انتخاب رشته ارشد فیزیوتراپی 1401
انتخاب رشته کارشناسی ارشد

انتخاب رشته ارشد فیزیوتراپی 1401

انتخاب رشته ارشد فیزیوتراپی 1401، پس از اعلام نتایج و انتشار کارنامه کنکور ارشد وزارت بهداشت 1401 در رشته فیزیوتراپی آغاز می شود. از آنجایی که فرآیند انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت، به دلیل ظرفیت های بسیار پایین و وجود سهمیه های متعدد بسیار پیچیده و پر نکته است، تلاش کرده ایم تا برای شما یک راهنمای جامع و کامل از انتخاب رشته ارشد فیزیوتراپی آماده کنیم.

در انتخاب رشته ارشد فیزیوتراپی در سال 1401، باید به مواردی که در ادامه این مقاله جامع مطرح می کنیم بسیار توجه داشته باشید. انتخاب رشته اشتباه باعث می شود تا شما با رتبه ای خوب حتی شانس قبولی خود را به صفر برسانید. انتخاب رشته ای صحیح و کاملاً هوشمندانه و حساب شده در ارشد فیزیوتراپی باعث می شود تا شما با رتبه ای بد، در دانشگاهی فراتر از حد انتظار قبول شوید.

برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت

مهم ترین نکات انتخاب رشته ارشد فیزیوتراپی 1401

بدون درک نکات زیر، هرگز اقدام به انتخاب رشته در ارشد فیزیوتراپی نکنید.

 • رتبه شما در سهمیه ثبت نامی شما در ارشد فیزیوتراپی، شاخص تعیین کننده قبولی شماست و رتبه بدون سهمیه ارزش زیادی در انتخاب رشته ارشد فیزیوتراپی ندارد و صرفاً جهت اطلاع شخص شماست.
 • شما به عنوان داوطلب ارشد فیزیوتراپی باید بدانید که مجاز شدن برای انتخاب رشته ارشد فیزیوتراپی به هیچ وجه به منزله قبولی شما نخواهد بود.
 • تعداد ظرفیت پذیرش ارشد فیزیوتراپی، هزگز به این معنا نیست که شما با رتبه ای کمتر از تعداد ظرفیت پذیرش سال 1401، صد در صد قبول هستید.
 • اگر رتبه شما در سهمیه تان بیشتر از تعداد ظرفیت پذیرش کلی ارشد فیزیوتراپی باشد، هرگز به معنای عدم قبولی صد در صد شما نیست.

برای مشاوره از طریق شماره تلفن های زیر اقدام نمایید.

تماس با شماره ثابت: 9099071515 با کد مشاور 1080

تماس با خطوط موبایل همراه اول: 99225052 با کد مشاور 1080

از ساعت 9 تا 17

گرایش های ارشد فیزیوتراپی در انتخاب رشته ارشد 1401

انتخاب رشته ارشد فیزیوتراپی از دو گرایش تشکیل شده است. ارشد فیزیوتراپی و ارشد فیزیوتراپی ورزشی. با توجه به یکسان بودن دروس و ضرایب دروس در هر دو گرایش، عملا رتبه شما برای هر دو گرایش یکسان خواهد بود. بنابراین فقط و فقط علاقه مندی و نوع اولویت بندی شماشت که قبولی شما در هر کدام از گرایش های ارشد فیزیوتراپی 1401 را تعیین می کند.

اساس انتخاب رشته ارشد فیزیوتراپی 1401

ابتدا باید بدانید که اصول اصلی انتخاب رشته ارشد در وزارت بهداشت چیست. این اصول، اصولی ثابت هستند که باید در تمامی انتخاب رشته های ارشد بهداشت رعایت شود. این اصول عبارتند از:

 • تحلیل کارنامه کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 
 • سهمیه ای که در کنکور ارشد بهداشت در آن ثبت نام کرده اید
 • استفاده از رتبه در سهمیه و درک رتبه بدون سهمیه
 • تفاوت سهمیه ها و جابجایی شانس های قبولی براساس قوانین سهمیه ها به خصوص سهمیه ایثارگران (5 درصد و 25 درصد)

برای درک این موارد که به صورت عمومی برای انتخاب رشته در تمامی گروه های آزمون ارشد بهداشت، ثابت هستند، به مطلب زیر رجوع کنید.

انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 1401

حالا که درکی کلی از انتخاب رشته ارشد بهداشت دارید، می توانیم به سراغ انتخاب رشته تخصصی رشته فیزیوتراپی در سال 1401 برویم.

برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت

دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت پذیرش ارشد فیزیوتراپی 1401

برای انتخاب رشته فیزیوتراپی، باید در ابتدا بدانید که ظرفیت های پذیرش سال 1401 به چه ترتیب خواهد بود. دانشگاه های پذیرنده ارشد فیزیوتراپی در سال 1401 و براساس دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت، چه دانشگاه هایی هستند و هر کدام از این دانشگاه ها چند نفر ظرفیت دارند و در هر کدام از این دانشگاه ها چه شرایط خاصی برای پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد فیزیوتراپی وجود دارد.

