرداختن به تخمین رتبه ارشد زبان انگلیسی 1402 در تک تک کد ضریب ها و گرایشهای مرتبط با آنها، فرمولهای محاسبه رتبه کنکور ارشد را باید بدانید.


{فرمول محاسبه درصد در هر درس}

درصد هر درس = ((3×تعداد سوالات صحیح – تعداد سوالات غلط) ÷ تعداد کل سوالات آن درس×3) × 100{فرمول محاسبه درصد وزنی هر درس}

درصد وزنی درس = درصد آن درس × ضریب آن درس{فرمول محاسبه میانگین وزنی کل دروس}

میانگین وزنی دروس= (جمع کل درصد وزنی همه دروس) ÷ (جمع کل ضرایب دروس){فرمول محاسبه تراز خام علمی}

تراز خام علمی = (میانگین وزنی دروس) ÷ (بالاترین میانگین وزنی به دست آمده){فرمول محاسبه تراز مفید علمی}

تزار علمی مفید = تراز خام علمی × 8000{فرمول محاسبه معدل موثر}

معدل موثر = معدل کل × ضریب کیفیت دانشگاه

ضریب کیفیت هر دانشگاه متفاوت است. مثلاً ضریب تأثیر دانتشگاه های آزاد عدد یک است. یعنی معدل شما هر چه باشد، معدل موثر شما نیز همان خواهد بود ولی برای دانشگاه های سراسری، این ضریب بین عدد 1.05 تا 1.1 است.{فرمول محاسبه تراز معدل}

تراز معدل = معدل موثر × 100{فرمول محاسبه تراز نهایی}

تراز کل = تراز مقید علمی + تراز معدل


در نهایت ترازها را از بزرگترین به کوچکترین مرتب می کنند و بالاترین تراز به دست آمده رتبه یک را کسب می کند و تراز شما در این مرتب کردن در یک ردیفی قرار می گیرد که همان رتبه شما خواهد بود.

برای فهم بیشتر شما از فرمول های تخمین رتبه ارشد 1402 در همه رشته ها، در مطلب زیر برای هر مرحله مثال زده ایم و محاسبات را به صورت عددی انجام داده ایم. بر روی مطلب زیر کلیک کنید تا به صورت یک مثال جامع و با توضیحات کامل، متوجه محاسبات بشوید.

محاسبه تراز کل و به دست آوردن رتبه در کنکور ارشد

تخمین رتبه ارشد زبان انگلیسی 1402 در همه گرایش ها

در تخمین رتبه ارشد زبان انگلیسی 1402، مبنای محاسبات باید براساس کد ضریب ها باشد. هر کد ضریب معادل یک رتبه نهایی در کارنامه شماست. 3 کد ضریب در ارشد زبان انگلیسی داریم و در نتیجه 3 تخمین رتبه نیز باید انجام شود.

تخمین رتبه ارشد آموزش زبان انگلیسی 1402

ارشد آموزش زبان انگلیسی، کد ضریب یک مجموعه زبان انگلیسی است. اولین گام تخمین رتبه ارشد آموزش زبان انگلیسی 1402، این است که بدانید چه دروسی مخصوص ارشد آموزش زبان انگلیسی است و چه ضریبی به درس های مختلف داده شده است.

دروس ارشد آموزش زبان انگلیسی 1402 و ضرایب آنها در کد ضریب یک مجموعه زبان انگلیسی
زبان عمومی انگلیسی2
زبان تخصصی ویژه آموزش زبان انگلیسی3
جمع کل ضرایب5

برای تخمین رتبه کد ضریب 1 ارشد زبان انگلیسی 1402 (آموزش زبان انگلیسی) از فرمول های گفته شده و براساس جدول بالا، رتبه تخمینی خودتان را محاسبه کنید.

تخمین رتبه ارشد زبان و ادبیات انگلیسی 1402

ارشد زبان و ادبیات انگلیسی در کد ضریب 2 ارشد مجموعه زبان انگلیسی 1402 قرار می گیرد.

جدول زیر دروس و ضرایب دروس ارشد زبان و ادبیات انگلیسی را به شما نشان می دهد.

