انتخاب رشته ارشد اقتصاد بهداشت 1402
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

انتخاب رشته ارشد اقتصاد بهداشت 1402

انتخاب رشته ارشد اقتصاد بهداشت 1402، پس از اعلام نتایج و انتشار کارنامه کنکور ارشد وزارت بهداشت 1402 در رشته اقتصاد بهداشت آغاز می شود. از آنجایی که فرآیند انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت، به دلیل ظرفیت های بسیار پایین و وجود سهمیه های متعدد بسیار پیچیده و پر نکته است، تلاش کرده ایم تا برای شما یک راهنمای جامع و کامل از انتخاب رشته ارشد اقتصاد بهداشت آماده کنیم.

در انتخاب رشته ارشد اقتصاد بهداشت در سال 1402، باید به مواردی که در ادامه این مقاله جامع مطرح می کنیم بسیار توجه داشته باشید. انتخاب رشته اشتباه باعث می شود تا شما با رتبه ای خوب حتی شانس قبولی خود را به صفر برسانید. انتخاب رشته ای صحیح و کاملاً هوشمندانه و حساب شده در ارشد اقتصاد بهداشت باعث می شود تا شما با رتبه ای بد، در دانشگاهی فراتر از حد انتظار قبول شوید.

مهم ترین نکات انتخاب رشته ارشد اقتصاد بهداشت 1402

بدون درک نکات زیر، هرگز اقدام به انتخاب رشته در ارشد اقتصاد بهداشت نکنید.

 • رتبه شما در سهمیه ثبت نامی شما در ارشد اقتصاد بهداشت، شاخص تعیین کننده قبولی شماست و رتبه بدون سهمیه ارزش زیادی در انتخاب رشته ارشد اقتصاد بهداشت ندارد و صرفاً جهت اطلاع شخص شماست.
 • شما به عنوان داوطلب ارشد اقتصاد بهداشت باید بدانید که مجاز شدن برای انتخاب رشته ارشد اقتصاد بهداشت به هیچ وجه به منزله قبولی شما نخواهد بود.
 • تعداد ظرفیت پذیرش ارشد اقتصاد بهداشت، هرگز به این معنا نیست که شما با رتبه ای کمتر از تعداد ظرفیت پذیرش سال 1402، صد در صد قبول هستید.
 • اگر رتبه شما در سهمیه تان بیشتر از تعداد ظرفیت پذیرش کلی ارشد اقتصاد بهداشت باشد، هرگز به معنای عدم قبولی صد در صد شما نیست.

اساس انتخاب رشته ارشد اقتصاد بهداشت 1402

ابتدا باید بدانید که اصول اصلی انتخاب رشته ارشد در وزارت بهداشت چیست. این اصول، اصولی ثابت هستند که باید در تمامی انتخاب رشته های ارشد بهداشت رعایت شود. این اصول عبارتند از:

 • تحلیل کارنامه کارشناسی ارشد وزارت بهداشت در سال 1402
 • سهمیه ای که در کنکور ارشد بهداشت در آن ثبت نام کرده اید
 • استفاده از رتبه در سهمیه و درک رتبه بدون سهمیه
 • تفاوت سهمیه ها و جابجایی شانس های قبولی براساس قوانین سهمیه ها به خصوص سهمیه ایثارگران (5 درصد و 25 درصد)

برای درک این موارد که به صورت عمومی برای انتخاب رشته در تمامی گروه های آزمون ارشد بهداشت، ثابت هستند، به مطلب زیر رجوع کنید.

انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 1402

حالا که درکی کلی از انتخاب رشته ارشد بهداشت دارید، می توانیم به سراغ انتخاب رشته تخصصی رشته اقتصاد بهداشت در سال 1402 برویم.

دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت پذیرش ارشد اقتصاد بهداشت 1402

برای انتخاب رشته اقتصاد بهداشت، باید در ابتدا بدانید که ظرفیت های پذیرش سال 1402 به چه ترتیب خواهد بود. دانشگاه های پذیرنده ارشد اقتصاد بهداشت در سال 1402 و براساس دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت، چه دانشگاه هایی هستند و هر کدام از این دانشگاه ها چند نفر ظرفیت دارند و در هر کدام از این دانشگاه ها چه شرایط خاصی برای پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت وجود دارد.

