انتخاب رشته ارشد پدافند غیرعامل در نظام سلامت 1401
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

انتخاب رشته ارشد پدافند غیرعامل در نظام سلامت 1401

انتخاب رشته ارشد پدافند غیرعامل در نظام سلامت 1401، پس از اعلام نتایج و انتشار کارنامه کنکور ارشد وزارت بهداشت 1401 آغاز می شود. از آنجایی که فرآیند انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت، به دلیل ظرفیت های بسیار پایین و وجود سهمیه ها، پیچیده و پر نکته است، تلاش کرده ایم تا برای شما یک راهنمای جامع و کامل از انتخاب رشته ارشد پدافند غیرعامل در نظام سلامت آماده کنیم.

برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت

مهم ترین نکات انتخاب رشته ارشد پدافند غیرعامل در نظام سلامت 1401

مهم ترین نکات در انتخاب رشته ارشد پدافند غیرعامل در نظام سلامت 1401 شامل موارد زیر است:

 • در انتخاب رشته ارشد پدافند غیرعامل در نظام سلامت، رتبه شما در سهمیه آزاد، شاخص تعیین کننده قبولی شماست و رتبه بدون سهمیه ارزش زیادی در انتخاب رشته ارشد پدافند غیرعامل در نظام سلامت ندارد و صرفاً جهت اطلاع شخص شماست.
 • شما به عنوان داوطلب ارشد پدافند غیرعامل در نظام سلامت 1401 باید بدانید که مجاز شدن برای انتخاب رشته ارشد پدافند غیرعامل در نظام سلامت به هیچ وجه به منزله قبولی نهایی شما نخواهد بود.
 • تعداد ظرفیت پذیرش ارشد پدافند غیرعامل در نظام سلامت، هزگز به این معنا نیست که شما با رتبه ای کمتر از تعداد ظرفیت پذیرش سال 1401، صد در صد قبول هستید و بستگی به اولویت بندی شما در فرم انتخاب رشته دارد.
 • اگر رتبه شما در سهمیه تان بیشتر از تعداد ظرفیت پذیرش کلی ارشد پدافند غیرعامل در نظام سلامت باشد، هرگز به معنای عدم قبولی صد در صد شما نیست و بستگی به اولویت بندی رتبه های بهتر از شما دارد.

اصول انتخاب رشته ارشد پدافند غیرعامل در نظام سلامت 1401

اصول انتخاب رشته ارشد پدافند غیرعامل در نظام سلامت 1401 عبارتند از:

 • تحلیل کارنامه و درک اطلاعات مندرج در آن
 • سهمیه ای که در کنکور ارشد بهداشت در آن ثبت نام کرده اید
 • استفاده از رتبه در سهمیه و درک رتبه بدون سهمیه
 • تفاوت سهمیه ها و جابجایی شانس های قبولی براساس قوانین سهمیه ها به خصوص سهمیه ایثارگران (5 درصد و 25 درصد)

برای درک عمومی و کلیت قوانین ثابت انتخاب رشته در سایت سنجش پزشکی بر روی لینک پایین کلیک کنید.

انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 1401

برای تخمین رتبه ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد وزارت بهداشت

ظرفیت پذیرش ارشد پدافند غیرعامل در نظام سلامت 1401-1400

برای انتخاب رشته ارشد پدافند غیرعامل در نظام سلامت، باید بدانید که ظرفیت های پذیرش به چه ترتیب خواهد بود. در جدول زیر تعداد کل ظرفیت پذیرش ارشد پدافند غیرعامل در نظام سلامت 1401-1400 در دوره های مختلف آورده شده است.

جمع کل ظرفیت پذیرش ارشد پدافند غیرعامل در نظام سلامت 1401-1400 در دوره های روزانه

3

جمع کل ظرفیت پذیرش ارشد پدافند غیرعامل در نظام سلامت 1401-1400 در دوره های شهریه پرداز

7

جمع کل ظرفیت پذیرش ارشد پدافند غیرعامل در نظام سلامت 1401-1400 در دوره های آزاد

0

جمع کل ظرفیت پذیرش ارشد پدافند غیرعامل در نظام سلامت 1401-1400

10

تعداد انتخاب های ارشد پدافند غیرعامل در نظام سلامت 1401 در انتخاب رشته

داوطلبان ارشد پدافند غیرعامل در نظام سلامت برای انتخاب رشته ارشد 1401 وزارت بهداشت به تعداد کل دانشگاه ها و دوره های دفترچه انتخاب رشته، می توانند در فرم آنلاین انتخاب رشتهسایت سنجش پزشکی، انتخاب داشته باشند.