دروس ارشد زبان و ادبیات انگلیسی 1402 و ضرایب آنها در کد ضریب 2 مجموعه زبان انگلیسی
زبان عمومی انگلیسی2
زبان تخصصی ویژه زبان و ادبیات انگلیسی3
جمع کل ضرایب5

تجربه تخمین رتبه ارشد زبان و ادبیات انگلیسی نشان می دهد که با درصدهای پایین در دروس تخصصی زبان و ادبیات انگلیسی نیز رتبه خوبی به دست می آید البته به شرط درصد نسبتاً متوسط تا خوب در زبان عمومی.

تخمین رتبه ارشد مترجمی زبان انگلیسی 1402

ارشد مترجمی زبان انگلیسی، در کد ضریب 3 ارشد مجموعه زبان انگلیسی قرار دارد.

دروس مربوط به ارشد مترجمی زبان انگلیسی و ضرایبی که این دروس دارند به شرح جدول زیر است.

دروس ارشد مترجمی زبان انگلیسی 1402 و ضرایب آنها در کد ضریب 3 مجموعه زبان انگلیسی
زبان عمومی انگلیسی2
زبان تخصصی ویژه مترجمی زبان انگلیسی3
جمع کل ضرایب5

تخمین رتبه ارشد مترجمی زبان انگلیسی با فرمولهای گفته شده و جدول بالا می توانید محاسبه کنید. برخلاف ارشد زبان و ادبیات انگلیسی که درصد دروس تخصصی اهمیت کمی دارد، رتبه ارشد مترجمی به شدت به درصد خوب زبان تخصصی این گرایش وابسته است.

تخمین رتبه ارشد زبان انگلیسی بخش عمومی 1402

ارشد زبان انگلیسی خش عمومی، در کد ضریب 4 ارشد مجموعه زبان انگلیسی قرار دارد.

دروس مربوط به ارشد زبان انگلیسی بخش عمومی و ضرایبی که این دروس دارند به شرح جدول زیر است.

دروس ارشد زبان انگلیسی مدیریت 1402 و ضرایب آنها در کد ضریب 3 مجموعه زبان انگلیسی
زبان عمومی و تخصصی زبان انگلیسی2
زبان انگلیسی مالی2
ریاضی و آمار2
حسابرسی و زبان انگلیسی دولتی3
اصول تنظیم و کنترل بودجه2
جمع کل ضرایب11

برای تخمین رتبه کد ضریب 4 ارشد زبان انگلیسی 1402 (زبان انگلیسی بخش عمومی) از فرمول های گفته شده با توجه به دروس جدول بالا می توانید رتبه تخمینی خودتان را محاسبه کنید. اختلاف رتبه این گرایش با توجه به اشتراک کمتر دروس با سایر گرایشها، اختلاف بیشتری با بقیه خواهد داشت، البته به شرط اینکه دروس تخصصی آن جدی گرفته شود و در غیر اینضورت باز هم اختلاف رتبه زیادی با گرایشهای قبلی نخواهد داشت.

می توانید از طریق گذاشتن کامنت در بخش نظرات در پایین همین صفحه و یا مراجعه به فروم و گروه تخصصی ارشد زبان انگلیسی، از مشاوره های دپارتمان تخصصی مرکز مشاوران تحصیلی استفاده کنید.

فروم و انجمن گفتگوی ارشد زبان انگلیسی

برای فهم بیشتر شما از فرمول های تخمین رتبه ارشد 1402 در همه رشته ها، در مطلب زیر برای هر مرحله مثال زده ایم و محاسبات را به صورت عددی انجام داده ایم. بر روی مطلب زیر کلیک کنید تا به صورت یک مثال جامع و با توضیحات کامل، متوجه محاسبات بشوید.

محاسبه تراز کل و به دست آوردن رتبه در کنکور ارشد

دقیق ترین تخمین رتبه ارشد زبان انگلیسی 1402

اما یک نکته مهم که همه نرم افزار ها و همه سیستم های تخمین رتبه ارشد 1402، از آن غفلت می کنند این است:

” سطح سختی و آسانی کنکور در هر سال نسبت به سال گذشته فرق می کند.”