برای دیدن دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت پذیرش ارشد اقتصاد بهداشت 1402 به لینک زیر مراجعه کنید:

دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت پذیرش ارشد اقتصاد بهداشت 1402

جمع کل ظرفیت پذیرش ارشد اقتصاد بهداشت 1402 در دوره های روزانه

42

جمع کل ظرفیت پذیرش ارشد اقتصاد بهداشت 1402 در دوره های شهربه پرداز

10

جمع کل ظرفیت پذیرش ارشد اقتصاد بهداشت 1402 در دانشگاه های آزاد

6

جمع کل ظرفیت پذیرش ارشد اقتصاد بهداشت 1402

58

داوطلبان ارشد اقتصاد بهداشت به تعداد کل دانشگاه ها و دوره های دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 1402، می توانند در فرم آنلاین انتخاب رشته وزارت بهداشت، انتخاب داشته باشند.

تعداد انتخاب ها در انتخاب رشته ارشد اقتصاد بهداشت

انتخاب های روزانه

14

انتخاب های شهریه پرداز

10

انتخاب های دانشگاه آزاد

1

تعداد کل انتخاب های انتخاب رشته ارشد اقتصاد بهداشت سال 1402

25

شانس قبولی ارشد اقتصاد بهداشت 1402

شانس قبولی در ارشد اقتصاد بهداشت 1402 را می توان براساس ظرفیت های پذیرش و قبولی های سال 1401 ارشد اقتصاد بهداشت، تخمین زد. برای این تخمین توجه داشته باشید که تغییرات در ظرفیت های پذیرش و همچنین تعداد شرکت کنندگان ارشد اقتصاد بهداشت در سهمیه های 5 درصد و 25 درصد ایثارگران، می تواند در تخمین های قبولی امسال براساس قبولی های سال گذشته، خطای فاحشی ایجاد کند.

احتمال قبولی ارشد اقتصاد بهداشت 1402 در سهمیه آژاد و ایثارگران

در انتخاب رشته ارشد اقتصاد بهداشت 1402، توجه داشته باشید که رتبه در سهمیه اهمیت دارد و قبولی های سال گذشته در هر سهمیه است که مهم می باشد. به عنوان مثال ممکن است سال گذشته رتبه 2 در سهمیه آزاد ارشد اقتصاد بهداشت، در دوره روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران پذیرفته شده باشد. این به این معنا نیست که رتبه 2 سهمیه 25 درصد ایثارگران نیز می تواند در دانشگاه علوم پزشکی تهران قبول شود.

هر سهمیه ارشد اقتصاد بهداشت باید به صورت جداگانه تحلیل شود. ظرفیت های پذیرش بر روی قبولی های نهایی ارشد اقتصاد بهداشت سال 1402 تاثیرگذار است. دلیل این امر این است که برای سهمیه های 5 درصد و 25 درصد ایثارگران، مبتنی بر ظرفیت پذیرش، تعداد نفرات پذیرفته شده تعیین می شود.

مثلا اگر دانشگاه تهران 20 نفر دانشجوی ارشد اقتصاد بهداشت در سال 1402 بپذیرد، از این 20 نفر، 5 نفر سهمیه داوطلبان دارای سهمیه 25 درصد ایثارگران است. 1 نفر هم سهم سهمیه 5 درصد ایثارگران خواهد بود. پس در مجموع 6 نفر متعلق می شود به این سهمیه های ایثارگران و 14 نفر باقیمانده متعلق است به سهمیه آزاد.

بهتر است برای درک قوانین سهمیه های ایثارگران در کنکورهای ارشد 1402، به این مطلب مراجعه کنید.

قوانین سهمیه های ایثارگران در کنکورهای کارشناسی ارشد

اولویت بندی در انتخاب رشته ارشد اقتصاد بهداشت 1402

اولویت بندی به این معناست که شما 19 انتخاب ارشد اقتصاد بهداشت را چگونه در فرم انتخاب رشته خود بچینید. کدام انتخاب ها را حذف کنید و کدام انتخاب ها را بالاتر از دیگر انتخاب ها قرار دهید.

اولویت بندی، پس از داشتن شانس های قبولی در ارشد اقتصاد بهداشت، مهم ترین فاکتور در انتخاب رشته می باشد. شما باید به گونه ای انتخاب رشته کنید که متناسب با رتبه شما در سهمیه، علاقه مندی، شهریه ها، محل سکونت و همچنین هدف های آتی از قبولی در ارشد باشد. توجه داشته باشید که شرایط شخصی شما می تواند چیدمان انتخاب رشته شما در ارشد اقتصاد بهداشت سال 1402 را به شدت تحت تاثیر قرار دهد.

شما زمانی می توانید انتخاب رشته درست و دقیق در ارشد اقتصاد بهداشت داشته باشید که هم تک تک دانشگاه ها را به خوبی بشناسید و هم بدانید که برای هدف آینده شما کدام دانشگاه اهمیت دارد.

