انتخاب رشته ارشد مجموعه فیزیک پزشکی 1401
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

انتخاب رشته ارشد فیزیک پزشکی 1401

مهم ترین نکات در انتخاب رشته ارشد فیزیک پزشکی 1401 شامل موارد زیر است:

 • در انتخاب رشته ارشد فیزیک پزشکی، رتبه شما در سهمیه آزاد، شاخص تعیین کننده قبولی شماست و رتبه بدون سهمیه ارزش زیادی در انتخاب رشته ارشد فیزیک پزشکی ندارد و صرفاً جهت اطلاع شخص شماست.
 • شما به عنوان داوطلب ارشد فیزیک پزشکی 1401 باید بدانید که مجاز شدن برای انتخاب رشته ارشد فیزیک پزشکی به هیچ وجه به منزله قبولی نهایی شما نخواهد بود.
 • تعداد ظرفیت پذیرش ارشد فیزیک پزشکی، هزگز به این معنا نیست که شما با رتبه ای کمتر از تعداد ظرفیت پذیرش 1401، صد در صد قبول هستید و بستگی به اولویت بندی شما در فرم انتخاب رشته دارد.
 • اگر رتبه شما در سهمیه تان بیشتر از تعداد ظرفیت پذیرش کلی ارشد فیزیک پزشکی باشد، هرگز به معنای عدم قبولی صد در صد شما نیست و بستگی به اولویت بندی رتبه های بهتر از شما دارد.

  برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

  نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت

اصول انتخاب رشته ارشد فیزیک پزشکی 1401

اصول انتخاب رشته ارشد فیزیک پزشکی 1401 عبارتند از:

 1. تحلیل کارنامه و درک اطلاعات مندرج در آن
 2. سهمیه ای که در کنکور ارشد بهداشت در آن ثبت نام کرده اید
 3. استفاده از رتبه در سهمیه و درک رتبه بدون سهمیه
 4. تفاوت سهمیه ها و جابجایی شانس های قبولی براساس قوانین سهمیه ها به خصوص سهمیه ایثارگران (5 درصد و 25 درصد)

برای درک عمومی و کلیت قوانین ثابت انتخاب رشته در سایت سنجش پزشکی بر روی لینک پایین کلیک کنید.

انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 1401

برای تخمین رتبه ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد وزارت بهداشت

گرایش ها در انتخاب رشته ارشد فیزیک پزشکی 1401

در انتخاب رشته ارشد فیزیک پزشکی 1401 براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد وزارت بهداشت دو رشته/گرایش زیر وجود دارد:

فیزیک پرشکی: اصلی ترین گرایش در انتخاب رشته ارشد فیزیک پزشکی است که بیشتر داوطلبان به خصوص دارندگان لیسانس فیزیک بر سر این گرایش رقابت دارند.

رادیوبیولوژی و حفاطت پرتویی: اصلی ترین گرایش برای داوطلبانی که در این گروه لیسانس مرتبط با رادیولوژی و یا تکنولوژی پرتوشناسی دارند.

اختلاف رتبه و اختلاف مدارک تحصیلی مورد پذیرش بین این دو گرایش در انتخاب رشته ارشد مجموعه فیزیک پزشکی به قدری زیاد است که عملاً هیچ رقابتی بین این دو گرایش با هم به وجود نمی آید.

در انتخاب رشته ارشد فیزیک پزشکی شما می توانید این رشته ها را انتخاب نمایید به شرطی که در آن رشته مجاز به انتخاب رشته شده باشید.

ظرفیت پذیرش ارشد فیزیک پزشکی 1401-1400

برای انتخاب رشته ارشد فیزیک پزشکی، باید بدانید که ظرفیت های پذیرش به چه ترتیب خواهد بود. در جدول زیر تعداد کل ظرفیت پذیرش ارشد فیزیک پزشکی 1401-1400 در دوره های مختلف آورده شده است.