ظرفیت پذیرش فیزیوتراپی ورزشی در مقطع ارشد نسبت به ارشد فیزیوتراپی، بسیار کمتر است. در ادامه این ظرفیت های پذیرش را برای شما مقایسه می کنیم. برای دیدن دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت پذیرش ارشد فیزیوتراپی 1401 به لینک زیر مراجعه کنید:

دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت پذیرش ارشد فیزیوتراپی 1401

جمع کل ظرفیت پذیرش ارشد فیزیوتراپی 1401 در دوره های روزانه

63

جمع کل ظرفیت پذیرش ارشد فیزیوتراپی 1401 در دوره های شهربه پرداز

21

جمع کل ظرفیت پذیرش ارشد فیزیوتراپی ورزشی 1401 در دوره های روزانه

22

جمع کل ظرفیت پذیرش ارشد فیزیوتراپی ورزشی 1401 در دوره های شهریه پرداز

7

جمع کل ظرفیت پذیرش ارشد فیزیوتراپی 1401

113

داوطلبان ارشد فیزیوتراپی به تعداد کل دانشگاه ها و دوره های دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 1401، می توانند در فرم آنلاین انتخاب رشته وزارت بهداشت، انتخاب داشته باشند.

تعداد انتخاب ها در انتخاب رشته ارشد مجموعه فیزیوتراپی 1401

انتخاب های روزانه ارشد فیوتراپی

13

انتخاب های روزانه ارشد فیوتراپی ورزشی

5

 انتخاب های شهریه پرداز فیزیوتراپی

13

 انتخاب های شهریه پرداز فیزیوتراپی ورزشی

4

تعداد کل انتخاب های انتخاب رشته ارشد مجموعه فیزیوتراپی سال 1401

35

برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت

شانس قبولی ارشد فیزیوتراپی 1401

شانس قبولی در ارشد فیزیوتراپی 1401 را می توان براساس ظرفیت های پذیرش و قبولی های سال 1400 ارشد فیزیوتراپی، تخمین زد. برای این تخمین توجه داشته باشید که تغییرات در ظرفیت های پذیرش و همچنین تعداد شرکت کنندگان ارشد فیزیوتراپی در سهمیه های 5 درصد و 25 درصد ایثارگران، می تواند در تخمین های قبولی امسال براساس قبولی های سال گذشته، خطای فاحشی ایجاد کند.

احتمال قبولی ارشد فیزیوتراپی 1401 در سهمیه آژاد و ایثارگران

در انتخاب رشته ارشد فیزیوتراپی 1401، توجه داشته باشید که رتبه در سهمیه اهمیت دارد و قبولی های سال گذشته در هر سهمیه است که مهم می باشد. به عنوان مثال ممکن است سال گذشته رتبه 2 در سهمیه آزاد ارشد فیزیوتراپی، در دوره روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران پذیرفته شده باشد. این به این معنا نیست که رتبه 2 سهمیه 25 درصد ایثارگران نیز می تواند در دانشگاه علوم پزشکی تهران قبول شود.

هر سهمیه ارشد فیزیوتراپی باید به صورت جداگانه تحلیل شود. ظرفیت های پذیرش بر روی قبولی های نهایی ارشد فیزیوتراپی سال 1401 تاثیرگذار است. دلیل این امر این است که برای سهمیه های 5 درصد و 25 درصد ایثارگران، مبتنی بر ظرفیت پذیرش، تعداد نفرات پذیرفته شده تعیین می شود.

مثلا اگر دانشگاه تهران 20 نفر دانشجوی ارشد فیزیوتراپی در سال 1401 بپذیرد، از این 20 نفر، 5 نفر سهمیه داوطلبان دارای سهمیه 25 درصد ایثارگران است. 1 نفر هم سهم سهمیه 5 درصد ایثارگران خواهد بود. پس در مجموع 6 نفر متعلق می شود به این سهمیه های ایثارگران و 14 نفر باقیمانده متعلق است به سهمیه آزاد.

بهتر است برای درک قوانین سهمیه های ایثارگران در کنکورهای ارشد 1401، به این مطلب مراجعه کنید.

قوانین سهمیه های ایثارگران در کنکورهای کارشناسی ارشد

برای مشاوره از طریق شماره تلفن های زیر اقدام نمایید.

تماس با شماره ثابت: 9099071515 با کد مشاور 1080

تماس با خطوط موبایل همراه اول: 99225052 با کد مشاور 1080

از ساعت 9 تا 17

اولویت بندی در انتخاب رشته ارشد فیزیوتراپی 1401

اولویت بندی به این معناست که شما 19 انتخاب ارشد فیزیوتراپی را چگونه در فرم انتخاب رشته خود بچینید. کدام انتخاب ها را حذف کنید و کدام انتخاب ها را بالاتر از دیگر انتخاب ها قرار دهید.

