انتخاب رشته ارشد مجموعه فیزیک پزشکی 1402
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

انتخاب رشته ارشد فیزیک پزشکی 1402

انتخاب رشته ارشد فیزیک پزشکی 1402، پس از اعلام نتایج و انتشار کارنامه کنکور ارشد وزارت بهداشت 1402 آغاز می شود. از آنجایی که فرآیند انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت، به دلیل ظرفیت های بسیار پایین و وجود سهمیه ها، پیچیده و پر نکته است، تلاش کرده ایم تا برای شما یک راهنمای جامع و کامل از انتخاب رشته ارشد فیزیک پزشکی آماده کنیم.

انتخاب رشته ارشد فیزیک پزشکی 1402

مهم ترین نکات در انتخاب رشته ارشد فیزیک پزشکی 1402 شامل موارد زیر است:

 • در انتخاب رشته ارشد فیزیک پزشکی، رتبه شما در سهمیه آزاد، شاخص تعیین کننده قبولی شماست و رتبه بدون سهمیه ارزش زیادی در انتخاب رشته ارشد فیزیک پزشکی ندارد و صرفاً جهت اطلاع شخص شماست.
 • شما به عنوان داوطلب ارشد فیزیک پزشکی 1402 باید بدانید که مجاز شدن برای انتخاب رشته ارشد فیزیک پزشکی به هیچ وجه به منزله قبولی نهایی شما نخواهد بود.
 • تعداد ظرفیت پذیرش ارشد فیزیک پزشکی، هزگز به این معنا نیست که شما با رتبه ای کمتر از تعداد ظرفیت پذیرش 1402، صد در صد قبول هستید و بستگی به اولویت بندی شما در فرم انتخاب رشته دارد.
 • اگر رتبه شما در سهمیه تان بیشتر از تعداد ظرفیت پذیرش کلی ارشد فیزیک پزشکی باشد، هرگز به معنای عدم قبولی صد در صد شما نیست و بستگی به اولویت بندی رتبه های بهتر از شما دارد.

اصول انتخاب رشته ارشد فیزیک پزشکی 1402

اصول انتخاب رشته ارشد فیزیک پزشکی 1402 عبارتند از:

 1. تحلیل کارنامه و درک اطلاعات مندرج در آن
 2. سهمیه ای که در کنکور ارشد بهداشت در آن ثبت نام کرده اید
 3. استفاده از رتبه در سهمیه و درک رتبه بدون سهمیه
 4. تفاوت سهمیه ها و جابجایی شانس های قبولی براساس قوانین سهمیه ها به خصوص سهمیه ایثارگران (5 درصد و 25 درصد)

برای درک عمومی و کلیت قوانین ثابت انتخاب رشته در سایت سنجش پزشکی بر روی لینک پایین کلیک کنید.

انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 1402

گرایش ها در انتخاب رشته ارشد فیزیک پزشکی 1402

در انتخاب رشته ارشد فیزیک پزشکی 1402 براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد وزارت بهداشت دو رشته/گرایش زیر وجود دارد:

فیزیک پرشکی: اصلی ترین گرایش در انتخاب رشته ارشد فیزیک پزشکی است که بیشتر داوطلبان به خصوص دارندگان لیسانس فیزیک بر سر این گرایش رقابت دارند.

رادیوبیولوژی و حفاطت پرتویی: اصلی ترین گرایش برای داوطلبانی که در این گروه لیسانس مرتبط با رادیولوژی و یا تکنولوژی پرتوشناسی دارند.

اختلاف رتبه و اختلاف مدارک تحصیلی مورد پذیرش بین این دو گرایش در انتخاب رشته ارشد مجموعه فیزیک پزشکی به قدری زیاد است که عملاً هیچ رقابتی بین این دو گرایش با هم به وجود نمی آید.

در انتخاب رشته ارشد فیزیک پزشکی شما می توانید این رشته ها را انتخاب نمایید به شرطی که در آن رشته مجاز به انتخاب رشته شده باشید.