دقیق ترین تخمین رتبه ارشد 1402 زبان انگلیسی یک مرحله دیگر را نیز نیاز دارد و آن این است که ضریب آسانتر شدن و یا سخت تر شدن سوالات کنکور ارشد زبان انگلیسی 1402 را در ترازی که براساس داده های سال 1400 محاسبه کرده اید، اعمال کنید.

به دست آوردن ضریب سختی و آسانی نیازمند یک مشاور متخصص در حوزه کارشناسی ارشد زبان انگلیسی است. براساس ضریبی که متخصص سوالات کنکور ارشد در دپارتمان تخصصی زبان انگلیسی مرکز مشاوران تحصیلی مشخص می کند، ما تخمین رتبه دقیق تری را برای ارشد 1402 نسبت به همه سیستمهای نرم افزاری تخمین رتبه ارشد انجام می دهیم.

با این کار تراز شما در ارشد زبان انگلیسی به صورت واقعی تر محاسبه می شود و عملاً تخمین رتبه شما یک تخمین رتبه بسیار بسیار دقیق برای ارشد زبان انگلیسی 1402 خواهد شد.

تحلیل کنکور ارشد زبان انگلیسی 1402

5/5 - (1 امتیاز)

سلام رتبه ارشد ادبیات انگلیسی 118 با سهمیه و 1200 بدون سهمیه.
شانس قبولی روزانه تو شهر های تبریز، ارومیه، کرج، گیلان، شیراز، اصفهان رو دارم؟ لطفا جواب بدبن

سلام خسته نباشید. ببخشید حداقل رتبه برای ارشد آموزش زبان انگلیسی دانشگاه تبریز، چه روزانه چه شبانه، چنده؟
لطفا جواب بدید چون کسی راجع به دانشگاه تبریز حرفی نزده اینجا.

سلام برای کنکور ارشد زبان میخام اموزش زبان انگلیسی قبول شم اگر که فقط زبان عمومی و اموزش زبان انگلیسی رو درصد بالا بزنم و اون دوتای دیگه رو اصلا نزنم رتبه خوبی میارم برای دانشگاه روزانه؟؟

سلام. منظورتون اینه که دو درس زبانشناسی و تستتینگ رو نزنید و فقط تیچینگ رو بزنید؟
اگر زبان عمومی رو خیلی بالا بزنید و فقط تیچینگ رو بزنید و البته حداقل دو سوم سوالاتش رو هم درست بزنید بدون غلط شانس رتبه خوب دارید.
برای دیدن رتبه ها و درصدها به لینک پایین مراجعه کنید:
رتبه ها و درصدهای کنکور ارشد زبان انگلیسی

سلام خسته نباشید. برای امسال با رتبه ی 1313 اموزش زبان احتمال قبولی در دانشگاه روزانه هست؟ در چه شهر هایی ؟
ممنون میشم اگه برای شبانه هم توضیح بدید

سلام. وقت بخیر
میخواستم بپرسم با رتبه ی 672 آموزش زبان احتمال قبولی روزانه و شبانه چقدره؟

سلام. قطعا احتمال قبولی روزانه و شبانه رو دارید و با آ[رین رتبه قبولی سال گذشته در دانشگاههای روزانه و شبانه اختلاف خوبی دارید. در نتیجه قبولیتون قطعیه. برای دین همه شانس های قبولیتون و احتمال قبولی در هر کدوم از دانشگاهها به نرم افزار مراجعه کنید.
نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1400

سلام برای قبولی رشته آموزش زبان انگلیسی دانشگاه مازندران چه بازه رتبه ای لازمه هم روزانه و هم شبانه؟

سلام وقت شما بخیر
برای رشته آموزش زبان انگلیسی برای دانشگاه مازندران در دوره روزانه یا شبانه چه رتبه هایی نیاز هست؟
برای قبول در دانشگاه کدوم رتبه لحاظ
میشه رتبه سهمیه یا رتبه بدون سهمیه

