انتخاب رشته ارشد مجموعه داروسازی 1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

انتخاب رشته ارشد مجموعه داروسازی سال 1400

انتخاب رشته ارشد مجموعه داروسازی سال 1400، پس از اعلام نتایج و انتشار کارنامه کنکور ارشد وزارت بهداشت 1400 آغاز می شود. از آنجایی که فرآیند انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت، به دلیل ظرفیت های بسیار پایین و وجود سهمیه ها، پیچیده و پر نکته است، تلاش کرده ایم تا برای شما یک راهنمای جامع و کامل از انتخاب رشته ارشد مجموعه داروسازی آماده کنیم.

مهم ترین نکات انتخاب رشته ارشد مجموعه داروسازی سال 1400

مهم ترین نکات در انتخاب رشته ارشد مجموعه داروسازی سال 1400 شامل موارد زیر است:

 • در انتخاب رشته ارشد مجموعه داروسازی، رتبه شما در سهمیه آزاد، شاخص تعیین کننده قبولی شماست و رتبه بدون سهمیه ارزش زیادی در انتخاب رشته ارشد مجموعه داروسازی ندارد و صرفاً جهت اطلاع شخص شماست.
 • شما به عنوان داوطلب ارشد مجموعه داروسازی سال 1400 باید بدانید که مجاز شدن برای انتخاب رشته ارشد مجموعه داروسازی به هیچ وجه به منزله قبولی نهایی شما نخواهد بود.
 • تعداد ظرفیت پذیرش ارشد مجموعه داروسازی، هزگز به این معنا نیست که شما با رتبه ای کمتر از تعداد ظرفیت پذیرش سال 1400، صد در صد قبول هستید و بستگی به اولویت بندی شما در فرم انتخاب رشته دارد.
 • اگر رتبه شما در سهمیه تان بیشتر از تعداد ظرفیت پذیرش کلی ارشد مجموعه داروسازی باشد، هرگز به معنای عدم قبولی صد در صد شما نیست و بستگی به اولویت بندی رتبه های بهتر از شما دارد.

اصول انتخاب رشته ارشد مجموعه داروسازی سال 1400

اصول انتخاب رشته ارشد مجموعه داروسازی سال 1400 عبارتند از:

 • تحلیل کارنامه و درک اطلاعات مندرج در آن
 • سهمیه ای که در کنکور ارشد بهداشت در آن ثبت نام کرده اید
 • استفاده از رتبه در سهمیه و درک رتبه بدون سهمیه
 • تفاوت سهمیه ها و جابجایی شانس های قبولی براساس قوانین سهمیه ها به خصوص سهمیه ایثارگران (5 درصد و 25 درصد)

برای درک عمومی و کلیت قوانین ثابت انتخاب رشته در سایت سنجش پزشکی بر روی لینک پایین کلیک کنید.

انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 1400

رشته ها و گرایش های ارشد مجموعه داروسازی

ارشد مجموعه داروسازی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد وزارت بهداشت دارای چهار رشته/گرایش زیر می باشد.

شیمی دارویی

کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی

سم شناسی

ترکیبات طبیعی و دارویی دریایی

در انتخاب رشته ارشد مجموعه داروسازی شما می توانید این رشته ها را انتخاب نمایید به شرطی که در آن رشته مجاز به انتخاب رشته شده باشید.

ظرفیت پذیرش ارشد مجموعه داروسازی سال 1400-99

برای انتخاب رشته ارشد مجموعه داروسازی، باید بدانید که ظرفیت های پذیرش به چه ترتیب خواهد بود. در جدول زیر تعداد کل ظرفیت پذیرش ارشد مجموعه داروسازی سال 1400-99 در دوره های مختلف آورده شده است.

جمع کل ظرفیت پذیرش ارشد مجموعه داروسازی سال 1400-99 در دوره های روزانه

46

جمع کل ظرفیت پذیرش ارشد مجموعه داروسازی سال 1400-99 در دوره های شهریه پرداز

20

جمع کل ظرفیت پذیرش ارشد مجموعه داروسازی سال 1400-99 در دوره های آزاد

19

جمع کل ظرفیت پذیرش ارشد مجموعه داروسازی سال 1400-99

85

تعداد انتخاب های ارشد مجموعه داروسازی سال 1400 در انتخاب رشته

داوطلبان ارشد مجموعه داروسازی برای انتخاب رشته ارشد 1400 وزارت بهداشت به تعداد کل دانشگاه ها و دوره های دفترچه انتخاب رشته، می توانند در فرم آنلاین انتخاب رشتهسایت سنجش پزشکی، انتخاب داشته باشند.