ظرفیت پذیرش ارشد فیزیک پزشکی 1402-1401

برای انتخاب رشته ارشد فیزیک پزشکی، باید بدانید که ظرفیت های پذیرش به چه ترتیب خواهد بود. در جدول زیر تعداد کل ظرفیت پذیرش ارشد فیزیک پزشکی 1402-1401 در دوره های مختلف آورده شده است.

جمع کل ظرفیت پذیرش ارشد فیزیک پزشکی 1402-1401 در دوره های روزانه

74

جمع کل ظرفیت پذیرش ارشد فیزیک پزشکی 1402-1401 در دوره های شهریه پرداز

16

جمع کل ظرفیت پذیرش ارشد فیزیک پزشکی 1402-1401 در دوره های آزاد

0

جمع کل ظرفیت پذیرش ارشد فیزیک پزشکی 1402-1401

90

تعداد انتخاب های ارشد فیزیک پزشکی 1402 در انتخاب رشته

داوطلبان ارشد فیزیک پزشکی برای انتخاب رشته ارشد 1402 وزارت بهداشت به تعداد کل دانشگاه ها و دوره های دفترچه انتخاب رشته، می توانند در فرم آنلاین انتخاب رشتهسایت سنجش پزشکی، انتخاب داشته باشند.

تعداد انتخاب های رشته ارشد فیزیک پزشکی 1402-1401

تعداد انتخاب های روزانه

22

تعداد انتخاب های شهریه پرداز

16

تعداد انتخاب های دانشگاه آزاد

0

تعداد کل انتخاب های ارشد فیزیک پزشکی 1402-1401

38

جزئیات دقیق ظرفیت پذیرش دانشگاه های پذیرنده ارشد فیزیک پزشکی به تفکیک دانشگاه و دوره تحصیلی در مطلب زیر برای شما قرار داده شده است.

دانشگاه های پذیرنده ارشد فیزیک پزشکی 1402

شانس قبولی ارشد فیزیک پزشکی 1402

شانس قبولی در ارشد فیزیک پزشکی 1402 را می توان براساس ظرفیت های پذیرش و قبولی های 1401 ارشد فیزیک پزشکی، تخمین زد. برای این تخمین توجه داشته باشید که تغییرات در ظرفیت های پذیرش و همچنین تعداد شرکت کنندگان ارشد فیزیک پزشکی در سهمیه های 5 درصد و 25 درصد ایثارگران، می توانند در تخمین های قبولی ام براساس قبولی های گذشته، خطای فاحشی ایجاد کند.

اولویت بندی انتخاب رشته ارشد فیزیک پزشکی 1402

اولویت بندی انتخاب رشته به این معناست که شما دانشگاه های ارشد فیزیک پزشکی 1402 را چگونه در فرم انتخاب رشته خود بچینید. کدام دانشگاه ها را حذف کنید و کدام دانشگاه ها را بالاتر از دیگر دانشگاه ها قرار دهید.

اولویت بندی دانشگاه های ارشد فیزیک پزشکی 1402، پس از اطلاع از شانس قبولی، مهم ترین فاکتور در انتخاب رشته می باشد. شما باید به گونه ای انتخاب رشته خود را اولویت بندی کنید که متناسب با رتبه شما در سهمیه، علاقه مندی، شهریه ها، محل سکونت و همچنین هدف های آتی شما باشد. توجه داشته باشید که شرایط شخصی شما می تواند اولویت بندی انتخاب رشته شما در ارشد فیزیک پزشکی 1402 را به شدت تحت تاثیر قرار دهد.

دوره ها در انتخاب رشته ارشد فیزیک پزشکی 1402

در انتخاب رشته ارشد فیزیک پزشکی 1402، دو نوع دوره وجود دارد: دوره های روزانه و رایگان و دوره های شهریه پرداز یا همان بین الملل. باید بدانید که با توجه به شرایط شخصی شماست که می توان تعیین کرد که آیا دوره های شهریه پرداز دانشگاه های معتبر باید در اولویت های بالا قرار بگیرند یا دوره های روزانه دانشگاه های درجه یک و دو و سه شهرستان ها. در مدرک دوره های شهریه پرداز، عنوان شهریه پرداز قید می شود.

