انتخاب رشته ارشد مکانیک 99
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
14

انتخاب رشته ارشد مکانیک 99

انتخاب رشته ارشد مکانیک در سال 99، پس از اعلام نتایج و انتشار کارنامه آزمون کارشناسی ارشد مکانیک از طریق سازمان سنجش شروع می شود. در دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99، رشته مکانیک با کد 1267 دسته بندی شده است. در این دفترچه، ظرفیت پذیرش ارشد مکانیک در دانشگاه های مختلف در گرایش های مختلف و یا کد ضریب های مختلف آن آورده شده است. در این دفترچه، نوع دوره های مورد پذیرش نیز به تفکیک دانشگاه و گرایش آمده است. هر کدام از این ظرفیت ها بسته به نوع کد ضریب یا گرایش ارشد مکانیک، نام دانشگاه و نوع دوره دسته بندی می شوند که با این دسته بندی یک کد رشته محل اختصاص می یابد.

در فرآیند انتخاب رشته ارشد در رشته مکانیک، شما باید این کد رشته محل ها را از دفترچه انتخاب رشته ارشد 99، استخراج و در فرم 100 تایی انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش وارد کنید. بنابراین برای پر کردن فرم انتخاب رشته شما باید، کد ضریب ها را در رشته مکانیک بشناسید و از کارنامه خود رتبه خود را در آن کد ضریب ببینید و بر مبنای رتبه در سهمیه، علاقه خودتان و هدفتان از دوره کارشناسی ارشد، انتخاب رشته نهایی خود را اولویت بندی کنید.

مشاوره و چیدمان انتخاب رشته ارشد 99 با مناسب ترین قیمت

توجه: برای اینکه مهم ترین نکات را درباره انتخاب رشته کارشناسی ارشد سال 99 را بدانید و همچنین به طور جامع و کامل، انتخاب رشته ای دقیق را انجام دهید، حتما مطلب زیر را مطالعه کنید.

انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99

کد ضریب ها و گرایش های ارشد مکانیک در سال 99

کارشناسی ارشد مکانیک در سال 99 براساس دفترچه انتخاب رشته، در یک کد ضریب ارائه شده است. یعنی همه گرایش های ارشد مکانیک، یک رتبه دارند و با یک رتبه در انتخاب رشته، سنجیده می شوند. براساس دفترچه کارشناسی ارشد 99، رشته مهندسی مکانیک دارای 11 گرایش اصلی است. هر گرایش می تواند چندین شاخه داشته باشد. گرایش ها و شاخه های (زیرگرایش ها) مکانیک در ارشد 99، مطابق با جدول زیر است.

انتخاب رشته ارشد مکانیک 99: ساخت و تولید (کد ضریب 1)

کد ضریب 1 کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک در سال 99، مانند سنوات قبلی، یک گرایش نام آشنا دارد. ارشد ساخت و تولید از مجموعه مهندسی مکانیک تنها گرایش کد ضریب 1 ارشد مکانیک است. ارشد ساخت و تولید، از آن دسته از گرایش های فنی و مهندسی است که هواداران مخصوص به خود را دارد. در ارشد مکانیک نیز، شیوه چیدمان دروس و البته ضریب دروس به نحویست که رتبه ساخت و تولید با رتبه های دیگر کد ضریب ها متفاوت باشد.

مشاوره و چیدمان انتخاب رشته ارشد 99 با مناسب ترین قیمت

ارشد ساخت و تولید در سال 99، ظرفیت پذیرش خوبی دارد. طرفداران ارشد ساخت و تولید برای قبولی رقابت کم فشارتری را تحمل می کنند. در انتخاب رشته ارشد ساخت و تولید، حتی رتبه های بالاتر نیز شانس های قبولی خوبی دارند. علت این امر همپوشانی رتبه های گرایش های اصلی مانند طراحی و تبدیل انرژی با ساخت و تولید است.

تقریباً از یک رنج رتبه به بعد در گرایش های تبدیل انرژی و طراحی، رتبه های این دو گرایش ارشد مکانیک از رتبه های طرفداران ساخت و تولید بهتر می شود و همین باعث می شود که رتبه های بدتر ساخت و تولید، شرایط قبولی خوبی پیدا کنند.

