انتخاب رشته ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 1402
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

انتخاب رشته ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 1402

انتخاب رشته ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 1402، پس از اعلام نتایج و انتشار کارنامه کنکور ارشد وزارت بهداشت 1402 در رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی آغاز می شود. از آنجایی که فرآیند انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت، به دلیل ظرفیت های بسیار پایین و وجود سهمیه های متعدد بسیار پیچیده و پر نکته است، تلاش کرده ایم تا برای شما یک راهنمای جامع و کامل از انتخاب رشته ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی آماده کنیم.

در انتخاب رشته ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی در سال ۱۴۰۲، باید به مواردی که در ادامه این مقاله جامع مطرح می کنیم بسیار توجه داشته باشید. انتخاب رشته اشتباه باعث می شود تا شما با رتبه ای خوب حتی شانس قبولی خود را به صفر برسانید. انتخاب رشته ای صحیح و کاملاً هوشمندانه و حساب شده در ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی باعث می شود تا شما با رتبه ای بد، در دانشگاهی فراتر از حد انتظار قبول شوید.

مهم ترین نکات انتخاب رشته ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ۱۴۰۲

بدون درک نکات زیر، هرگز اقدام به انتخاب رشته در ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی نکنید.

 • رتبه شما در سهمیه ثبت نامی شما در ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، شاخص تعیین کننده قبولی شماست و رتبه بدون سهمیه ارزش زیادی در انتخاب رشته ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ندارد و صرفاً جهت اطلاع شخص شماست.
 • شما به عنوان داوطلب ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی باید بدانید که مجاز شدن برای انتخاب رشته ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی به هیچ وجه به منزله قبولی شما نخواهد بود.
 • تعداد ظرفیت پذیرش ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، هرگز به این معنا نیست که شما با رتبه ای کمتر از تعداد ظرفیت پذیرش سال ۱۴۰۲، صد در صد قبول هستید.
 • اگر رتبه شما در سهمیه تان بیشتر از تعداد ظرفیت پذیرش کلی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی باشد، هرگز به معنای عدم قبولی صد در صد شما نیست.

اساس انتخاب رشته ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 1402

ابتدا باید بدانید که اصول اصلی انتخاب رشته ارشد در وزارت بهداشت چیست. این اصول، اصولی ثابت هستند که باید در تمامی انتخاب رشته های ارشد بهداشت رعایت شود. این اصول عبارتند از:

 • تحلیل کارنامه کارشناسی ارشد وزارت بهداشت در سال 1402
 • سهمیه ای که در کنکور ارشد بهداشت در آن ثبت نام کرده اید
 • استفاده از رتبه در سهمیه و درک رتبه بدون سهمیه
 • تفاوت سهمیه ها و جابجایی شانس های قبولی براساس قوانین سهمیه ها به خصوص سهمیه ایثارگران (5 درصد و 25 درصد)

برای درک این موارد که به صورت عمومی برای انتخاب رشته در تمامی گروه های آزمون ارشد بهداشت، ثابت هستند، به مطلب زیر رجوع کنید.

انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 1402

حالا که درکی کلی از انتخاب رشته ارشد بهداشت دارید، می توانیم به سراغ انتخاب رشته تخصصی رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی در سال 1402 برویم.

دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت پذیرش ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 1402

برای انتخاب رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، باید در ابتدا بدانید که ظرفیت های پذیرش سال 1402 به چه ترتیب خواهد بود. دانشگاه های پذیرنده ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی در سال 1402 و براساس دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت، چه دانشگاه هایی هستند و هر کدام از این دانشگاه ها چند نفر ظرفیت دارند و در هر کدام از این دانشگاه ها چه شرایط خاصی برای پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی وجود دارد. برای دیدن دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت پذیرش ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 1402 به لینک زیر مراجعه کنید:

دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت پذیرش ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 1402

جمع کل ظرفیت پذیرش ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 1402 در دوره های روزانه

72

جمع کل ظرفیت پذیرش ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 1402 در دوره های شهربه پرداز

21

جمع کل ظرفیت پذیرش ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 1402 در دانشگاه های آزاد

82

جمع کل ظرفیت پذیرش ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 1402

175

داوطلبان ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی به تعداد کل دانشگاه ها و دوره های دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 1402، می توانند در فرم آنلاین انتخاب رشته وزارت بهداشت، انتخاب داشته باشند.

