انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت با سهمیه ایثارگری
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
2

انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت براساس سهمیه های ایثارگری

با توجه به اینکه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت در مرحله اول، براساس رتبه در سهمیه مورد بررسی قرار می گیرد، در این مطلب بسیار مهم، به شانس های قبولی سهمیه های ایثارگری و سپس روش انتخاب رشته سهمیه ایثارگری در کنکور ارشد وزارت بهداشت پرداخته ایم.

برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت

تاثیر سهمیه های ایثارگری بر روی قبولی سهمیه های آزاد

بسیاری از داوطلبان سهمیه آزاد همواره نسبت به سهمیه های ایثارگری، دید و برداشتی بسیار منفی دارند. اما آیا واقعاً باید سهمیه های ایثارگری را در عدم قبولی بعضی از داوطلبان سهمیه آزاد در ارشد وزارت بهداشت، موثر دانست؟ نکته دیگر این است که سهمیه های ایثارگری از نظر داوطلبان سهمیه آزاد، بسیار راحت در کنکور ارشد وزارت بهداشت قبول می شوند و حتی به نظر آنها، با سهمیه حتی با درصدهای منفی نیز امکان قبولی های خوب وجود دارد. آیا واقعاً داشتن سهمیه می تواند به قدری راحت باشد که هیچ نیازی به درس خواندن باشد؟

داوطلبان سهمیه آزاد باید بدانند که هر دوی این نظرات و قضاوت ها غلط است. عملاً در تنها جایی که می توان، قبولی سهمیه های آزاد ارشد وزرات بهداشت را تحت تاثیر سهمیه ایثارگران دانست که مسدله ظرفیت پذیرش است. در هر حال 30 درصد از ظرفیت متعلق به سهمیه های ایثارگری است. با توجه به پایین بودن تعداد نفرات مورد پذیرش در ارشد رشته های مختلف وزارت بهداشت، چنین اختصتص ظرفیتی، سهم سهمیه های آزاد در قبولی را تا 30 درصد کم می کند. به نظر می رسد که سازمان سنجش پزشکی برای رعایت عدالت آموزشی، ظرفیت 30 درصدی را به ظرفیت اصلی و واقعی کد رشته محل های دفترچه ارشد وزارت بهداشت، اضافه می کنند.

همچنین سهمیه های آزاد باید بدانند که سهمیه ایثارگری زمانی می تواند شانس قبولی داشته باشد که نسبت به داوطلبان سهمیه آزاد حد نصاب علمی را بیاورند. در حالی که برای داوطلبان سهمیه آزاد هیچ حد نصاب علمی وجود ندارد و اتفاقا خود همین داوطلبان سهمیه آزاد، شاخص قبولی و یا عدم قبولی سهمیه های ایثارگری هستند. هر قدر درصدها و ترازهای قبولی داوطلبان سهمیه آزاد در کنکور ارشد وزارت بهداشت بالاتر باشد، شانس کسب حد نصاب علمی 70 درصدی را برای سهمیه داران ایثارگری به شدت سخت می کند.

انواع سهمیه های ایثارگری ارشد وزارت بهداشت

سهمیه های ایثارگری در کنکرو ارشد وزارت بهداشت چهار نوع است:

  1. سهمیه 5 درصد ایثارگری
  2. سهمیه 25 درصد ایثارگری
  3. سهمیه رزمندگان
  4. سهمیه خانواده شهدا

برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت

شرایط قبولی ارشد وزرات بهداشت برای داوطلبان با سهمیه 5 و 25 درصد ایثارگری

قبل از پرداختن به شرایط قبولی سهمیه ایثارگری بسیار مهم است که بدانید از ظرفیت های درج شده در دفترچه ارشد وزارت بهداشت، 5 درصد سهم سهمیه 5 درصد ایثارگری و 25 درصد سهم داوطلبان سهمیه 25 درصد ایثارگری است. پس اگر دانشگاهی 10 نفر ظرفیت پذیرش داشته باشد، 25 درصد این 10 نفر مختص 25 درصد ایثارگری و 5 درصد از این 10 نفر مختص 5 درصدی هاست.