در مقابل کد ضریب 1، در دفترچه ارشد سال 99 شاهد یک گرایش کم پذیرش نیز هستیم: جوش

انتخاب رشته ارشد مکانیک 99: طراحی کاربردی (کد ضریب 2)

گرایش های کد ضریب 2 ارشد مکانیک 99
کد ضریب 2 ارشد مکانیک طراحی کاربردی
تسلیحات: سلاح و مهمات
مهندسی هوافضا: فناوری ماهواره
مهندسی ماشین های ریلی

انتخاب رشته ارشد مهندسی مکانیک در کد ضریب 2، گرایبش نام آشنای طراحی را در خود جای داده است. برخلاف گرایش مقابل یعنی ارشد تبدیل انرژی، طراحی کاربردی، گرایش هم خانواده ای ندارد، البته یک گرایش نظامی خاص دارد: تسلیحات با زیر شاخه سلاح و مهمات.

طراحی کاربردی با نام سنتی آن یعنی جامدات نیز می شناسند. مقابلش سیالات قرار دارد که نام سنتی گرایش تبدیل انرژی است.

مشاوره و چیدمان انتخاب رشته ارشد 99 با مناسب ترین قیمت

گرایش های هوافضا در کد ضریب 2، پذیرش بالایی ندارند. اکثر داوطلبان ارشد مکانیک که به هوافضا علاقه مندند به جای انتخاب رشته هوافضا تحت عنوان ارشد مکانیک، ترجیح م یدهند در رشته شناور مهندسی هوافضا نیز کنکور ارشد بدهند. کنکور ارشد هوافضا، یک کنکور شناور است.

مهندسی ماشین های ریلی در مقطع ارشد مکانیک متعلق به دانشگاه علم و صنعت است و تمام. کلاً دانشگاه علم و صنعت مهد رشته های مرتبط با راه آهن و صنایع ریلی است.

انتخاب رشته اصلی و شناور در کنکور کارشناسی ارشد 99

در انتخاب رشته ارشد مکانیک، ظرفیت پذیرش طراحی کاربردی در سال 99، بالاست. با توجه به همپوشانی رتبه های ارشد تبدیل انرژی در کد ضریب 3 با رتبه های ارشد طراحی کاربردی در کد ضریب 2، رتبه های بالاتر طراحی کاربردی نیز شانس قبولی خوبی دارند. رتبه های 4 رقمی آن نیز شانس قبولی روزانه دارند.

بحث جالب در انتخاب رشته ارشد مکانیک در سال 99 این است:

طراحی کاربردی را بالاتر بزنیم یا تیدیل انرژی را؟

طراحی کاربردی (جامدات) بهتر است یا تبدیل انرزی (سیالات)؟

در سال های گذشته، کفه ترازوی انتخاب رشته ارشد مکانیک به نفع تبدیل سنگینی می کرد. در حال حاضر قدری کفه های ترازو به سمت متعادل شدن در حال پیشروی است.

مشاوره و چیدمان انتخاب رشته ارشد 99 با مناسب ترین قیمت

انتخاب رشته ارشد مکانیک 99: تبدیل انرژی (کد ضریب 3)

گرایش های کد ضریب 3 ارشد مکانیک 99
کد ضریب 3 ارشد مکانیک تبدیل انرژی
مهندسی سیستم های انرژی: تکنولوژی انرژی
مهندسی سیستم های انرژی: انرژی و محیط زیست
مهندسی سیستم های انرژی: سیستم های انرژی
مهندسی انرژی های تجدیدپذیر
مهندسی هسته ای: کاربرد پرتوها
گداخت هسته ای
مهندسی راکتور
مهندسی پرتوپزشکی
مهندسی چرخه سوخت

انتخاب رشته ارشد مهندسی مکانیک، برای گرایش تبدیل انرژی نسبت به سایر کد ضریب ها و گرایش ها، حساس تر است. رقابت در این گرایش فشرده تر است. اکثر رتبه های خوب تمایل به انتخاب گرایش تبدیل دارند. به همین دلیل همیشه رتبه قبولی ارشد تبدیل انرژی نسبت به ارشد گرایش طراحی کاربردی، رتبه بهتر و پایین تری بوده است.

در هر حال، خود گرایش تبدیل انرژی، اصلی ترین گرایش در کد ضریب 2 است. گرایش های هم خانواده تبدیل که در خانواده مهندسی سیستم های انرژی قرار می گیرند، نسبت به خود تبدیل انرژی در اولویت بندی های بعدی فرم انتخاب رشته ارشد مکانیک سازمان سنجش قرار می گیرند.

مشاوره و چیدمان انتخاب رشته ارشد 99 با مناسب ترین قیمت

در دفترچه انتخاب رشته ارشد 99، می بینیم که ظرفیت پذیرش ارشد تبدیل انرژی نسبت به سایر هم خانواده هایش بسیار بیشتر است. از طرفی گرایش های تبدیل انرژی برای اپلای متناسب تر هستند و در این بین گرایش های مهندسی سیستم های انرژی با عناوین محیط زیست و تکنولوژی ارزشمند می شوند. گرایش مهندسی انرژی های تجدیدپذیر نیز در سبد انتخابی در رده های خوبی جای می گیرد، اگر داوطلب دنبال اپلای باشد.