دوره ها در انتخاب رشته ارشد اقتصاد بهداشت 1402

در انتخاب رشته ارشد اقتصاد بهداشت سال 1402، دو نوع دوره وجود دارد: دوره های روزانه و رایگان و دوره های شهریه پرداز یا همان شبانه. باید بدانید که با توجه به شرایط شخصی شماست که می توان تعیین کرد که آیا دوره های شهریه پرداز دانشگاه های معتبر باید در اولویت های بالا قرار بگیرند یا دوره های روزانه دانشگاه های درجه یک و دو و سه شهرستان ها.

در مدرک دوره های شبانه یا شهریه پرداز، عنوان شهریه پرداز قید نمی شود. مدرک دوره های شهریه پرداز عیناً مشابه مدارک دوره های روزانه است.

شهریه های ارشد اقتصاد بهداشت در سال 1402 برای دوره های شهریه پرداز

شهریه تحصیل در دوره های شهریه پرداز ارشد اقتصاد بهداشت به میزان اعتبار و رتبه آن دانشگاه علوم پزشکی در ارشد وزارت بهداشت دارد. هر چقدر دانشگاه علوم پزشکی پذیرنده در ارشد اقتصاد بهداشت، معتبرتر باشد میزان شهریه آن بیشتر خواهد بود. در نهایت میزان حداقلی و حداکثری شهریه های تحصیل در ارشد اقتصاد بهداشت سال 1402 از قرار زیر است.

شهریه های ارشد اقتصاد بهداشت در سال 1402

حداقل شهریه تحصیل در دوره شهریه پرداز ارشد اقتصاد بهداشت

8،500،000 تومان

حداکثر شهریه تحصیل در دوره شهریه پرداز ارشد اقتصاد بهداشت

12،000،000 تومان

مشاوره انتخاب رشته ارشد اقتصاد بهداشت 1402

برای مشاوره انتخاب رشته ارشد اقتصاد بهداشت در سال 1402، تیم تخصصی اقتصاد بهداشت مرکز مشاوران تحصیلی، براساس فاکتورهای زیر، دقیق ترین و بهترین انتخاب رشته را برای شما انجام می دهند:

 1. انتخاب رشته براساس تحلیل دقیق رتبه شما در سهمیه
 2. مشاوره شانس های قبولی کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت بر مبنای قبولی های سال های گذشته
 3. بررسی شانس قبولی شما در ارشد اقتصاد بهداشت بر مبنای تغییرات ظرفیت های پذیرش سال 1402
 4. بررسی قبولی سهمیه های ایثارگران و تاثیر آنها بر روی قبولی سهمیه آزاد و سپس ارزیابی مجدد شانس قبولی شما
 5. اولویت بندی انتخاب رشته ارشد اقتصاد بهداشت شما براساس شانس های قبولی شما، محل سکونت شما، امکان ادامه تحصیل راحت در مقطع دکترا و یا پذیرش از دانشگاه های خارج از کشور
 6. در نظر گرفتن هزینه های تحصیل و میزان توان مالی شما
 7. تحلیل نهایی تمامی شرایط شخصی شما از جمله شاغل بودن، متاهل بودن و یا هر شرایط خاص زندگی شخصی شما
 8. چیدمان نهایی انتخاب رشته ارشد و ارائه آن به شما
به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

دفترچه انتخاب رشته ارشد پرستاری ۱۴۰۲
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
دفترچه انتخاب رشته ارشد پرستاری ۱۴۰۲

دفترچه انتخاب رشته ارشد پرستاری ۱۴۰۲ دفترچه انتخاب رشته ارشد پرستاری ۱۴۰۲ را برای دانلود به صورت جداگانه برای شما قرار داده ایم. برای دانلود دفترچه 1402 انتخاب رشته ارشد پرستاری از طریق لینک زیر اقدام کنید. دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد پرستاری 1402 دفترچه انتخاب رشته ارشد پرستاری به …

دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوتکنولوژی پزشکی ۱۴۰۲
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوتکنولوژی پزشکی ۱۴۰۲

دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوتکنولوژی پزشکی ۱۴۰۲ دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوتکنولوژی پزشکی ۱۴۰۲ را برای دانلود به صورت جداگانه برای شما قرار داده ایم. برای دانلود دفترچه 1402 انتخاب رشته ارشد بیوتکنولوژی پزشکی از طریق لینک زیر اقدام کنید. دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوتکنولوژی پزشکی 1402 دفترچه انتخاب …

دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوشیمی بالینی ۱۴۰۲
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوشیمی بالینی ۱۴۰۲

دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوشیمی بالینی ۱۴۰۲ دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوشیمی بالینی ۱۴۰۲ را برای دانلود به صورت جداگانه برای شما قرار داده ایم. برای دانلود دفترچه 1402 انتخاب رشته ارشد بیوشیمی بالینی از طریق لینک زیر اقدام کنید. دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد بیوشیمی بالینی 1402 دفترچه انتخاب …