مهمترین نکته در انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت براساس سهمیه ها این است که باید حتماً 70 درصد تراز آخرین قبولی سهمیه آزاد را در آن رشته – دانشگاه بیاورد تا در جمع کسانی قرار گیرد که مورد سنجش و در نهایت غربال و قبولی قرار می گیرند. حتی اگر رتبه 1 سهمیه باشید ولی 70 درصد حد نصاب علمی آخرین قبولی سهمیه آزاد را به دست نیاورده باشید، در آن کد رشته محل دفترچه ارشد وزارت بهداشت حتی مورد بررسی سازمان سنجش پزشکی هم قرار نمی گیرید چه برسد به اینکه شانس قبولی برای شما وجود داشته باشد.

برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت

 

مراحل بررسی انتخاب رشته سهمیه های 5 درصد و 25 درصد ایثارگری

یکی از مزایای داوطلبان سهمیه ایثارگری این است که باید توجه داشته باشند که در انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت، در هر کد رشته محل، بیش از یک بار مورد تحلیل قرار می گیرند. انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت، برای سهمیه 25 درصد ایثارگری، دو بار و برای سهمیه 5 درصدی سه بار بررسی می شود.

مثلا برای سهمیه 5 درصدی مراحل بررسی انتخاب رشته چنین است:

1- تعیین قبولی های ارشد وزارت بهداشت در سهمیه آزاد و به دست آمدن آخرین رتبه قبولی سهمیه آزاد

2- بررسی تراز داوطلبان سهمیه 5 درصد ایثارگری و انتخاب داوطلبانی که حد نصاب 70 درصد تراز آخرین رتبه قبولی سهمیه آزاد را به دست آورده اند.

3- در صورت عدم کسب 70 درصد حد نصاب در یک کد رشته محل، سهمیه آنها در آن کد رشته محل حذف می شود و آن داوطلب در آن کد رشته محل با رتبه معادل سهمیه آزاد خود مورد بررسی قرار می گیرد.

4- در صورت کسب حد نصاب 70 درصدی در یک کد رشته محل، در آن کد رشته محل با سایر هم سهمیه ای های خود برای قبولی در آن کد رشته محل رقابت می کند.

5- در صورت بهتر بودن رتبه داوطلب سهمیه 5 درصد نسبت به بقیه دارندگان سهمیه و عدم پر شدن ظرفیت آن کد رشته محل توسط رتبه های بالادستی سهمیه 5 درصد، آن داوطلب در آن کد رشته محل با سهمیه قبول می شود.

6- در صورتی که ظرفیت اختصتص یافته به سهیمه 5 درصد توسط داوطلبان همان سهمیه پر شود، بقیه داوطلبان سهمیه 5 درصد به سهمیه آزاد منتقل می شوند و نسبت به بقیه سهمیه آزادی ها بررسی می شوند. اگر کسی باشد که از آخرین رتبه قبولی سهمیه آزاد شرایط بهتری داشته باشد ولی به خاطر تمام شدن ظرفیت، شانس قبولی خود را از دست بدهد، می تواند با رتبه سهمیه آزاد خود قبول شود و اینجاست که سازمان سنجش پزشکی مجبور می شود تا به ظرفیت پذیرش آن کد رشته محل اضافه کند و در نتیجه بیش از ظرفیت اعلامی دفترچه انتخاب رشته ارشد بهداشت 99، در آن کد رشته محل دانشجو بپذیرد.

7- اگر تمام ظرفیت اختصاص یافته به سهمیه 25 درصد ایثارگری پر نشود، جای خالی آن به سهمیه 5 درصدی می رسد و مجدد سهمیه 5 درصد مورد بررسی قرار می گیرد.