تعداد انتخاب های رشته ارشد پدافند غیرعامل در نظام سلامت 1401-1400

تعداد انتخاب های روزانه

1

تعداد انتخاب های شهریه پرداز

1

تعداد انتخاب های دانشگاه آزاد

0

تعداد کل انتخاب های ارشد پدافند غیرعامل در نظام سلامت سال 1401-1400

2

جزئیات دقیق ظرفیت پذیرش دانشگاه های پذیرنده ارشد پدافند غیرعامل در نظام سلامت به تفکیک دانشگاه و دوره تحصیلی در مطلب زیر برای شما قرار داده شده است.

دانشگاه های پذیرنده ارشد پدافند غیرعامل در نظام سلامت 1401-1400

شانس قبولی ارشد پدافند غیرعامل در نظام سلامت 1401

شانس قبولی در ارشد پدافند غیرعامل در نظام سلامت 1401 را می توان براساس ظرفیت های پذیرش و قبولی های سال 1400 ارشد پدافند غیرعامل در نظام سلامت، تخمین زد. برای این تخمین توجه داشته باشید که تغییرات در ظرفیت های پذیرش و همچنین تعداد شرکت کنندگان ارشد پدافند غیرعامل در نظام سلامت در سهمیه های 5 درصد و 25 درصد ایثارگران، می توانند در تخمین های قبولی امسال براساس قبولی های سال گذشته، خطای فاحشی ایجاد کند.

احتمال قبولی ارشد پدافند غیرعامل در نظام سلامت 1401 در سهمیه آزاد و ایثارگران

احتمال قبولی داوطلبان سهمیه های ایثارگران در ارشد پدافند غیرعامل در نظام سلامت 1401، به رتبه در سهمیه بستگی دارد و قبولی های سال گذشته در هر سهمیه است که مهم می باشد. به عنوان مثال ممکن است سال گذشته رتبه 2 در سهمیه آزاد ارشد پدافند غیرعامل در نظام سلامت، در دوره روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران پذیرفته شده باشد. این به این معنا نیست که رتبه 2 سهمیه 25 درصد ایثارگران نیز می تواند در دانشگاه علوم پزشکی تهران قبول شود.

هر سهمیه ارشد پدافند غیرعامل در نظام سلامت باید به صورت جداگانه تحلیل شود. ظرفیت های پذیرش بر روی قبولی های نهایی ارشد پدافند غیرعامل در نظام سلامت سال 1401 تاثیرگذار است. دلیل این امر این است که برای سهمیه های 5 درصد و 25 درصد ایثارگران، مبتنی بر ظرفیت پذیرش، تعداد نفرات پذیرفته شده تعیین می شود.

مثلا اگر دانشگاه تهران 20 نفر دانشجوی ارشد پدافند غیرعامل در نظام سلامت در سال 1401 بپذیرد، از این 20 نفر، 5 نفر سهمیه داوطلبان دارای سهمیه 25 درصد ایثارگران است. 1 نفر هم سهم سهمیه 5 درصد ایثارگران خواهد بود. پس در مجموع 6 نفر متعلق می شود به این سهمیه های ایثارگران و 14 نفر باقیمانده متعلق است به سهمیه آزاد.

بهتر است برای درک قوانین سهمیه های ایثارگران در کنکورهای ارشد 1401، به این مطلب مراجعه کنید.

قوانین سهمیه های ایثارگران در کنکورهای کارشناسی ارشد

اولویت بندی انتخاب رشته ارشد پدافند غیرعامل در نظام سلامت 1401

اولویت بندی انتخاب رشته به این معناست که شما دانشگاه های ارشد پدافند غیرعامل در نظام سلامت 1401 را چگونه در فرم انتخاب رشته خود بچینید. کدام دانشگاه ها را حذف کنید و کدام دانشگاه ها را بالاتر از دیگر دانشگاه ها قرار دهید.

اولویت بندی دانشگاه های ارشد پدافند غیرعامل در نظام سلامت 1401، پس از اطلاع از شانس قبولی، مهم ترین فاکتور در انتخاب رشته می باشد. شما باید به گونه ای انتخاب رشته خود را اولویت بندی کنید که متناسب با رتبه شما در سهمیه، علاقه مندی، شهریه ها، محل سکونت و همچنین هدف های آتی شما باشد. توجه داشته باشید که شرایط شخصی شما می تواند اولویت بندی انتخاب رشته شما در ارشد پدافند غیرعامل در نظام سلامت سال 1401 را به شدت تحت تاثیر قرار دهد.

برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت

دوره ها در انتخاب رشته ارشد پدافند غیرعامل در نظام سلامت 1401

در انتخاب رشته ارشد پدافند غیرعامل در نظام سلامت سال 1401، دو نوع دوره وجود دارد: دوره های روزانه و رایگان و دوره های شهریه پرداز یا همان بین الملل. باید بدانید که با توجه به شرایط شخصی شماست که می توان تعیین کرد که آیا دوره های شهریه پرداز دانشگاه های معتبر باید در اولویت های بالا قرار بگیرند یا دوره های روزانه دانشگاه های درجه یک و دو و سه شهرستان ها. در مدرک دوره های شهریه پرداز، عنوان شهریه پرداز قید می شود.

شهریه ارشد پدافند غیرعامل در نظام سلامت 1401

شهریه تحصیل در دوره های شهریه پرداز ارشد پدافند غیرعامل در نظام سلامت 1401، به میزان اعتبار و رتبه دانشگاه علوم پزشکی بستگی دارد. هر چقدر دانشگاه علوم پزشکی پذیرنده در ارشد پدافند غیرعامل در نظام سلامت، معتبرتر باشد میزان شهریه آن بیشتر خواهد بود. در نهایت میزان حداقل و حداکثر شهریه تحصیل در ارشد پدافند غیرعامل در نظام سلامت سال 1401 از قرار زیر است.

شهریه های ارشد پدافند غیرعامل در نظام سلامت در سال 1401

حداقل شهریه تحصیل در دوره شهریه پرداز ارشد پدافند غیرعامل در نظام سلامت

8،500،000 تومان

حداکثر شهریه تحصیل در دوره شهریه پرداز ارشد پدافند غیرعامل در نظام سلامت

12،000،000 تومان

نرم افزار انتخاب رشته ارشد پدافند غیرعامل در نظام سلامت 1401

نرم افزار انتخاب رشته ارشد پدافند غیرعامل در نظام سلامت 1401، توسط تیم تخصصی مرکز مشاوران تحصیلی، براساس فاکتورهای زیر، دقیق ترین و بهترین انتخاب رشته را برای شما انجام می دهند:

 1. انتخاب رشته براساس تحلیل دقیق رتبه شما در سهمیه
 2. تعیین شانس های قبولی ارشد پدافند غیرعامل در نظام سلامت بر مبنای قبولی های سال های گذشته
 3. بررسی شانس قبولی شما در ارشد پدافند غیرعامل در نظام سلامت بر مبنای تغییرات ظرفیت های پذیرش سال 1401
 4. تعیین شانس قبوای براساس نوع سهمیه های ایثارگران
 5. اولویت بندی انتخاب رشته ارشد پدافند غیرعامل در نظام سلامت براساس شانس قبولی، کیفیت دانشگاه، امکان ادامه تحصیل در دکترا و امکان اپلای کردن

برای تخمین رتبه ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد وزارت بهداشت

به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

سوالات و کلید سوالات ارشد آموزش زبان ژاپنی 1402
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
سوالات و کلید سوالات ارشد آموزش زبان ژاپنی 1402

سوالات و کلید سوالات ارشد آموزش زبان ژاپنی 1402 از طریق لینک زیر، سوالات ارشد آموزش زبان ژاپنی 1403-1402 را دانلود نمایید. دانلود سوالات ارشد آموزش زبان ژاپنی 1403-1402 پاسخنامه و کلید سوالات ارشد آموزش زبان ژاپنی 1403-1402  برای تخمین رتبه ارشد 1402 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران …

منابع ارشد قارچ شناسی پزشکی 1402
کارشناسی ارشد علوم آزمایشگاهی
منابع ارشد قارچ شناسی پزشکی 1402

منابع ارشد قارچ شناسی پزشکی 1402 معرفی بهترین منابع ارشد قارچ شناسی پزشکی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که قارچ شناسی پزشکی یکی از رشته های ارشد مجموعه علوم آزمایشگاهی 3 است. دروس و ضرایب دروس آن در کنکور ارشد وزارت بهداشت به قرار زیر است. دروس …

منابع ارشد انگل شناسی پزشکی - بهترین منابع 1402
کارشناسی ارشد انگل شناسی
منابع ارشد انگل شناسی پزشکی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع ارشد انگل شناسی پزشکی 1402 تحلیل بهترین منابع ارشد انگل شناسی پزشکی را با این مقدمه شروع می کنیم که ارشد انگل شناسی پزشکی، یکی از رشته های ارشد مجموعه علوم آزمایشگاهی 3 است. دروس و ضرایب دروس ارشد انگل شناسی پزشکی 1402 را در جدول زیر نوشته …