تعداد انتخاب های رشته ارشد مجموعه داروسازی سال 1400-99

تعداد انتخاب های روزانه

17

تعداد انتخاب های شهریه پرداز

10

تعداد انتخاب های دانشگاه آزاد

4

تعداد کل انتخاب های ارشد مجموعه داروسازی سال 1400-99

31

جزئیات دقیق ظرفیت پذیرش دانشگاه های پذیرنده ارشد مجموعه داروسازی به تفکیک دانشگاه و دوره تحصیلی در مطلب زیر برای شما قرار داده شده است.

دانشگاه های پذیرنده ارشد مجموعه داروسازی سال 1400

شانس قبولی ارشد مجموعه داروسازی سال 1400

شانس قبولی در ارشد مجموعه داروسازی سال 1400 را می توان براساس ظرفیت های پذیرش و قبولی های سال 99 ارشد مجموعه داروسازی، تخمین زد. برای این تخمین توجه داشته باشید که تغییرات در ظرفیت های پذیرش و همچنین تعداد شرکت کنندگان ارشد مجموعه داروسازی در سهمیه های 5 درصد و 25 درصد ایثارگران، می توانند در تخمین های قبولی امسال براساس قبولی های سال گذشته، خطای فاحشی ایجاد کند.

احتمال قبولی ارشد مجموعه داروسازی سال 1400 در سهمیه آزاد و ایثارگران

احتمال قبولی داوطلبان سهمیه های ایثارگران در ارشد مجموعه داروسازی سال 1400، به رتبه در سهمیه بستگی دارد و قبولی های سال گذشته در هر سهمیه است که مهم می باشد. به عنوان مثال ممکن است سال گذشته رتبه 2 در سهمیه آزاد ارشد مجموعه داروسازی، در دوره روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران پذیرفته شده باشد. این به این معنا نیست که رتبه 2 سهمیه 25 درصد ایثارگران نیز می تواند در دانشگاه علوم پزشکی تهران قبول شود.

هر سهمیه ارشد مجموعه داروسازی باید به صورت جداگانه تحلیل شود. ظرفیت های پذیرش بر روی قبولی های نهایی ارشد مجموعه داروسازی سال 1400 تاثیرگذار است. دلیل این امر این است که برای سهمیه های 5 درصد و 25 درصد ایثارگران، مبتنی بر ظرفیت پذیرش، تعداد نفرات پذیرفته شده تعیین می شود.

مثلا اگر دانشگاه تهران 20 نفر دانشجوی ارشد مجموعه داروسازی در سال 1400 بپذیرد، از این 20 نفر، 5 نفر سهمیه داوطلبان دارای سهمیه 25 درصد ایثارگران است. 1 نفر هم سهم سهمیه 5 درصد ایثارگران خواهد بود. پس در مجموع 6 نفر متعلق می شود به این سهمیه های ایثارگران و 14 نفر باقیمانده متعلق است به سهمیه آزاد.

بهتر است برای درک قوانین سهمیه های ایثارگران در کنکورهای ارشد 1400، به این مطلب مراجعه کنید.

قوانین سهمیه های ایثارگران در کنکورهای کارشناسی ارشد

اولویت بندی انتخاب رشته ارشد مجموعه داروسازی سال 1400

اولویت بندی انتخاب رشته به این معناست که شما دانشگاه های ارشد مجموعه داروسازی سال 1400 را چگونه در فرم انتخاب رشته خود بچینید. کدام دانشگاه ها را حذف کنید و کدام دانشگاه ها را بالاتر از دیگر دانشگاه ها قرار دهید.

اولویت بندی دانشگاه های ارشد مجموعه داروسازی سال 1400، پس از اطلاع از شانس قبولی، مهم ترین فاکتور در انتخاب رشته می باشد. شما باید به گونه ای انتخاب رشته خود را اولویت بندی کنید که متناسب با رتبه شما در سهمیه، علاقه مندی، شهریه ها، محل سکونت و همچنین هدف های آتی شما باشد. توجه داشته باشید که شرایط شخصی شما می تواند اولویت بندی انتخاب رشته شما در ارشد مجموعه داروسازی سال 1400 را به شدت تحت تاثیر قرار دهد.