تعداد انتخاب ها در انتخاب رشته ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 1402

انتخاب های روزانه

19

انتخاب های شهریه پرداز

18

تعداد انتخاب های دانشگاه آزاد

10

تعداد کل انتخاب های انتخاب رشته ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی سال 1402

47

شانس قبولی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ۱۴۰۲

شانس قبولی در ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ۱۴۰۲ را می توان براساس ظرفیت های پذیرش و قبولی های سال 1400 ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، تخمین زد. برای این تخمین توجه داشته باشید که تغییرات در ظرفیت های پذیرش و همچنین تعداد شرکت کنندگان ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی در سهمیه های 5 درصد و 25 درصد ایثارگران، می تواند در تخمین های قبولی امسال براساس قبولی های سال گذشته، خطای فاحشی ایجاد کند.

احتمال قبولی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ۱۴۰۲ در سهمیه آژاد و ایثارگران

در انتخاب رشته ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ۱۴۰۲، توجه داشته باشید که رتبه در سهمیه اهمیت دارد و قبولی های سال گذشته در هر سهمیه است که مهم می باشد. به عنوان مثال ممکن است سال گذشته رتبه 2 در سهمیه آزاد ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، در دوره روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران پذیرفته شده باشد. این به این معنا نیست که رتبه 2 سهمیه 25 درصد ایثارگران نیز می تواند در دانشگاه علوم پزشکی تهران قبول شود.

هر سهمیه ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی باید به صورت جداگانه تحلیل شود. ظرفیت های پذیرش بر روی قبولی های نهایی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی سال 1402 تاثیرگذار است. دلیل این امر این است که برای سهمیه های 5 درصد و 25 درصد ایثارگران، مبتنی بر ظرفیت پذیرش، تعداد نفرات پذیرفته شده تعیین می شود.

مثلا اگر دانشگاه تهران 20 نفر دانشجوی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی در سال 1402 بپذیرد، از این 20 نفر، 5 نفر سهمیه داوطلبان دارای سهمیه 25 درصد ایثارگران است. 1 نفر هم سهم سهمیه 5 درصد ایثارگران خواهد بود. پس در مجموع 6 نفر متعلق می شود به این سهمیه های ایثارگران و 14 نفر باقیمانده متعلق است به سهمیه آزاد.

بهتر است برای درک قوانین سهمیه های ایثارگران در کنکورهای ارشد 1402، به این مطلب مراجعه کنید.

قوانین سهمیه های ایثارگران در کنکورهای کارشناسی ارشد

اولویت بندی انتخاب رشته ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

اولویت بندی به این معناست که شما 19 انتخاب ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی را چگونه در فرم انتخاب رشته خود بچینید. کدام انتخاب ها را حذف کنید و کدام انتخاب ها را بالاتر از دیگر انتخاب ها قرار دهید.

اولویت بندی، پس از داشتن شانس های قبولی در ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مهم ترین فاکتور در انتخاب رشته می باشد. شما باید به گونه ای انتخاب رشته کنید که متناسب با رتبه شما در سهمیه، علاقه مندی، شهریه ها، محل سکونت و همچنین هدف های آتی از قبولی در ارشد باشد. توجه داشته باشید که شرایط شخصی شما می تواند چیدمان انتخاب رشته شما در ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی سال ۱۴۰۲ را به شدت تحت تاثیر قرار دهد.

شما زمانی می توانید انتخاب رشته درست و دقیق در ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی داشته باشید که هم تک تک دانشگاه ها را به خوبی بشناسید و هم بدانید که برای هدف آینده شما کدام دانشگاه اهمیت دارد.

دوره ها در انتخاب رشته ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

در انتخاب رشته ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، سه نوع دوره وجود دارد: دوره های روزانه و رایگان، دوره های شهریه پرداز یا همان شبانه و دانشگاه های آزاد. باید بدانید که با توجه به شرایط شخصی شماست که می توان تعیین کرد که آیا دوره های شهریه پرداز دانشگاه های معتبر باید در اولویت های بالا قرار بگیرند یا دوره های روزانه دانشگاه های درجه یک و دو و سه شهرستان ها.