همانطور که می بینید، تحلیل شانس قبولی سهمیه های 5 درصد و 25 به قدری پیچیده است که فقط مشاوران خاصی می توانند از پس آن برآیند. مرکز مشاوران تحصیلی در هر کدام از دپارتمان های ارشد وزارت بهداشت، یک تا دو نفر متخصص انتخاب رشته سهمیه های ایثارگری دارد که می تواند با سنجیدن تمامی این مراحل، شانس قبولی شما چندین برابر افزایش دهد.

برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت

سهمیه رزمندگان و انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت

سهمیه رزمندگان در انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت، عملاً بسیار گنگ طراحی شده است. تنها شرایط واضح آن، کسب حد نصاب 80 درصدی آخرین رتبه قبولی سهمیه آزاد می باشد. ظرفیتی که به آنها اختصاص می یابد مشخص نیست.

با وجود این ابهامات، انتخاب رشته ارشد رزمندگان با سایر سهمیه داران تفاوت زیادی دارد. تقریباً این سهمیه تا جایی که بتواند در چارچوب روند سنجش در اعلام قبولی های سهمیه های 5 درصد و 25 درصد ایثارگری قرار بگیرد، تفاوت فاحشی نخواهد داشت. بزرگترین تفاوت در مشخص نبودن کف و سقف ظرفیت اختصاص یافته به آنهاست.

 سهمیه خانواده شهدا در انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت

سهمیه خانواده شهدا به پدر و مادر، برادر و خواهر شهید اختصاص دارد و همچون سهمه رزمندگان باید حد نصاب 80 درصدی آخرین تراز قبولی ارشد وزارت بهداشت در سهمیه آزاد را کسب کنند. مشخص نبودن ظرفیت اختصاص یافته به این سهمیه نیز باعث می شود مانند سهمیه رزمندگان، پیچیده شود.

برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت

به این مطلب امتیاز دهید

سلام ممنون بابت مطلب جامعتون

با توجه به کاهش چشمگیر ظرفیتها احتمال میدین امسال سهمیه ۵ درصد تا چه رتبه ای پذیرش روزانه داشته باشه واسه رشته ی پرستاری؟

سلام. قطعا نسبت به سال گذشته، قبولی ها سخت تر شده. با توجه به نتایجی که اعلام شده تقریبا نسبت به سال گذشته حدود 25 درصد آخرین رتبه های قبولی، افت قبولی در سهمیه ها رو داشتند

2 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *

کارشناسی ارشد
رضا کشاورز افشار

رضا کشاورز افشار 17 سال سابقه مشاوره کنکور سراسری و انتخاب رشته کنکور سراسری (رتبه 388 کنکور تجربی سال 81) مشاور 108 رتبه زیر 100 کنکور سراسری، 392 رتبه زیر 500 کنکور سراسری و بیش از 500 رتبه زیر 1000 کنکور سراسری 12 سال سابقه مشاور تخصصی در حوزه کنکورهای …

دفترچه انتخاب رشته ارشد مامایی ۱۴۰۱
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
دفترچه انتخاب رشته ارشد مامایی ۱۴۰۱

دفترچه انتخاب رشته ارشد مامایی ۱۴۰۱ دفترچه انتخاب رشته ارشد مامایی ۱۴۰۱ را برای دانلود به صورت جداگانه برای شما قرار داده ایم. برای دانلود دفترچه 1401 انتخاب رشته ارشد مامایی از طریق لینک زیر اقدام کنید. دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد مامایی 1401 5/5 – (7 امتیاز)

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد مددکاری اجتماعی وزارت بهداشت 99 و 1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
کارنامه های رتبه و قبولی ارشد مددکاری اجتماعی وزارت بهداشت 1400

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد مددکاری اجتماعی 1401-1400 کارنامه های رتبه و قبولی ارشد مددکاری اجتماعی 1401-1400 برای داوطلبان ارشد مددکاری اجتماعی سال 1401 و حتی سال های آینده بسیار اهمیت دارد. آنچه که اهمیت کارنامه های قبولی ارشد مددکاری اجتماعی ۱۴۰۰ را برای داوطلبان ارشد مددکاری اجتماعی بسیار …