جمع کل ظرفیت پذیرش ارشد فیزیک پزشکی 1401-1400 در دوره های روزانه

66

جمع کل ظرفیت پذیرش ارشد فیزیک پزشکی 1401-1400 در دوره های شهریه پرداز

15

جمع کل ظرفیت پذیرش ارشد فیزیک پزشکی 1401-1400 در دوره های آزاد

0

جمع کل ظرفیت پذیرش ارشد فیزیک پزشکی 1401-1400

81

تعداد انتخاب های ارشد فیزیک پزشکی 1401 در انتخاب رشته

داوطلبان ارشد فیزیک پزشکی برای انتخاب رشته ارشد 1401 وزارت بهداشت به تعداد کل دانشگاه ها و دوره های دفترچه انتخاب رشته، می توانند در فرم آنلاین انتخاب رشتهسایت سنجش پزشکی، انتخاب داشته باشند.

تعداد انتخاب های رشته ارشد فیزیک پزشکی 1401-1400

تعداد انتخاب های روزانه

19

تعداد انتخاب های شهریه پرداز

13

تعداد انتخاب های دانشگاه آزاد

0

تعداد کل انتخاب های ارشد فیزیک پزشکی 1401-1400

32

جزئیات دقیق ظرفیت پذیرش دانشگاه های پذیرنده ارشد فیزیک پزشکی به تفکیک دانشگاه و دوره تحصیلی در مطلب زیر برای شما قرار داده شده است.

دانشگاه های پذیرنده ارشد فیزیک پزشکی 1401

شانس قبولی ارشد فیزیک پزشکی 1401

شانس قبولی در ارشد فیزیک پزشکی 1401 را می توان براساس ظرفیت های پذیرش و قبولی های 1400 ارشد فیزیک پزشکی، تخمین زد. برای این تخمین توجه داشته باشید که تغییرات در ظرفیت های پذیرش و همچنین تعداد شرکت کنندگان ارشد فیزیک پزشکی در سهمیه های 5 درصد و 25 درصد ایثارگران، می توانند در تخمین های قبولی ام براساس قبولی های گذشته، خطای فاحشی ایجاد کند.

اولویت بندی انتخاب رشته ارشد فیزیک پزشکی 1401

اولویت بندی انتخاب رشته به این معناست که شما دانشگاه های ارشد فیزیک پزشکی 1401 را چگونه در فرم انتخاب رشته خود بچینید. کدام دانشگاه ها را حذف کنید و کدام دانشگاه ها را بالاتر از دیگر دانشگاه ها قرار دهید.

اولویت بندی دانشگاه های ارشد فیزیک پزشکی 1401، پس از اطلاع از شانس قبولی، مهم ترین فاکتور در انتخاب رشته می باشد. شما باید به گونه ای انتخاب رشته خود را اولویت بندی کنید که متناسب با رتبه شما در سهمیه، علاقه مندی، شهریه ها، محل سکونت و همچنین هدف های آتی شما باشد. توجه داشته باشید که شرایط شخصی شما می تواند اولویت بندی انتخاب رشته شما در ارشد فیزیک پزشکی 1401 را به شدت تحت تاثیر قرار دهد.

برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت

دوره ها در انتخاب رشته ارشد فیزیک پزشکی 1401

در انتخاب رشته ارشد فیزیک پزشکی 1401، دو نوع دوره وجود دارد: دوره های روزانه و رایگان و دوره های شهریه پرداز یا همان بین الملل. باید بدانید که با توجه به شرایط شخصی شماست که می توان تعیین کرد که آیا دوره های شهریه پرداز دانشگاه های معتبر باید در اولویت های بالا قرار بگیرند یا دوره های روزانه دانشگاه های درجه یک و دو و سه شهرستان ها. در مدرک دوره های شهریه پرداز، عنوان شهریه پرداز قید می شود.