گرایش های مهندسی هسته ای کد ضریب 2، نسبت به گرایش های تبدیل، هواخواه کمتری دارن. از طرفی همپوشانی گرایش های ارشد مهندسی هسته ای مکانیک با مهندسی برق، باعث می شود تا به گونه ای در مهندسی هسته ای حالت بین رشته ای خوبی ایجاد گردد. باید علاقه بسیار ی به تکنولوژی های هسته ای داشته باشید تا این گرایش ها را در دسته انتخاب های اول قرا ردهید.

انتخاب رشته ارشد مکانیک 99: مهندسی پزشکی (کد ضریب 4)

در انتخاب رشته ارشد مکانیک 99، کد ضریب 4 سهم گرایش مهندس یپزشکی است. مهندسی پزشکی سه زیر گرایش دارد:

  1. ارشد مهندسی پزشکی (مکانیک): بیومکانیک
  2. ارشد مهندسی پزشکی (مکانیک): توانبخشی
  3. ارشد مهندسی پزشکی (مکانیک): ورزش

مهندسی پزشکی قطعاً در انتخاب رشته ارشد 99 مهندسی مکانیک، محبوبیت بسیار بیشتری نسبت به سال های قبل دارد. روند رو به رشد تمایل به سمت رشته هایی که پیوند یا پیشوند پزشکی را دارند، باعث شده است تا مهندسان بیکار و البته خسته از بازار کار با حقوق های ناچیز، به سمت نام پزشکی که وضع خوبی در شرایط حال حاضر جامعه دارد، کشیده شوند. در مجموع رتبه های خوب زیادی در این سال ها به سمت مهندسی پزشکی هجوم آورده اند.

در ارشد برق، گرایش بیوالکرتیک و در ارشد مکانیک، گرایش بیومکانیک، محبوبیت دارند. البته سهم اندک پذیرش برای گرایش ورزش و انحصاری بودن ارشد توانبخشی برای دانشگاه آزاد و پذیرش بالاتر بیومکانیک نیز این محبوبیت را گسترش داده است.

مشاوره و چیدمان انتخاب رشته ارشد 99 با مناسب ترین قیمت

انتخاب رشته ارشد مکانیک 99: مهندسی خودرو (کد ضریب های 5، 6، 7 )

در انتخاب رشته ارشد مکانیک 99، کد ضریب های 5، 6 و 7 را باید با عنوان ارشد مهندسی خودرو دسته بندی کنیم. کم طرفدار بودن و کم پذیرش بودن آنها، باعث شده است که در لیست های انتهایی فرم های انتخاب رشته ارشد مکانیک، جا خوش کنند. البته طرفدارن خاص خود را دارند که فقط برای این گرایش ها در کنکور ارشد 99 مهندسی مکانیک شرکت کرده اند.

گرایش های ارشد مهندسی خودرو در سال 99 از مجموعه ارشد مکانیک

کد ضریب 5 ارشد مکانیک

مواد مرکب

دریا

قوای محرکه خودرو

کد ضریب 6 ارشد مکانیک

طراحی و ساخت خودرو

طراحی سیستم های دینامیکی خودرو

کد ضریب 7 ارشد مکانیک

سازه و بدنه خودرو

در بین این گرایش ها، گرایش های ارشد دریا در کد ضریب 5 و ارشد طراحی و ساخت خودرو، از رسته های نظامی و ویژه دانشگاه مالک اشتر هستند.

در انتخاب رشته ارشد مکانیک 99، باید توجه داشته باشید که در کد ضریب 5، گرایش اصلی قوای محرکه خودرو است. به نوعی تحت عنوان مهندسی خودرو، گرایش قوای محرکه خودرو در کد ضریب 5 و  طراحی سیستم های دینامیکی خودرو در کد ضریب 6 و سازه و بدنه خودرو در کد ضریب 7 طرفداران خاص خود را دارند.

انتخاب رشته ارشد مکانیک 99: مکاترونیک (کد ضریب 8)

ارشد مهندسی مکاترونیک، تنها گرایشی است که در کد ضریب 8 قرار دارد. رتبه های به نسبت بالاتری نسبت به گرایش های ساخت و تولید، طراحی و تبدیل، در ارشد مکاترونیک پذیرفته می شوند. ظرفیت نسبتاً خوبی دراد، تقریباً به اندازه ساخت و تولید.

