قوانین انتخاب رشته ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1401
انتخاب رشته کارشناسی ارشد

انتخاب رشته ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی ۱۴۰۱

انتخاب رشته ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی ۱۴۰۱، پس از اعلام نتایج و انتشار کارنامه آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی از طریق سازمان سنجش شروع می شود. در دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 1401 ظرفیت پذیرش ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی در دانشگاه های مختلف در گرایش های مختلف و یا کد ضریب های مختلف آن آورده شده است. در این دفترچه، نوع دوره های مورد پذیرش نیز به تفکیک دانشگاه و گرایش آمده است. هر کدام از این ظرفیت ها بسته به نوع کد ضریب یا گرایش ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی، نام دانشگاه و نوع دوره دسته بندی می شوند که با این دسته بندی یک کد رشته محل اختصاص می یابد.

در انتخاب رشته ارشد 1401 در رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی، شما باید این کد رشته محل ها را از دفترچه انتخاب رشته، استخراج و در فرم 100 تایی انتخاب رشته سازمان سنجش اولویت بندی نمایید.

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

قوانین انتخاب رشته ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی ۱۴۰۱

قوانین انتخاب رشته ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی ۱۴۰۱ شامل موارد زیر می باشد:

قانون اول: قانون شناخت، تحلیل و استفاده از اطلاعات کارنامه ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی

قانون دوم: قانون شناخت کد ضریب ها و گرایش ها

قانون سوم: شانس ها و احتمالات قبولی در ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1401 براساس قبولی های سالهای گذشته

قانون چهارم: قانون تصمیم گیری براساس کیفیت گرایش ها، شهریه ها، چیدمان براساس علاقه یا بازار کار، اعتبار دانشگاه، امکان ادامه تحصیل دکترا و یا اپلای کردن به دانشگاههای خارج از ایران

قانون پنجم: استفاده از اطلاعات دوستان، آشنایان و یا مشاوران و نرم افزارهای انتخاب رشته ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

قانون اول: تحلیل کارنامه انتخاب رشته 1401 ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی

تحلیل درست و دقیق کارنامه انتخاب رشته ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1401، به شما کمک می کند تا بتوانید شانس قبولی خود را به خوبی تخمین بزنید. تحلیل کارنامه ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی بدون درک سهمیه ها و قوانین قبولی و انتخاب رشته در آنها، چندان کار راحتی نیست. پس باید سهمیه خود را به خوبی بشناسید و تأثیر سایر سهمیه ها در قبولی خود را بدانید. برای سهمیه های آزاد، رتبه در سهمیه مهم است و برای سهمیه های ایثارگری 5 درصد و 25 درصد، رتبه در سهمیه، نمره کل و رتبه بدون سهمیه یا رتبه کشوری ثبت شده در کارنامه های 1401 ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی، برای انتخاب رشته بسیار حائز اهمیت است.

قانون دوم: کد ضریب ها و گرایش ها ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی ۱۴۰۱

کد ضریب ها و گرایش های ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی ۱۴۰۱ براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد مشخص شده است. ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی در سال 1401، ده کد ضریب دارد. به تعداد کد ضرایب یک رشته، رتبه در کارنامه های کنکور ارشد 1401 درج می شود. پس در کارنامه ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی فقط ده رتبه در سهمیه درج می شود. رشته ها، گرایش ها و شاخه های (زیرگرایش ها) زیست شناسی سلولی و مولکولی در ارشد 1401، مطابق با جدول زیر است.

رشته ها، گرایش ها و زیرگرایشها در انتخاب رشته ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1401

شماره کد ضریب عنوان رشته عنوان گرایش
1  زيست شناسي سلولي و مولكولي
زيست فناوري
ريززيست فناوري
اخلاق زيستي
انسان شناسي زيستي
2 ژنتیک
3 ميكروبيولوژي زيست شناسي ميكروب هاي بيماري زا
صنعتي
بيوسيستماتيك و بوم شناسي
محيطي
4 بيوشيمي
5 بيوفيزيك
6 زيست فناوري ميكروبي
مولكولي
7 زيست فناوري دريا
8 زيست فناوري صنعت و محيط زيست
9 آموزش زيست شناسي
10 نانوبيوممتيك (نانوزيست الهام)

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

قانون سوم: شانس قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1401

شانس قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1401 و یا بهتر است بگوییم رتبه های قبولی در ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی به چه ترتیب خواهد بود، قانون بسیار مهمی است. شما وقتی که شانس قبولی خودتان را بدانید و دقت تخمین قبولی شما بالا باشد، به سادگی می توانید انتخاب های خود را مدیریت کنید. بهترین اطلاعات برای تعیین شانس قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1401، اطلاعاتی است که از سال گذشته وجود دارد، یعنی رتبه های قبولی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400.