شهریه ارشد فیزیک پزشکی 1402

شهریه تحصیل در دوره های شهریه پرداز ارشد فیزیک پزشکی 1402، به میزان اعتبار و رتبه دانشگاه علوم پزشکی بستگی دارد. هر چقدر دانشگاه علوم پزشکی پذیرنده در ارشد فیزیک پزشکی، معتبرتر باشد میزان شهریه آن بیشتر خواهد بود. در نهایت میزان حداقل و حداکثر شهریه تحصیل در ارشد فیزیک پزشکی 1402 از قرار زیر است.

شهریه های ارشد فیزیک پزشکی در 1402

حداقل شهریه تحصیل در دوره شهریه پرداز ارشد فیزیک پزشکی

8،500،000 تومان

حداکثر شهریه تحصیل در دوره شهریه پرداز ارشد فیزیک پزشکی

12،000،000 تومان

نرم افزار انتخاب رشته ارشد فیزیک پزشکی 1402

نرم افزار انتخاب رشته ارشد فیزیک پزشکی 1402، توسط تیم تخصصی مرکز مشاوران تحصیلی، براساس فاکتورهای زیر، دقیق ترین و بهترین انتخاب رشته را برای شما انجام می دهند:

 1. انتخاب رشته براساس تحلیل دقیق رتبه شما در سهمیه
 2. تعیین شانس های قبولی ارشد فیزیک پزشکی بر مبنای قبولی های های گذشته
 3. بررسی شانس قبولی شما در ارشد فیزیک پزشکی بر مبنای تغییرات ظرفیت های پذیرش 1402
 4. تعیین شانس قبوای براساس نوع سهمیه های ایثارگران
 5. اولویت بندی انتخاب رشته ارشد فیزیک پزشکی براساس شانس قبولی، کیفیت دانشگاه، امکان ادامه تحصیل در دکترا و امکان اپلای کردن
به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

سوالات و کلید سوالات ارشد مامایی 1404-1403
دفترچه سوالات کنکور ارشد
سوالات و کلید سوالات ارشد مامایی 1404-1403

دانلود سوالات ارشد مامایی 1404-1403 برای دانلود سوالات ارشد مامایی 1403 بر روی لینک زیر کلیک کنید. دانلود سوالات ارشد مامایی 1404-1403 (به محض دریافت) دانلود کلید سوالات ارشد مامایی 1404-1403 سنجش پزشکی براساس نوع دفترچه سوالات کارشناسی ارشد مامایی مربوط به سال 1404-1403، کلید سوالات را منتشر می کند. …

سوالات و کلید سوالات ارشد تغذیه 1404-1403
دفترچه سوالات کنکور ارشد
سوالات و کلید سوالات ارشد تغذیه 1404-1403

دانلود سوالات ارشد تغذیه 1404-1403 برای دانلود سوالات ارشد تغذیه 1403 بر روی لینک زیر کلیک کنید. دانلود سوالات ارشد تغذیه 1404-1403 (به محض دریافت) دانلود کلید سوالات ارشد تغذیه 1404-1403 سنجش پزشکی براساس نوع دفترچه سوالات کارشناسی ارشد تغذیه مربوط به سال 1404-1403، کلید سوالات را منتشر می کند. …

سوالات و کلید سوالات ارشد بهداشت محیط 1404-1403
دفترچه سوالات کنکور ارشد
سوالات و کلید سوالات ارشد بهداشت محیط 1404-1403

دانلود سوالات ارشد بهداشت محیط 1404-1403 برای دانلود سوالات ارشد بهداشت محیط 1403 بر روی لینک زیر کلیک کنید. دانلود سوالات ارشد بهداشت محیط 1404-1403 (به محض دریافت) دانلود کلید سوالات ارشد بهداشت محیط 1404-1403 سنجش پزشکی براساس نوع دفترچه سوالات کارشناسی ارشد بهداشت محیط مربوط به سال 1404-1403، کلید …