مشاوره و چیدمان انتخاب رشته ارشد 99 با مناسب ترین قیمت

انتخاب رشته ارشد مکانیک 99: کد ضریب 9

آخرین کد ضریب ارشد مکانیک در سال 99، گرایش مهندسی سیستم های میکرو و نانو الکترومکانیک است. یک ملغمه از رشته های مکانیک، برق و نانو تکنولوژی. نکته جالب درباره این گرایش این سات که در انتخاب رتشه ارشد مکانیک سال 98، یکی از گرایش های ساخت و تولید در کد ضریب یک بود. در سال 99، هویت مستقلی پیدا کرده است. پذیرش بسیار بسیار محدودی دارد. طرفداران کمی نیز دارد.

مشاوره انتخاب رشته ارشد مکانیک در سال 99

مشاوران متخصص انتخاب رشته در دپارتمان تخصصی کارشناسی ارشد مکانیک، برای اینکه بتوانند مشاوره انتخاب رشته ارشد را در سال 99 با موفقیت انجام دهند تمامی ظرفیت های پذیرش و تغییرات آنها، رتبه های قبولی لازم برای ارشد مکانیک و اولویت بندی دقیق بر مبنای شرایط و رتبه داوطلب در سهمیه، توسط مشاوران انتخاب رشته کارشناسی ارشد مکانیک تحلیل شده است. مشاوره انتخاب رشته ارشد مکانیک ما در سال 99، روند زیر را برای شما طی می کند:

تحلیل کارنامه سال 99 شما در تک تک کد ضریب ها و رشته های کارشناسی ارشد مکانیک

تحلیل شانس قبولی شما در انتخاب رشته براساس رتبه های شما در دانشگاه های مختلف

چیدمان نهایی انتخاب رشته ارشد مکانیک در رشته های مختلف و کد ضریب های سال 99

مشاوره و چیدمان انتخاب رشته ارشد 99 با مناسب ترین قیمت

رتبه لازم برای قبولی در کارشناسی ارشد مکانیک 99

با توجه به نتایج سال گذشته، رتبه لازم برای قبولی در دانشگاه های مختلف کارشناسی ارشد مکانیک برای سال 99 تحلیل می شود. رتبه های قبولی سال گذشته در ارشد مکانیک دقیقاً منطبق بر رتبه های قبولی نهایی در سال 99 نخواهد بود. علت این عدم تطابق، تغییر ظرفیت های پذیرش دانشگاه ها و تغییر علاقه مندی های داوطلبان ارشد 98 نسبت به داوطلبان سال 99 است. بنابراین، می توان گفت که رتبه های لازم برای قبولی در ارشد مکانیک به نوعی تخمینی است از شرایط سال گذشته و امسال. تا حدود زیادی رتبه های قبولی می تواند نزدیک به رتبه های قبولی ارشد مکانیک در سال گذشته باشد ولی قطعاً اختلاف هایی را خواهد داشت که این اختلاف ها در بعضی دانشگاه ها بسیار بسیار کم و در بعضی دانشگاه ها بسیار زیاد خواهد بود.

مبنای تخمین برای رتبه های قبولی ارشد مکانیک در سال 99 علاوه بر سال 98، تغییر ظرفیت های سال 99 نسبت به سال 98 نیز می باشد. مشاوران تحصیلی ما در مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد، این تحلیل ها را انجام می دهند تا بهترین تخمین از رتبه های قبولی کارشناسی ارشد مکانیک امسال به دست آورید.

رتبه لازم برای قبولی در کارشناسی ارشد مکانیک در سال 99

اولویت بندی و چیدمان انتخاب رشته ارشد مکانیک 99

اولویت بندی انتخاب رشته ارشد مکانیک شما باید بر مبنای عوامل زیر انجام شود:

براساس رتبه شما

علاقه شما

 شهریه دانشگاه ها

اعتبار و کیفیت دانشگاه ها

امکان ادامه تحصیل در دکترا

امکان پذیرش خارج از کشور

دوری و نزدیکی شما به محل دانشگاه

شرایط شغلی خانوادگی و مشکلات احتمالی شما

مشاوره و چیدمان انتخاب رشته ارشد 99 با مناسب ترین قیمت

برای تبدیل انرژی روزانه دانشگاه‌های تهران چه رتبه ای میخواد ؟

دانشگاه شیراز چه رتبه ای مجاز روزانه میشه؟؟

ببخشيد با رتبه ي ١١٨ سهميه پنج درصد و ١١٠٠ بدون سهميه ميشه بيومكانيك يكي از دانشگاه هاي تهران روزانه يا شبانه قبول شم؟

سلام. با توجه به اعلام نتایج، جواب سوالتون رو قطعا گرفتید. متاسفانه به دلیل مشکلاتی که کرونا برامون به وجود آورد نتونستیم به موقع پاسختون رو بدیم.