اولویت بندی، پس از داشتن شانس های قبولی در ارشد فیزیوتراپی، مهم ترین فاکتور در انتخاب رشته می باشد. شما باید به گونه ای انتخاب رشته کنید که متناسب با رتبه شما در سهمیه، علاقه مندی، شهریه ها، محل سکونت و همچنین هدف های آتی از قبولی در ارشد باشد. توجه داشته باشید که شرایط شخصی شما می تواند چیدمان انتخاب رشته شما در ارشد فیزیوتراپی سال 1401 را به شدت تحت تاثیر قرار دهد.

شما زمانی می توانید انتخاب رشته درست و دقیق در ارشد فیزیوتراپی داشته باشید که هم تک تک دانشگاه ها را به خوبی بشناسید و هم بدانید که برای هدف آینده شما کدام دانشگاه اهمیت دارد.

برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت

دوره ها در انتخاب رشته ارشد فیزیوتراپی 1401

در انتخاب رشته ارشد فیزیوتراپی سال 1401، دو نوع دوره وجود دارد: دوره های روزانه و رایگان و دوره های شهریه پرداز یا همان شبانه. باید بدانید که با توجه به شرایط شخصی شماست که می توان تعیین کرد که آیا دوره های شهریه پرداز دانشگاه های معتبر باید در اولویت های بالا قرار بگیرند یا دوره های روزانه دانشگاه های درجه یک و دو و سه شهرستان ها.

در مدرک دوره های شبانه یا شهریه پرداز، عنوان شهریه پرداز قید نمی شود. مدرک دوره های شهریه پرداز عیناً مشابه مدارک دوره های روزانه است.

شهریه های ارشد فیزیوتراپی در سال 1401 برای دوره های شهریه پرداز

شهریه تحصیل در دوره های شهریه پرداز ارشد فیزیوتراپی به میزان اعتبار و رتبه آن دانشگاه علوم پزشکی در ارشد وزارت بهداشت دارد. هر چقدر دانشگاه علوم پزشکی پذیرنده در ارشد فیزیوتراپی، معتبرتر باشد میزان شهریه آن بیشتر خواهد بود. در نهایت میزان حداقلی و حداکثری شهریه های تحصیل در ارشد فیزیوتراپی سال 1401 از قرار زیر است.

شهریه های ارشد فیزیوتراپی در سال 1401

حداقل شهریه تحصیل ارشد فیزیوتراپی

8،500،000 تومان

حداکثر شهریه تحصیل ارشد فیزیوتراپی

12،000،000 تومان

برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت

مشاوره انتخاب رشته ارشد فیزیوتراپی 1401

برای مشاوره انتخاب رشته ارشد فیزیوتراپی در سال 1401، تیم تخصصی فیزیوتراپی مرکز مشاوران تحصیلی، براساس فاکتورهای زیر، دقیق ترین و بهترین انتخاب رشته را برای شما انجام می دهند:

 1. انتخاب رشته براساس تحلیل دقیق رتبه شما در سهمیه
 2. مشاوره شانس های قبولی کارشناسی ارشد فیزیوتراپی بر مبنای قبولی های سال های گذشته
 3. بررسی شانس قبولی شما در ارشد فیزیوتراپی بر مبنای تغییرات ظرفیت های پذیرش سال 1401
 4. بررسی قبولی سهمیه های ایثارگران و تاثیر آنها بر روی قبولی سهمیه آزاد و سپس ارزیابی مجدد شانس قبولی شما
 5. اولویت بندی انتخاب رشته ارشد فیزیوتراپی شما براساس شانس های قبولی شما، محل سکونت شما، امکان ادامه تحصیل راحت در مقطع دکترا و یا پذیرش از دانشگاه های خارج از کشور
 6. در نظر گرفتن هزینه های تحصیل و میزان توان مالی شما
 7. تحلیل نهایی تمامی شرایط شخصی شما از جمله شاغل بودن، متاهل بودن و یا هر شرایط خاص زندگی شخصی شما
 8. چیدمان نهایی انتخاب رشته ارشد و ارائه آن به شما

برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *

رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1401-1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1401-1400

رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1401-1400 رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1401-1400 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در این مطلب برای شما گذاشته ایم. توجه داشته باشید که رتبه های قبولی ارشد 1401-1400 گذاشته شده در این مطلب حاوی درصدهایی …

رتبه های قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1401-1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
رتبه های قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1401-1400

رتبه های قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1401-1400 رتبه های قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1401-1400 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در این مطلب برای شما گذاشته ایم. توجه داشته باشید که رتبه های قبولی ارشد 1401-1400 گذاشته شده در این مطلب حاوی درصدهایی …

رتبه های قبولی ارشد نقشه برداری 1401-1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
رتبه های قبولی ارشد نقشه برداری 1401-1400

رتبه های قبولی ارشد نقشه برداری 1401-1400 رتبه های قبولی ارشد نقشه برداری 1401-1400 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در این مطلب برای شما گذاشته ایم. توجه داشته باشید که رتبه های قبولی ارشد 1401-1400 گذاشته شده در این مطلب حاوی درصدهایی که به این رتبه …