دوره ها در انتخاب رشته ارشد مجموعه داروسازی سال 1400

در انتخاب رشته ارشد مجموعه داروسازی سال 1400، دو نوع دوره وجود دارد: دوره های روزانه و رایگان و دوره های شهریه پرداز یا همان بین الملل. باید بدانید که با توجه به شرایط شخصی شماست که می توان تعیین کرد که آیا دوره های شهریه پرداز دانشگاه های معتبر باید در اولویت های بالا قرار بگیرند یا دوره های روزانه دانشگاه های درجه یک و دو و سه شهرستان ها. در مدرک دوره های شهریه پرداز، عنوان شهریه پرداز قید می شود.

شهریه ارشد مجموعه داروسازی سال 1400

شهریه تحصیل در دوره های شهریه پرداز ارشد مجموعه داروسازی سال 1400، به میزان اعتبار و رتبه دانشگاه علوم پزشکی بستگی دارد. هر چقدر دانشگاه علوم پزشکی پذیرنده در ارشد مجموعه داروسازی، معتبرتر باشد میزان شهریه آن بیشتر خواهد بود. در نهایت میزان حداقل و حداکثر شهریه تحصیل در ارشد مجموعه داروسازی سال 1400 از قرار زیر است.

شهریه های ارشد مجموعه داروسازی در سال 1400

حداقل شهریه تحصیل در دوره شهریه پرداز ارشد مجموعه داروسازی

8،500،000 تومان

حداکثر شهریه تحصیل در دوره شهریه پرداز ارشد مجموعه داروسازی

12،000،000 تومان

نرم افزار انتخاب رشته ارشد مجموعه داروسازی سال 1400

نرم افزار انتخاب رشته ارشد مجموعه داروسازی سال 1400، توسط تیم تخصصی مرکز مشاوران تحصیلی، براساس فاکتورهای زیر، دقیق ترین و بهترین انتخاب رشته را برای شما انجام می دهند:

 1. انتخاب رشته براساس تحلیل دقیق رتبه شما در سهمیه
 2. تعیین شانس های قبولی ارشد مجموعه داروسازی بر مبنای قبولی های سال های گذشته
 3. بررسی شانس قبولی شما در ارشد مجموعه داروسازی بر مبنای تغییرات ظرفیت های پذیرش سال 1400
 4. تعیین شانس قبوای براساس نوع سهمیه های ایثارگران
 5. اولویت بندی انتخاب رشته ارشد مجموعه داروسازی براساس شانس قبولی، کیفیت دانشگاه، امکان ادامه تحصیل در دکترا و امکان اپلای کردن
5/5 - (1 امتیاز)
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

سوالات و کلید سوالات ارشد پرستاری 1404-1403
دفترچه سوالات کنکور ارشد
سوالات و کلید سوالات ارشد پرستاری 1404-1403

دانلود سوالات ارشد پرستاری 1404-1403 برای دانلود سوالات ارشد پرستاری 1403 بر روی لینک زیر کلیک کنید. دانلود سوالات ارشد پرستاری 1404-1403 (به محض دریافت) دانلود کلید سوالات ارشد پرستاری 1404-1403 سنجش پزشکی براساس نوع دفترچه سوالات کارشناسی ارشد پرستاری مربوط به سال 1404-1403، کلید سوالات را منتشر می کند. …

سوالات و پاسخنامه کلیدی ارشد وزارت بهداشت ۱۴۰۳
دفترچه سوالات کنکور ارشد
سوالات و پاسخنامه کلیدی ارشد وزارت بهداشت ۱۴۰۳

دانلود سوالات و پاسخنامه کلیدی ارشد وزارت بهداشت 1403 دانلود سوالات و پاسخنامه کلیدی سوالات ارشد وزارت بهداشت 1403 را برای شما در لینک های جداگانه و در رشته های مختلف آماده کرده ایم. سوالات و کلید سوالات ارشد وزارت بهداشت سال ۱۴۰۲، تقریباً سه تا چهار روز پس از …

دفترچه انتخاب رشته ارشد پرستاری ۱۴۰۲
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
دفترچه انتخاب رشته ارشد پرستاری ۱۴۰۲

دفترچه انتخاب رشته ارشد پرستاری ۱۴۰۲ دفترچه انتخاب رشته ارشد پرستاری ۱۴۰۲ را برای دانلود به صورت جداگانه برای شما قرار داده ایم. برای دانلود دفترچه 1402 انتخاب رشته ارشد پرستاری از طریق لینک زیر اقدام کنید. دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد پرستاری 1402 دفترچه انتخاب رشته ارشد پرستاری به …