سلام با رتبه ي ١١٨ سهميه پنج درصد و ١١٠٠ كل
بيومكانيك روزانه يا شبانه ي يكي از دانشگاه هاي تهران رو ميشه قبول شم؟

سلام. با توجه به اعلام نتایج، جواب سوالتون رو قطعا گرفتید. متاسفانه به دلیل مشکلاتی که کرونا برامون به وجود آورد نتونستیم به موقع پاسختون رو بدیم.

سلام وقت بخیر
بنده توی 9 گرایش رشته مکانیک دانشگاه روزانه مجاز شدم،
و رتبه ای که در ۹ گرایش کسب کردم به شکل زیر هست،چند درصد احتمال هست که دانشگاه روزانه مجاز بشم،سپاس از راهنماییتون.

کد ضریب 1 : رتبه 1932
کد ضریب 2 : رتبه 2757
کد ضریب 3 : رتبه 4041
کد ضریب 4 : رتبه 3038
کد ضریب 5 : رتبه 4056
کد ضریب 6 : رتبه 2952
کد ضریب 7 : رتبه 2991
کد ضریب 8 : رتبه 2331
کد ضریب 9 : رتبه 1628

سلام. با توجه به اعلام نتایج، جواب سوالتون رو قطعا گرفتید. متاسفانه به دلیل مشکلاتی که کرونا برامون به وجود آورد نتونستیم به موقع پاسختون رو بدیم.

سلام خستع نباشید میخاستم ببینم هرسال داخا کنکور ارشدمکانیک چند داوطلب شرکت مبکنن وهم برای دانشگاه های تهران اوردن چه رتبه ای لازمم ممنون

سلام.
سال گذشته حدود 19 هزار نفر شرکت کرده بودند.
امسال احتمالا نزدیک 14 تا 15 هزار نفر بوده ولی فقط حدود 8 تا 9000 نفر مجاز شده.
برای دانشگاه های تهران برای رشته و گرایش های مختلف خیلی فرق داره بازه رتبه ها.
مثلا برای تبدیل و طراحی دیگه بالای 300 و 350 به روزانه های تهران در بهترین حالت نباید فرک کنید ولی مثلا تو گرایش های کم اهمیت تا 500 و 600 هنوز شانس هست

سلام. دانشگاه های روزانه اگه بخواید با شانس تقریبا خیلی خوشبینانه دانشگاه های شهرستانهای درجه 4 مثل سیستان و .. شاید قبول بشید ولی نوبت دوم تا دانشگاه های درجه سه مثل شهر کرد و .. شانس دارید.

14 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

تخمین رتبه ارشد سینما و هنرهای نمایشی 1400
تخمین رتبه
تخمین رتبه ارشد سینما و هنرهای نمایشی 1400

تخمین رتبه ارشد سینما و هنرهای نمایشی 1400 تخمین رتبه ارشد سینما و هنرهای نمایشی سال 1400، نسبت به سالیان گذشته تفاوتی ویژه دارد و آن، تغییرات در سطح سوالات درس های مختلف در گرایش های مختلف است. در کل ابتدا باید مفهوم و فرمول های تخمین رتبه را بدانید …

تخمین رتبه ارشد طراحی شهری 1400
تخمین رتبه
تخمین رتبه ارشد طراحی شهری 1400

تخمین رتبه ارشد طراحی شهری 1400 تخمین رتبه ارشد طراحی شهری سال 1400، نسبت به سالیان گذشته تفاوتی ویژه دارد و آن، تغییرات در سطح سوالات درس های مختلف در گرایش های مختلف است. در کل ابتدا باید مفهوم و فرمول های تخمین رتبه را بدانید تا رتبه تخمینی خام …

تخمین رتبه ارشد برنامه ریزی شهری شهرسازی 1400
تخمین رتبه
تخمین رتبه ارشد برنامه ریزی شهری 1400 (شهرسازی)

تخمین رتبه ارشد برنامه ریزی شهری (شهرسازی) 1400 تخمین رتبه ارشد برنامه ریزی شهری (شهرسازی) سال 1400، نسبت به سالیان گذشته تفاوتی ویژه دارد و آن، تغییرات در سطح سوالات درس های مختلف در گرایش های مختلف است. در کل ابتدا باید مفهوم و فرمول های تخمین رتبه را بدانید …