سلام برای قبولی رشته ادبیات انگلیسی دانشگاه اراک چه بازه رتبه ای لازمه؟

سلام. برای روزانه دانشگاه اراک تو رشته زبان و ادبیات انگلیسی نیاز به رتبه ای بین 130 تا 200 دارید در بدبینانه ترین شرایط و در شرایط واقع بینانه تا حدود 250 و 300 هم اوکی هست و در خوشبینانه ترین حالت حتی تا رتبه 500 هم شانس دارید.
دلیل این امر اینه که باید تعداد داوطلبانی که ارشد آموزش زبان انگلیسی که پرطرفدارترین گرایش ارشد مجموعه زبان انگلیسی هدفشون هست ولی داخل گرایش ادبیات انگلیسی هم رتبه نسبتاً خوبی داشتند رو حساب کنید. چون اونها میرن به سمت انتخاب ارشد آموزش و جای رتبه شون برای ادبیات خالی می مونه. با توجه به اینکه رشته زبان و ادبیات انگلیسی درسای تخصصیش خیلی سخته و نمیشه درصدهای بالایی زد، رتبه اش خیلی وابسته میشه به درصد زبان عمومی که بین هر سه گرایش ارشد مجموعه زبان انگلیسی مشترکه. در نتیجه هر قدر اون درصد بالاتر باشه، رتبه های خوبی تو ادبیات به دست میارن بقیه داوطلبایی که هدفشون اصلا ادبیات نیست.
به همین دلیل در سه حالت بدبینانه و خوشبینانه و واقع بینانه جوابتون رو دادیم.

سلام
وقت بخیر و خسته نباشید

برای قبولی دانشگاه مازندران ، چه درصدهایی لازمه

با ۴۰ درصد عمومی و ۴۰ درصد تخصصی امکان پذیره؟

سلام. بله قبول میشید.
ولی توجه داشته باشید که اگر سطح سوالات درس لینگویستیک مثل پارسال باشه، بهتره روی درس تیچینگ و تستینگ زمان بیشتری بذارید و برای گرامر زبان عمومی حتما یک دوره تست زنی 500 تایی قبل از آزمون برای جمع بندی داشته باشید.

سلام وقت شما بخیر برای قبولی کنکور ارشد اموزش زبان برای قبولی دانشگاه های تهران باید چند درصد بزنم؟

سلام. رتبه تون برای روزانه دانشگاه های درجه یک تهران، تقریبا تا حدود زیر 20 و برای روزانه بقیه دانشگاه هایتهران که ضعیف تر هستند تا حدود زیر 65. نوبت دوم هم حدود زیر 100 تا 120.
برای رسیدن به این رتبه ها باید زبان عمومی رو حداقل 50 و دروس تخصصی آموزش زبان رو بین 40 تا 55

سلام. تو گرایش ادبیات میشع فقط با زبان عمومی جای خوبی قبول شد؟ معمولا اخه تخصصی برا همه سخته

تعداد پذیرش مترجمی نسبت به آموزش زبان انگلیسی خیلی کمتره. به نسبت پذیرش و استخدام، اوضاع اموزش زبان انگلیسی بهتر از مترجمی زبان انگلیسی تو مقطع ارشد هست.

سلام و سته نباشید به تیم مشاوران تحصیلی .ضریب سختی اسونی رو با دادن ضریب به تراز ها تاثیرش رو می سنجین؟

سلام. ضریب سختی و آسونی بر روی دو قوله باید محاسبه بشه، یکیش همون نمره تراز هست که شما می گید و دیگری روی متعادل کردن نسبت تراز به رتبه

سلام. برای ادبیات که تخصصیش خیلی سخته میانگین چن خوبه بزنیم تا زیر 100 بشیم. اخه این درس اصلن مشخص نیس از کجا سوال میاد درصد زدن توش سخته برام. ممنون که جواب میدین کامنت ها رو

سلام. اگر کنکور ارشد زبان ادبیات انگلیسی سخت باشه میانگین درصد عمومی و تخصصی با هم 15تا 20 درصد
اگر کنکور زبان و ادبیات انگلیسی آسون باشه میانگین بین 30 تا 40.
برای کنکور ارشد زبان و ادبیات انگلیسی بیشتر باید روی خود دانش زبان عمومی تمرکز بشه

36 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی 1401-1402
تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت منابع انسانی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت منابع انسانی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای …

کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی 1401-1402
تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت کارآفرینی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت کارآفرینی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای مشاهده محل قبولی …

کارنامه های ارشد مدیریت مالی 1401-1402
تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت مالی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت مالی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت مالی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت مالی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای مشاهده محل قبولی …