قانون چهارم: اولویت بندی انتخاب رشته ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1401

اولویت بندی گرایش ها، دانشگاه ها و دوره ها در انتخاب رشته ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1401، سخت ترین قانون انتخاب رشته ارشد است. باید دانشگاهها را بشناسید، گرایش ها را تحلیل کنید، علاقه مندی های خود را بشناسید، هدفتان را مشخص کنید، میزان شهریه ها و بودجه خود را تحلیل کنید و در نهایت 100 انتخاب شسته رفته را براساس شانس قبولی، علاقه مندی، بازار کار، اعتبار دانشگاه یا رتبه بندی گرایش و امکان اپلای و ادامه تحصیل اولویت بندی کنید.

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

قانون پنجم: مشاوره انتخاب رشته ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی در سال ۱۴۰۱

مشاوره گرفتن برای انتخاب رشته ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی ۱۴۰۱، صرفاً مختص موسسات نیست. هر کسی که تخصص در ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی داشته باشد و اطلاعات به روزی داشته باشد و گرایش ها و شرایط بازار کار و یا سایر شرایط آنها را بشناسد، شخصی مطمئن برای مشاوره انتخاب رشته ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی است.

از هر کسی که می خواهید مشورت بگیرید باید جواب این سوالات را درباره ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی بداند:

1- شانس قبولی شما براساس رتبه شما

2- تحلیل سهمیه شما و تخمین تأثیر سهمیه ها در قبولی نهایی شما

3- دادن اطلاعات به روز و درست درباره گرایش ها

4- شناخت بازار کار ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی

5- دانستن رنکینگ و رتبه بندی دانشگاه های ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی

6- دانستن میزان شهریه ها و اعتبار و کیفیت دوره ها و دانشگاه های شهریه پرداز

7- تحلیل علایق شما و معرفی گرایش ها و دانشگاه های متناسب با علاقه مندی شما

8- تحلیل هدف شما و اولویت بندی انتخاب رشته

9- شناخت قوانین انتخاب رشته، اولویت بندی و مواد و تبصره های مرتبط با سربازی و غیره

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *

کارشناسی ارشد
رضا کشاورز افشار

رضا کشاورز افشار 17 سال سابقه مشاوره کنکور سراسری و انتخاب رشته کنکور سراسری (رتبه 388 کنکور تجربی سال 81) مشاور 108 رتبه زیر 100 کنکور سراسری، 392 رتبه زیر 500 کنکور سراسری و بیش از 500 رتبه زیر 1000 کنکور سراسری 12 سال سابقه مشاور تخصصی در حوزه کنکورهای …

انتخاب رشته کارشناسی ارشد
مشاوره انتخاب رشته کنکور1401

مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسری 1401 طرح نقره ای طرح طلایی طرح الماس 30 دقیقه مشاوره تلفنی تعیین همه شانس های قبولی پاسخگویی به همه سوالات   45 دقیقه مشاوره تلفنی تعیین همه شانس های قبولی پاسخگویی به همه سوالات مشاوره آنلاین ارائه فایل چیدمان انتخاب رشته 45 دقیقه مشاوره …

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد سلامت و ترافیک 1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
کارنامه های رتبه و قبولی ارشد سلامت و ترافیک 1400

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد سلامت و ترافیک 1401-1400 کارنامه های رتبه و قبولی ارشد سلامت و ترافیک 1401-1400 برای داوطلبان ارشد سلامت و ترافیک سال 1401 و حتی سال های آینده بسیار اهمیت دارد. آنچه که اهمیت کارنامه های قبولی ارشد سلامت و ترافیک ۱۴۰۰ را برای داوطلبان …