شهریه ارشد فیزیک پزشکی 1401

شهریه تحصیل در دوره های شهریه پرداز ارشد فیزیک پزشکی 1401، به میزان اعتبار و رتبه دانشگاه علوم پزشکی بستگی دارد. هر چقدر دانشگاه علوم پزشکی پذیرنده در ارشد فیزیک پزشکی، معتبرتر باشد میزان شهریه آن بیشتر خواهد بود. در نهایت میزان حداقل و حداکثر شهریه تحصیل در ارشد فیزیک پزشکی 1401 از قرار زیر است.

شهریه های ارشد فیزیک پزشکی در 1401

حداقل شهریه تحصیل در دوره شهریه پرداز ارشد فیزیک پزشکی

8،500،000 تومان

حداکثر شهریه تحصیل در دوره شهریه پرداز ارشد فیزیک پزشکی

12،000،000 تومان

نرم افزار انتخاب رشته ارشد فیزیک پزشکی 1401

نرم افزار انتخاب رشته ارشد فیزیک پزشکی 1401، توسط تیم تخصصی مرکز مشاوران تحصیلی، براساس فاکتورهای زیر، دقیق ترین و بهترین انتخاب رشته را برای شما انجام می دهند:

 1. انتخاب رشته براساس تحلیل دقیق رتبه شما در سهمیه
 2. تعیین شانس های قبولی ارشد فیزیک پزشکی بر مبنای قبولی های های گذشته
 3. بررسی شانس قبولی شما در ارشد فیزیک پزشکی بر مبنای تغییرات ظرفیت های پذیرش 1401
 4. تعیین شانس قبوای براساس نوع سهمیه های ایثارگران
 5. اولویت بندی انتخاب رشته ارشد فیزیک پزشکی براساس شانس قبولی، کیفیت دانشگاه، امکان ادامه تحصیل در دکترا و امکان اپلای کردن

برای تخمین رتبه ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد وزارت بهداشت

به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

سوالات و پاسخنامه زبان ارشد وزارت بهداشت 1402
دانلود دفترچه های سوالات کنکورهای ارشد
سوالات و پاسخنامه زبان ارشد وزارت بهداشت 1402

سوالات و کلید سوالات زبان ارشد وزارت بهداشت ۱۴۰۲ سوالات و کلید سوالات زبان ارشد وزارت بهداشت ۱۴۰۲ را به ترتیب برگزاری کنکور ارشد وزارت بهداشت در روزهای پنجشنبه 5 خرداد ماه و جمعه 6 خرداد ماه در ادامه مطلب برای شما قرار داده ایم. در هر کدام از این …

سوالات و کلید سوالات ارشد بینایی سنجی 1403-1402
دانلود دفترچه های سوالات کنکورهای ارشد
سوالات و کلید سوالات ارشد بینایی سنجی 1403-1402

دانلود سوالات ارشد بینایی سنجی 1403-1402 کنکور ارشد بینایی سنجی سال 1403-1402 از مجموعه رشته های کارشناسی ارشد وزارت بهداشت می باشد. برای دانلود دفترچه سوالات ارشد بینایی سنجی 1403-1402 می توانید بر روی لینک زیر کلیک کنید. دانلود سوالات ارشد بینایی سنجی 1403-1402 (به محض دریافت) برای تخمین رتبه …

سوالات و کلید سوالات ارشد ارزیابی فناوری سلامت 1403-1402
دانلود دفترچه های سوالات کنکورهای ارشد
سوالات و کلید سوالات ارشد ارزیابی فناوری سلامت 1403-1402

دانلود سوالات ارشد ارزیابی فناوری سلامت 1403-1402 کنکور ارشد ارزیابی فناوری سلامت سال 1403-1402 از مجموعه رشته های کارشناسی ارشد وزارت بهداشت می باشد. برای دانلود دفترچه سوالات ارشد ارزیابی فناوری سلامت 1403-1402 می توانید بر روی لینک زیر کلیک کنید. دانلود سوالات ارشد ارزیابی فناوری سلامت 1403-1402 (به محض …