در مدرک دوره های شبانه یا شهریه پرداز، عنوان شهریه پرداز قید نمی شود. مدرک دوره های شهریه پرداز عیناً مشابه مدارک دوره های روزانه است.

شهریه های ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

شهریه تحصیل در دوره های شهریه پرداز ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی به میزان اعتبار و رتبه آن دانشگاه علوم پزشکی در ارشد وزارت بهداشت دارد. هر چقدر دانشگاه علوم پزشکی پذیرنده در ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، معتبرتر باشد میزان شهریه آن بیشتر خواهد بود. در نهایت میزان حداقلی و حداکثری شهریه های تحصیل در ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی سال 1402 از قرار زیر است.

شهریه های ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی در سال 1402

حداقل شهریه تحصیل ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

8،500،000 تومان

حداکثر شهریه تحصیل ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

12،000،000 تومان

مشاوره انتخاب رشته ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ۱۴۰۲

برای مشاوره انتخاب رشته ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی در سال ۱۴۰۲، تیم تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی مرکز مشاوران تحصیلی، براساس فاکتورهای زیر، دقیق ترین و بهترین انتخاب رشته را برای شما انجام می دهند:

 1. انتخاب رشته براساس تحلیل دقیق رتبه شما در سهمیه
 2. مشاوره شانس های قبولی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی بر مبنای قبولی های سال های گذشته
 3. بررسی شانس قبولی شما در ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی بر مبنای تغییرات ظرفیت های پذیرش سال 1402
 4. بررسی قبولی سهمیه های ایثارگران و تاثیر آنها بر روی قبولی سهمیه آزاد و سپس ارزیابی مجدد شانس قبولی شما
 5. اولویت بندی انتخاب رشته ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی شما براساس شانس های قبولی شما، محل سکونت شما، امکان ادامه تحصیل راحت در مقطع دکترا و یا پذیرش از دانشگاه های خارج از کشور
 6. در نظر گرفتن هزینه های تحصیل و میزان توان مالی شما
 7. تحلیل نهایی تمامی شرایط شخصی شما از جمله شاغل بودن، متاهل بودن و یا هر شرایط خاص زندگی شخصی شما
 8. چیدمان نهایی انتخاب رشته ارشد و ارائه آن به شما
3/5 - (1 امتیاز)
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

سوالات و کلید سوالات ارشد مامایی 1404-1403
دفترچه سوالات کنکور ارشد
سوالات و کلید سوالات ارشد مامایی 1404-1403

دانلود سوالات ارشد مامایی 1404-1403 برای دانلود سوالات ارشد مامایی 1403 بر روی لینک زیر کلیک کنید. دانلود سوالات ارشد مامایی 1404-1403 (به محض دریافت) دانلود کلید سوالات ارشد مامایی 1404-1403 سنجش پزشکی براساس نوع دفترچه سوالات کارشناسی ارشد مامایی مربوط به سال 1404-1403، کلید سوالات را منتشر می کند. …

سوالات و کلید سوالات ارشد تغذیه 1404-1403
دفترچه سوالات کنکور ارشد
سوالات و کلید سوالات ارشد تغذیه 1404-1403

دانلود سوالات ارشد تغذیه 1404-1403 برای دانلود سوالات ارشد تغذیه 1403 بر روی لینک زیر کلیک کنید. دانلود سوالات ارشد تغذیه 1404-1403 (به محض دریافت) دانلود کلید سوالات ارشد تغذیه 1404-1403 سنجش پزشکی براساس نوع دفترچه سوالات کارشناسی ارشد تغذیه مربوط به سال 1404-1403، کلید سوالات را منتشر می کند. …

سوالات و کلید سوالات ارشد بهداشت محیط 1404-1403
دفترچه سوالات کنکور ارشد
سوالات و کلید سوالات ارشد بهداشت محیط 1404-1403

دانلود سوالات ارشد بهداشت محیط 1404-1403 برای دانلود سوالات ارشد بهداشت محیط 1403 بر روی لینک زیر کلیک کنید. دانلود سوالات ارشد بهداشت محیط 1404-1403 (به محض دریافت) دانلود کلید سوالات ارشد بهداشت محیط 1404-1403 سنجش پزشکی براساس نوع دفترچه سوالات کارشناسی ارشد بهداشت محیط مربوط به سال 1404-1403، کلید …